Altweerterheide

Plaats
Dorp
Weert
Midden-Limburg
Limburg

altweerterheide_plaatsnaambord_kopie.jpg

Altweerterheide is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Weert.

Altweerterheide is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Weert.

altweerterheide_cv_de_heiknuiters.jpg

Carnavalsvereniging De Heiknuiters in Altweerterheide is opgericht in 1960

Carnavalsvereniging De Heiknuiters in Altweerterheide is opgericht in 1960

altweerterheide_12_x_11_feest_2015_kopie.jpg

Altweerterheide had in 2015 drie jubilerende verenigingen: CV De Heiknuiters 5×11 jaar, Kepèl De Hei-jbeesembeengers 5×11 jaar en de Aod Preenseclub 2×11 jaar. Samen dus 12×11 jaar. Vandaar dat zij in nov. 2015 gezamenlijk het 12×11 Fieëst hebben gevierd.

Altweerterheide had in 2015 drie jubilerende verenigingen: CV De Heiknuiters 5×11 jaar, Kepèl De Hei-jbeesembeengers 5×11 jaar en de Aod Preenseclub 2×11 jaar. Samen dus 12×11 jaar. Vandaar dat zij in nov. 2015 gezamenlijk het 12×11 Fieëst hebben gevierd.

altweerterheide_landdag.jpg

De Landdag Altweerterheide (eerste zondag van september) is ontstaan in 1998 en sindsdien uitgegroeid tot een gerenommeerd cultuurhistorisch evenement op het gebied van oude ambachten en oldtimers, dat jaarlijks vele duizenden bezoekers trekt.

De Landdag Altweerterheide (eerste zondag van september) is ontstaan in 1998 en sindsdien uitgegroeid tot een gerenommeerd cultuurhistorisch evenement op het gebied van oude ambachten en oldtimers, dat jaarlijks vele duizenden bezoekers trekt.

altweerterheide_kindervakantieweek.jpg

Kindervakantiewerk (KVW) Altweerterheide organiseert in de zomervakantie altijd een Kindervakantieweek (inderdaad, dat scheelt maar één lettertje ;-) ), met jaarlijks een ander thema. In 2016 was dat 'Klein Vermaak Wereldwijd'. Ha, dat is ook KVW. ;-)

Kindervakantiewerk (KVW) Altweerterheide organiseert in de zomervakantie altijd een Kindervakantieweek (inderdaad, dat scheelt maar één lettertje ;-) ), met jaarlijks een ander thema. In 2016 was dat 'Klein Vermaak Wereldwijd'. Ha, dat is ook KVW. ;-)

altweerterheide_zonnepark.jpg

In 2019 is Zonnepark Altweerterheide gereedgekomen, gerealiseerd door WeertEnergie. De in totaal ca. 6.000 zonnepanelen leveren stroom voor ca. 500 huishoudens.

In 2019 is Zonnepark Altweerterheide gereedgekomen, gerealiseerd door WeertEnergie. De in totaal ca. 6.000 zonnepanelen leveren stroom voor ca. 500 huishoudens.

Altweerterheide

Terug naar boven

Status

- Altweerterheide is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Weert.

- Het dorp Altweerterheide heeft in 1978* geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Weert.
* Overigens net als de overige dorpen van de gemeente van voor de herindeling van 1997.

- Onder het dorp Altweerterheide valt ook een gedeelte van de buurtschap Dijkerstraat.

- Sinds 1990 heeft het dorp, dankzij een initiatief van de toenmalige pastoor Noordermeer, een eigen dorpswapen en -vlag.

- Altweerterheide profileert zich als 'het Groene Hart van Weert'.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Altwieërthei-j, ook wel kortweg de Hei-j.

Naamgeving en naamsverklaring
Altweerterheide is genoemd naar de heide bij het voormalige dorp, thans Weerter wijk Altweert. Oudere vermeldingen: 1790 Alt Weerdt, 1831 Alt Weert, 1835 Altweert. De Limburgse uitspraakvariant Aovert werd ten onrechte geïnterpreteerd als een samenstelling van a 'water' en voorde 'doorwaadbare plaats'. Aovert is echter de geregelde voortzetting van Aod Weert oftewel Oud Weert.(1)

Bijnaam
De inwoners van Altweerterheide hebben als bijnaam 'Heiknuiters'. Tegenwoordig linkt men dat aan de heikneuter, een zangvogeltje met een kastanjebruine kleur, een rood-roze borst en donkerbruine snavel dat veelal kwettert aan bosranden en op heidevelden. Aanvankelijk was het een denigrerend bedoelde bijnaam waarmee de inwoners van Weert 'die boeren van de hei' aanduidden.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Altweerterheide ligt ZW van de stad Weert en de Weertse wijk Altweert. Het is westelijkst gelegen plaats van Nederlands Limburg en ligt slechts enkele kilometers verwijderd van de grens met België (Loven/Bocholt).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Altweerterheide heeft circa 450 huizen met circa 1.100 inwoners. De oppervlakte van wat tot het dorpsgebied wordt gerekend is circa 3.000 hectare. Dat is bijna een derde van de oppervlakte van de hele gemeente Weert.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Tot in de 19e eeuw wonen hier in een gebied van ongeveer 3.000 hectare slechts een veertigtal gezinnen, voornamelijk in het zuidelijke deel. Binnen dit gebied bevinden zich van oudsher een drietal uitvalswegen naar de buurgemeenten over de landsgrens met België, waaronder de Bocholterweg naar Bocholt en de Lozerweg naar Lozen.

In het begin van de 20e eeuw worden grote stukken 'woeste grond', zoals dat in die tijd heet, in versneld tempo ontgonnen en door intensieve bemesting vruchtbaar gemaakt. Dit kost grote inspanningen met relatief bescheiden opbrengsten. De ontginning van dit gebied start in 1905 als de Weerter graanhandelaar Jan Henderiks, bijgenaamd Bolle Jan, een stuk bos en heide koopt en het ontginningsbedrijf Karelke sticht, genoemd naar Karelke Schaeken, die zijn grond en boerderij aan Bolle Jan had verkocht. De ontginning Klein Karelke - zoals ook het boerderijtje van Schaeken wordt genoemd - start in 1905, de 80 ha grote ontginning Groot Karelke (met daarin o.a. de latere dorpskern), waar ook een boerderij naar wordt genoemd, start in 1910. Geleidelijk aan volgen meer landbouwers, en het aantal grotere boerderijen groeit. De vele ontginningen in de streek trekken snel nieuwe bewoners aan, waardoor rond de Bocholterweg de kern Altweerterheide ontstaat.

Kerkelijk
Door de snelle groei van de nederzetting ontstaat behoefte aan een eigen parochie en kerk. In 1925 wordt met tweedehands hout een noodkerk gebouwd op het terrein 'Karelke' (Bocholterweg 112) van de heer J. Henderiks (Bolle Jan). Het kerkje biedt plaats aan circa 100 gelovigen. De bevolking breidt zich verder uit en het noodkerkje wordt te klein. Daarom wordt in 1936 de huidige kerk gebouwd. Het noodkerkje is gesloopt. In 1937 wordt het rectoraat tot zelfstandige parochie verheven. Het in 1972 opgerichte parochieblaadje 'Heidebode' is inmiddels uitgegroeid tot hét contactblad van Altweerterheide. Zie verder bij Bezienswaardigheden.

Onderwijs
Door de vele ontginningen in de streek komen er veel nieuwe gezinnen, dus ook kinderen, in het dorp te wonen. De kinderen gaan aanvankelijk naar scholen in buurdorpen, zoals Stramproy, Tungelroy en Keent, of naar scholen de stad Weert. Na de bouw van de noodkerk in 1925 vindt het Bisdom van Roermond dat er ook een katholieke school in Altweerterheide moet komen. In 1930 start lagere school St. Jozef met ruim 90 kinderen. De school is diverse malen uitgebreid. In 1965 krijgt het dorp ook een kleuterschool.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp kun je terecht bij het in juni 2018 verschenen boek 'De ontstaansgeschiedenis van het kerkdorp Altweerterheide'. Het is geschreven door Gerard Stals, als oud-'Heiknuiter' beter bekend als 'Geer vanne Smeed'. Uitgever van het boek is Stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de Regio Weert, in nauwe samenwerking met Stichting Geschied- en Oudheidkundig Genootschap De Aldenborgh. In het bijna 200 pagina's tellende boekwerk, met zwart-wit- en kleurenfoto's, worden de zes grote ontginningen in dit gebied van eind 19e en begin 20e eeuw uitgebreid beschreven. Het betreft: Delbroek, Wijffelterbroek, Karelke, Hollandia, Kruispeel en Kettingdijk. Anno begin 2019 is het boek bijna uitverkocht. Er zijn nog slechts enkele exemplaren voorrradig. Het boek is te bestellen bij de auteur.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Herinrichting openbare ruimte
In 2017 hebben gemeente en dorpsraad overleg gevoerd over de noodzaak om de openbare ruimte in Altweerterheide aan te pakken. Aanleidingen voor de dorpsraad waren onder meer de volgende constateringen: beschadiging wegen en scheve stoeptegels, onder meer door worteldruk; er wordt te hard gereden en ingehaald binnen de dorpskern. Dit komt mede doordat het wegprofiel van de invalswegen aanzienlijk breder is dan dezelfde weg buiten het centrum. Dit nodigt uit tot harder in plaats van zachter rijden; wateroverlast bij veel neerslag; geuroverlast omdat terugslagkleppen in het riool zijn verwijderd; uitstraling komt niet overeen met de ligging in het Kempen-Broek;

Kerkplein wordt door allerlei soorten voertuigen gebruikt als openbaar plein. Bestrating en ondergrond zijn echter niet geschikt voor deze activiteiten, waardoor schade is ontstaan; Altweerterheide is de enige kern in de gemeente Weert waarin nog niet is geïnvesteerd om de kwaliteit van de openbare ruimte in overeenstemming te brengen met de huidige eisen en wensen. Dit alles heeft geleid tot opname in de gemeentelijke begroting voor 2018 om de planvorming voor een herinrichting nog in dat jaar op te pakken.

Na de nodige procedurele voorbereidingen, beoogt de daadwerkelijke uitvoering van het project 'Samen naar een nieuwe dorpskern' in 2020 van start te gaan. De doelstelling is om het volgende streefbeeld te bereiken: "Aantrekkelijk en veilig wonen in Altweerterheide in een dorpskern waarbij de prominente ligging in het Kempen-Broek naar voren komt ((karakteristiek, natuurlijk en max. 30 km/uur). Beoogde projectresultaten: Herinrichting van de openbare wegen in het dorp: straten zijn ingericht op basis van duidelijke 30 km/uur zones; het beeld van een doorgaande weg (Bocholterweg) is verdwenen; auto's zijn ondergeschikt en 'te gast' in het gebied. Prominentere plek in het openbaar gebied voor voetganger, fiets en spelende kinderen; er is meer groen (d.m.v. inheemse hagen en bomen), beeldbepalende bomen zijn behouden en hebben meer groeimogelijkheden.

Het kerkplein is opnieuw ingericht en is geschikt voor meerdere doeleinden (parkeerplaats, verzamelplek, markt, kermisterrein, toegang tot school en BSO/kinderopvang). De ondergrondse voorzieningen zijn op orde en sluiten aan op de toekomstige ontwikkelingen (riolering en gemalen zijn op orde, glasvezel en laadpalen voor auto’s en fietsen). Regulier onderhoud in Altweerterheide (op basis van de schouw of meldingen) wordt sneller opgepakt.

Voorzieningenplan
"Doel van het Voorzieningenplan Altweerterheide (2017) is het schetsen van de gewenste ontwikkeling van het voorzieningenaanbod in het dorp voor de periode 2017-2021 op de domeinen onderwijs en opvang, sociaal-cultureel, sport en cultuur, teneinde te komen tot een toekomstbestendige voorzieningenstructuur die bijdraagt aan het behoud van de leefbaarheid in het dorp. De gemeente is hierbij niet alleen aan zet. Sterker nog: innovatiekracht, daadkracht en creativiteit van burgers moet meer centraal komen te staan. De gemeente stapt zo laag als mogelijk in op de participatietrap tenzij een hogere mate van ondersteuning nodig is.

Betrokkenheid gemeenschap. Tijdens de totstandkoming van het voorzieningenplan is met diverse belanghebbenden gesproken. Daarnaast heeft er na afronding van de ambtelijke conceptnota een informatieavond voor het dorp plaatsgevonden. Algemene tendens tijdens deze avond was dat er draagvlak is voor de in het voorzieningenplan voorgestelde ontwikkelingsrichtingen. Kritiek was er op het feit dat de gemeente de afgelopen jaren niets in Altweerterheide heeft geïnvesteerd; niet direct en alleen op het vlak van voorzieningen, maar voornamelijk op het gebied van woningbouw en infrastructuur. In een separaat bestuurlijk overleg met de dorpsraad is hierover nader van gedachten gewisseld. Ontwikkelingsrichtingen voorzieningenplan. De komende 5 jaar zijn erop gericht om het bestaande voorzieningenaanbod in stand te houden en daar waar mogelijk te versterken. Een uitbreiding van het aanbod is niet aan de orde.

Onderwijs. Op het domein van onderwijs is er voor schoolbestuur Eduquaat een belangrijke rol weggelegd om de school voor het dorp te behouden. Hier ligt een behoorlijke opgave gezien de verwachting dat het leerlingenaantal de komende jaren verder zal afnemen van 78 (nu) naar 63 (2027). De visie van het schoolbestuur is om het schoolgebouw te verbreden tot een centrale ontmoetingsplek voor de gemeenschap. De (toenemende) normatieve leegstand biedt hiertoe prima mogelijkheden. Een kleinschalige verbreding die leidt tot een aanvulling op en niet concurreert met het reeds beschikbare accommodatiebestand wordt door de gemeente toegejuicht. Belangrijk is dat eerst de concrete behoefte in beeld wordt gebracht. Ook moet rekening worden gehouden met belangen van omwonenden.

Sociaal-Cultureel. De commerciële horecavoorzieningen De Paol en Schuttershoeve hebben jarenlang een sleutelrol vervuld in de huisvesting van sociaal-culturele activiteiten. De beschikbaarheid van deze voorzieningen is de laatste jaren meer onder druk komen te staan. De Schuttershoeve is met de komst van een nieuwe exploitant in 2014 minder toegankelijk geworden voor verenigingen. De toekomst van de Paol is in 2016 onzeker geweest wegens het wegvallen van de exploitant. Per 1 februari 2017 is er met een nieuwe exploitant een doorstart gemaakt. De Paol blijft ondanks de beoogde verbreding van de school nodig om alle (voornamelijk grotere) sociaal-culturele activiteiten te huisvesten. Met de komst van een nieuwe exploitant lijkt dit in ieder geval de komende 5 jaar te gaan lukken. Het verzoek van de eigenaar van De Paol aan de gemeente om de exploitatie financieel te ondersteuning wordt vooralsnog niet ingewilligd, maar wordt meegenomen in het wijkaccommodatiebeleid dat eind 2017 wordt afgerond.

Sport. Op sportpark Op den Das zijn alle sportvoorzieningen (sporthal, voetbal en tennis) geclusterd. De sporthal blijft behouden, maar heeft op dit moment niet echt een functie voor het dorp. Het laagdrempeliger toegankelijk maken van de sporthal voor het dorp is, ondanks de beperkte vraag, wenselijk. Voor de gemeente is hier een rol weggelegd. De toekomst van de voetbalclub is gezien de kleine omvang en beperkte aanwas van nieuwe leden onzeker. De club is een samenwerkingsverband aangegaan met Brevendia Stramproy en Crescentia Tungelroy om het voetbal voor Altweerterheide veilig te stellen. Een fusie op termijn is niet uitgesloten. De gemeente faciliteert het samenwerkingsverband waar nodig. Vooruitlopend op de resultaten van het samenwerkingsverband houdt de gemeente het voetbalcomplex in stand. Ook een betere samenwerking tussen de op het sportpark gehuisveste verenigingen kan bijdragen aan het behoud van het sportaanbod in het dorp. De betreffende verenigingen zijn aan zet hieraan invulling te geven. Het up-to-date tenniscomplex dat eigendom is van de kleine, maar stabiele en in onze ogen toekomstbestendige TC Altweerterheide blijft behouden. Cultuur. Ten aanzien van de bij de Schuttershoeve gehuisveste schutterij St. Antonius worden geen wijzigingen voorgesteld."

Nieuwbouw
Nieuwbouw in Altweerterheide sinds 2003: de wijk Heidebeemd is in 2003 voltooid, de wijk Eigen Erf in 2007, en sinds 2012 zijn zo'n 30 woningen gebouwd op een perceel achter de Heidehof. Het plan voorzag in starterswoningen, levensloopbestendige huurwoningen, levensloopbestendige koopwoningen en vrijstaande woningen.

Geitenhouderij: toch maar niet
"Een melkveehouder uit Altweerterheide wilde in meer dan 20 jaar niet gebruikte pluimveestallen op Grotesteeg 8a, gelegen direct W van de dorpskern, 930 geiten gaan houden. Onderzoek door het RIVM laat zien dat omwonenden van geitenhouderijen tot op een afstand van twee kilometer een verhoogde kans op longontsteking hebben. Zolang niet bekend is waardoor dit komt (Q-koorts is hier niet de oorzaak van) adviseert GGD Nederland om geen geitenhouderijen te vestigen binnen twee kilometer van dorpskernen. Grotesteeg 8a ligt op 300 meter van de bebouwde kom en op 400 meter van Basisschool St. Jozef. De hele bebouwde kom van het dorp ligt binnen de twee-kilometerzone, evenals een flink deel van het bungalowpark. Verder liggen nog twee horecavoorzieningen, twee campings en enkele kinderdagverblijven binnen deze zone." Aldus Kerngroep Leefbaarheid Altweerterheide, die zich verzette tegen de komst van de geitenhouderij, o.a. middels deze brief aan de gemeenteraad d.d. mei 2018. Voor nadere informatie zie ook de flyer van de Kerngroep over deze materie.

Medio 2019 verschijnt het volgende bericht op de site van de Kerngroep: "Zowel door een besluit van de Provinciale Staten van Limburg als door de Gemeente Weert kan een aanvraag tot het vestigen of uitbreiden van een geitenhouderij in de provincie Limburg op een afwijzing rekenen. Er komen dus geen geiten op Grotesteeg 8a. Na bovengenoemd besluit willen wij ons werk als Kerngroep Leefbaarheid Altweerterheide beëindigen en sluiten met dit laatste bericht deze site. De Kerngroep bedankt inwoners die hebben gereageerd en ons hebben ondersteund. De Kerngroep houdt op te bestaan in de huidige samenstelling. Een deel van de groep gaat zich bezig houden met het agrarisch beleid van de Gemeente Weert."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Kerk
Altweerterheide heeft geen rijksmonumenten. En het dorp heeft slechts 1 gemeentelijk monument, zijnde de Heilig Hart van Jezuskerk (Bocholterweg 112) uit 1936 (zie het hoofdstuk Geschiedenis voor wat hieraan voorafging), ontworpen door de bekende architecten Pierre Cuypers jr. en Jos Cuypers. De kerk is gebouwd ter vervanging van een nabijgelegen kapel uit 1723 (die is afgebroken), en is voorzien van fraaie glas-in-loodramen. Het driebeukige bakstenen gebouw is een voorbeeld van baksteenexpressionisme. Kenmerkend is de tegen het koor aangebouwde vierkante toren, gedekt met tentdak en voorzien van een op een hoek ingemetseld Heilig Hartbeeld in art deco stijl.

In 2016 is een omvangrijke restauratie van de glas-in-loodramen uitgevoerd, waarbij hier en daar nieuw materiaal is gebruikt. In 2017 is het kerkhof opgeknapt en heringericht, met onder meer de bouw van een urnenmuur. Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt dankzij de opbrengsten van de jaarlijkse Sint Teunismiddag in januari en de Landdag in september (zie voor nadere informatie over beide het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen). De parochie vormt samen met de andere Weerter dorpen Z van Weert (Stramproy, Swartbroek en Tungelroy) een parochiecluster.

Boerderijen
- Ontginningsboerderijen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Ieder jaar presenteert de JBM (Jeugd Bonte Middag) op een zondag begin januari een uniek toneelspektakel als opening voor de Jeugd-Vastelaovundj van Altweerterheide.

- Een bijzondere en zelfs elders nauwelijks meer voorkomende traditie in Altweerterheide is de jaarlijkse Sint Teunismiddag op 17 januari, waarbij varkenskoppen bij opbod worden verkocht. Dat zit zo: op de feestdag van de H. Antonius, die vroeger samenviel met de winterkermis, bestond het gebruik dat de boeren uit de omtrek naar de Teuniskapel (ook wel Altweerterkapel) kwamen met varkenskoppen en deze offerden. Hierna werden de koppen door de koster aan de meestbiedende verkocht. Van de varkenskoppen werd toen 'huitkieës' (zult) gemaakt. De opbrengst van de veiling was gedeeltelijk voor de instandhouding van de kapel en de armen bestemd.

Deze traditie wordt nog altijd in ere gehouden, zij het dat de varkenskoppen tegenwoordig door Stichting Landdag - die het evenement organiseert - voor dit doel worden ingekocht. Tijdens de middag worden de koppen op ludieke wijze bij opbod verkocht aan de bezoekers. Meestal wordt zo'n kop dan teruggeschonken en opnieuw in veiling gebracht. Tien maal achter elkaar is soms geen uitzondering. De opbrengst van de 'veiling' wordt gebruikt voor onderhoud aan de kerk van Altweerterheide. Naast de verkoop van varkenskoppen worden er tijdens de middag ook nog loten verkocht, waarbij er leuke prijsjes te winnen zijn. De middag wordt omlijst door optredens van lokale artiesten en verenigingen.

- Op de zondag voor carnaval (in 2019 voor de 46e keer) is er in Altweerterheide de jaarlijkse Vlooienmarkt van de harmonie, in zaal De Schuttershoeve. Al sinds jaar en dag staat deze markt bekend als gezellig, en waar men nog kan handelen, maar vooral een koopje kan vinden door de grote variëteit aan goederen die hier wordt aangeboden. Naast de gebruikelijke goederen als speelgoed, glas, porselein en huishoudelijke artikelen zijn er ook kleine meubelen. Ook boeken, singles en lp's zijn ruim voorradig. De opbrengst komt geheel ten goede aan het instrumentenfonds van de harmonie en voor de opleiding van de jeugdleden. De harmonie heeft veel jeugdleden, en om die alle van een blaasinstrument te voorzien kost veel geld.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Heiknuiters. - Videoreportage carnavalsoptocht Altweerterheide 2015.

- Kermis en ZomerHei-jFeest (weekend eind juni/begin juli) is kermis voor de kinderen en feest met muziek, spektakel en plezier voor iedereen. Met op zondag onder andere de Hei-j Land Games. Tien teams strijden om de eer en eeuwige roem. Moeten ze weer de hoogte in en tegen glibberige glijbanen op? Of staan hen deze keer weer heel andere uitdagingen te wachten? Het gaat in ieder geval altijd om een combinatie van kracht, slimheid en goed samenwerken.

- Kindervakantiewerk Altweerterheide is er al sinds 1971. Jaarlijks organiseren zij in de zomervakantie een Kindervakantieweek, met ieder jaar een ander thema. In zo'n week is er voor de kinderen van alles te doen op het gebied van onder andere sport en spel.

- Op de Landdag Altweerterheide (1e zondag van september) kun je onder meer oude tractoren, oude landbouwmachines (meestal in werking te zien), oldtimervrachtwagens en oude ambachten bewonderen. De Landdag is ontstaan in 1998 als evenement om fondsen te werven voor renovatie van het dak van de kerk. Sindsdien is het uitgegroeid tot een gerenommeerd cultuurhistorisch evenement dat jaarlijks vele duizenden bezoekers trekt. In 2009 heeft Mark Fonteijn zelfs een speciaal Landdaglied gecomponeerd dat jaarlijks bij de opening van het evenement wordt gezongen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
- De door de inwoners uitgezette Wandelroute Bolle Jan (6 km) en Fietsroute Bolle Jan (25 km) starten beide vanaf het Kerkplein.

- Wandelroute Langs Klein Karelke (22 km) start in Altweerterheide en voert je door de natuurgebieden Tungelerwallen, het Wijffelterbroek, het Smeetshof en de Laurabossen.

Herinrichting Landgoed De Advocaat tot nieuwe natuur
Het rijksmonumentale landhuis De Advocaat (Lozerweg 118), gelegen op het gelijknamige landgoed WNW van Altweerterheide, in gebied de Kruispeel, bestaat uit een woonhuisgedeelte met koetshuis en een aangebouwde stal die haaks op de achtergevel van het koetshuis staat. Het landhuis, dat ook bekend stond onder de naam Les Beaux Champs, is in zijn huidige vorm gebouwd in 1850. De toegepaste bouwstijl bevat elementen van het eclecticisme. De opdrachtgever was advocaat Wennemaekers, die het pand liet verbouwen voor zijn zoon Leopold. Het volume dat staat in de oksel van koetshuis en stal is een aanbouw van na 1940.

ARK Natuurontwikkeling werkt in GrensPark Kempen-Broek bij Weert - waarvan de Kruispeel een onderdeel is - al sinds 2010 aan het vergroten en vernatten van het natuurgebied. "We verbinden er losse natuurgebieden met elkaar zodat planten en dieren meer ruimte krijgen. Zeldzame soorten kunnen zo terugkeren. En we proberen water beter vast te houden", aldus ARK-projectmedewerker Nico de Koning. Op een cruciale locatie in natuurgebied de Kruispeel, op het hiervoor vermelde landgoed De Advocaat bij Altweerterheide, was tot 2018 het straalbedrijf Cuijpers gevestigd. De provincie Limburg en de gemeente Weert hadden al vele jaren de wens om het bedrijf te verplaatsen naar een andere locatie in Weert. Dat zou de natuur een enorme impuls geven. Het terrein was namelijk de ontbrekende schakel in het herstel van een zeldzaam doorstroommoeras. Maar het proces zat jarenlang in een impasse. "Wij zaten daar als bedrijf in principe op een prima plek," aldus directeur Chrit Cuijpers van Cuijpers BV. "Maar we snapten de wens van de provincie en gemeente en wilden dan ook meewerken aan een oplossing. Maar het moest financieel dan wel kunnen."

Uiteindelijk is het ARK in samenwerking met alle betrokken partijen toch gelukt om het proces uit de impasse te trekken. Aan de Lozerweg in Weert is een geschikt nieuw terrein gevonden - van de voormalige betonfabriek van VBI - en voor de sanering van de grond is een slimme oplossing bedacht. "Er moest behoorlijk wat grond worden gesaneerd en uitgaande van de traditionele aanpak moest die allemaal worden afgevoerd. Daar hing een behoorlijk prijskaartje aan," aldus bodemonderzoeker en milieukundige Willem Kerkhof van Miltop BV. "Ik vond het een uitdaging om voor ARK te kijken of dat niet goedkoper kon en kwam uiteindelijk met het idee van een uitkijkheuvel. In die heuvel zou de vervuilde grond worden opgeslagen en afgedekt met een dikke laag schone grond. Daarnaast stagneerden natuurprojecten op andere plekken in de omgeving omdat daar vrijkomende grond niet buiten Kempen-Broek kon worden afgezet. Door de toepassing van deze grond te integreren in de saneringsoplossing is een win-winsituatie gecreëerd. Deze slimme aanpak bracht de kosten van de sanering met meer dan 80 procent naar beneden. Zo werd de deal betaalbaar, werd de grond goed en veilig gesaneerd, werd de natuurontwikkeling op de percelen in de omgeving mogelijk en kwam er ook nog een mooie kijkheuvel met uitzicht op het nieuwe natuurgebied."

Het straalbedrijf verhuisde daarop in 2018 naar het bedrijventerrein aan de Lozerweg in Weert. Op die plek was er ruimte om te moderniseren en de 180 arbeidsplaatsen bleven behouden. Toen kon de transformatie van industrieterrein naar natuur beginnen. Na de verhuizing zijn de gebouwen gesloopt en is de bodem gesaneerd. Het Kempen-Broek is zo opeens 30 hectare natte natuur rijker. Nico de Koning: "Het water stroomt niet meer weg via diepe watergangen, maar blijft veel langer in het gebied. Deze zogenoemde klimaatbuffer zorgt dus voor droge voeten in natte tijden en aanvoer van water tijdens droogte. Dankzij het verplaatsen van het straalbedrijf kan het hoogveenbos zich weer herstellen en wordt het leefgebied van wielewaal, zomertortel en zwarte, kleine bonte, en middelste bonte specht weer veel groter. Bovendien zorgt het voor een continue verbinding van natuurgebieden langs de Tungelroyse Beek. Het hoogveenbos kan aan de oevers van de Tungelroyse Beek weer overgaan in een beekbegeleidend elzenbos. Wilde zwijnen, bevers en in de toekomst otters zorgen voor natuurlijke variatie door wroeten, knagen en het aanleggen van dammen. Hierdoor ontstaat een prachtig natuurgebied met natuurlijke processen."

Wie de nieuwe kijkheuvel beklimt, kijkt uit over een rijk en gevarieerd open boslandschap, waar grote grazers doorheen trekken. Over het moerasbos vliegen wespendieven en klinkt de zang van wielewalen, de roffel van de middelste bonte specht en vanuit het riet laten roerdompen zich horen. Ook de zeldzame boommarter is al gesignaleerd. ARK-projectleider Ger van den Oetelaar is blij met de resultaten. "Dit is een win-winsituatie voor iedereen. Het bedrijf heeft weer een toekomst. De natuur kan hier opbloeien en het gebied is meteen ook een waterbuffer voor drogere tijden. Dit project laat mooi zien wat er soms mogelijk is als iedereen bereid is constructief mee te werken. Bezoekers en omwonenden gaan de komende jaren echt genieten op deze plek, want de natuur zal hier steeds mooier worden." (bron: ARK Natuurontwikkeling)

Grenspark Kempen-Broek
Ruim 20 procent van de gemeente Weert bestaat uit natuur. Zo is Grenspark Kempen-Broek een grensoverschrijdend natuurgebied (het Nederlanse gedeelte ligt W en Z van Altweerterheide), met een oppervlakte van ruim 25.000 ha, en wordt ook wel "De Veluwe van het zuiden" genoemd. Via spectaculaire kavelruil zijn aaneengesloten natuurzones ontstaan. De resultaten zijn zichtbaar: aaneengesloten natuur met overvliegende kraanvogels, exotische hoppen, nachtegalen, wielewalen, kwakende boomkikkers, vrijwel alle vlinders en libellen van Noordwest-Europa, agrariërs (met toekomst), aantrekkelijke fiets- en wandelroutes, overnachtingsvoorzieningen, horeca, sportvoorzieningen et cetera. In het gebied ligt meer dan 200 kilometer aan bewegwijzerde routes voor wandelaars, fietsers, ruiters en menners.

Herstel sponswerking Kempen-Broek. Grenspark Kempen-Broek was altijd een kletsnat gebied. Een laagte waarin het water vanuit doorstroommoerassen via beekjes langzaam zijn weg vond naar de Maas. De moerassen werkten als een grote spons die veel water opnam en het water in droge periodes weer langzaam vrijgaf. Door kunstmatige ontwatering van de doorstroommoerassen en kanalisatie van beken is deze natuurlijke sponswerking verloren gegaan. Lange tijd was dit een voordeel voor de landbouw. Maar door klimaatverandering gaan we vaker te maken krijgen met extreme neerslag en wateroverlast, maar ook met extreme droogte en bijbehorende schade. Het klimaatproject dat ARK samen met partners uitvoert kan het tij keren:

Regenwater wordt niet meer versneld afgevoerd, maar blijft langere tijd achter in het moeras, zoals tot in de 19e eeuw altijd het geval was. Hierdoor zal tijdens natte perioden in de steden en dorpen benedenstrooms minder wateroverlast optreden. In droge zomers kan het moeras water afgeven aan de omgeving, waardoor droogteschade wordt beperkt. Water- en moerasplanten zuiveren bovendien het water, waardoor mensen en dieren kunnen genieten van het kraakheldere water. Een nat Kempen-Broek levert naast beperking van water- en droogteschade ook fantastische natuur op. Vochtige bossen met wielewalen en wespendieven. Natte laagtes met bijzondere libellen en nieuwe kansen voor de boomkikker en bloemrijke, structuurrijke graslanden met vlinders als het spiegeldikkopje. (bron: ARK Natuurontwikkeling, 19-11-2010)

De Laurabossen en de Kettingdijk, WZW van Altweerterheide, vormen een belangrijke schakel in het Kempen-Broek. De gebieden verbinden het natuurgebied Loozerheide in het westen met natuurgebieden in het oosten en zuiden van het Kempen-Broek, zoals het Wijffelterbroek en Smeetshof. Het kletsnatte gebied Kettingdijk ligt ingeklemd tussen de gortdroge Laurabossen en de Belgische grens. Tot in de 19e eeuw is het een groot moerasgebied. Daarna is het ontwaterd om er landbouwgrond van te maken. In 2014 is het gebied opnieuw op de schop gegaan. Natuurmonumenten en ARK werken hier aan de terugkeer van het moeras. Bijzondere soorten die er nu nog zeldzaam zijn, zoals bever, kleine ijsvogelvlinder en grote weerschijnvlinder, krijgen hierdoor een veel groter leefgebied. - Artikelen over de natuurontwikkeling aan de Kettingdijk, in tekst en beeld, door 'GeervanneSmeed'.

- "In grenspark Kempen~Broek gaat ARK samen met Natuurmonumenten het eeuwenoude moerasgebied Wijffelterbroek en het aangrenzende Kettingdijk - beide gelegen ZW van Altweerterheide - in oude glorie herstellen. Niet alleen wordt zo de verdroging van de omgeving aangepakt, het gebied gaat ook fungeren als klimaatbuffer. Dat wil zeggen dat er water wordt opgeslagen in tijden van wateroverlast en water wordt afgegeven in tijden van droogte. Maar ook de natuur gaat dankzij de maatregelen floreren. Door het herstel van de natte natuurgebieden krijgen dieren als boomkikker, zwarte ooievaar, wielewaal en talloze andere bijzondere planten en dieren weer nieuwe kansen.

Grensmoeras. Het Wijffelterbroek en de Kettingdijk bij Altweerterheide waren van oorsprong een kletsnat gebied. Samen met Smeetshof in Vlaanderen vormden deze laaggelegen gebieden een groot moeras op de grens van Nederland en België. Tussen 1870 en 1960 is het gebied grootschalig ontgonnen en zijn er afwateringskanalen aangelegd om water uit het gebied af te voeren. Zo werd het gebied geschikt voor landbouw. In het kader van het klimaatbuffer- en natte natuurparelbeleid van Provincie Limburg gaan ARK Natuurontwikkeling en Natuurmonumenten dit eeuwenoude moerasgebied nu herstellen. Op deze manier worden Wijffelterbroek en Kettingdijk weer verbonden met het natte gebied Smeetshof in België en ontstaat er weer een grensoverschrijdend doorstroommoeras. Een unieke grote natte laagte zonder beken, sloten of andere watergangen en vol leven. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3-waterproject) en van Provincie Limburg.

Hoe werkt een klimaatbuffer? Door de waterhuishouding in het Wijffelterbroek en omgeving bij Altweerterheide te herstellen krijgt moeras en nat bos (broekbos) de kans om zich weer te ontwikkelen en uit te breiden. Door kwel- en regenwater vast te houden en op te vangen in plaats van zo snel mogelijk uit het gebied af te voeren dringt het water verder de bodem in en krijg je een hogere grondwaterstand. Dit werkt dan meteen als een klimaatbuffer. In droge periodes kan het gebied – dat door de maatregelen als een soort spons veel meer water kan vasthouden - het water langzaam afgeven aan het omringende gebied en de Tungelroysebeek. In zeer natte periodes neemt het natuurgebied juist heel veel water op en voorkomt zo wateroverlast. In de nieuwe situatie kan het Wijffelterbroek straks een extra laag (schoon) water opslaan dat in 2 tot 3 weken tijd het gebied langzaam verlaat. Zo zijn er minder afvoerpieken op de Tungelroysebeek en dus minder wateroverlast in natte tijden. In het moeras zal door de verhoogde grondwaterstand de huidige afbraak van veen stoppen en zal weer veenvorming gaan plaatsvinden. En dat geeft het gebied nog een extra klimaatbuffer-functie. Want veen kan een extra grote hoeveelheid CO2 opslaan.

Dempen en omleiden van de Raam. De Raam is het afwateringskanaal dat dwars door het Wijffelterbroek loopt. Doordat de Raam zoveel water afvoert verdroogt het oorspronkelijke moerasgebied. Bovendien bevat het water dat via de Raam vanuit Vlaanderen door het natuurgebied stroomt veel meststoffen. Omdat we dit vervuilde water niet in het natuurgebied willen hebben gaan we de loop van de Raam verleggen en om het gebied heen leiden. De huidige Raam die nu dwars door het Wijffelterbroek heen loopt wordt met grond uit het gebied gedempt. Zo houden we direct het water vast in het gebied en kan de natuur zichzelf gaan herstellen. Prachtige soorten als boomkikker, kleine ijsvogelvlinder, dotterbloem, moeraskartelblad, wielewaal, kleine bonte specht, koekoek, zwarte ooievaar en houtsnip zullen ervan profiteren. Grote delen van het gebied zijn en blijven struinnatuur. We realiseren in het Wijffelterbroek bij Altweerterheide ook een avontuurlijk laarzenpad om het moerasgebied beleefbaar te maken. Daarnaast blijft het mogelijk om ook met droge voeten een wandeling rond het gebied te maken." (bron: ARK Natuurontwikkeling, april 2021)

Meilossing
"De Meilossing is een beek die recreatiegebied De IJzeren Man en de Weteringbeek N van Altweerterheide verbindt met de Dijkerpeel O van het dorp. De beek is in 2022 door Waterschap Limburg op twee plaatsen aangepast. Dit maakt het project ‘Herinrichting Meilossing’ compleet. Het doel van de werkzaamheden is dat de natuur zich beter ontwikkelt en dat water bij droogte beter wordt vastgehouden. Medio 2021 is Waterschap Limburg begonnen met de afronding van het project ‘Herinrichting Meilossing’. Het gaat hierbij om een kort stuk tussen de Kruispeelweg en de Weertbeek en een langer traject tussen de Bocholterweg en de Heltenbosdijk. Bij de herinrichting van beide trajecten zijn de buurtbewoners nauw betrokken. “Het definitief ontwerp is-waar mogelijk aangepast aan de wensen van de direct aangrenzende grondeigenaren, zonder de doelen van Waterschap Limburg uit het oog te verliezen”, aldus Arnold Jansen, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap.

Meer schaduw. Op het traject tussen de Kruispeelweg en Weertbeek is de Meilossing dieper geworden en zijn de taluds flauwer gemaakt. Hierdoor ontstaat meer ruimte in de beek voor de ontwikkeling van begroeiing. Ten noordwesten van de Bocholterweg gaat de beek licht slingeren en heeft de beek een tweefase-profiel gekregen. Hierbij is de ene kant van de beek dieper gemaakt dan de andere kant. Dit zorgt ervoor dat water minder snel stroomt en dieren en planten meer kansen krijgen. Bovendien zijn struiken aangeplant en is er ruimte voor spontane ontwikkeling van begroeiing. Hierdoor krijgt de beek op sommige plekken meer schaduw. Op het traject Bocholterweg-Heltenbosdijk is ook gekozen voor een tweefase-profiel, met ook hier ruimte voor begroeiing. Door meer begroeiing in de beek wordt er meer water vastgehouden in droge periodes. Meer kansen voor de natuur. In 2005 zijn de werkzaamheden ter verbetering van de Meilossing gestart. De vernieuwde beek moest meer planten en insecten de ruimte bieden. Met de oplevering van deze laatste twee trajecten is het project helemaal afgerond." (bron: Waterschap Limburg) Zie ook het interview met Waterschap Limburg over deze materie in Weerterland Journaal d.d. 25-3-2022 (item begint bij ca. 7 minuten).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Altweerterheide (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Altweerterheide.

- Belangenorganisatie: - De gemeente Weert wil via burgerparticipatie in de vorm van dorpsraden, zoals Dorpsraad Altweerterheide, inwoners de mogelijkheid geven vroegtijdig actief betrokken te zijn bij de leefbaarheid in hun directe woonomgeving. Via de dorpsraad kunnen ze samen meedenken over onderwerpen als veiligheid, voorzieningenniveau, schone straat, contact met buurtbewoners en het woonplezier. De dorpsraad is een door burgemeester en wethouders erkende organisatie, die zich richt op de optimalisatie van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in het dorp.

- Dorpshuis: - "Dorpshuis/Cafetaria De Paol is de ontmoetingsruimte voor de inwoners van Altweerterheide, maar ook de plek voor een drankje of stukje gebak voor alle gasten die toerend door ons mooie dorp komen. Dorpshuis De Paol biedt ruimte voor overleg, een bar voor een gezellige avond en een zaal voor lekker rustig genieten van een drankje en gebak, maar ook voor een feest waarbij meer of minder gasten worden verwacht. Er is een uitgebreid terras met voldoende zon en schaduw en weids uitzicht op de boerenvelden tot aan België. Benieuwd naar de mogelijkheden om iets te organiseren? Neem even contact op of kom even langs. We kijken graag samen naar de wensen en mogelijkheden." - Nieuws van Dorpshuis/Cafetaria De Paol op Facebook.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool St. Jozef is een van de 7 scholen van Stichting Eduquaat en onderdeel van KindCentrum Altweerterheide. Samen met de kinddiensten verzorgen we onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Bijna alle kinderen uit het dorp komen naar St. Jozef en ook kinderen uit de aangrenzende wijk vinden de weg naar onze school in het groen. De laatste jaren ligt het leerlingaantal tussen de 60-70. De verwachting is dat dit leerlingaantal constant blijft. Het KindCentrum is gevestigd in een gebouw dat zijn oorsprong heeft in 1930. De afgelopen decennia een aantal keren uitgebreid. Nu staat nieuwbouw in de planning, naar verwachting kan in schooljaar 2022-2023 het vernieuwde gebouw in gebruik worden genomen. Naast onderwijs en opvang heeft het gebouw ook een sociaal-culturele bestemming. O.a. harmonie en seniorengym maken gebruik van de locatie. De laatste schooljaren is de helft van het team vernieuwd. Nu is er een mooie combinatie van leerkrachten die onderdeel zijn van de geschiedenis van het dorp en de school en leerkrachten met ervaringen van andere scholen. Samen werken we aan kwalitatief goed onderwijs."

- Kinderdagverblijf Inie-Mini. - Peuterspeelzaal Olleke Bolleke. - BSO De Parel.

- Muziek: - "In 1979 deed muziekvereniging Copperband Moorland in Altweerterheide een oproep om (jeugd)leden te werven en vervolgens een muziekopleiding te starten in het dorp. Op 1 november 1979 was het zover. 34 Leerlingen gingen muziekonderricht volgen en nog wel in het dorp zelf. In overleg met de jeugdcommissie had Muziekschool Weert een dependance in het dorp gesticht. De muzieklessen werden gegeven in de voormalige kantine van de sportvereniging. Omdat op dat moment de middelen ontbraken om de leerlingen van een instrument te voorzien werd ruim 1 jaar enkel theorie en solfège gegeven. Door steun van Copperband-Moorland met diverse eigen activiteiten, zoals de speculaasactie en de speelgoedverkoop tijdens de bekende Vlooienmarkt, kwam er geld bij elkaar om de eerste instrumenten aan te schaffen. Nu kon de opleiding pas echt van start. Om de leerlingen die nu een instrument leerden bespelen, het samenspel te leren, werd de huidige en zeer enthousiaste dirigent Henny Kusters bereid gevonden dit orkest te leiden. Vanaf 1-8-1982 werd er op de vrijdagavond met de gehele groep gerepeteerd en langzaam aan ontstond er harmonie in de groep. Om het geheel uit te balanceren moest de bezetting worden aangepast en vooral uitgebreid. Juist in die uitbreiding worden wij gesteund door de Basisschool van Altweerterheide. Ieder jaar wordt ons de gelegenheid geboden alle klassen te bezoeken en de leerlingen kennis te laten maken met de muziek en instrumenten voorkomend in het harmonieorkest. Ongetwijfeld heeft dit bijgedragen tot het snelle uitgroeien van de Harmonie.

Op 20 oktober 1982 werd Stichting Jeugdharmonie The Little Como’s opgericht (later gewijzigd in Stichting Jeugdharmonie Altweerterheide). Na tien jaar bleek onze jeugdharmonie naar een echte harmonie te zijn gegroeid en werd op 3 juni 1989 de naam gewijzigd in haar huidige naam Harmonie van het Heilig Hart. Bij dit jubileum zijn ook de nieuwe uniformen gepresenteerd. Het instrumentarium dat veelal 2e- of 3e-hands was, werd geleidelijk vernieuwd. Hiervoor was veel geld nodig. Ook in de toekomst zal dat zo blijven. Om aan dat nodige geld te komen organiseert de harmonie diverse activiteiten, daarbij sterk gesteund door de dorpsgemeenschap. Wij zijn die gemeenschap dan ook erg veel dank verschuldigd, want juist door hun steun is het mogelijk onze harmonie gestalte te geven." Copperband Moorland is in 2016 na een bestaan van 44 jaar opgeheven. - Bekijk hier een fragment uit het reünie- en afscheidsconcert.

- Muziek: - Na een 'aanloop' sinds 1982 als jeugdharmonie, is in 1989 de Harmonie van het Heilig Hart opgericht. - Hier zie je hoe je de harmonie kunt sponsoren door bij bepaalde webshops te bestellen.

- Sport: - Voetbalvereniging SV Altweerterheide is opgericht in 1948. - Facebookpagina van de jeugd van de SV.

- "De banen en het clubhuis van tennisvereniging TC Altweerterheide liggen op Sportpark Op den Das. Ingeklemd tussen de voetbalvelden en de sporthal liggen hier sinds 2011 twee all weather banen van het type Tennis Top Force. De banen, met uitstekende speltechnische kwaliteiten, zijn nagenoeg het hele jaar bespeelbaar. Het moge duidelijk zijn dat deze banen de trots zijn van onze club. Het clubgebouw was oorspronkelijk in gebruik als voetbalkantine. De afgelopen jaren hebben we deze verbouwd tot een modern clubgebouw met uitstekende faciliteiten. Vooral de kantine die we in 2014 hebben verbouwd is een pareltje geworden. Dit brengt mij tot een sterk punt van onze vereniging: het vrijwilligerswerk. Met name dankzij dit vrijwilligerswerk zijn wij in staat geweest om alle verbouwingen en de baanaanleg te realiseren.

Sportiviteit en gezelligheid gaan bij onze vereniging hand in hand. We hebben vele commissies die dit borgen. Zoals de jeugdcommissie die de jeugd onder zijn hoede neemt met leuke activiteiten. Onze technische commissie organiseert seniorenactiviteiten zoals leuke dagtoernooien en clubkampioenschappen. Het complex wordt mede goed onderhouden door onze facilitaire mannen die er voor zorgen dat alles er mooi bij ligt. Als laatste wil ik benoemen dat we al jaren een uiterst gezellig INVITO toernooi hebben. Elk jaar is er in de eerste week van september volop feest op ons complex. Met sportieve groet, Martien Bosch, voorzitter TC Altweerterheide."

- Schutterij: - De in 1862 opgerichte Schutterij St. Antonius heeft als doel aanwezig te zijn bij activiteiten die in het dorp plaatsvinden. Zo loopt de schutterij voorop bij de viering van Sinte Merte en en begeleiden zij de communicantjes en hun familieleden naar de kerk, alwaar hun eerste Heilige Communie viering plaatsvindt. De schutterij doet door middel van het windbuksschieten mee aan de Landdag en is aanwezig bij de dodenherdenking op 4 mei bij het monument aan de Bocholterweg. Zij bezoekt recepties van schutterijen en andere verenigingen. Ook zijn ze present bij blijde en droeve levensgebeurtenissen van leden van de schutterij en bij festiviteiten van de samenleving en de overheid, bijvoorbeeld door het vormen van een erehaag. - Geschiedenis Schutterij St. Antonius. De schutterij is opgericht in Altweert en heeft daar tot de oorlog gefunctioneerd. Daarna is zij in het inmiddels tot dorp uitgegroeide Altweerterheide verder gegaan.

- Dieren: - Dierenasiel De Beestenboel.

- Duurzaamheid: - In 2019 is Zonnepark Altweerterheide gereedgekomen, gerealiseerd door WeertEnergie. In mei 2019 is het feestelijk geopend. Het park omvat circa 2.500 panelen op de kippenschuren van de familie Thissen (Bocholterweg 81) en circa 3.500 panelen op de grond, naast sportpark Op den Das, samen circa 6.000 panelen dus, die stroom opleveren voor circa 500 huishoudens. "We zijn trots dat het eerste zonnepark in de gemeente Weert een collectief zonnepark is dat dankzij samenwerking met de gemeente en de inzet van betrokken inwoners is gerealiseerd. Het is een echt burgerinitiatief", aldus Peter Gloudi, voorzitter van WeertEnergie. In 2017 en 2018 heeft WeertEnergie hiervoor de campagne 'Deel de Zon' uitgevoerd, waarin ze inwoners enthousiasmeerde om deel te nemen aan het zonnepark. Ze konden certificaten vanaf 100 euro kopen of via de Postcoderoosregeling een aantal zonnepanelen van het park als het ware 'leasen'. De Postcoderoosregeling is vooral interessant voor mensen die groene stroom willen opwekken, maar zelf geen geschikt dak hebben of helemaal geen dak hebben omdat ze in een appartement wonen.

Naast de zonnepanelen is op het park ook een batterijopslagsysteem geplaatst dat er niet alleen voor zorgt dat de stroomtoevoer op het elektriciteitsnet stabiliseert, maar ook dat met de opgewekte stroom kan worden gehandeld. Dit is een proefopstelling om te kijken welke businessmodellen ervoor zorgen dat de opbrengst van een zonnepark nog rendabeler wordt. Een groot deel van het terrein van het zonnepark is ingezaaid met bijvriendelijke bloemenmengsels en een lokale imker plaatst er ca. 20 bijenkorven. Zo produceert het zonnepark niet alleen stroom maar ook nog honing.

- Veiligheid: - WhatsApp Buurtpreventie Altweerterheide.

- Voor spoedeisende medische hulp zijn de inwoners van dit dorp aangewezen op Weert. Door de afstand gaat veel kostbare tijd verloren die het verschil kan maken tussen leven en dood. De aanrijtijd van een ambulance zal zeker 13 tot 15 minuten in beslag nemen. Stichting HartSave Altweerterheide heeft daarom 9 AED's beschikbaar gesteld voor het dorp en zijn buitengebied. De stichting verzorgt ook jaarlijks (herhalings)cursussen, waardoor ruim 80 gecertificeerde hulpverleners zijn geregistreerd. Elk jaar wordt via een donateursactie gezorgd voor een goede continuering van onderhoud en vervanging.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Altweerterheide. - Inwoner en genealoog Bèr Geelen heeft alle families van het dorp onderzocht. Hij kan inwoners eventueel behulpzaam zijn bij vragen over hun voorouders.

Reacties

(2)

Prettig leesbaar en prima beschreven hoe een klein dorp groot kan zijn. De ontginning van (Klein) Karelke door Bolle Jan begon overigens al in 1905. De ontginning van het 80 ha Groot Karelke (met o.a. de latere dorpskern) begon in 1910.
Het boek is m.i.v. 2019 niet meer verkrijgbaar in de genoemde winkels. Er is nog een tiental boeken in mijn bezit. Bij interesse kan daarover via ontginningen@gmail.com contact worden opgenomen en het boek besteld worden.
gr. Gerard Stals

Dank! Dat is een groot compliment van dé heemkundige van Altweerterheide. Wij doen ons best om vooral óók de kleinere, bij een breed publiek relatief onbekende kernen zoals deze ook zo goed mogelijk te beschrijven m.b.t. verleden en heden. In verhouding uitgebreider dan de grote kernen. Omdat van de grote kernen zoals in dit geval Weert al boeken en sites genoeg zijn. En omdat ook de kleine kernen een eigen identiteit hebben met hun geschiedenis, bezienswaardigheden, evenementen, natuur, verenigingsleven en dergelijke.
Dank voor uw aanvullingen en correcties. Ik heb het verwerkt.
M.vr.gr. Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen