Keup

Plaats
Buurtschap
Peel en Maas
Noord-Limburg
Limburg

keup_straatnaambord.jpg

Keup is een buurtschap en tevens woonwijk in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Peel en Maas. De buurtschap valt onder het dorp Egchel. De aangrenzende gelijknamige woonwijk valt onder het dorp Helden. (© Google StreetView)

Keup is een buurtschap en tevens woonwijk in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Peel en Maas. De buurtschap valt onder het dorp Egchel. De aangrenzende gelijknamige woonwijk valt onder het dorp Helden. (© Google StreetView)

Keup

Terug naar boven

Status

- Keup is een buurtschap en tevens woonwijk in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Peel en Maas.

- De buurtschap Keup valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Egchel. De aangrenzende gelijknamige woonwijk valt onder het dorp Helden.

- De buurtschap Keup heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. Curieus is dat bij de zuidelijkste van de twee wegen vanaf de provinciale weg N562 (Roggelseweg) het straatnaambordje groter is dan het gebruikelijke formaat van een straatnaambordje (zie de afbeelding elders op deze pagina), waardoor het een plaatsnaambordje lijkt. Maar als dat bewust de bedoeling zou zijn geweest, zou het logischer zijn geweest om dat bordje boven het 60-km-bord te hangen (immers de gebruikelijke locatie voor een plaatsnaambord). Bovendien heeft de gemeente Peel en Maas helaas voor geen van haar 57 buurtschappen voorzien in plaatsnaambordjes.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1835 Keup.

Naamsverklaring
"Etymologie onbekend. Mogelijk de Limburgse persoonsnaam Keup, een verkorte vorm van Jacob."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Keup ligt rond de gelijknamige weg, ZO van het dorp Egchel en Z van de dorpen Panningen en Helden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Keup omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Direct NO van buurtschap Keup is een gelijknamig nieuwbouwwijkje in ontwikkeling (rond de straat Op de Lundert, nog net op grondgebied van het dorp Helden): "Aan de rand van Helden, buiten de kern richting Roggel, ontwikkelt de organisatie Ruimte voor Ruimte een plan voor ca. 35 woningbouwkavels. Het zijn grote bouwkavels met een gemiddelde oppervlakte van 750 m2. Deze kavels zijn nog niet in de verkoop en zullen door de makelaar van Ruimte voor Ruimte worden verkocht.

Het plan omvat een nieuwe woningbouwontwikkeling langs een tweetal woonstraten evenwijdig aan de Roggelseweg. Het betreft overwegend vrijstaande woningen op ruime kavels waardoor het plan een duidelijke landelijke karakteristiek kent. De inrichting van de openbare ruimte ondersteunt deze landelijke karakteristiek. De woningen aan de zijde van de Roggelseweg maken onderdeel uit van het dorpse lint van de Roggelseweg. Deze woningen voegen zich binnen de bestaande karakteristiek van de woningen aan de Roggelseweg. Langs de woonstraat centraal in het gebied bepaald het landelijk wonen de karakteristiek. Haaks op de Roggelseweg zijn 2 groene wiggen opgenomen. Deze groene ruimtes zorgen voor een visuele relatie vanuit de Roggelseweg op het achterliggende landschap. De door de groene wiggen gescheiden clusters met woonkavels worden omzoomd door een groene haag (erfafscheiding). Aan de zijde van het landschap met de heldense bossen (oostzijde) zijn deze cluster afgezoomd met een robuuste groenstructuur bestaand uit bomen en heesters. Plaatselijk is dit bosplantsoen onderbroken om zicht vanaf de kavels op het landschap te waarborgen. De bestaande groensingel langs de Roggelseweg, met het voor de bolle akker zo kenmerkende hoogteverschil, is in het plan geïntegreerd. Plaatselijk zal deze bomenrij worden gedund om doorkijken te creëren richting de nieuwe ontwikkeling." (bron en voor nadere informatie zie Beeldkwaliteitsplan plan Keup, 2017)

Reactie toevoegen