Burgemeester Beinsdorp

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

burgemeester_beinsdorp_plaatsnaambord.jpg

Soms is het verklaren van een plaatsnaam lastig of zelfs onmogelijk, soms is het makkelijk, zoals hier: buurtschap Burgemeester Beinsdorp is genoemd naar... burgemeester Beins. Wie dat was, kun je lezen onder het kopje Naam.

Soms is het verklaren van een plaatsnaam lastig of zelfs onmogelijk, soms is het makkelijk, zoals hier: buurtschap Burgemeester Beinsdorp is genoemd naar... burgemeester Beins. Wie dat was, kun je lezen onder het kopje Naam.

Burgemeester Beinsdorp

Terug naar boven

Status

- Burgemeester Beinsdorp is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde.

- De buurtschap Burgemeester Beinsdorp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ter Apel.

- In tegenstelling tot wat de naam lijkt te suggereren, is Burgemeester Beinsdorp geen dorp, gezien de geringe omvang en dat het geen kerk heeft, en ook verder geen voorzieningen. Het ligt bovendien formeel binnen de bebouwde kom van Ter Apel, maar is ook geen wijk - hoewel het wel een compacte wijk-structuur heeft - omdat het los van de dorpskern van Ter Apel ligt. Daarom is het plaatsje al met al als buurtschap te kwalificeren, vergelijkbaar met de nabijgelegen buurtschap Agodorp, die geografisch gezien en qua naam in dezelfde omstandigheden verkeert.

- De buurtschap Burgemeester Beinsdorp heeft witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
De buurtschap wordt ook wel kortweg BB-dorp genoemd.

Oudere vermeldingen
1954 Beinsdorp, 1975 Burgemeester Beinsdorp.

Naamsverklaring
Vernoemd naar een van de vroegere burgemeesters van Vlagtwedde: Fredrik Adolf Beins (1882-1968). Beins was burgemeester van 1922 tot 1946. 'Dorp' betekent in dit geval niet wat we daar tegenwoordig onder verstaan. In de tijd van de stichting van dit plaatsje betekende 'dorp' ook wel gewoon 'nederzetting'. Die betekenis is hier aan de orde.

Naamswijziging?
Inwoner en t/m 2017 PvdA-raadslid Richart Joling heeft in 2013 geijverd voor naamsverandering van de buurtschap. Hij wees er op dat burgemeester Beins in de jaren dertig weigerde hulp te bieden aan Duitsers die uit concentratiekampen waren ontsnapt en de grens waren overgestoken. "Dat was niet goed, daarom is een nieuwe naam gewenst", zo stelde Joling. Hij zou het aankaarten bij Plaatselijk Belang Burgemeester Beinsdorp en bij de gemeentebestuurders. Kennelijk heeft dat geen vruchten afgeworpen, want wij hebben er daarna niets meer over vernomen. Bovendien handelde de burgemeester kennelijk in opdracht van de toenmalige minister van Justitie Goseling, want een circulaire van dat ministerie d.d. 7-5-1938 verordonneerde: "Een vluchteling zal voortaan als een ongewenscht element voor de Nederlandsche maatschappij en derhalve als een ongewenschte vreemdeling te beschouwen zijn, die derhalve aan de grens geweerd en, indien binnenslands aangetroffen, over de grens gebracht zal moeten worden."

Naam komt ook elders voor
Niet te verwarren met het Noord-Hollandse dorp Beinsdorp.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Burgemeester Beinsdorp ligt ZO van Ter Apel, bij de 7e verlaat in het Stadskanaal dat ter plekke Ter Apelkanaal heet, en grenst in het O aan dat kanaal. De buurtschap ligt rond de wegen Verlengde Oosterkade, Sluisstraat, Munnekedijk, Rundestraat, Brugstraat en Oude A straat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Burgemeester Beinsdorp omvat ca. 150 huizen met ca. 380 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1925 is een bescheiden begin gemaakt met de bouw van arbeiderswijk Burgemeester Beinsdorp, voor de huisvesting van arbeiders uit onbewoonbaar verklaarde woningen, woonwagens en woonschepen uit onder andere de buurt van het nabijgelegen Barnflair. In de omgeving lagen de laatste heidevelden van Westerwolde, die in de crisisjaren (jaren dertig) zijn ontgonnen in het kader van de werkverschaffing. Pas na de Tweede Wereldoorlog is de wijk afgebouwd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De inwoners van Burgemeester Beinsdorp hebben gepleit voor een monumentenstatus voor deze buurtschap, mede omdat zij gezien het achterstallig onderhoud aan de huizen vrezen voor afbraak en dit zo te kunnen denken tegenhouden. Gemeente en woningbouwvereniging Acantus hebben de buurtschap verzekerd dat dit los van elkaar staat (een monumentenstatus zou eventuele sloop niet kunnen tegenhouden), maar dat zij geen plannen tot sloop in de planning hebben.

Acantus heeft verzekerd dat zij de huizen in de komende jaren gaat renoveren. Ook wethouder Hendrik Klap stelt zich hard te zullen maken voor behoud van de buurtschap. - Filmpje over de zorgen van de inwoners van Burgemeeser Beinsdorp over het behoud van de huizen in hun buurtschap (2009).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bij de 7e verlaat (= sluis) in het Ter Apelkanaal staan een gave brugwachterswoning en een gave sluiswachterswoning uit 1875.

- Klapbrug (ophaalbrug) over het Ter Apelkanaal, eveneens bij het 7e verlaat.

Terug naar boven

Verenigingen

- Plaatselijk Belang Burgemeester Beinsdorp is voor zover ons bekend niet (meer) met een site of pagina op het internet aanwezig.

Reactie toevoegen