Hesens

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

Hesens

Terug naar boven

Status

- Hesens is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

- De buurtschap Hesens valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Jorwert (hoewel het dichter bij het dorp Hilaard ligt).

- De buurtschap Hesens ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Hezens.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hesens ligt NW van Jorwert, ZW van Hilaard, rond, vanuit Jorwert gezien, het eind van de Hesenserreed.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hesens 2 huizen met 12 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap enkele huizen en een enkel bedrijfsgebouw, met een handvol inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het Hesensermeer is in 1834 ingepolderd.

De Hesens State, ook wel Groot Hesens genaamd, is rond 1716 afgebroken. Op de plek van deze state bevindt zich nu een boerderij.

Reactie toevoegen