Dronten

Plaats
Dorp en gemeente
Dronten
Flevoland

dronten_plaatsnaambord_kopie.jpg

Dronten is een dorp en gemeente in de provincie Flevoland.

Dronten is een dorp en gemeente in de provincie Flevoland.

Dronten

Terug naar boven

Status

- Dronten is een dorp en gemeente in de provincie Flevoland.

- Naast de gelijknamige hoofdplaats omvat de gemeente Dronten nog de dorpen Biddinghuizen en Swifterbant en de buurtschap Ketelhaven.

- Onder het dorp Dronten valt ook de buurtschap Ketelhaven.

- Wapen van de gemeente Dronten.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Dronten.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Vernoemd naar de vroegere gelijknamige plaats bij Kampen. In 1387 wordt daar de Dronterdijk genoemd, ca. 1470 wordt gesproken over de Drontenaers en de erven aan de Zwartendijk heetten in de 15e eeuw Dronten. Het Middelnederlandse dronten, drenten betekent '(op)zwellen', waarschijnlijk duidt dit op aangeslibd land. De polder Dronthen wordt in 1625 genoemd: "seven maten landes in Dronthen".(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Dronten ligt O van Lelystad, ZW van Kampen, NW van Elburg en N van Harderwijk. De gelijknamige hoofdplaats ligt centraal tot N in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Dronten omvat ca. 16.100 huizen met ca. 40.500 inwoners, waarvan ca. 11.000 huizen ca. 27.500 inwoners in de gelijknamige kern.

Terug naar boven

Geschiedenis

Beoogde kernen in de gemeente
Begin jaren vijftig diende de inrichting van noordelijke buurman Noordoostpolder nog als voorbeeld voor Oostelijk Flevoland. Oftewel: een centrale grote kern met daaromheen in dit geval maar liefst 14 beoogde dorpen (de toekomstige polderhoofdstad Lelystad even buiten beschouwing gelaten). Dat zorgde voor scepsis binnen de Studiecommissie Inrichting IJsselmeerpolders. Scepsis die terug is te voeren op ervaringen in de Noordoostpolder, waar de tien dorpen langzamer groeiden dan verwacht. Dat had onder meer te maken met de snelle ontwikkeling van de mechanisatie in de landbouw; er waren minder landarbeiders nodig. Maar er speelde meer. De stijgende welvaart ging niet aan het platteland voorbij. Aan ‘materiële en geestelijke verzorging’, zoals A.J. Geurts schrijft in 'De Groene IJsselmeerpolders', werden steeds hogere eisen gesteld. Dorpelingen richtten zich, kortom, steeds meer op de stad. Dáár waren de restaurants, de winkels en andere vormen van dienstverlening.

Naarmate de tijd verstreek, werden steeds meer dorpen geschrapt. Veertien dorpen is te veel, werd al snel besloten. Er kwam een tiendorpenplan op tafel. Met onder meer Larsen tussen Lelystad en Swifterbant, Hoophuizen op de plek van het Larserbos, Zeewolde een stukje meer richting Lelystad en Bremerberg waar nu Biddinghuizen is. Het plan werd van alle kanten bekeken, maar haalde het niet. Nederland ontwikkelde zich snel na de oorlog. De landbouw bleef zich moderniseren, mensen werden mobieler. De plannenmakers rekten de gemiddelde afstand tussen de (papieren) dorpen alsmaar op; het hoefde niet zo dicht op elkaar. Oftewel, kernen werden gegumd, er kwamen nieuwe tekeningen.

Van tien ging het naar zes. Roggebot en Zelhorst vielen af. Hoophuizen werd Larsen, Bremerberg werd Biddinghuizen. Nog te veel. Verder ging het, tot er vier dorpen overbleven: Biddinghuizen, Swifterbant, Larsen en Zeewolde. Dit leek het te worden. Geurts schrijft dat een inrichtings- en verkavelingsplan met vier kernen (naast Lelystad en Dronten dus) in 1964 werd goedgekeurd door de minister van Verkeer en Waterstaat. Het bleek geen garantie om deze dorpen daadwerkelijk te bouwen. Zeewolde verdween al snel naar Zuidelijk Flevoland. Larsen was lang in de race, maar kwam er niet. Veel namen herinneren nog aan de ooit geplande dorpen. Roggebot is een sluis, het Abbertbos is aangelegd op de plek waar Abbert was gepland. Dat geldt ook voor de Bremerbergweg bij Biddinghuizen. En natuurlijk het Larserbos; aandenken aan een dorp dat nooit is gebouwd. Tot diep in de tweede helft op de reservebank, maar niet ingevallen. (bron: de Stentor, juni 2006)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de periode tot 2030 groeit Dronten door als stedelijke hoofdkern, met een regionale verzorgingsfunctie. Die centrumfunctie wordt mede versterkt door de verbeterde bereikbaarheid via de N307 en de Hanzelijn. Transformatie van het Hanzekwartier in combinatie met de nieuwe stationsomgeving en het aantrekkelijker maken van het centrum draagt daar aan bij. Dat staat in de in 2012 vastgestelde Structuurvisie Dronten 2030.

De gemeente groeit, met een vooralsnog getemporiseerd woningbouwprogramma, door naar 46.000 inwoners in 2020 en 50.000 inwoners in 2030. In de komende jaren worden de meeste woningen gebouwd in de plaats Dronten zelf. Daar wordt voorzien in het grootste aanbod aan bedrijventerreinen en werkgelegenheid. Het landelijk gebied is vooral een open landschap met recreatieve verbindingen en groene zones rond de kernen. De agrarische sector blijft daar een van de belangrijkste pijlers. Biddinghuizen wordt in de voorgestelde structuurvisie ruimtelijk meer betrokken bij recreatieve bestemmingen in het landelijk gebied. Dronten geeft in haar ruimtelijke visie ruimte aan MKB-vriendelijk beleid, flexibel wonen met werk aan huis en revitalisering van verouderde bedrijventerreinen. Bedrijfsruimten worden bij voorkeur gesitueerd aan de rand van woonwijken met centra voor ZZP-ers om een wijk aanzicht te geven.

- In 2012 is station Dronten gereedgekomen, aan de eveneens in die maand in gebruik genomen Hanzelijn (Lelystad - Zwolle v.v.). De reistijd Lelystad - Zwolle wordt hiermee aanmerkelijk korter, alsmede de verbinding van het Noorden met de Randstad v.v.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Dronten heeft 30 gemeentelijke monumenten.

- Het buitengebied van Dronten heeft 8 gemeentelijke monumenten.

- De huidige RK Ludgeruskerk (Ludgerusplein 2) uit 1998 vervangt de vorige Ludgeruskerk (Het Ruim 7) uit 1964, die in 1998 op de toren na is gesloopt. Daarvóór is op dezelfde locatie sinds 1963 sprake geweest van een noodkerk.

- Het (voorheen Gereformeerde) Kerkcentrum De Ark (De Oost 54) uit 1966 en het (voorheen Hervormde) Kerkcentrum de Open Hof (Copernicuslaan 1) uit 1965 zijn de kerken van de Protestantse (PKN) Gemeente Dronten.

- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Lichtboei (De Boeg 37) uit 1973.

- Christelijke Gereformeerde Kerk Ontmoetingskerk (De Ketting 20) uit 1991.

- Nederlands Gereformeerde Kerk Ichtuskerk (Roerstraat 1) uit 1967.

- Fatih Moskee (Ketting 2) uit 2001.

- Gevelstenen in Dronten.

- Met de aanwijzing van gemaal H.J. Lovink in Dronten, krijgt de Flevopolder in 2010 zijn eerste gebouwde rijksmonument. Het gemaal uit 1957 is volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een mijlpaal van de naoorlogse drooglegging van Flevoland. Het is bovendien een toonbeeld van de wederopbouw van Nederland op het gebied van het vormen van nieuw land op de zeebodem. Het gemaal is eind jaren vijftig ingezet om de oostelijke Flevopolder leeg te pompen. Genoemd naar voorzitter dr. H.J. Lovink (1866-1938) van de staatscommissie die de landbouwkundige en economische kant van de inpoldering behandelde.

Het gebouw onderscheidt zich door zijn modernistische vormgeving met bijzondere betonconstructie, elektrische installatie met elektromotoren en het kunstwerk Land en Water van kunstenaar J.M. Roozenburg boven de entree. Daarop schudden een visser en een boer elkaar de hand. Dit reliëf verwijst naar de bijzondere betekenis van het gemaal voor Flevoland. In de periode 1940-1965 zijn in Nederland zo’n 250 gemalen gebouwd. Gemaal Lovink is uitzonderlijk in zijn combinatie van traditionele baksteen in een moderne betonconstructie. In de bouwwerken van architect Dirk Roosenburg waren vooral het gebruik en de praktische oplossingen belangrijk.

- Een aanwinst voor Dronten is - sinds oktober 2015 - het Mechanisch Erfgoed Centrum. De vroegere grasdrogerij die voor overlast zorgde voor omwonenden is omgetoverd tot een toeristische plek voor techniekliefhebbers. Het is een museum met een collectie met een grote diversiteit. Iedere bezoeker zal wat bekends van vroeger tegenkomen. Je vindt er radio’s en tv’s, typemachines, huishoudelijke apparatuur, een bakkerij-inventaris, veel oude gereedschappen, een bibliotheek met veel oude technische boeken. Er is een grote collectie verbrandingsmotoren, stoomminiaturen, opengewerkte motoren, stoommachines, walsen, landbouwmachines, motorboten, smalspoortreinen, metaalbewerkingsmachines, houtbewerkingsmachines, smederijmachines, drukkerijmachines, paternoster lift, draglines en een mahoniehouten mijnenveger uit 1942. In de 60 meter lange vitrine kom je van alles tegen.

Jong en ouder kunnen in dit museum hun hart ophalen. Vanuit de vergaderruimte boven in de hal heb je een prachtig overzicht over de collectie. Vanuit de kantine heb je een fantastisch uitzicht over het polderlandschap. Het Mechanisch Erfgoed Centrum is elke zaterdag geopend van 10.00-17.00 uur. Het is dan een 'draaidag' met diverse demonstraties. Ook imker Rob Triest is dan aanwezig, die ter plekke bijenkorven, manden en schalen vlecht en verkoopt, enthousiast uitleg geeft over alles wat met bijen te maken heeft en heerlijke honing verkoopt uit de bijenkorven die in de ecologische zone naast het MEC zijn geplaatst, om de vandaag de dag in ons land bedreigde bijenpopulatie en de biodiversiteit te stimuleren. Je kunt ook een korfvlechtcursus bij hem volgen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Wat in 1992 is begonnen als een kleinschalig evenement op een boerenwagen is inmiddels uitgegroeid naar een groots driedaags evenement: de Meerpaaldagen (2e volle weekend van augustus), het grootste gratis festival van Dronten en omgeving. Drie avonden lang betreden bekende en minder bekende artiesten de twee podia in een feesttent die het gehele Redeplein overdekt. Op de vrijdag en zaterdag zijn er in en om het centrum activiteiten voor jong en ouder. De Meerpaaldagen zijn inmiddels een begrip. Bij inwoners van de gemeente, bij gasten uit de regio en bij de vele toeristen die in de zomermaanden langs en op het Veluwemeer verblijven. De Meerpaaldagen worden georganiseerd door Stichting ProDronten. Deze stichting heeft als doel jaarlijks een evenement te organiseren dat gratis toegankelijk is voor alle inwoners van de gemeente. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Daarnaast zijn er tijdens de Meerpaaldagen vele vrijwilligers actief om een steentje bij te dragen om dit prachtige evenement tot een succes te maken. Voor de invulling van het programma zijn de Meerpaaldagen afhankelijk van sponsors."

- Jaarlijks is er in een weekend eind oktober de Bazar Open Hof (in 2019 voor de 38e keer). De opbrengst (de afgelopen jaren lag dat rond de 37.000 euro) is deels voor groot onderhoud van Kerkcentrum Open Hof en deels voor nog 2 andere goede doelen (een lokaal goed doel en een goed doel in het buitenland). Naast de grote markt met tweedehands spullen, die door de inwoners zijn ingebracht, is er ook altijd een loterij met mooie prijzen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De dijken zijn belangrijk voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de dijken in en rondom Flevoland en treft anno 2019 voorbereidingen voor het versterken en verhogen van de Drontermeerdijk (N306), die O van de kern Dronten langs het Drontermeer loopt. Het waterschap start in 2020 met de werkzaamheden om de Drontermeerdijk, vanaf de Roggebotsluis in de richting van Elburg, over een lengte van 3 kilometer met 2,5 meter op te hogen. De werkzaamheden zijn medio 2022 afgerond. De Drontermeerdijk moet worden versterkt en opgehoogd zodat in 2022 bij extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel via het Reevediep sneller en veiliger wordt afgevoerd naar het IJsselmeer. Door de dijk te verhogen en te versterken houdt Flevoland droge voeten en voldoet de Drontermeerdijk weer aan de actuele wettelijke richtlijnen.

- Naar schatting bestaat nog minder dan 5% van de vegetatie van Nederland uit de oorspronkelijke vegetatie. Oorspronkelijk materiaal is van groot belang voor de kwaliteit van ecosystemen. In de natuur zijn de verschillende dieren, planten, bomen en struiken sterk van elkaar afhankelijk. Ecologische processen kunnen verstoord raken bij veranderende tijdstippen van uitlopen, bloei of groei van de planten. Daarnaast is de natuur met een grotere biodiversiteit door meer genetische variatie beter bestand tegen veranderingen van de omgeving. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de veranderingen in het klimaat. De kans dat soorten zich aan deze veranderingen van de omgeving kunnen aanpassen is veel groter naarmate de genetische variabiliteit groter is. Oorspronkelijke bomen en struiken zijn ook sterker en minder vatbaar voor hier heersende ziekten en plagen zoals meeldauw en bacterievuur. Daarnaast leveren ze een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.

Daarom heeft Staatsbosbeheer in Boswachterij Roggebotzand bij Dronten een bijzondere collectie van 57 soorten bomen en struiken aangelegd. Het gaat om genetisch de meest oorspronkelijke exemplaren die sinds de laatste ijstijd in Nederland voorkomen, zoals de fladderiep, de jeneverbes, de wilde appel en diverse rozensoorten. De 'genenbank' is in 2006 geopend. In totaal worden in de genenbank meer dan 5000 accessies veiliggesteld. Om genetisch bronmateriaal veilig te stellen, is destijds gebruik gemaakt van kaarten uit 1850. In oude bossen is van bijna 60 van de ruim 100 oorspronkelijke Nederlandse soorten bronmateriaal gevonden. Ze zijn daarna vermeerderd en vervolgens uitgeplant in de genenbank. Een groot deel van dit genetisch materiaal zou anders definitief zijn uitgestorven.

Staatsbosbeheer bevordert in opdracht van de Europese Unie en de Rijksoverheid het gebruik en de ontwikkeling van deze bomen en struiken. De afgelopen jaren zijn vanuit de genenbank in Dronten al veel parken, plantsoenen en natuurgebieden via stekken of zaad weer voorzien van de oude soorten. Naar schatting gaat het om ruim 3 miljoen exemplaren. Op de in 2018 gerealiseerde website Genenbank inheemse bomen en struiken is te zien welke soorten en individuen in de collectie voorkomen. Via de website kan nu gemakkelijk gezocht worden op materiaal uit de genenbank dat in de Rassenlijst Bomen voorkomt en beschikbaar is.

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) ondersteunt en adviseert Staatsbosbeheer bij de opbouw, instandhouding en documentatie van de genenbankcollecties. Het CGN heeft, op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in 2018 een evaluatie uitgevoerd om helder te krijgen hoe de genenbank zich verder zou moeten ontwikkelen. In nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer zijn strategische en operationele aspecten van de genenbank doorgelicht. Het uiteindelijke doel was vast te stellen hoe de collecties in de toekomst efficiënt en optimaal in stand kunnen worden gehouden.

Voor een aantal soorten zijn de omstandigheden in Roggebotzand niet ideaal. Ondanks de verbeteringen die SBB heeft aangebracht is de waterhuishouding van het gebied problematisch. Er is wateroverlast in de winter en lente, mede omdat er door inpoldering een permanente bodemdaling plaatsvindt. Ook de bodemgesteldheid (slempgevoelig, lage vruchtbaarheid) maakt Roggebotzand niet geschikt voor onder andere verschillende soorten rozen, Gelderse roos, linde en eenstijlige meidoorn. Voor deze zogenaamde ‘rijke bodem’ soorten wordt geadviseerd uit te wijken naar andere locaties. In het rapport 'Evaluatie van de genenbank voor inheemse bomen en struiken. Strategie, gewenste omvang en kwaliteit van de genenbank Roggebotzand' (CGN, juni 2019) wordt ook een overzicht gegeven van de in gang gezette maatregelen en nieuwe maatregelen die nodig zijn om de bodemgesteldheid te verbeteren. (bron: CGN, 5-9-2019)

- Natuurontwikkelingsproject Roggebotveld, O van Ketelhaven, NO van Dronten, is in 2010 opgeleverd. Staatsbosbeheer heeft er 60 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Bezoekers kunnen het gebied ontdekken over een wandelpad van 1,6 km. Het Roggebotveld vormt een natte verbinding tussen de Hoge Vaart bij Ketelhaven en het bosgebied Roggebotzand in het uiterste NO van de gemeente Dronten (tegenover Kampen, N van de N307). Het Roggebotveld wordt ingezet om de 'natte as' te versterken. Deze verbinding van waterwegen loopt van de Biesbosch in Noord-Brabant tot aan het Lauwersmeer in het noorden van Groningen en Fryslân. De randmeren en aangrenzende gebieden zijn onderdeel van die as. Het Roggebotveld is erg afwisselend. De grond is niet overal even diep afgegraven. De verschillen in plantgroei die zo ontstaan maken het terrein interessant voor allerlei soorten vogels en andere dieren. Water in allerlei dieptes maakt het Roggebotveld aantrekkelijk voor kikkers, vis en andere waterdieren. Zij kunnen zich ongestoord verplaatsen, dankzij een speciaal aangelegde vistrap naar de Roggebottocht. Black Welsh mountainschapen houden het gebied open. Mogelijk komen daar nog andere grazers bij.

- Landgoed Roggebotstaete NO van Dronten omvat 52 hectare natuur met een weidse horizon, steeds wisselende luchten, mooie waterpartijen, verrassende doorkijkjes en een rijke flora en fauna. Tot 1957 nog zee, daarna als bomenkwekerij van de Rijksdienst de kraamkamer voor natuur in Flevoland. In 2005 is het als landgoed aangelegd en het is nog altijd volop in ontwikkeling. Geen grote landhuizen maar een voormalige zee die nu ruimte biedt aan natuurbeleving voor een gezonde leefstijl. Proef de natuur! Roggebotstaete is in ontwikkeling tot een eetbaar natuurgebied waar natuurbeleving bijdraagt aan de ontwikkeling van mens en maatschappij. Ze zijn er voor maar vooral dankzij meewerkers, partners en het grotere publiek. Door een grote groep mensen wordt het landgoed beheerd en ontwikkeld, zowel professioneel als vrijwillig. In leer- en werktrajecten, door gepensioneerde leraren, hobby-herders en moderne jager-verzamelaars. Je bent van harte welkom om ook een dag als meewerker mee te komen doen, en mee te klussen in het voedselbos, de moestuin, als gastvrouw of in bouwprojecten.

- Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben in juli 2018 ingestemd met het aangaan van een Realisatieovereenkomst voor het project 'Oostkant Dronten'*. Het project bewerkstelligt een gebiedsontwikkeling waarbij nieuwe natuur wordt ontwikkeld, mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen worden vergroot en agrarische structuurverbetering plaatsvindt. De gemeente heeft dit project in samenwerking met Staatsbosbeheer ingediend in het kader van het programma Nieuwe Natuur. De provincie stelt max. ca. 6 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de grondverwerving, de inrichting en het beheer van de nieuwe natuur binnen dit project. (bron: Provincie Flevoland, 24-7-2018)
* Waarmee men de oostkant van de gemeente bedoelt, en niet - alleen - van het gelijknamige dorp. Een deel van het gebied heeft namelijk ook betrekking op het O buitengebied van het dorp Biddinghuizen.

Het gewijzigde bestemmingsplan voor de aanleg van nieuwe natuur aan de oostkant van Dronten is in maart 2020 gereedgekomen en is 'ter inzage gelegd'. Na verwerking van eventuele zienswijzen zal het bestemmingsplan later in het jaar worden vastgesteld. Door het nieuwe bestemmingsplan komt er in dit gebied ruim 69 hectare nieuwe natuur. Dat gebeurt deels op 7 percelen met een totale oppervlakte van 50 hectare bij het Abbertbos en daarnaast in een gebied van 20 hectare bij het Revebos. De plannen en overeenkomsten zijn samen met deelnemende boeren opgesteld.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Dronten (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Dronten. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Onderwijs: - Warmonderhof is een opleidingsinstituut voor biologische en biologisch-dynamische landbouw. Het is een onderdeel van het Groenhorst College. Warmonderhof is de enige erkende opleiding in Nederland waar onderwezen wordt in biologische landbouw. Warmonderhof bestaat vanaf 1947. De school is begonnen in Warmond, vandaar de naam. Na 24 jaren in Warmond en een ongeveer even lange periode in Kerk-Avezaath, is de school in 1992 in Dronten terechtgekomen. Het is een vierjarige mbo-opleiding. De scholieren wonen op de Woonderij, een campus die is gebouwd in organische stijl. Zij werken ook op de school, in het gemengde bedrijf (akkerbouw en veehouderij) en in de tuinbouw. Naast de voltijdopleiding biedt Warmonderhof ook twee varianten van een tweejarige beroepsbegeleidende leerweg (BBL) voor volwassenen, waarvan een is gericht op de combinatie landbouw en zorg.

- Muziek: - Harmonie Eendracht Dronten is opgericht in 1963. In de loop der jaren zijn er heel wat ontwikkelingen geweest. Zo zijn zij als fanfare begonnen met een eigen drumband en majorettes, maar midden jaren negentig omgevormd naar een harmonie. Vroeger liepen zij ook door de straten. Tegenwoordig verzorgen ze alleen nog staande of zittende optredens en concerten. De vereniging bestaat uit drie elementen. Het harmonieorkest is het primaire deel. Om dit onderdeel gezond te houden, is de aanwas van jeugd erg belangrijk. Daarom heeft Harmonie Eendracht zelf een Jeugd Opleiding. Om de muzikanten in opleiding gelijk kennis te laten maken met samenspel, mogen zij ook meespelen in het Jeugd Orkest.

- Zorg: - Zorgboerderij De Pruimenpot.

- Welzijn: - Weggeefwinkel Zaal 8 in Dronten (De Boeg 37) biedt een luisterend oor, een ontmoetingsplek, en kleine artikelen om mee te nemen.

- Duurzaamheid: - Vereniging Windpark Hanze en Waterschap Zuiderzeeland hebben in oktober 2018 een overeenkomst getekend voor het gezamenlijk realiseren van een windpark NO van Dronten. Het aandeel van het waterschap in het windpark komt overeen met het eigen energieverbruik. Windpark Hanze omvat 15 windmolens langs de Hoge Vaart en de Hondtocht. Het windpark maakt onderdeel uit van het grotere, overkoepelende Windplan Groen, waarin ca. 10 parken in Oostelijk Flevoland ontwikkeld worden. Met de deelname kan het waterschap Flevoland bemalen en het afvalwater zuiveren met Flevolandse windenergie. Bovendien kan het waterschap hiermee al in 2023 zijn energiedoelstellingen realiseren, namelijk om op een CO2-neutrale manier in zijn eigen stroom te voorzien. Aanvankelijk stond dit gepland voor 2050. (bron: Waterschap Zuiderzeeland, 12-10-2018) Voor nadere informatie zie de reportage met dijkgraaf Hetty Klaver door Omroep Flevoland (april 2018).

- Windplan Groen maakt onderdeel uit van het Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland. Het Regioplan deelt de provincie op in vier deelgebieden. De initiatiefnemers in een deelgebied maken samen één plan dat voldoet aan de doelstellingen van het Regioplan. Windplan Groen is het plan voor projectgebied Oost. Dat is het oostelijk deel van de provincie en bevindt zich grotendeels in de gemeente Dronten, deels in de gemeente Lelystad. Het betreft het gebied in Oostelijk Flevoland ten oosten van de Colijnweg, Roodbeenweg, Zeebiesweg en Vogelweg. Het groene gebied op deze kaart is projectgebied Oost.

In het voorkeursalternatief (VKA) wordt uitgegaan van het opstellen van 90 nieuwe windturbines. Het gezamenlijke vermogen van deze 90 windturbines wordt 300 tot 400 MW. Naar verwachting kunnen deze 90 windturbines samen bijna 1,5 miljard kWh (1466 GWh) per jaar opwekken. Dat is evenveel als gemiddeld ruim 488.000 huishoudens per jaar verbruiken (bij 3000 kWh per jaar per huishouden). Om dit te kunnen realiseren binnen de kaders uit het Regioplan, is er ook een saneringsopgave. De sanering zoals opgenomen in het voorkeursalternatief bestaat uit 98 windturbines. Een belangrijke voorwaarde bij het ontwikkelen van het plan is het aanbieden van participatieruimte aan bewoners uit het buitengebied en de kernen in het gebied. Windplan Groen moet ervoor zorgen dat er nieuwe lijnopstellingen komen in de toegewezen nieuwe plaatsingszones en dat de huidige windmolens in dit deel van de provincie worden vervangen door nieuwe windmolens. Met deze strategie worden verschillende doelstellingen bereikt: een duurzamere energiehuishouding, een mooier landschap en een sterkere economie.

- Veiligheid: - Politie Dronten.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Dronten.

Reacties

(3)

SCHOOL VAN RIJK BESTAAN

Bewuste klank in denkende gebouwen
moedigt jonge mensen aan de goede grond
vol reine schepping, krachtig en gezond,
opgewekt door sterrenstraal, te bebouwen

't Gelukkig levende vee mag vertrouwen
op heilzame verzorging, elke stond.
Planten zien zegevierend in het rond,
terwijl blije bijen nieuwe raten bouwen.

Muzen van allerhande kunst verspreiden
hun gaven als fijn verkruimelde stof
door zaal en tuin om eed'le drang te leiden.

Beeld en tekening krijgen ieder jaar lof;
galmend gezang vloeit langs akkers en weiden;
hier luidt steeds de fiere naam Warmonderhof.

Dronten heeft jaarlijks in augustus de Meerpaaldagen.

Dank voor uw melding! Bij de meeste steden en dorpen ligt nu een flinke inhoudelijke basis, maar omdat tot heden vooral de focus lag op het uitwerken van de kleine kernen, zijn de grotere kernen zoals deze vaak nog wat mager uitgewerkt. Dat komt nog in de loop van het jaar. Ondertussen zijn aanvullingen natuurlijk welkom. Dus ik heb het verwerkt.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen