Baard

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

baard_collage.jpg

Collage van het bezienswaardige dorpje Baard (© Jan Dijkstra, Houten)

Collage van het bezienswaardige dorpje Baard (© Jan Dijkstra, Houten)

Baard..JPG

De Hervormde kerk van Baard in het zonnetje

De Hervormde kerk van Baard in het zonnetje

baard_3.jpg

De Baarder Sleat, gezien in de richting van de Boalserter Feart

De Baarder Sleat, gezien in de richting van de Boalserter Feart

baard_4.jpg

Dorpsgezicht van Baard

Dorpsgezicht van Baard

baard_5.jpg

De Doopsgezinde kerk in Baard

De Doopsgezinde kerk in Baard

baard_6.jpg

Baard, prachtig gelegen aan de Boalserter Feart

Baard, prachtig gelegen aan de Boalserter Feart

Baard

Terug naar boven

Status

- Baard is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

- Onder het dorp Baard valt ook een deel van de buurtschap De Him.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1325 Bauwert, 1329, 1370 Bawerth, ca. 1440 Bawert, Bauwert, 1446 kopie 1484 Bawirth, 1491 en 1505 Baerdt, 1840 Baard.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese werth = werd 'terp, bewoonde hoogte' van de persoon Bavo.(1)

Bijnaam inwoners
Sinds mensenheugenis worden de inwoners van Baard 'Baarder Katten' genoemd (en daar is de dorpskrant dan weer naar genoemd, zie hieronder bij Links). De spreekwoordelijke 'honden' wonen in buurdorp Leons. Het standbeeld in het dorp herinnert aan deze vroeger tijden.

Bijnaam dorp
In het dorp is een draadloos netwerk gebouwd. Daarmee was het een van de eerste dorpen in de omgeving met een snelle internetverbinding. Hierdoor heeft het dorp als bijnaam Wireless Baard.

Terug naar boven

Ligging

Baard ligt ZO van Winsum, NO van Easterlittens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Baard 41 huizen met 244 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Tiden hawwe tiden en zo vergaat het de Dorpsvisie uit 2001 ook. Nu ligt er een nieuwe Dorpsvisie! Een document waar het bestuur van Dorpsbelang zich door kan laten inspireren. Een document waarin een aantal actiepunten staan die Baard ‘smoel geven’. Een plan dat helemaal bij het dorp past. Hoe ontwikkel je een visie op de toekomst? Door te kijken naar het verleden, naar het heden en dan projecteer je datgene wat je ziet op de nabije toekomst. Vijf, tien of vijftien jaar verder. Dat is de opdracht die we ons stellen in het najaar van 2013. Zo zitten we met de Baarders drie avonden rondom de ‘keukentafel’ en wordt er enthousiast meegedacht over een aantal onderwerpen.

Voor wie maken we een toekomstvisie? Voor onszelf. Kunnen we onze verwachtingen waarmaken? Waar een wil is, is een weg. Een toekomstvisie is een richtingwijzer, in het geval van het dorp richting de gemeente Leeuwarden. Maar we kijken verder dan 2018! Vóór het echter zover is willen we nadenken over onze identiteit, waarom het goed leven is op het platteland, wat we willen behouden en wat er zou moeten komen. We gaan voor kwaliteit, niet zozeer voor kwantiteit. Tijdens de keukentafelgesprekken vallen een aantal zaken op. We praten over het dorp en zijn omgeving: tige grien; we praten over het dorpsleven: tige smûk; en we praten over hoe het dorp is: nou, gewoon tige Baard. Vandaar dus de ondertitel van de Dorpsvisie 2014-2025", aldus voorzitter van Dorpsbelang Aukje Bergwerff - de Boer in het Voorwoord van de Dorpsvisie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Baard heeft 4 rijksmonumenten, zijnde 1) het op een stenen muurtje rustend ijzeren hekwerk in eenvoudige laat 19e-eeuwse vormen (ronde gecanneleerde balusters en gepunte spijlen), dat het kerkhof aan drie zijden omheint, 2) de Hervormde kerk vanwege twee rode 14e-eeuwse Bremerstenen kinderzerken voor kinderen uit het geslacht Dekema, het eenklaviers orgel in 1888 gemaakt door Bakker en Timmenga, en het mechanisch torenuurwerk van A.H. van Bergen (Heiligerlee) uit 1876, 3) de stelphoeve uit ca. 1860 op Faldenserwei 25, en 4) de boerderij uit 1898 van het kop-hals-romptype in eclectische stijl met verwijzingen naar de stijl van de neorenaissance op Gele Buorren 2.

- De Hervormde (PKN) kerk (Dekemawei 6) van Baard dateert uit 1876 en verving een eerdere kerk. De bijzondere interieurelementen van deze kerk zijn reeds in de alinea hierboven vermeld.

- De voormalige Doopsgezinde kerk (Binnenbuorren 25) uit 1856 is gebouwd ter vervanging van een in 1786 gebouwde voorganger. De kerk is in 1998 buiten gebruik gesteld en herbestemd tot woning.

- Ter ere van de roemruchte Juw Hettes Dekema is in juni 2017 een herdenkingspaneel onthuld, naast de parkeerplaats in Baard. Het idee voor dit Dekema-monument ontstond in 2013. Enkele inwoners van het dorp en buurdorp Winsum vormden de werkgroep CDSM om het in hun ogen belangrijke historische moment na ruim vijfhonderd jaar vorm te geven. Hettes Dekema was de laatste potestaat (legeraanvoerder) van Friesland.

- Na enkele jaren werkeloos te zijn geweest, heeft het brugwachtershuisje bij de brug in Baard sinds mei 2019 een nieuwe functie. De nieuwe eigenaar, Petra Dijkstra uit Rien, heeft er “De Kleinste Galerie van Nederland” gevestigd. Petra schreef hierover op haar Facebook: "Eerst een flinke opknapbeurt van de buiten- en binnenkant, ook rondom wordt aan gewerkt. Schuren, verven, soppen, planten/struiken etc. Panelen plaatsen, sokkels regelen etc. Kunstenaars benaderen. De werken mogen niet groter zijn dan een tiende van de afmetingen van het galerie-deel (233 x 155 cm). Achter de afscheiding, die erin gemaakt wordt, komt een toilet en een keukenblokje. Er komt ook een minibieb buiten voor lenen/ruilen van boeken. En misschien nog een informatiepunt over activiteiten in de omgeving voor de toerist die langs rijdt, fietst of wandelt. Ik hoop in mei 2019 alles klaar te hebben om te kunnen openen." En zo geschiedde... Zie ook het artikel hierover in Friesch Dagblad, 13 maart 2019. In de galerie exposeren steeds drie kunstenaars met klein werk (max. 25 x 15 cm). Elke kunstenaar exposeert zes weken en elke twee weken wisstelt er een kunstenaar, zodat er steeds nieuw werk te zien is. Van mei t/m augustus kun je hier iedere zaterdag en zondag van 11.00-16.00 uur terecht, van september t/m april iedere zaterdag, en verder wanneer de vlag wappert.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Evenementen- en activiteitenagenda Baard.

- Baardermerke (weekend in juni).

- Onder de naam Puur Baard is er jaarlijks in juli de Zomerfair en het Open Kampioenschap Palingroken (van 1997 t/m 2017 bekend als Iepen Kampioenskip Ielrikjen Littenseradiel, maar omdat die gemeente in 2018 is opgeheven en het dorp nu tot de gemeente Leeuwarden behoort, is de naam aangepast).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Speeltuin It Hofke.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Baard.

- Nieuws: - Nieuws uit Baard. - Dorpskrant De Baarder Kat (1x per kwartaal) is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - Doarpsbelang Baard.

- Dorpshuis: - Café Baard functioneert tevens als Doarpshûs.

- Onderwijs: - Jenaplanschool De Stjelp is een basisschool waar de kinderen uit de dorpen Baard, Easterlittens, Húns en Leons naar school gaan. In 1987 is een nieuw gebouw voor de school gerealiseerd en heeft zij haar huidige naam gekregen. De naam herinnert aan het stjelpboerderijtje dat vroeger ongeveer op de plaats van de school heeft gestaan en tegenwoordig, in originele staat herbouwd, te zien is in het Zuiderzeemuseum in Medemblik. De naam heeft ook symbolische waarde: alles bijeen onder één dak.

De Stjelp is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school openstaat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. De identiteit van de school wordt bepaald door de mensen, die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen. De school is een onderdeel van de samenleving en is daardoor een weerspiegeling van de omgeving. Op deze school is ruimte voor verschillen in cultuur en overtuiging. Ze laten kinderen kennismaken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen. Zo ontdekken ze de meerwaarde van pluriformiteit.

Op deze school wordt zowel Godsdienstig vormingsonderwijs als Humanistisch vormingsonderwijs aangeboden. Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO): Leerlingen: leren een eigen kijk op het leven te ontwikkelen; maken kennis met de bijbelse verhalentraditie; ervaren wat geloof in het leven kan betekenen; leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Humanistisch vormingsonderwijs (HVO): Leerlingen: onderzoeken hun eigen ideeën en ervaringen; leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden; worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, weten en doen; leren open te staan voor meningen van anderen; leren om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging.

- Toneel: - Toneelvereniging In Goed Begjin.

- Duurzaamheid: - Coöperatie Grieneko bevordert en stimuleert de inzet van 'groene' energievormen in Baard, Easterlittens, Húns, Leons en directe omgeving.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Baard.

Terug naar boven

Trivia

- Mannen met een baard vinden het leuk om bij het plaatsnaambord van dit dorp, al dan niet met behulp van een selfiestick, een selfie (= een foto van zichzelf) te maken. Er blijkt zelfs een Dutch Beard and Moustache Association (DB&MA) te zijn, een vereniging van mannen met baarden dus, die bij tijd en wijle in het dorp bijeenkomt (zie ook hier). "We willen als mannen met baarden meer met elkaar in contact komen en ons zichtbaarder maken. En vooral ook om gezellig met elkaar een borrel ter drinken", aldus oprichter en voorzitter Mike Verwijs. De meetings trekken tientallen tot soms wel honderden belangstellenden. Jaap Prins, sinds 2016 uitbater van het lokale café, en zelf ook gezegend met een stijlvol gecoiffeerde baard en snor, is natuurlijk blij met dit ludieke evenement dat voor reuring in het dorp zorgt, en schenkt tijdens de meetings 'baardenburg'.

Reactie toevoegen