Haagoord

Plaats
Buurtschap
Den Haag
Zuid-Holland

haagoord_ophaalbrug_kopie.jpg

Haagoord, de 'straat' Haagoord is slechts een doodlopend zijweggetje van de Veenweg, vanuit het Z gezien vlak vóór de Vrouw Avenweg aan de linkerkant. Het omvat vier landhuizen, afgesloten door een hek en een ophaalbrug. (© Google)

Haagoord, de 'straat' Haagoord is slechts een doodlopend zijweggetje van de Veenweg, vanuit het Z gezien vlak vóór de Vrouw Avenweg aan de linkerkant. Het omvat vier landhuizen, afgesloten door een hek en een ophaalbrug. (© Google)

nootdorp_veenweg_vanouds_buurtschap_veenweg_en_nieuwe_veen_nu_haagoord_en_gooland_kopie.jpg

De lintbebouwing aan de Veenweg, vanouds deels onder Stompwijk (W deel), deels onder Nootdorp (O deel), staat vanouds bekend als buurtschappen Veenweg (N van de spoorlijn Utrecht-Den Haag) en Nieuwe Veen (Z daarvan).

De lintbebouwing aan de Veenweg, vanouds deels onder Stompwijk (W deel), deels onder Nootdorp (O deel), staat vanouds bekend als buurtschappen Veenweg (N van de spoorlijn Utrecht-Den Haag) en Nieuwe Veen (Z daarvan).

nootdorp_buurtschappen_veenweg_en_nieuwe_veen_vanaf_jaren_dertig_beide_veenweg_kopie.jpg

Vanaf de jaren dertig wordt de hele bebouwing aan de Veenweg in de atlassen als buurtschap Veenweg betiteld, dus ook het Z deel.

Vanaf de jaren dertig wordt de hele bebouwing aan de Veenweg in de atlassen als buurtschap Veenweg betiteld, dus ook het Z deel.

nootdorp_buurtschappen_veenweg_en_nieuwe_veen_wordt_in_de_jaren_zeventig_haagoord_en_gooland_kopie.jpg

In de jaren '70 verschijnen in de atlassen plots de buurtschapsnamen Haagoord voor de N bebouwing aan de Veenweg, en Gooland voor het deel Z van de A12; het laatste blijkt alleen betrekking te hebben op een wijkje van 17 villa's aan de gelijknamige weg.

In de jaren '70 verschijnen in de atlassen plots de buurtschapsnamen Haagoord voor de N bebouwing aan de Veenweg, en Gooland voor het deel Z van de A12; het laatste blijkt alleen betrekking te hebben op een wijkje van 17 villa's aan de gelijknamige weg.

haagoord_straatnaambordje.jpg

Haagoord, vermoedelijk het enige huidige straatnaambordje van de 'straat' Haagoord. Zou de Topografische Dienst dit wellicht in de jaren zeventig voor een plaatsnaambordje hebben aangezien? Zie verder het kopje Naamgeving. (© www.freekfontein.nl)

Haagoord, vermoedelijk het enige huidige straatnaambordje van de 'straat' Haagoord. Zou de Topografische Dienst dit wellicht in de jaren zeventig voor een plaatsnaambordje hebben aangezien? Zie verder het kopje Naamgeving. (© www.freekfontein.nl)

Haagoord

Terug naar boven

Status

- Haagoord is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag. T/m 1937 deels gemeente Stompwijk, deels gemeente Nootdorp. In 1938 in zijn geheel over naar gemeente Nootdorp*, in 1993 over naar gemeente Leidschendam, in 2002 middels grenscorrectie over naar gemeente Den Haag, in het kader van de realisatie van de nieuwe Haagse Vinex-wijk Leidschenveen.
* Voor de achtergrond van deze grenscorrectie zie bij Stompwijk > Statistische gegevens.

- De buurtschap Haagoord valt, ook voor de postadressen, onder de stad Den Haag.

- De buurtschap Haagoord ligt binnen de bebouwde kom van Den Haag, maar heeft geen eigen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan het gelijknamige straatnaambordje kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Oorspronkelijk heet de lintbebouwing aan de Veenweg als buurtschap in de atlassen 'Veenweg' voor het deel N van de spoorlijn Utrecht-Den Haag, en 'Nieuwe Veen' voor het deel Z daarvan. In de jaren dertig wordt ook het Z deel hernoemd tot buurtschapsnaam Veenweg. Pas sinds de jaren zeventig verschijnen de buurtschapsnamen Haagoord - voor het deel N van de A12 - en Gooland - voor het deel Z van de A12 - in de atlassen. Laatstgenoemde blijkt alleen betrekking te hebben op een wijkje met 17 villa's aan de gelijknamige weg (doodlopend zijweggetje van de Veenweg). Zie de afgebeelde kaarten op deze pagina.

Haagoord als straatnaam is slechts een doodlopend 'straatje' achter een hek en ophaalbrug, vanuit het Z gezien vlak voor de Vrouw Avenweg. In 1961 heeft een hr. Sorel hier een park aangelegd met 4 villa's. Het ligt voor de hand dat die straatnaam ook toen pas is ontstaan, immers die 4 villa's zijn de enige bebouwing aan deze 'straat'. Op de ophaalbrug staat de tekst: "De welstand groeit, waar eendracht bloeit." Nadien, vermoedelijk sinds medio jaren zeventig, verschijnt de naam Haagoord dus ook als buurtschapsnaam in de atlassen voor de bebouwing aan de Veenweg N van de A12.

Tenzij de Topografische Dienst daarmee alleen het villawijkje van de 4 villa's beoogde aan te geven - de plaatsnaam staat in de atlassen weliswaar op die plek, maar zo'n positionering geeft nooit nauwkeurig aan welk gebied men er precies mee bedoelt, het lijkt vooralsnog logischer te veronderstellen dat men de buurtschapsnaam Veenweg voor het N deel heeft vervangen door de buurtschapsnaam Haagoord - maar het lijkt ons niet erg waarschijnlijk dat men alleen dát buurtje als plaatsnaam heeft willen bestempelen. Hoewel het ook niet uit te sluiten valt; wellicht heeft genoemde hr. Sorel bij zijn 'wijkje' destijds een informeel 'plaatsnaambord' Haagoord geplaatst, wat nadien door de Topografische Dienst als de facto plaats- en buurtschapsnaam in de atlassen is overgenomen. Daarvan zijn wel meer voorbeelden in het land. Zoals de recent ontstane buurtschap(snaam) Achthuizen bij Nieuw-Lekkerland, wat ook begonnen is als een privé-initiatief met een privéplaatsnaambordje (voor toelichting zie de tekst en foto's aldaar).

Volgens de beschrijving van Haagoord op de site van Ab Seijnder, 'Alle plaatsen op de fiets'*, heeft hij kennelijk een bewoner van het villawijkje aan het 'straatje' Haagoord geïnterviewd, die het volgende stelt over de naamgeving van de buurtschap: "De oorsprong van de naam van de buurtschap lag in de naam van het huis van de opzichter van de veenafgravingen lang geleden. Met dit veen werden de Haagse paleizen warm gestookt." Verder is er volgens Seijnder aan de Veenweg ook nog een pand met de naam ('t) Haagoord op de gevel.
* Waarop hij verslag doet van zijn fietstochten, met als doel om sinds zijn pensionering in 2005 alle plaatsen van Nederland tot op buurtschapsniveau te bezoeken, te beschrijven en te fotograferen. Ga eens kijken op deze zeer informatieve site, die inhoudelijk en visueel een mooie aanvulling is op Plaatsengids.nl.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Haagoord ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Veenweg (het gedeelte van deze weg tussen de rotonde bij de weg Donau en de spoorweg van de RandstadRail, iets voor de Emmy Belinfantedreef), Tedingeroord, Polderweg en Philippus Uythovenpad. Vermoedelijk valt het gedeelte van de Veenweg vanaf het kruispunt met de Zoetermeerse Rijweg, in NO richting, ook nog tot de buurtschap te rekenen. Hoewel de buurtschap geheel is omgeven door de Haagse Vinex-wijk Leidschenveen, ligt deze er zodanig van geïsoleerd, dat wij het te rechtvaardigen vinden Haagoord toch nog steeds als buurtschap op te vatten.

De buurtschap Haagoord is dus omgeven door de Vinex-wijk Leidschenveen, ligt N van de A12 en het dorp Nootdorp, ligt in de O nabijheid van het knooppunt Prins Clausplein (A4/A12), en ligt NO van de Haagse Vinex-wijk Ypenburg, O van het dorp Voorburg en de stad Den Haag, Z van het dorp Leidschendam, ZW van het dorp Stompwijk, W van de stad Zoetermeer en NW van het dorp Pijnacker.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Haagoord omvat ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Reactie toevoegen