Heide (Venray)

Plaats
Dorp
Venray
Noord-Limburg
Limburg

heide_venray_plaatsnaambord_kopie.jpg

Heide is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Venray.

Heide is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Venray.

heide_venray_rabarberfeest.jpg

Als je van rabarber houdt, kun je je jaarlijks in een weekend in mei uitleven tijdens het Rabarberfeest Heide.

Als je van rabarber houdt, kun je je jaarlijks in een weekend in mei uitleven tijdens het Rabarberfeest Heide.

Heide (Venray)

Terug naar boven

Status

- Heide is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Venray.

- Het kleine dorp Heide werkt op veel gebieden samen met de buurdorpen Leunen en Veulen en er zijn diverse gemeenschappelijke voorzieningen (zoals de basisschool) en verenigingen, waarvoor zie het kopje Links.

Terug naar boven

Naam

Lokale naam
De Hei.

In het Limburgs
De Haej.

Oudere vermeldingen
1840 De Heijde, 1848 Heyde, 1869 De Heide.

Naamsverklaring
Betekent heide in dit geval in de betekenis 'onontgonnen veld, vlakte'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Heide ligt ZW van Venray.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Heide 39 huizen met 270 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 480 inwoners. Het dorpsgebied heeft een oppervlakte van 543 hectare.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan en ontwikkeling
Al in de 16e eeuw wordt melding gemaakt van de buurtschappen De Heijde, Voolen en Nachtegaal. Deze zijn allemaal onderdeel geworden van het huidige dorpsgebied van Heide. De nederzetting ligt aan de rand van de Peel, waar men aanvankelijk voor eigen gebruik turf steekt. De vruchtbare landbouwgronden en de uitgebreide heidegronden bieden mogelijkheden voor zowel veeteelt en land- en tuinbouw als het houden van schapen en bijen. De tot voor kort voornamelijk agrarische gemeenschap wordt lange tijd gekenmerkt door boerderijen met vele hoogstamfruitbomen en drinkkoelen, waarvan nu alleen de Drabbelskoel nog over is.

Molen
Van 1904 tot 1958 heeft in Heide Molen Sint Joseph gestaan. Het was een ronde stenen molen van het type beltmolen, die gefungeerd heeft als korenmolen. De molen is in 1904 opgericht door Coöperatie St. Joseph's Molen, die door 19 boeren uit de buurtschap werd gevormd. De bij de coöperatie aangesloten boeren verplichtten zich om hun graan in de nieuwe molen te laten malen. Ook buitenstaanders mochten hun graan op deze molen laten malen. In 1925 werd de molen overgenomen door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). De molen werd geleidelijk aan steeds minder gebruikt. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog (1944) bleef de molen gespaard dankzij de snelle opmars van de Britten. Het malen gebeurde echter al spoedig in het pakhuis naast de molen, met behulp van elektriciteit. De molen raakte daardoor in verval. Ondanks protesten is de molen in 1958 gesloopt, omdat de herstelkosten te hoog werden bevonden. Onderdelen van de molen zijn gebruikt bij de herbouw van Molen Nooit Gedacht te Afferden.

Kerk
De buurtschap Heide wordt een dorp door de bouw van een kerk in 1946. Dat was wel een noodkerk in een voormalige barak... Deze noodkerk is in 1964 gesloopt en in 1965 opgevolgd door de huidige kerk. Het dorp is overigens nooit een zelfstandige parochie geworden maar altijd een rectoraat gebleven.

Kermis
Het dorp genoot tot in de jaren zestig van de 20e eeuw regionale bekendheid vanwege de Heidse Kermis in juni, waar mensen uit de wijde omtrek op af kwamen. Dat kwam omdat de Heidse Kermis de enige in de regio was waar gedanst mocht worden. De pastoors bepaalden namelijk dat men op de kermis niet mocht dansen, maar in Heide was geen pastoor... (aldus een van de geinterviewden in de reportage over de Heidse Kermis, Peel en Maas TV, 4 jan. 2014). In de hoogtijdagen waren er vier danstenten tijdens de kermis.

De Lorr
In het begin van de 19e eeuw geniet dorpsbewoner Jan Janssen (alias Jan de Lorr) bekendheid in de Peelregio. Jan is in 1780 geboren in Someren en huwt met Gertude Jenniskens woonachtig te Heide op hoeve Theuws Plats. Haar ouders Jenniskens-Aan 't Heck behoren tot de grootste schapenhouders in dit deel van de Peel. Het kruis op hun graf aan de noordzijde van de Sint-Petrus' Bandenkerk te Venray getuigt van hun welstand. Jan de Lorr staat centraal in smokkelverhalen waarin hij douaniers te slim af is. Deze verhalen zijn door generaties bewoners aan elkaar doorverteld. Rond 1990 is in Heide een musical gewijd aan de avonturen van Jan de Lorr. Nazaten van De Lorr (Janssen) zijn nog altijd in het dorp en omgeving woonachtig. Er is in het dorp ook een Zorgboerderij De Lorr (waarvoor zie het hoofdstuk Links > Zorg). Fameus is de Lorbaan die niet ver van het dorp vanuit America richting Venray loopt. Onduidelijk is of deze oude smokkelroute naar Jan de Lorr genoemd is, of dat het omgekeerde het geval is. (bron: 'Hendrik Janssen, zoon van Jan de Lor - Een Venrayse familiegeschiedenis uit de 19e eeuw', door Leo Janssen, in 'Venrays Verleden, Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving', 2005, deel II)

Motorcross
Begin jaren zestig was er geld nodig om een kerk te kunnen bouwen in Heide. Door een motorcross te organiseren kon daar geld voor worden verdiend. MCV Janslust werd opgericht, met een circuit op Deurneseweg 58. Jong en oud(er) zetten zich sinds 1961 jaarlijks in om de cross te organiseren en ondersteunen. De kerk kwam er in 1965, maar de cross was zo'n succes dat men daar nog vele jaren mee is doorgegaan. Destijds was er financieel ook de nodige ondersteuning vanuit de Industriële Club Venray. In 1983 was de laatste editie, omdat er de laatste jaren behoorlijk verlies werd geleden.

Op 15 september 2019 was er een soort reünie-cross onder de naam Classic Demo Cross. Er waren diverse oude crossmotoren rijdend te zien; zowel zijspannen als gewone crossmotoren, quads voor kinderen en volwassenen, en een zogegeheten Funklasse (alles wat rijdt). Ook kinderen deden mee met minimotoren. Er was ook een open klasse met crossmotoren. Tevens is toen het boek 'De geschiedenis van MCV Janslust 1961-1983' verschenen, geschreven door Ton Jakobs (tevens initiatiefnemer van het evenement). Werkgroep Historie Heide en anderen hebben materiaal voor het boek aangeleverd. De eerste oplage is 300 stuks. Het boek is te bestellen bij de auteur via e-mail tjakobs@planet.nl of tel. 06-10827030.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2004 is het Dorps Omgevings Programma verschenen. De opvolger daarvan is de Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Heide (2010).

- De inwoners zijn ook blij dat er na lange tijd weer wordt gebouwd in Heide. Het wijkje van ca. 30 woningen aan de Groeneweg voorziet zowel in starterswoningen, seniorenwoningen, tweekappers als vrijstaande woningen. De bouw van de woningen wordt beoogd om te voorzien in de woningbehoefte van het dorp. Tevens wordt voorzien in de woningbehoefte van arbeidsmigranten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- RK kerk Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Heidseweg 46) uit 1965. Heide groeite pas in de eerste helft van de 20e eeuw uit tot een bescheiden dorp. Na de Tweede Wereldoorlog worden er Missen opgedragen in een noodkerk en in 1956 wordt een rectoraat opgericht. In 1962 wordt aan Jos Bijnen gevraagd om een ontwerp en in 1965 wordt de nieuwe kerk ingewijd. Het betreft een rechthoekige zaalkerk in sierbaksteen, met open zijbeuken. Een glazen deur en glazen ruiten geven zicht op de buitenwereld en geven het interieur een lichte uitstraling. Het gebouw bevindt zich in een plantsoen met vijver. De kerk wordt geflankeerd door een losstaande vierkante toren in dezelfde kleur baksteen als de kerk, met daarbovenop een betonnen klokkenstoel en een groot kruis. Het orgel is een eenvoudig Verschueren-orgel uit 1965. Het voortbestaan van de kerk is - wegens teruglopend kerkbezoek - onzeker. Kerk en parochie vallen onder Parochiefederatie Leunen-Veulen-Heide (LVH).

- Mariakapel uit 1920 (Heidseweg 65).

- Mariakapel Alfonsus en Antonius Abt.

- In de Tweede Wereldoorlog maakte Heide deel uit van de zogeheten Kammhuberlinie. Dat was een Duitse luchtverdedigingszone van Denemarken door Duitsland, Nederland, België en Frankrijk naar de Zwitserse grens. De linie bestond uit een reeks radarstations met overlappende radiodekking. Elk controlecentrum bestond uit een Freyaradar met een reikwijdte van ruim 100 km en twee schotelvormige Würzburg-Riese radars, die 70 kilometer bereik hadden en in staat waren om ook de vlieghoogte te peilen. Verder was er een hoofdzoeklicht. Een reeks manueel bediende zoeklichten, die verspreid over de zones stonden opgesteld, waren aanvullend.

In de omgeving van zo'n zoeklicht stond een klein gebouw om de soldaten die het moesten bedienen onderdak te bieden. Er verbleven doorgaans 6-8 Duitse Wehrmachtsoldaten in een dergelijk huisje; vandaar de term 'Wehrmachtshuisje'. Na de oorlog zijn door de woningnood deze huisjes vaak als noodwoning gebruikt. Veel van deze huisjes zijn inmiddels verdwenen. Op Janslust 5 in Heide is een dergelijk Wehrmachtshuisje nog aanwezig. De eigenaren willen het huisje medio 2019 als woning in gebruik nemen en het exterieur van dit historische gebouwtje naar zijn oorspronkelijke staat restaureren. Tevens willen ze er een informatiepaneel bij plaatsen, om het voormalige Wehrmachthuisje zo 'op de kaart te zetten' als erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog, als onderdeel van de 'Liberation Route'.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Hedsbuülen. Voor een indruk van hoe ze hier het carnaval vieren zie hier het programma van Carnaval 2019.

- In een weekend in mei is er het Rabarberfeest Heide (in 2020 voor de 3e keer). Verschillende lokale bedrijven ondersteunen het evenement en zijn op zondag met een kraampje aanwezig. Ook voor de kinderen is er genoeg te beleven. Tijdens editie 2019 zijn er opnames gemaakt voor het RTL-programma “Nederland proeft”. Dit programma stimuleert de consument om gezond en lekker te koken met seizoenproducten van eigen bodem. Chef-kok Ed Hoogendijk maakte voor de aflevering in het teken van rabarber samen met presentator Winston Post heerlijke rabarbergerechten klaar. Bovendien deelden ze handige tips en tricks om de consument en de bezoeker van de dag te inspireren thuis zelf aan de slag te gaan met Hollandse rabarber.

- De “Hedse” Buuttereedner Theo Nellen heeft op 10 mei 2019 samen met andere inwoners voor de eerste keer een Buutavond in Heide georganiseerd, onder de naam “Buutte op het Plein”. In augustus 2018 had Theo als “Sraar Clochard” zelf een optreden tijdens het “Boete Buutte Gala” in Neer. De prachtige en gezellige sfeer van diverse optredens in de buitenlucht op het dorpsplein liet hem niet los; dit zou op De Hei toch ook moeten kunnen! En zo geschiedde. Tijdens de 1e editie hebben collega buuttereedners Ger Frenken, Hub Stassen, Jorlan Manders en Hans Keeris een optreden verzorgd. Afgewisseld met muziek van Now Weej, Loss en Goedzat. Theo Nellen is in januari 2020 Limburgs Buuttekampioen 2020 geworden met zijn buut 'Frits Rits der kleermaker'.

- Kermis (juni).

- "Het is inmiddels een Weverslo-traditie dat we op de laatste zondag van augustus een gevarieerd programma brengen met muziek, proza en poëzie."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Aan de Nachtegaalweg ligt een Natuurleerpad, dat informatie geeft over de plantengroei en de aanwezige dieren. Bezoek in het seizoen vooral ook de bloementuin van Zorgboerderij De Lorr. In en om Heide zijn diverse ‘honingraat-wandelroutes' uitgezet, die alle starten op het dorpsplein bij het beeld van de imker. De wandelroutes maken deel uit van het wandelknooppuntennetwerk rond Venray.

- Waarnemingen van flora en fauna in Heide.

- De firma Michels-Classens (gevestigd Z van de dorpskern van Heide, op de hoek hoek Volen/Steegse Peelweg) heeft een varkenshouderij en een boomkwekerij met een oppervlakte van 55 hectare. Omdat het slecht gaat met de bijen in ons land, hebben ze in 2014 1.000 m2 akkerranden vrijgemaakt om daar bloemrijke akkerranden voor bijen te maken. Om de groei van de bijenpopulatie nog meer te bevorderen hebben ze er ook een bijenhotel en insectenhotel geplaatst. Ze hopen dat meer bedrijven in de omgeving dit gaan doen. Iedereen die hier nadere informatie over wil is dan ook welkom. Ze lichten graag toe hoe een en ander in zijn werk gaat. Voor nadere informatie zie dit krantenartikel uit 2014 (je kunt hem kopiëren en in een beeldbewerkingsprogramma plakken en dan uitvergroten om het goed te kunnen lezen). Ook hun boomkwekerij als zodanig is gecertificeerd als zijnde duurzaam. En in 2018 hebben ze de Venrayse Ondernemersprijs gewonnen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Heide, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Film uit 1949 over het leven op de boerderij van de familie Maas uit Heide. Dit is deel 2. Op de site in kwestie zou ook nog een deel 1 moeten staan, maar die kunnen wij er niet meer vinden.

- Honderden oude foto's en ansichtkaarten uit Heide, met per foto een toelichtende tekst erbij.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Heide van Omroep Venray.

- Belangenorganisatie: - "Dorpscoöperatie (DC) Heide is een door de inwoners opgerichte ledenorganisatie. In opdracht van de leden heeft een gekozen en regelmatig roulerend bestuur de leiding. Het doel van de Dorpscoöperatie is om door middel van, onder andere, het uitbaten van het voormalige schoolgebouw en het organiseren van activiteiten de leefbaarheid in het dorp voor iedere inwoner te vergroten. De kernlocatie van de Dorpscoöperatie is het gebouw van de voormalige basisschool De Hei, die in 2011 is gesloten. Daar komen tegenwoordig veel gemeenschapsfuncties samen. Dit is ook de locatie waar onze beheerder werkzaam is. We werken met veel mensen uit het dorp aan onze leefbaarheid. Op de eerste plaats zijn dat onze vrijwilligers. Ongeveer 40% van de inwoners zet zich in meer of mindere mate in voor de leefbaarheid in ons dorp."

- MFC: - De basisschool van Heide is in 2011 gesloten omdat er te weinig leerlingen meer waren om de school open te kunnen houden (de kinderen uit het dorp gaan sindsdien naar school in buurdorp Leunen). Uiteraard was dat een forse domper voor de inwoners. De dorpsraad hield een enquête waaruit bleek dat dorpsbewoners van het oude schoolgeboud graag een laagdrempelige ontmoetingsplek wilden maken. De dorpsraad heeft toen toegezegd zich daarvoor te zullen inzetten, maar dat áls het gerealiseerd wordt, daar wel veel vrijwilligersinzet voor nodig is. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Inmiddels helpen ruim 150 van de 400 volwassen inwoners van het dorp mee om ontmoetingsplek De Schól te laten bruisen. En met succes. Er werd een dorpscoöperatie opgezet en nu vinden er allerlei activiteiten plaats die de dorpsbewoners dichter bij elkaar brengen. Denk aan jeu de boules, kookcursussen, activiteiten voor kinderen en muziekavonden.

Door goede samenwerking van betrokken instanties en door veel eigen inzet van de inwoners is de school in 2014 verbouwd en herbestemd tot multifunctioneel centrum, met aanvankelijk als naam MFC De Hei. Sinds april 2018 heet het Ontmoetingscentrum De Schól. In april 2018 is het als zodanig feestelijk heropend en sindsdien is het pand ook eigendom van het dorp. Iedereen kan er binnenwandelen voor een kop koffie met iets lekkers erbij of een lunch. De lunchroom met terras is elke dag geopend en ook te huren als feestlocatie. Men kan ook gebruik maken van de boeken uit de bibliotheek, er is een klein VVV-punt met fiets- en wandelroutekaarten, er zijn vergaderruimtes te huur en Bakkerij van Gassel verkoopt brood en banket. De klaslokalen van de school zijn ingericht als speelruimten voor de kinderen, genaamd Het Fantasiehuis, zodat zij lekker kunnen spelen terwijl de ouders een kopje koffie drinken. Zie ook de interviews met inwoners over de ontwikkelingen in het dorp (2012) en de reportage over o.a. de herbestemming van de school (2014). Ook hier vind je nog een mooie reportage over hoe het allemaal zo gekomen is en zich heeft ontwikkeld. En hier nog een reportage van Een Vandaag, augustus 2019.

Vanouds is De Gelderkoel, net buiten de dorpskern, het gemeenschapshuis van het dorp. Anno 2019 bekijkt een werkgroep of dat pand wellicht beter een andere functie kan krijgen, omdat twee dorpshuizen eigenlijk wat veel is voor zo'n klein dorp.

- Muziek: - "Naar aanleiding van het oprichten van een fanfare in Oostrum in 1918 gingen er in Leunen stemmen op om ook een eigen fanfare op te richten. Rector Nabben startte, samen met enkele enthousiastelingen, in 1919 de voorbereidingen. Op 8 juni 1920 was het dan zo ver. 40 leden meldden zich en starten met muzieklessen, d.w.z. het lezen van geschreven muziek. Binnen korte tijd kon Fanfare St. Catharina men starten met het spelen van muziek maar... de instrumenten ontbraken. Voor de aanschaf hiervan werden acties op touw gezet en er werd een aantal nieuwe en tweedehands instrumenten aangeschaft. In de jaren zestig bleek dat de fanfare aan versterking toe was. Om meer mensen de mogelijkheid te geven muziek te maken werd in 1967 besloten om naast inwoners van het dorp en buurtdorp Veulen ook inwoners van buurdorp Heide toe te laten bij de Leunse fanfare, wat al snel zijn vruchten afwierp.

Na de grote successen als fanfare kwam de omslag. Het aantal jeugdleden nam toe, meer dames meldden zich aan, het aantal mannelijke leden nam af, er kwamen zwakke plekken in het klein koper door het vertrek van enkele ervaren leden en er dienden een aantal instrumenten door nieuwe te worden vervangen. Zoekende naar een oplossing kwam het omvormen naar een harmonie in beeld. In december 1983 werd gekozen voor de omzetting naar harmonie, onder de naam Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide."

- Sport: - "Korfbalvereniging Oranje-Wit is opgericht in 1973. De club begon klein, met 32 leden uit de dorpen Leunen, Veulen en Heide. Ons sportpark heet 't Klaverblad, genoemd naar de drie dorpen. Op dit moment bestaat onze vereniging uit circa 170 leden. Bij de oprichting van Oranje-Wit stond in de statuten vermeld: “De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling door het beoefenen van het korfbalspel. In het kader van deze sportbeoefening zal zij, op basis van de richtlijnen, haar leden vormen en begeleiden, hun belangen behartigen en in de vereniging een dusdanig klimaat scheppen dat een bijdrage geleverd wordt tot een harmonische mensvorming.” In feite is er nog altijd niets aan deze doelstelling veranderd. We trachten deze te bereiken door ervoor te zorgen dat onze leden kunnen deelnemen aan korfbalwedstrijden, zowel vriendschappelijk als in competitieverband, bekerwedstrijden en toernooien. Daarnaast worden er verschillende nevenactiviteiten georganiseerd. Verder spannen wij ons in om onze leden goede opleidings- en trainingsmogelijkheden te bieden. Middels een goede begeleiding en een duidelijke organisatie willen wij dit alles op een hoog kwaliteitsniveau realiseren. Dit met als doel om iedereen zoveel mogelijk plezier te kunnen laten beleven aan de korfbalsport."

- "In 1997 was er het plan van de Dorpsraad om het perceel grond langs de kerk van de beplanting te ontdoen en er iets anders van te maken. Men had financiën gekregen om de kern te verfraaien en het idee werd aangedragen om daarmee ook Jeu de Boules banen aan te leggen. In mei 1998 stond er een oproep in het Heds Krentje om te komen helpen met de aanleg van Jeu de Boules banen. Zo gezegd zo gedaan. Er ontstond al spoedig een nieuwe prachtige aanwinst voor Heide. Een zestal mannen ging aan de slag met het Jeu de Boulen. Herman en Mien Janssen hadden een oud kippenhok omgebouwd tot een Jeu de Boules accommodatie, een kleine Bouledrome. Al vlug maakten ook bijna alle andere clubs uit de gemeente Venray hier in de herfst- en winterperiode gebruik van. Nu kon men het hele jaar door spelen.

In 2000 had Heide 12 deelnemers. Dit aantal groeide snel tot ca. 35 vandaag de dag. De meesten spelen 2x per week, op de maandagavond en donderdagmiddag. Een hele hechte gezellige groep, serieus en enthousiast met het Boulen bezig. In 2005 is de naam “Hedse Boulers” geboren. Er worden jaarlijks diverse gezellige en bloedserieuze onderlinge toernooien en uitwisselingen met diverse andere verenigingen uit de omgeving, uit en thuis gespeeld. Ook wordt er met 2 of 3 teams deelgenomen aan de jaarlijkse dorpen wintercompetitie in de Bouledrome. In 2010 is enthousiast en voortvarend door vele vrijwilligers een nieuw complex aangelegd. Met een prachtig resultaat: 6 nieuwe banen, rondom een betegeld pad, de nodige banken, tafels en verlichting. Van oktober tot en met maart spelen wij binnen in de comfortabele Bouledrome op het Speulpark in Venray. Van april tot en met september op onze eigen buitenbanen, behoudens bij slecht weer, dan gaan we naar de Bouledrome. Interesse om bij ons lid te worden om te kunnen genieten van deze mooie sport, het hele jaar door, voor iedereen, jong en oud? Kom het vrijblijvend eens proberen."

- Zorg: - "Zorgboerderij De Lorr in Heide biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Van maandag tot en met vrijdag is er een groep werkzaam van maximaal 12 hulpboeren. Elke hulpboer heeft andere mogelijkheden en interesses en daar wordt rekening mee gehouden. Belangrijk is dat de hulpboeren succeservaring opdoen. Succeservaring vergroot hun zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en ontplooiingskansen. De prestatie is altijd bijzaak. De diverse werkzaamheden zijn verdeeld over het hele bedrijf en zelfs daarbuiten. De beschikbare ruimte (binnen en buiten) biedt oneindig veel mogelijkheden om hulpboeren zowel individueel als in een groep dagbesteding te bieden. De relatief kleine groep hulpboeren ten opzichte van de relatief grote groep begeleiding zorgt ervoor dat er veel persoonlijke aandacht is. Zowel het kunnen geven van aandacht als het ontvangen van aandacht levert veel voldoening op.

De werkzaamheden bij Zorgboerderij De Lorr in Heide dienen een doel. Van het plukken, schillen en snijden van appels, om samen een potje moes te maken, tot het ophalen, slopen, zagen en kruien van pallethout om de gemeenschappelijke ruimte op temperatuur te brengen. Iedereen draagt naar vermogen een steentje bij. De tuin van De Lorr biedt tal van werkzaamheden voor de hulpboeren. De een vindt het leuk om appels, peren, kersen, pruimen of bessen te plukken. De ander verwerkt het liever tot sap, moes of jam. De een vindt het fijn om in de groentetuin aan het werk te zijn. De ander verwerkt de groente liever tot een soep voor de lunch. Er worden bloemen geplukt en hiervan worden boeketjes gemaakt. Er worden pony’s verzorgd. Daarnaast wordt er geschoffeld, gewied, gezaaid, gespit, gesnoeid en gemaaid. Alle werkzaamheden dragen bij aan een tuin waar de hulpboeren en medewerkers met plezier werken en trots op zijn.

De Pallet is een oude kippenstal die is omgetoverd tot een werkplek waar de hulpboeren zich zeker met slecht weer dolgraag terugtrekken. Afvalpallets die in de regio zijn opgehaald worden hier gesloopt en gezaagd. Dit hout wordt gebruikt om De Lorr te verwarmen. In combinatie met de zonnepanelen op het dak betekent dit dat De Lorr geheel zelfvoorzienend is en dus energieneutraal. In de Pallet worden dingen geklust die ergens anders op het bedrijf weer een functie krijgen. Zo is er van appelkisten een nieuwe keuken gemaakt en zijn er van een zelf gekapte boom nieuwe tafels gemaakt. Het geeft voldoening om te zien hoe trots de hulpboeren zijn op een resultaat waaraan zij zelf hebben bijgedragen. In de Pallet kunnen de creatieve hulpboeren ook hun ei kwijt door te schilderen en te mozaïeken. Er wordt met de hulpboeren ook in de gemeentebossen van Venray gewerkt. Er wordt het jaar rond gesnoeid, gezaagd en er wordt zwerfafval opgeruimd op de wandelpaden. De ruimte en de buitenlucht doet veel hulpboeren goed. Ze komen altijd moe, blij en voldaan weer terug. En in het najaar wordt samen met de hulpboeren die van fysiek werk houden, het bietenveld handmatig geoogst. Daarnaast worden bieten in de regio verkocht om andere dieren van voer te voorzien."

- "Zorgboerderij ‘Boer’ Hans, gelegen in het uiterste N puntje van het dopsgebied van Heide, is ontstaan uit een ouwerwets, traditioneel boerenbedrijf met 120 scharrelkippen en 6 ha akkerbouw. Hiervan is een groot stuk voor de kerstbomen. Er is een mooie groentetuin, waar minstens 20 soorten groenten worden verbouwd (tuinbonen, peulen, boontjes, diverse koolsoorten en uien). In de boerderijwinkel van ‘Boer’ Hans kun je al deze lekkere en gezonde producten kopen. Er is een kruidentuin en er zijn diverse bloemperkjes. Zorgboerderij ‘Boer’ Hans heeft diverse dieren waaronder een aantal sierkippen, ganzen, konijnen en 2 pony’s. Verder een lieve hond Vaika. De zorgboerderij bestaat sinds 2000 en is daarmee een van de eerste van de regio.

Bij ‘Boer’ Hans in Heide kunnen hulpboeren meewerken bij de vele werkzaamheden die op de boerderij voorkomen. Je kunt de scharreleieren rapen of de kippen voeren. De dieren borstelen of de stal uitmesten. In de kruiden- en groentetuin zijn heel veel karweitjes. Denk maar aan het zaaien, onkruid wieden, schoffelen en oogsten. Er is een winkel waar alle producten verkocht worden. Daar moet alles er netjes uitzien en er worden geregeld klanten geholpen. Ook het erf en de boerderij vragen veel onderhoud zoals gras maaien, schoffelen, harken enz. In de kantine kan koffie en/of thee worden gezet voor de pauze. Of een lekker verse soep gemaakt voor ‘s middags bij het brood. Even geen zin of puf om iets te doen? Het overdekte terras van de zorgboerderij biedt de mogelijkheid lekker te genieten van de mooie omgeving."

- Begraven: - "Natuurbegraven houdt in dat het lichaam op een organische manier wordt teruggegeven aan de aarde. Eenvoud, eerlijkheid en rust zijn de kenmerken. Alleen duurzame materialen die zonder problemen weer door de natuur opgenomen kunnen worden, vergezellen het lichaam. Natuurbegraven is in vergelijking met cremeren en regulier begraven het minst belastend voor ons milieu. Het vergankelijke lichaam voegt zich in een langzaam en natuurlijk proces samen met de aarde. Grafmarkeringen zijn bescheiden, zoals bijvoorbeeld een onbehandelde houten schijf met de naam van de overledene of een houtsculptuur die het graf in het bos siert en markeert. Een keuze voor een natuurgraf betekent ook een bijdrage aan het beheer en behoud van de natuur in de Peel. Bovendien is een graf in de natuur vanwege de eeuwige grafrust goedkoper dan andere vormen van begraven of cremeren. Een natuurgraf respecteert de menselijke waardigheid. Mensen van alle culturen, levensbeschouwingen en religies kunnen op Natuurbegraafplaats Weverslo in Heide begraven worden."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Heide.

Reactie toevoegen