Hekkum

Plaats
Buurtschap
Het Hogeland
Groningen

Hekkum Adorp plaatsnaambord [640x480].jpg

Hekkum is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Adorp. In 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

Hekkum is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Adorp. In 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

hekkum_lepelaar.jpg

De herinrichting in 2015 van het gebied Reitdiep-Midden in de omgeving van Hekkum, gericht op het creëren van betere leefomstandigheden voor (weide)vogels, is succesvol. Zo is in 2017 deze lepelaar er waargenomen. (© https://groninganus.wordpress.com)

De herinrichting in 2015 van het gebied Reitdiep-Midden in de omgeving van Hekkum, gericht op het creëren van betere leefomstandigheden voor (weide)vogels, is succesvol. Zo is in 2017 deze lepelaar er waargenomen. (© https://groninganus.wordpress.com)

hekkum_schapen.jpg

Ook deze schapen kun je in buurtschap Hekkum aantreffen (© Harry Perton)

Ook deze schapen kun je in buurtschap Hekkum aantreffen (© Harry Perton)

Hekkum

Terug naar boven

Status

- Hekkum is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Adorp. In 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

- De buurtschap Hekkum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Adorp.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1400 GN Heckema, 17e eeuw Heckum, 1781 Hekkum.

Naamsverklaring
Waarschijnlijk ontstaan uit de geslachtsnaam Heckema 'de afstammelingen van de persoon Hekke'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hekkum ligt ZW van het dorp Sauwerd, NW van het dorp Adorp, rond de Hekkumerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hekkum 7 huizen met 47 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Op hoeve Lutje Hekkum (Hekkumerweg 2) is een zorgboerderij gevestigd van Stichting Hineni. De zorgboerderij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Er is ook gelegenheid voor Bed & Breakfast, met zeer schappelijke tarieven.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Rondwandeling Rondje Hekkum (7 km) is een wandelroute over verharde wegen en fietspaden en loopt door een deel van het Reitdiepdal. Langs de buurtschap loopt de oude dijk van het Reitdiep. De kronkel die het Reitdiep hier vanouds maakte, is in 1661 afgesneden toen het Reitdiep ter plaatse is rechtgetrokken. Het dal en de oevers van het Oude Reitdiep behoren tot de oudste cultuurlandschappen van Europa.

- In 2015 is een deel van het gebied Reitdiep-Midden heringericht. Het gaat om een gebied O van het Reitdiep, globaal gelegen tussen Hekkum en Garnwerd. De uitvoering van dit waterbeheerplan zorgt voor betere leefomstandigheden ('biotoop') ten behoeve van weidevogels. Het water wordt nu langer in het gebied vastgehouden. Hierdoor ontstaan verspreid in het gebied plas-dras situaties waar weidevogels zoals grutto, kievit en tureluur dol op zijn. Ze kunnen er rusten, poetsen, schuilen en beter voedsel vinden.

Er zijn nieuwe sloten aangelegd en bestaande sloten hebben natuurvriendelijke oevers gekregen. Ook zijn er lage kades en dammen aangelegd om het water in het gebied langer vast te houden. Door middel van windwatermolens kan de waterhuishouding nu op milieuvriendelijke wijze op peil worden gehouden. Na het weidevogelseizoen kan het waterpeil in het gebied kunstmatig worden verlaagd ten behoeve van beheer en onderhoud. De herinrichting van Reitdiep-Midden sluit aan op het eerder al heringerichte Reitdiep-Zuid. Beide gebieden maken deel uit van het aaneengesloten netwerk van natuurgebieden in ons land: het Natuurnetwerk Nederland, voorheen bekend als de Ecologische Hoofdstructuur. Het gebied wordt beheerd door Het Groninger Landschap. Dat dit beleid succesvol is, blijkt o.a. uit het feit dat er in 2017 bij Hekkum een lepelaar is waargenomen. De lepelaar is een van de beschermingssuccessen van Vogelbescherming Nederland. Rond 1970 waren er nog maar 170 broedparen in ons land, nu ruim 2.500, de laatste jaren stabiel. De stijging van het aantal broedparen in Nederland heeft ook geleid tot nieuwe populaties in Engeland, Frankrijk, België en Duitsland.

Terug naar boven

Beeld

- Film gemaakt door de inwoners van Sauwerd, Wetsinge en Hekkum (2016). De film biedt een mooie inkijk in het dorpsleven in deze kernen. Daarnaast kun je de prachtige omgeving van deze kernen bewonderen. De fietsbeelden zijn door Jos Ensing en Han Limburg gefilmd, zij samen hebben het idee van een fietstocht bedacht en uitgewerkt. Deze beelden zijn met een aan het stuur gemonteerde camera opgenomen. Verder zijn er ook door andere inwoners filmpjes ingezonden. Renée Ensing heeft een selectie uit alle beeldmateriaal gemaakt en tot één samenhangend geheel gemonteerd.

Reactie toevoegen