Ketelhaven

Plaats
Buurtschap
Dronten
Oostelijk Flevoland
Flevoland

ketelhaven_ketelhavenloop.jpg

Sinds 1996 is er op het terrein van Villapark Ketelhaven de Ketelhavenloop, over naar keuze 5 of 10 km

Sinds 1996 is er op het terrein van Villapark Ketelhaven de Ketelhavenloop, over naar keuze 5 of 10 km

Ketelhaven

Terug naar boven

Status

- Ketelhaven is een buurtschap in de provincie Flevoland, gemeente Dronten.

- De buurtschap Ketelhaven valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Dronten.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De Ketel was oorspronkelijk de naam voor de IJsselmond, in 1415 up Ketelers gate, 1567 Ketels-gat, oudtijds ook Coepsgat geheten. De huidige plaatsnaam is in 1950 toegekend.

Naamsverklaring
De plaats is genoemd naar de ligging aan het Ketelmeer.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ketelhaven ligt in Oostelijk Flevoland, N van Dronten, NO van Swifterbant en grenst in het N aan het Ketelmeer. Bij de buurtschap monden de kanalen Lage Vaart en Hoge Vaart via gemaal Colijn uit in het Ketelmeer. In het Ketelmeer ligt op een kunstmatig eiland het slibdepot IJsseloog. Aan de overzijde van het Ketelmeer ligt de Noordoostpolder (kernen Schokland, Ens, Nagele).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Ketelhaven omvat aan permanent bewoonde woningen ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners. Daarnaast zijn er nog enkele tientallen recreatiewoningen die niet permanent bewoond worden.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting Ketelhaven is ontstaan sinds ca. 1950 als gevolg van de inpoldering van Oostelijk Flevoland. In eerste instantie verrijzen hier 7 woningen voor de werknemers van de sluizen, de bruggen en gemaal Colijn. En er komen barakken voor de arbeiders die de polder ontginnen, en silo's voor de opslag van graan. De barakken en silo's zijn inmiddels verdwenen. De 7 'pionierswoningen' aan de Vossemeerdijk staan er nog altijd. Later zijn er twee bungalowparken aangelegd, die inmiddels grotendeels permanent worden bewoond: Buitenplaats Ketelhaven en Villapark Ketelhaven.

Laatstgenoemde is een privé park met 217 woningen (geschikt) voor permanente bewoning, een openluchtzwembad en drie tennisbanen, waarvan één all-weather baan. Het park heeft een parkachtige uitstraling en wordt geheel zelfstandig door de bewoners beheerd. Alle benodigde nutsvoorzieningen zijn aanwezig, waaronder een modern glasvezelnetwerk voor supersnel internetten en HD-televisie. Het wegbeheer, alsmede alle infrastructurele voorzieningen voor bijvoorbeeld riolering en het ophalen van huisvuil, worden door de vereniging van eigenaren beheerd. De woningen zijn naar eigen inzicht gebouwd. De grote variatie aan bouwstijlen geeft het park een bijzonder karakter. En er is een schipperskoor, Het Ouwe Tuigh, dat regelmatig repeteert en uitvoeringen geeft.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gemaal Colijn verzorgt de afwatering van Oostelijk Flevoland naar het Ketelmeer.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Ketelhavenloop (op een zondag eind augustus) is een 5 km recreatieloop en een 10 km wedstrijd- en recreatieloop over de verharde wegen van het bungalowpark. In 1996 wordt de eerste Ketelhavenloop georganiseerd, als een soort bijprogramma van de finales van de locale Tennisclub. Toen nog alleen toegankelijk voor bewoners van Ketelhaven. Er verschijnen ca. 20 deelnemers aan de start, wat leidt tot de oprichting van Loopgroep Ketelhaven, die door een gediplomeerde KNAU-trainer wordt getraind. Het jaar daarop besluit men ook atleten van buiten toe te laten. Het is gelijk een succes; ruim 70 deelnemers. In de loop der jaren is de Ketelhavenloop uitgegroeid tot een veelbezocht regionaal loopevenement, aangemeld bij de Atletiekunie en opgenomen in de landelijke loopkalender.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- N van de buurtschap ligt het Ketelmeer, dat in het W in verbinding staat met het IJsselmeer. In de buurtschap is een jachthaven.

- Van de jaren vijftig tot negentig is door de IJssel verontreinigd slib aangevoerd en als bezinksel terechtgekomen op de bodem van het Ketelmeer. Het slib bevat giftige stoffen en metalen, zoals kwik en zink. Sinds de jaren negentig is de waterkwaliteit van de IJssel sterk verbeterd. Het vervuilde slib uit het Ketelmeer wordt opgeslagen in het speciaal daarvoor - van 1996 tot 1999 - midden in het meer aangelegde slibdepot IJsseloog, een ringvormige put van 45 meter diep met een diameter van een kilometer, gelegen direct NW van buurtschap Ketelhaven. IJsseloog heeft voldoende capaciteit om 20 miljoen m3 slib te bergen. Twee derde hiervan is gereserveerd voor slib uit het Ketelmeer en de rest voor zwaar verontreinigd slib van elders.

Reactie toevoegen