Hoogvliet

Stadsdeel
Rotterdam
Zuid-Holland

ZH gemeente Hoogvliet in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Hoogvliet in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Hoogvliet in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Hoogvliet

Terug naar boven

Status

- Hoogvliet is een voormalig dorp, thans stadsdeel en bestuurlijk gezien gebied (t/m 2013: deelgemeente) met een gebiedscommissie, in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-4-1934. Aanvankelijk was het een zelfstandige gemeente tot 1811. Daarna behoorde het zeven jaar tot de gemeente Poortugaal en was het weer zelfstandig van 1818 tot 1934. Rotterdam annexeert de gemeente per 1 mei 1934 (tegelijk met het nabijgelegen Pernis, waarmee Hoogvliet de laatste decennia van haar gemeentelijk bestaan reeds de burgemeester deelt), vanwege de uitbreiding van de havens.

- Wapen van de voormalige gemeente Hoogvliet.

- T/m 1983 viel een deel van Hoogvliet onder buurgemeente Poortugaal. Het betrof de wijken Meeuwenplaat en Zalmplaat. Bij de herindeling van 1984 aldaar zijn deze wijken middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Rotterdam.

- Hoogvliet is, evenals Pernis, formeel nog een aparte 'woonplaats' (in tegenstelling tot de meeste andere voormalige gemeenten in Rotterdam); het heeft een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en is ook een 'woonplaats' in de gemeentelijke basisregistratie BAG.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Hoogvliet wordt in de archieven al vóór 1300 genoemd maar dan als Oedenvliet. Later Oudenvliet, eind 16e eeuw Hoegevliet, 1639 Hoochvliet. De naam komt al in 1333 voor in de geslachtsnaam Hoechfliet.

Naamsverklaring
Samengesteld uit hoog ´hoog gelegen´ en vliet ´water met stroming, kreek in getijdengebied´.(1)

Terug naar boven

Ligging

Hoogvliet ligt ZW van Rotterdam, NO van Spijkenisse en grenst in het N aan de A15, in het O aan Poortugaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Hoogvliet 55 huizen met 744 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp met 49 huizen en 702 inwoners en polder Oud en Nieuw Engeland met 6 huizen en 42 inwoners.

- Bij de opheffing van de gemeente per 1-5-1934 had zij 1.331 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Hoogvliet ca. 17.000 huizen met ca. 37.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De inwoners van Hoogvliet gingen lange tijd in Poortugaal naar de kerk. Daar kwam in 1655 verandering in. Het dorp kreeg een eigen predikant en toestemming om een gereformeerde kerk te bouwen. Voorwaarde was dat de kosten niet mochten drukken op ’s lands kas. De inwoners moesten zelf het geld opbrengen. De kerk werd in 1660 ingewijd. Predikant Josias de Smeth schonk een gebrandschilderd raam dat zijn naam en die van zijn gezin vermeldde. De dijkgraaf en hoogheemraden van Poortugaal schonken in 1659 een tweede raam dat de woorden droeg ‘Gode alleen de Eer’. De ramen verdwenen tijdens de Napoleontische tijd naar Frankrijk. De toren midden op het dak is in de 18e eeuw afgebroken en in 1806 vervangen door een toren aan het einde van de kerk.

De ingezetenen leefden oorspronkelijk van landbouw en veeteelt, en in mindere mate van de zalmvisserij. De haven lag in het centrum van Hoogvliet. Er waren nog een korenmolen en een scheepstimmerwerf, maar de laatste was omstreeks 1840 buiten werking. In de nacht van 16 op 17 juni 1843 woedde een felle brand in het dorp. Het vuur legde binnen twee uur twaalf huizen, waarin 21 gezinnen woonden, in de as. De huizen werden herbouwd en van pannendaken voorzien. Hoogvliet telde op dat moment 109 huizen met 740 inwoners, dus in verhouding trof het een groot deel van het dorp.

Hoogvliet lag zeer geïsoleerd en was voor vervoer afhankelijk van de bootverbindingen met Rotterdam en Vlaardingen en de veerverbinding met Spijkenisse. De Spijkernisserbrug verving begin 1900 het veer en in 1904 ontsloot de stoomtram het gebied. De eerste grote verandering kwam in 1936 met de vestiging van de Bataafsche Petroleum Maatschappij (de latere Shell). En na de oorlog vroeg de toenemende havenuitbreiding en industrialisatie om veel arbeidskrachten. In rap tempo schoten woonwijken uit de grond. Hoogvliet werd nagenoeg helemaal afgebroken op de kerk, de school en wat huizen aan de Jan de Raadtkade na. De haven werd in 1968 gedempt en op de plek van de oude dorpskern verrees winkelcentrum Binnenban. (bron: gemeente Rotterdam, 24-8-2010)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Hoogvliet, kun je terecht bij:

- Historisch Genootschap Hoogvliet.

- Oud Hoogvliet.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Hoogvliet is de afgelopen jaren grootschalig geherstructureerd. Van de 17.000 woningen is ca. 1/3 vernieuwd. Voor nadere informatie zie de publcatie Terugblikken en vooruitkijken in Hoogvliet. 15 jaar stedelijke vernieuwing en de effecten op wonen, leefbaarheid en sociale mobiliteit (TU Delft, 2014).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoogvliet heeft 11 gemeentelijke monumenten.

- Dorpskerk.

- Het schilderij Panorama Rotterdam meet liefst 45x5 meter en bevat de belangrijkste objecten van Rotterdam. Het hangt nu nog in een wasstraat in Hoogvliet, maar verhuist mogelijk naar een nieuw kunstencentrum op Katendrecht.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Arboretum Hoogvliet.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van Hoogvliet, gerangschikt naar thema.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoogvliet (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Site over Hoogvliet van de gemeente Rotterdam.

- Nieuws: - Nieuws uit Hoogvliet.

- Muziek: - Tranen met Tuiten is een gezelligheidskoor met ca. 80 zangers en zangeressen, begeleid door een dirigente en verschillende muzikanten (accordeon en drums). Hun repertoire is zeer uitgebreid en gevarieerd, en wordt regelmatig aangevuld. Alles Nederlandstalig. Ze treden graag op in o.a. bejaarden- en zorginstellingen met het doel ontspanning en gezelligheid te brengen. Elke donderdagavond wordt er met veel plezier geoefend in het clubgebouw van Speeltuin Zalmplaat. - Vocal Group Lava bouwt vol enthousiasme aan hun repertoire en werkt aan verdere muzikale ontwikkeling. Lava is een naam die staat voor wat ze zijn: stromend, stralend, warm en vurig. Wat ze zingen komt van binnenuit. Een mélange van kleuren; van warm geel via gloeiend oranje naar vurig rood.

Reactie toevoegen