Draaibrug

Plaats
Buurtschap
Sluis
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

draaibrug_plaatsnaambord.jpg

De meeste buurtschappen in ons land hebben witte plaatsnaamborden, omdat het vaak dunbebouwde lintbebouwingen zijn en daarmee buiten de bebouwde kom liggen. Draaibrug is compact gebouwd rond een driehoek, en is daarmee een bebouwde kom met blauwe borden.

De meeste buurtschappen in ons land hebben witte plaatsnaamborden, omdat het vaak dunbebouwde lintbebouwingen zijn en daarmee buiten de bebouwde kom liggen. Draaibrug is compact gebouwd rond een driehoek, en is daarmee een bebouwde kom met blauwe borden.

Draaibrug buurtschapsgezicht [640x480].JPG

Draaibrug, buurtschapsgezicht

Draaibrug, buurtschapsgezicht

Draaibrug

Terug naar boven

Status

- Draaibrug is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. T/m 1994 gemeente Aardenburg. In 1995 over naar gemeente Sluis-Aardenburg, in 2003 over naar gemeente Sluis.

- De buurtschap Draaibrug valt, ook voor de postadressen, onder de stad Aardenburg.

- De buurtschap Draaibrug heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1847 Draaibrug.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging aan de draaibare brug die tot 1840 heeft gelegen aan de mond van de haven van Aardenburg. Van der Aa(1) vermeldt: "Bij deze brug is een klein gehucht ontstaan, uit eene herberg, eenen molen en een paar huizen bestaande, hetwelk mede den naam van Draaibrug blijft dragen."(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Draaibrug ligt NNW van Aardenburg, rond de driesprong van de weg Oostburg-Sluis (N253) met die naar Aardenburg (Draaibrugseweg, N251).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Draaibrug nog niet vermeld. Kennelijk bestond de buurtschap toen nog niet (althans niet met die naam), want de oudste vermelding van de plaatsnaam is van 1847. De brug in kwestie is echter al veel ouder (zie bij Geschiedenis). Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Toen in 1649/1650 de Bewester Eede en de Isabellapolders ten noorden van Aardenburg waren bedijkt, maar gescheiden bleven door het Havenkanaal van Aardenburg naar het Zwin, werd over dit kanaal een verbinding voor het wegverkeer gemaakt. Tot 1840 lag er een draaibrug, die in dat jaar vervangen werd door een vaste brug. De oude brug deed overigens al jaren geen dienst meer als zodanig, want het havenkanaal was in 1813 al afgedamd. De brug is later vervangen door een dam.

Omstreeks 1885 werden te Draaibrug, dat inmiddels tot een flinke buurtschap was uitgegroeid, een stationshalte en een remise voor de stoomtram gevestigd. Nu remise voor bussen en busstation, tot juli 1978 van de Stoomtram Mij Breskens-Maldegem N.V. (S.B.M.), thans Streekvervoer Zuid West Nederland (Z.W.N.). In de 19e eeuw stond in de buurtschap een korenmolen.

Ten noorden van Draaibrug zijn in 1964 de funderingen opgegraven van een romaans kerkje van het verdwenen dorp Hannekenswerve. Dat dorp is in 1587 door de zee verzwolgen.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Draaibrug.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Navigatiesystemen blijken adressen langs de parallelweg in buurtschap Draaibrug niet te kunnen vinden. Vrachtwagens belanden daardoor in de buurtschap op de doodlopende Oude Sluisweg en moeten daar dan achteruit terug, daarbij regelmatig straatmeubilair of particuliere eigendommen beschadigend, en bij het achteruitrijden worden ook speelplekken gepasseerd en wordt over het fietspad gereden. Al met al 'bloedlink' aldus de Draaibruggeraat, die in mei 2018 aan de gemeente heeft voorgesteld om naast het ene verwijsbordje dat er al staat, op strategische plekken er nog 3 verwijsbordjes bij te plaatsen, opdat men niet verkeerd meer rijdt. Volgens de gemeente is Rijkswaterstaat daar niet voor te vinden. Volgens een reageerder onder het artikel onder de link is de weg in kwestie echter niet van Rijkswaterstaat maar van de provincie. De Draaibruggeraat heeft ook een melding gedaan bij Meldpunt Veilig Verkeer. Wellicht kunnen zij ook meedenken over een oplossing.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Draaibrug heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de tramremise uit 1887 op huisnr. 56, het blok van 9 dienstwoningen voor personeel van de Stoomtram Maatschappij Breskens-Maldegem uit 1887 op huisnr. 57 e.v., en de dienstwoningen en wachtlokaal uit 1893 van genoemde maatschappij op huisnr. 66.

De Draaibruggeraat maakt zich al tijden hard voor onderhoud aan de 3 rijksmonumenten en de weegbrug. "Beter sloop dan half werk", vinden ze ten aanzien van het oude koelhuis, waar geen plan voor is, en de 'verloederde weegbrug' met huisje.

- De Bordeelschans nabij de buurtschap is in 2012 opnieuw aangelegd. Het voormalige door prins Maurits opgerichte verdedigingswerk is daarmee in het landschap teruggekeerd, als ontbrekende schakel tussen de even verderop gelegen Olieschans en Kruisdijkschans. De schans diende ter verdediging van de toegansweg naar de Aardenburgse haven en maakte deel uit van de Staats-Spaanse Linies. De schans is te beklimmen. - Nadere informatie over de Bordeelschans.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rommelmarkt (eind juni).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De westelijke dijk van de Aardenburgse havenpolder is een natuurreservaat van Stichting Het Zeeuws Landschap (dijk met knotpopulieren, opp. 1 ha).

- Wandel- en fietsroutes rond Draaibrug. En dat zijn er een heleboel. Je kunt vanuit deze buurtschap alle windrichtingen uit. Onder de link vind je vele mooie verhalen over het landschap in de omgeving, in tekst en beeld. Als je niet in de gelegenheid bent om het eens 'in het echt' te gaan bekijken, kun je op deze manier toch vanuit je 'luie stoel' van dit landschap genieten, en lezen en bekijken wat er zo bijzonder aan is.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - De Draaibruggeraat zet zich in voor de belangen van de buurtschap Draaibrug en haar inwoners.

- Algemeen: - Informatieve site over verleden en heden van Draaibrug, onderhouden door Theo Buijsse.

Reactie toevoegen