Axelse Sassing

Plaats
Buurtschap
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Axelse Sassing

Terug naar boven

Status

- Axelse Sassing is een voormalige buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. T/m 2002 grotendeels gemeente Terneuzen (kern Sluiskil), deels gemeente Sas van Gent (kern Westdorpe, t/m 31-3-1970 ook gemeente Westdorpe), deels gemeente Axel (kern Axel).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Axelsche Sassing. In recente atlassen wordt deze oude spelling nog gehanteerd. In de meeste nieuwsberichten uit de regio over deze buurtschap in de afgelopen jaren wordt echter de moderne spelling Axelse Sassing gehanteerd. Deze is vandaag de dag kennelijk het meest gangbaar - en wat ons betreft terecht - dus conformeren wij ons daaraan.

Naamsverklaring
Bevat het toponiem sassing 'schutsluis', afgeleid van het werkwoord sassen 'spuien, schutten' en etymologisch nauw verwant met sas, waarvoor zie Sas van Gent. Betekenis: ‘plaats waar de schepen die naar Axel voeren, moesten worden geschut’.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Axelse Sassing lag ZO van Sluiskil, W van Axel, rond de weg Sassing en het punt waar de wegen Sassing, Sasweg, Koegorsstraat (die als aparte buurtschap werd gezien), Tractaatweg (N62), Graaf Jansdijk, Buthweg, Industrieweg en Adriaan van Ostadeweg samenkomen. Het grootste deel van de buurtschap lag rond de Industrieweg, N langs Zijkanaal C, en viel onder de kern Sluiskil. Een kleiner deel lag Z langs Zijkanaal C, vallend onder de kern Westdorpe, en enkele panden O van de genoemde 'kruising' vielen onder de kern Axel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt Axelse Sassing niet apart vermeld. Volgens (2) omvatte de buurtschap in dat jaar slechts ‘enkele verstrooid liggende huizen’ met 30 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De sluizen zijn in 1827 aangelegd in een zijtak van het Kanaal van Terneuzen, lopend van Sluiskil naar Axel, dienende tot uitwatering van enkele polders en tot het schutten van de schepen die het kanaal van Axel naar Hulst bevaren.

"Bij het in staat van verdediging stellen van het 5e distrikt der provincie Zeeland, in het begin van het jaar 1831, zijn op dit punt eenige werken aangelegd, ten einde den toegang tot het Land van Axel, aan die zijde, voor de Belgen af te snijden, welk punt dan ook, met dat oogmerk, door eenen sterken militairen post is bezet geweest."(3)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De afgelopen jaren is het gros van de woonbebouwing van Axelse Sassing afgebroken om ruimte te maken voor bedrijven en een haven, en is de buurtschap dus in principe van de aardbodem verdwenen. De naam leeft nog voort in het bedrijventerrein ter plekke. In september 2012 is bekend geworden dat in ieder geval 7 huizen niet worden afgebroken t.b.v. verbreding van de Tractaatweg, omdat de ongelijkvloerse kruising nabij de afslag Axel op een andere plek komt dan aanvankelijk was voorzien.

- In 2014 is crossterrein het Finlandcircuit vernieuwd, op een plek vlakbij het oude circuit.

Terug naar boven

Literatuur

- W.H. Leenders, 'De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Axelse Sassing. Resultaten van een bodemkundig-hydrologisch onderzoek en standaardprofielen' (1993) is via de link ook online te lezen.

Reactie toevoegen