Dykshoarne

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Dykshoarne

Terug naar boven

Status

- Dykshoarne is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De buurtschap Dykshoarne valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ee.

- De buurtschap Dykshoarne ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden, met - alleen - de Friese spelling, dus dat is voor deze plaatsnaam dan kennelijk de voorkeursspelling (ondanks dat de dorpsnamen in deze gemeente officieel Nederlandstalig zijn), die wij daarom op deze pagina dan ook aanhouden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Dijkshorne.

Oudere vermeldingen
1452 kopie 1576 "in da Dijcks Herna" [OFO 4:15], 1718 Dyks Horne [Schotanus], 1899 Dijkshorne(1).

Naamsverklaring
De naam duidt op de ligging in een horne = hoek van de dijk ter plekke. Deze voormalige (Lauwers)zeedijk is tegenwoordig een zogeheten slaperdijk.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Dykshoarne ligt NO van Ee, rond de Tibsterwei, voor zover gelegen nabij de splitsing met de weg Esonbuorren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Dykshoarne omvat 5 panden (Tibsterwei 19/21 en 34/36/38), met ca. 10/15 inwoners. Een pand ZO hiervan lijkt onder deze buurtschap te vallen, maar heeft als adres Nijlân 9, in het dorpsgebied van Engwierum, en valt derhalve onder de buurtschap Nijlân.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De 12e/13e-eeuwse terp ter hoogte van Tibmawei 19 is een rijksmonument.

Reactie toevoegen