Klatering

Plaats
Buurtschap
Midden-Drenthe
Drenthe

Klatering

Terug naar boven

Status

- Klatering is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Beilen.

- De buurtschap Klatering valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Beilen.

- De buurtschap Klatering ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van deze buurtschap is een Klateringer of een Klateraar.

Oudere vermeldingen
1553 GN toe Klateringe, 1840 Clatering, 1840 Klatering (1).

Naamsverklaring
In 1400 komt reeds de geslachtsnaam of toenaam Clateringhe voor, in 1490 Klaeteringe, opgevat als een afleiding van de spotnaam Klatere 'kwebbelaar'. In vorm komt de naam overeen met Klateren (ZH) 1697 Claterynghe 'land dat regelmatig overspoeld wordt', bij klater 'half weke massa van modder'. Vergelijk ook Klaterbuurt en Kletterbuurt.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Klatering ligt direct O van Beilen, rond de gelijknamige weg, en grenst in het W aan de spoorlijn Hoogeveen-Assen en in het Z aan de N381 (Hoogersmilde-Emmen) en de Z daarvan gelegen buurtschap Alting.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Klatering 11 huizen met 54 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 50 huizen met ca. 130 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Naamkundige dr. R.A. Ebeling neemt aan dat de buurtschap Klatering zich heeft ontwikkeld uit een boerderijnaam, beter gezegd: dat een oorspronkelijk uit één boerderij bestaande nederzetting in verloop van tijd een gehucht is geworden. Historici veronderstellen dit ook bij Bruntinge, Balinge en Garminge.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stichting Stolpersteine Beilen heeft als doel het levend houden van de nagedachtenis van de slachtoffers van de naziterreur door het plaatsen van Stolpersteine ('struikelstenen') in de gemeente Midden-Drenthe. De slachtoffers in de gemeente Midden-Drenthe betreffen Joodse mensen en verzetsstrijders. De gedenkstenen worden geplaatst voor of vlakbij het huis waar het slachtoffer met zijn of haar familie woonde. Op 20 juni 2017 is een Stolperstein gelegd voor het voormalig woonhuis van Hendrik Bel op Klatering 21. In kleine kring, in het bijzijn van nabestaanden en genodigden, werd stilgestaan bij het leven van Hendrik Bel. Hij werd gearresteerd omdat hij geen mededeling wilde doen over de verblijfplaats van zijn toekomstige schoonzoon. Na zijn arrestatie werd hij naar kamp Zöschen gedeporteerd waar hij is overleden.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Klatering.

- Buurthuis: - Sinds begin 2013 heeft de buurtschap een eigen buurthuis: een markant, authentiek gebouwd gemeenschapshuis, dat gebruikt wordt voor bijeenkomsten en evenementen van de buurtvereniging. Men is er blij mee nu een centraal ontmoetingspunt te hebben met voldoende ruimte, voorzieningen en sportvelden. - Beschrijving project realisatie buurthuis 't Mummelhuus. De inwoners organiseerden voorheen ook al veel, maar dat moest telkens in wisselende geïmproviseerde ruimten bij mensen thuis. "Buurthuis 't Mummelhuus is gebouwd met hulp van veel Klateringers en vele vrijwilligers buiten Klatering en financieel gesteund door vele fondsen, sponsoren en buurtbewoners. Het 'hebben' en onderhouden van het buurthuis en de ontmoetingsplek kost geld. Deze kosten dienen we te verdienen door het verkopen van consumpties. Het Mummelhuus wordt gebruikt voor verenigingsbijeenkomsten, vergaderingen, workshops, en het vieren van een verjaardag (alleen voor mensen uit de directe omgeving), als je thuis te weinig ruimte hebt, of de rompslomp niet in eigen huis wilt hebben. Er zijn diverse mogelijkheden, als voorbeeld een vergadertarief voor verenigingen op maandag, woensdag of donderdag van 30 euro. Voor meer informatie en mogelijkheden, verzoeken we contact op te nemen via de button 'offerte aanvragen'."

Reactie toevoegen