Het Hogeland

Gemeente
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

het_hogeland_onthulling_gemeentenaam.jpg

Op 28 maart 2017 is de naam van de nieuwe gemeente die in 2019 is ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond feestelijk onthuld door de 4 burgemeesters en 4 kinderen: Het Hogeland. (© www.youtube.com/user/HogelandFilms)

Op 28 maart 2017 is de naam van de nieuwe gemeente die in 2019 is ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond feestelijk onthuld door de 4 burgemeesters en 4 kinderen: Het Hogeland. (© www.youtube.com/user/HogelandFilms)

het_hogeland_gemeente_voorheen_bmwe_logo.jpg

Dit was het logo van de fusiegemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zolang de definitieve naam van de nieuwe gemeente (Het Hogeland) nog niet bekend was. BMWE is een samenstelling van de eerste letters van de vier gemeenten.

Dit was het logo van de fusiegemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zolang de definitieve naam van de nieuwe gemeente (Het Hogeland) nog niet bekend was. BMWE is een samenstelling van de eerste letters van de vier gemeenten.

Het Hogeland

Terug naar boven

Status

- Het Hogeland is een gemeente in de provincie Groningen, in grotendeels de streek Hoogeland.

- De gemeente Het Hogeland is in 2019 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum (grotendeels)* en Eemsmond.
* Het grondgebied van de voormalige gemeente Ezinge is van de gemeente Winsum afgesplitst en opgegaan in de nieuwe gemeente Westerkwartier.

- De gemeente Het Hogeland omvat de dorpen Adorp, Baflo, Bedum, Breede, Den Andel, Eenrum, Eppenhuizen, Hornhuizen, Houwerzijl, Kantens, Kleine Huisjes, Kloosterburen, Kruisweg, 't Lage van de Weg, Lauwersoog, Leens, Mensingeweer, Molenrij, Niekerk, Noordwolde, Oldenzijl, Onderdendam, Oosteinde, Oosternieland, Oudeschip, Pieterburen, Rasquert, Roodeschool, Rottum, Saaxumhuizen, Sauwerd, Schouwerzijl, Stitswerd, Tinallinge, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Vierhuizen, Warffum, Warfhuizen, Wehe-Den Hoorn, Westernieland, Wetsinge (door middel van plaatsnaamborden verdeeld in de delen Groot Wetsinge en Klein Wetsinge), Winsum, Zandeweer, Zoutkamp, Zuidwolde en Zuurdijk, en de buurtschappen Abbeweer, Alinghuizen, Anderwereld (deels), Arwerd, Bethlehem, Bokum, Broek, De Houw, De Knijp, De Raken, De Streek, De Vennen, Dingen, Doodstil, Douwen, Electra (deels), Ellerhuizen, Ernstheem, Ewer, Grijssloot, Hammeland, Harssens, Hefswal, Hekkum, Helwerd, Het Reidland, Heuvelderij, Hiddingezijl, Holwinde, Kaakhorn, Katershorn, Klei, Klein-Garnwerd, Koningsoord, Lutje Marne, Lutjewolde (deels), Lutke Saaxum, Maarhuizen, Maarslag, Menkeweer, Nijenklooster, Noordpolder, Noordpolderzijl, Oldenzijl, Oldörp, Onderwierum, Oosterhörn, Oudedijk, Paaptil, Paddepoel (deels), Plattenburg, Ranum, Rodewolt, Roodehaan, Schapehals, Schaphalsterzijl, Schilligeham, Schouwen, Sint Annerhuisjes, Startenhuizen (deels), 't Stort, Takkebos, Ter Laan, Tijum, Valcum, Valom, Vliedorp, Wadwerd, Westerdijkshorn, Westerhorn, Westerklooster, Wierhuizen, Wierum, Wierumerschouw (voor een klein deel), Wildeveld, Willemsstreek en Zevenhuizen. Verder omvat de gemeente de formele woonplaats/het bedrijventerrein Eemshaven, heeft de gemeente een bijzonder soort 'dorp', namelijk het miltaire oefendorp Marnehuizen (binnen het grondgebied van de voormalige gemeente De Marne en het dorpsgebied van Lauwersoog) en omvat de gemeente de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat. Dat zijn 49 dorpen, 77 buurtschappen, 1 formele woonplaats/bedrijventerrein, 1 bijzonder 'dorp' en 2 eilanden in totaal. Voor de vroegere buurtschap Duisterwinkel: zie bij Klein-Garnwerd, Geschiedenis, Duisterwinkel.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Het Hogeland.

- De gemeente Het Hogeland is gehuisvest in de voormalige gemeentehuizen in Uithuizen, Leens, Bedum en Winsum. De publieksbalies waar inwoners paspoorten, rijbewijzen en andere documenten kunnen aanvragen blijven open. De werkgroep Huisvesting heeft de gemeentehuizen van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond onderzocht. Er is gekeken naar de staat van de gebouwen, de beschikbare ruimte en wat de nieuwe organisatie nodig heeft om klant- en servicegericht, toegankelijk, flexibel, snel en efficiënt te kunnen werken. Uit dit onderzoek is gebleken dat de huidige gemeentehuizen relatief eenvoudig aangepast konden worden om de nieuwe organisatie te huisvesten.

De nieuwe gemeenteraad is gehuisvest in het gemeentehuis in Uithuizen. Na grondig onderzoek van de vier raadzalen bleek die van Uithuizen hier het meest geschikt voor. Er bleken geen grote bouwkundige ingrepen nodig. De raadzaal in Uithuizen kan zonder grote investeringen plek bieden aan 29 raadsleden, het college, de griffier en publiek. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland is gehuisvest in het gemeentehuis van Winsum. Dit gemeentehuis is wegens de uitstraling, centrale ligging en ruimte het geschiktst voor huisvesting van het bestuurscentrum. De ambtelijke organisatie is over de vier gemeentehuizen verspreid.

Terug naar boven

Naam

Voorlopige werknaam
In afwachting van de definiteve naam Het Hogeland, hebben de fusiegemeenten zich tot die tijd gepresenteerd als de BMWE-gemeenten, welke naam een samenstelling is van de eerste letter van - het hoofdwoord van - de respectievelijke gemeenten.

Definitieve naam
De inwoners van de vier gemeenten konden hun stem uitbrengen op een van de drie namen die een onafhankelijke selectiecommissie uit de ingezonden naamsuggesties* had geselecteerd. Dat waren: Het Hogeland, Hunsingo en Marenland. De inwoners hebben massaal aan de oproep gehoor gegeven: er zijn 17.543** geldige stemmen uitgebracht. Daarbij kreeg de eerstgenoemde naam veruit de meeste stemmen: 71 procent. Hunsingo kreeg 16 procent van de stemmen, en Marenland 13 procent. Tijdens een persbijeenkomst op 28-3-2017 onthulden de vier burgemeesters gezamenlijk de naam van de nieuwe gemeente. Onder de link vind je de film die daarvan gemaakt is.
* Er waren 670 inzendingen met in totaal 243 verschillende namen.
** Bij een opkomst van 44 procent.

Spelling
De keuze voor het lidwoord is een weloverwogen keuze geweest. Met name om de naam Het Hogeland meer onderscheidend te doen zijn van vergelijkbare namen als Hoogezand en Hoogland. De keuze voor de spelling met één o is ook weloverwogen, want conform de hedendaagse spelling. De streek Hoogeland, die overigens een groter gebied beslaat dan de gemeente, wordt meestal met twee o's geschreven (vandaar dat wij voor de streek die spelling dan ook aanhouden op onze site).

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Het Hogeland ligt in het noorden van de provincie, en is horizontaal zeer langgerekt. De gemeente beslaat de volle 'noorderbreedte' van de provincie: van Lauwersoog in het uiterste NW tot de Eemshaven in het uiterste NO, met N daarvan een gedeelte van het Waddengebied en met in het uiterste N, nog N daarvan dus, in en aan de noordkant van de Waddenzee de eilanden Rottumerplaat en Rottumeroog. In het W grenst de gemeente aan de provincie Fryslân, daar, waar in het W het Friese en in het O het Groningse gedeelte van het Nationale Park Lauwersmeer liggen, met daar ook de dorpen Oostmahorn, Anjum, Kollumerpomp, Warfstermolen en Munnekezijl aan de Friese zijde. NW van de gemeente ligt, in de Waddenzee, het Friese eiland Schiermonnikoog.

In het ZW grenst de gemeente aan de eveneens in 2019 ontstane gemeente Westerkwartier, met daar de dorpen Lauwerzijl, Oldehove en Saaksum in die gemeente, en daar ook de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd, die, als gelegen ZW van het water het Reitdiep en, als de dorpen binnen het gebied van de voormalige gemeente Ezinge behorende bij het Nationale Landschap Middag-Humsterland, bij de herindelingen van 2019 niet, samen met de rest van de gemeente Winsum, zijn overgegaan naar de nieuwe gemeente Het Hogeland, maar, in plaats daarvan, toen zijn overgegaan naar de nieuwe gemeente Westerkwartier.

In het Z grenst de gemeente aan de gemeente Groningen, met aldaar de stad Groningen, de N46 en de dorpen Thesinge en Sint Annen en aan de gemeente Loppersum, met daar dorpsgebied van Middelstum, en in het ZO grenst Het Hogeland ook aan de gemeente Loppersum, met daar dan eveneens dorpsgebied van door Middelstum en de dorpen Toornwerd, Garsthuizen en Zijldijk en de formele woonplaats en buurtschap Startenhuizen, met haar twee formele woonplaatsdelen aan beide zijden van de gemeentegrens hier, en hier ook weer de N46.

In het O grenst Het Hogeland aan de gemeente Delfzijl (bij het dorp Spijk) en aan de monding van de rivier de Eems, bij een nog altijd niet geheel vastliggende staatsgrens met Duitsland. Aan de noordkrant grenst de gemeente dan ook nog aan de Noordzee. In de nabijheid van gemeente Het Hogeland liggen verder het Duitse Waddeneiland Borkum, met daarbij het Duitse gedeelte van het Waddengebied (in het NO), de dorpen 't Zandt, Zeerijp, Loppersum, Westeremden, Huizinge en door Middelstum (in het ZO), de dorpen Ten Boer, Garmerwolde, Meerstad, Noorddijk, Ruischerbrug, Leegkerk en Hoogkerk (in het Z), de dorpen Aduard, Zuidhorn, Kommerzijl, Grijpskerk, Burum en Kollum (in ZW), de dorpen Paesens, Moddergat, Lioessens, Morra, Metslawier, Ee en Engwierum en de stad Dokkum (in het W) en het Waddeneiland Ameland (in het NW). Belangrijke wegen in de gemeente zijn de N46 (doorgaans aan of in de nabijheid van de ZO en Z gemeentegrenzen) en de N363 en de N361 (eigenlijk de twee op elkaar aansluitende, respectievelijk geheel en gedeeltelijk centrale wegenassen binnen de gemeente, van O naar W; de N361 loopt daarnaast van N naar Z door de gemeente, ook als vrij centrale wegas).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Het Hogeland is bij haar oprichting in 2019 als volgt samengesteld:
van de gemeente Eemsmond: circa 6.400 huizen met circa 15.700 inwoners op een oppervlakte van circa 543 km2;
van de gemeente Winsum: circa 5.500 huizen met circa 13.500 inwoners op een oppervlakte van circa 102 km2;
van de gemeente Bedum: circa 4.200 huizen met circa 10.500 inwoners op een oppervlakte van circa 45 km2 en
van de gemeente De Marne: circa 4.000 huizen met circa 10.000 inwoners op een oppervlakte van circa 240 km2.
In totaal dus circa 20.000 huizen met circa 50.000 inwoners.

De gemeente in wording stelde in 2018 met een oppervlakte van 906,6 km2 (486,6 km2 land en 420 km2 water) de grootste gemeente van Nederland te zullen worden qua oppervlakte, bij haar oprichting in 2019. Maar zij ging daarbij uit van cijfers uit 2017. Zij had daarbij over het hoofd gezien dat de gemeente Súdwest-Fryslân in 2018 nog verder is vergroot door toevoeging van een deel van de in dat jaar opgeheven gemeente Littenseradiel. De gemeente Súdwest-Fryslân is daardoor 908 km2 (578 km2 land en 330 km2 water) groot geworden, en daarmee nog altijd de qua oppervlakte grootste gemeente van Nederland, zij het maar met een marginaal verschil ten opzichte van de gemeente Het Hogeland.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Met twintig gebouwen in het hart van Warffum laat Openluchtmuseum Het Hoogeland zien hoe honderd jaar geleden op het platteland van de huidige gemeente Het Hogeland en omgeving werd gewoond en gewerkt. Als je rondkijkt in de woonkamer, de slaapkamer of de werkplaats is het, door de gedetailleerde inrichting van de huizen, net of de bewoners even weg zijn. Het museum geeft je een natuurgetrouwe blik op de dorpssamenleving van honderd jaar geleden: de woning van een dagloner, de werkplaats van een schilder, een schoolgebouw en een café. Daarnaast zijn er ook nog een slagerij, een smederij, een drukkerij, een woonwagen, een burgermanswoning, de huizen van de veearts en de koster, een gasthuis voor oude vrouwen en een schipperswoning. - Fotoreportage van enkele bijzondere objecten in Openluchtmuseum Het Hoogeland.

Terug naar boven

Landschap, natuur, kunst/cultuur en recreatie

- "Gemeente Het Hogeland is rijk aan culturele pareltjes: tientallen ateliers, kleine (cultuur)podia met grootse optredens, musea, amateurverenigingen en culturele commissies. Om cultuurmakers aan te moedigen een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het culturele klimaat in de gemeente reikt zij jaarlijks de Culturele Stimuleringsprijs uit. Wethouder Eltjo Dijkhuis bij de aankondiging van editie 2020: “We zijn trots op wat wij hebben aan cultuur in onze gemeente. Cultuur is van groot belang voor de samenleving. De afgelopen maanden hebben we kunnen zien hoe er nieuwe en creatieve manieren gezocht zijn om ook in de coronacrisis iedereen te kunnen laten genieten van alle culturele pareltjes in onze gemeente. En bovenal wil de gemeente haar waardering voor het culturele veld uiten in tijden waarin onze cultuurmakers het zwaar te verduren hebben.”

Voor de prijs komt een veelbelovend persoon of organisatie in aanmerking die een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en/of zichtbaarheid van de cultuur in Het Hogeland. Het initiatief of product levert een bijdrage aan de vernieuwing van het culturele klimaat in de gemeente. De persoon of organisatie vormt een belangrijke bron van inspiratie en vernieuwing voor de ontwikkeling van het culturele klimaat in de gemeente. De stimuleringsprijs kan als een aanmoediging dienen en als een impuls voor doorontwikkeling van het initiatief of product. De jury van de Culturele Stimuleringsprijs bestaat uit de genomineerden van de vorige editie.

Criteria. De vijf criteria zijn: 1. Binding met of een belang voor Het Hogeland; 2. Kwaliteit en een breed bereik; 3. De persoon of organisatie is gedreven om zich verder te ontwikkelen voor het culturele klimaat in de gemeente; 4. Vernieuwend karakter; 5. Brede samenwerking met andere personen en organisaties binnen en buiten de gemeente. Aanmelden kan tot en met 14 augustus. Stuur de gegevens met onderbouwing naar Teresa Willems, t.willems@hethogeland.nl of naar Rixt Vellenga, r.vellenga@hethogeland.nl. In september worden de 5 genomineerden bekend gemaakt. In het najaar wordt de winnaar bekend gemaakt en vindt de uitreiking plaats." (bron: gemeente) - Winnaar van de 1e editie in 2019 was kunstmanifestatie Kunstvloed.

- "Stichting Hogeland in Beeld heeft als doel om verleden, heden en toekomst van het landschap, de levenswijze van de bewoners en de bijzondere kwaliteiten van het cultureel erfgoed van gemeente Het Hogeland en omstreken, audiovisueel in beeld te brengen en vast te leggen. Eind 2019 is onze stichting genomineerd voor de ‘Culturele Stimuleringsprijs’* van de gemeente: "De stichting onderscheidt zich door vernieuwing en kwaliteit van hun activiteiten en initiatieven op cultureel gebied. Ook leveren ze een belangrijke bijdrage aan het culturele leven in de gemeente."
* Die in de alinea hierboven wordt beschreven, red.

Hogeland in Beeld initieert en beheert diverse projecten. Dit doen wij op allerlei manieren op audiovisueel gebied. Van filmprojecten en multimedia websites in opdracht tot exposities, video’s en foto’s. Daarnaast wordt de stichting ingeschakeld voor ondersteuning en advies op het gebeid van beeld, communicatie, kunst en cultuur, voor initiatiefnemers, overheid, en organisaties. Voor een selectie van onze projecten zie o.a. de projecten en websites - Cultuur Hogeland, - Boeren op Het Hogeland, - Community Films, - MarneCultuur en - Manifest Kunst en Cultuur."

- "Het Groninger Landschap is in augustus 2020 begonnen met het herstellen van het historische verkavelingspatroon in het Reitdiep-Midden, gelegen langs de noordgrens van de gemeente Westerkwartier en de zuidgrens van de gemeente Het Hogeland. In het Reitdiep is het oorspronkelijke verkavelingspatroon op veel plaatsen goed bewaard gebleven. Echter op enkele plaatsen is dit patroon door het dempen van watergangen aangetast. Het Groninger Landschap brengt deze nu in het landschap terug, in de vorm van ondiepe, brede greppels. Dit is niet alleen gunstig voor de weidevogels maar maakt ook het historische verkavelings- en greppelpatroon beter zichtbaar.

Het Reitdiep behoort tot de oudste cultuurlandschappen van Europa. Sinds het land in cultuur gebracht is, is de structuur van het landschap weinig veranderd. Het verkavelingspatroon sluit aan bij het kronkelende verloop van oude laagtes en sloten. Er is veel reliëf in het land, zoals oeverwallen, wierden en dijken, en oude prielen, geulen en meanders. De aanleg van de greppels in Reitdiep-Midden zijn onderdeel van het POP3-project ‘Weidevogelgebieden Groningen’. Dit project betreft het versterken van de kwaliteit van de weidevogelgebieden Reitdiep, Hoeksmeer en Gorecht (Oostpolder en Onnerpolder). De maatregelen in genoemde natuurgebieden zijn onder andere gericht op het optimaliseren van het waterbeheer, ontwikkeling van kruidenrijk grasland en bevordering van de bodemkwaliteit. Het project is mogelijk gemaakt door steun vanuit de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn landschap." (bron: Het Groninger Landschap, september 2020)

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële website van de gemeente Het Hogeland. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- "De gemeenteraad stelt de grote lijnen van het beleid vast, dat wordt uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad is door de inwoners van de gemeente gekozen en bestaat uit 29 raadsleden, verdeeld over 7 fracties. Op de site Gemeenteraad Het Hogeland vind je alles wat je over de gemeenteraad zou kunnen willen weten, zoals wanneer vergadert de raad en welke onderwerpen staan op de agenda? Ook kun je de stukken van de vergaderingen eenvoudig downloaden en verslagen van raadsvergaderingen teruglezen. De raadsleden worden allemaal voorgesteld en je kunt zien hoe je met ze in contact kunt komen. Via de livestream is een raadsvergadering live te volgen. Ook is het mogelijk eerdere vergaderingen terug te kijken. Je vindt er informatie over de griffie, die niet alleen de raad en alle raadsleden, maar ook de inwoners ondersteunt. De gemeenteraad vergadert twee keer per maand op woensdag in Uithuizen. De vergaderingen zijn openbaar."

- Weblogs: - "Otto Kalkhoven is fotograaf in Eppenhuizen, Erik de Graaf is historicus, leraar en schrijver in Warffum. Allebei wonen ze tot en met 2018 dus in de gemeente Eemsmond, maar vanaf 2019 in een nieuwe gemeente. Zonder te verhuizen, want ze willen helemaal niet weg uit Noord-Groningen. Ze zijn verknocht aan dit gebied. Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum samen op in gemeente Het Hogeland. De nieuwe gemeente strekt zich uit van het Lauwersmeer tot aan de Eemshaven. Van Adorp tot aan Zoutkamp, van bijna in de stad tot aan het Wad. 50 grote en kleine dorpen heeft de gemeente en bijna 50.000 inwoners. Dat alles op ruim 900 km2, waarvan een flink deel Waddenzee is. Met Rottumeroog en Rottumerplaat als overzeese gebiedsdelen.

Tot aan de definitieve herindeling in januari 2019 verkennen Otto en Erik de grenzen van de nieuwe gemeente. Ze fietsen langs akkers en weiden, varen over de maren, waden door de bragel en wandelen door de dorpen. Ze nemen weemoedig afscheid van wat ze hebben, maar verheugen zich vooral op wat er komt. In gesprekken over verleden, heden en toekomst met de mensen die ze onderweg tegenkomen gaan ze op zoek naar het karakter van gemeente Het Hogeland.

Erik schrijft wekelijks een column over deze zoektocht. 52 keer 333 woorden over een belangrijke stap naar de nieuwe gemeente, een karakteristieke plek, een historische gebeurtenis of een markante bewoner. Elke keer met een foto van Otto. Op locatie gemaakt of in zijn studio in de kerk van Eppenhuizen. De ene keer illustreert het beeld de tekst, de andere keer beschrijft de tekst het beeld. De columns en de foto’s verschijnen elke donderdag in de Ommelander Courant, een dag later in een blog op hun site 'Op verkenning door Het Hogeland'." Aldus Otto en Erik als 'voorwoord' op en van hun site. Reacties op de artikelen en tips zijn verwerkt in een definitieve versie van de 52 blogs, die in december 2018 in boekvorm zijn verschenen, als welkomstbundel voor de inwoners van de nieuwe gemeente. Het boek is te bestellen via de site onder de link.

- Mijnhogeland.nl geeft met interviews, reportages en foto’s een beeld van het dagelijks leven op het prachtige Hoogeland/Het Hogeland. Het accent ligt niet op het nieuws en de waan van de dag, maar op rust en gemoedelijkheid. Voor een belangrijk deel vormen spontane ontmoetingen de basis van de verhalen. Uitgangspunt is dat ieder mens bijzonder is en een verhaal te vertellen heeft.

- Welzijn: - Colourful Het Hogeland is een in 2015 van start gegaan burgerinitiatief. Doelen van de stichting zijn: het zorgdragen voor een goed onderling contact en saamhorigheid tussen inwoners van verschillende herkomst; het (doen) bevorderen van draagvlak onder de aanwezige bevolking voor vluchtelingen en nieuwkomers in de samenleving; het (doen) ondersteunen van migranten bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland en het creëren van thuisgevoel onder migranten. Zij wil deze doelen onder meer bereiken door: het bieden van bemiddelende en ondersteunende activiteiten bij de opbouw van een netwerk van de migrant; het organiseren van activiteiten gericht op onderling contact, ontspanning en ontplooiing, informatie-uitwisseling, bekend raken met verschillende culturen, wederzijds begrip en saamhorigheid.

Het initiatief bestaat momenteel uit meer dan 100 ‘kleurrijke’ gezinnen. Daarnaast hebben ze werkgroepen Eten, Jeugd, Dialoogtafel, Muziek en Sport. De stichting organiseert het hele jaar door verschillende activiteiten, van zang tot koken, van muziek maken tot sporten. Doordat je - vanuit je eigen interesse en op een laagdrempelige manier - meedoet aan de activiteiten, bouw je in korte tijd een sociaal leven en netwerk op. Je doet contacten op, mengt je met de plaatselijke bevolking en leert je nieuwe leefomgeving sneller kennen. Kortom, Colourful Het Hogeland creëert het thuisgevoel voor migranten.

- Wonen: "De in januari 2021 vastgestelde Woonvisie Het Hogeland gaat over keuzes en richtingen op hoofdlijnen, maar het is zeker geen vrijblijvend document. Er worden uitgangspunten en speerpunten in vastgelegd, die zowel voor de inwoners, corporaties, marktpartijen als de gemeente zelf houvast geven bij het omgaan met initiatieven op het gebied van wonen. Ook geven we in deze visie aan waar wij nog ruimte zien voor uitbreiding en op welke locaties we hiermee willen starten. Om de dorpen in onze gemeente aantrekkelijk te houden, zullen we moeten inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen. Hierbij spelen digitalisering, klimaatverandering, vergrijzing en lokale bevolkingsdaling een rol. We willen dit als gemeente graag samen met inwoners, organisaties en bedrijven in goede banen leiden. En bieden onze dorpen dan ook de ruimte voor (woningbouw)initiatieven met meerwaarde, die passen bij de schaal van het dorp.

In deze woonvisie willen we graag stimuleren, uitnodigen en kansen bieden om de woonomgeving te verbeteren. We willen als gemeente ruimte bieden en maatwerk leveren aan initiatieven. Maar daarnaast hebben we ook oog voor waar dat niet vanzelf gaat, maar wel een noodzaak is. We zetten ons in om, ook op die plekken, de kwaliteit van het wonen te verbeteren. Wij willen dat onze gemeente een goede woonplek is en blijft voor iedereen. We gaan deze uitdaging graag samen met u aan. Mariëtte de Visser, Wethouder gemeente Het Hogeland."

Reacties

(2)

Opmerking: ik mis buurtschap Kolham. Deze buurtschap ligt ten westen van Hornhuizen en ten noorden van buurtschap Klei. De leerlingen van Kolham gingen naar de openbare school van Hornhuizen (in 1978 opgeheven).
vr. gegroet Geert Timmer.

Dank voor uw suggestie. Toch ga ik deze niet opnemen. Op oudere kaarten (die u kunt bekijken op https://www.topotijdreis.nl/) blijkt namelijk dat de buurtschap ca. 7 huizen heeft omvat. Bij de ruilverkaveling van rond 1970 zijn de meeste huizen daar toen afgebroken. Ook dat is op de kaarten duidelijk te zien. Er zijn er nog maar 2 van over. Daarmee kunnen we m.i. spreken van een voormalige buurtschap, zoals in de afgelopen eeuw helaas enkele duizenden kleine buurtschappen (deels) zijn verdwenen door ruilverkaveling, verstedelijking e.a. infrastructuur zoals wegen, waterlopen en spoorlijnen. Weliswaar zijn er in deze omgeving veel setjes van 2 boerderijen, vaak met namen als Oud- en Nieuw-X, Groot- en Klein-X, die ooit als buurtschap in een atlas hebben gestaan, maar nu vaak niet meer (neem in deze omgeving een Menneweer en een Midhuizen). Ik neem die in principe niet als buurtschap op met een eigen pagina, want dan is het eind zoek. Tenzij er plaatsnaamborden staan (want dan hecht men er kennelijk aan om de entiteit als plaats(naam) 'op de kaart te zetten' en/of er een goed verhaal over te vertellen valt. En over deze plaats(naam) is op het hele internet niets inhoudelijks te vinden, dus kennelijk 'leeft' de plaats(naam) niet meer.

Ik heb Kolham nu wel vermeld onder Hornhuizen > Status https://www.plaatsengids.nl/hornhuizen en Kolham > Naam https://www.plaatsengids.nl/kolham, zodat bijv. genealogen die in oude familiedocumenten op deze plaatsnaam stuiten, in ieder geval kunnen lezen waar de plaats gelegen heeft en wanneer en waarom deze grotendeels is verdwenen. Zoals ik dat uiteindelijk op den duur met alle verdwenen plaats(nam)en beoog te doen, als handvat voor wie dergelijke plaatsnamen nog tegenkomt in oude documenten en wil weten waar de plaats gelegen heeft en waar de plaats gebleven is. Want ook dat beoogt een van de toegevoegde waarden van mijn site te zijn. Maar dat is uiteraard een zaak van lange adem, voor alle duizenden verdwenen namen een plekje op mijn site hebben gekregen. Want voorlopig heb ik mijn handen nog vol aan het inhoudelijk afmaken van de 6.500 nog bestaande plaatsen. Dat komt medio 2021 gereed.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen