Koningsbuurt

Plaats
Buurtschap
Harlingen
Fryslân

harlingen_koningsbuurt_kopie_kopie.jpg

Koningsbuurt is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Harlingen. T/m 30-6-1971 grotendeels gemeente Franekeradeel, deels gemeente Barradeel. De buurtschap heeft witte plaatsnaamborden binnen de bebouwde kom van Harlingen.

Koningsbuurt is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Harlingen. T/m 30-6-1971 grotendeels gemeente Franekeradeel, deels gemeente Barradeel. De buurtschap heeft witte plaatsnaamborden binnen de bebouwde kom van Harlingen.

koningsbuurt_op_kaart_openstreetmap_1.jpg

De oude buurtschap Koningsbuurt is verdwenen t.b.v. de aanleg van het gelijknamige bedriijventerrein. De huidige buurtschap ligt daar middenin, rond de (parallelweg van de) Oude Trekweg, N langs de groene strook op deze kaart. (© www.openstreetmap.org)

De oude buurtschap Koningsbuurt is verdwenen t.b.v. de aanleg van het gelijknamige bedriijventerrein. De huidige buurtschap ligt daar middenin, rond de (parallelweg van de) Oude Trekweg, N langs de groene strook op deze kaart. (© www.openstreetmap.org)

Koningsbuurt

Terug naar boven

Status

- Koningsbuurt is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Harlingen. T/m 30-6-1971 grotendeels gemeente Franekeradeel (aan de O kant), deels gemeente Barradeel (aan de W kant). Per 1-7-1971, door middel van een grenscorrectie, geheel over naar gemeente Harlingen.

- Buurtschap Koningsbuurt valt, ook voor de postadressen, onder de stad Harlingen.

- Buurtschap Koningsbuurt heeft witte plaatsnaamborden binnen de bebouwde kom van de stad Harlingen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Keuningsbuorren.

Oudere vermeldingen
1664 Koningsbuirte, 1718 Konings Buiren, 1845 Koningsburen of de Koningsbuurt.

Naamsverklaring
Betekent buurt 'buurschap, gehucht' en de geslachtsnaam Koning.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Koningsbuurt ligt O van de kern van de stad Harlingen, rond de Oude Trekweg, en wordt in het W begrensd door de N31, in het Z door de spoorlijn Leeuwarden - Harlingen en in het N door het Van Harinxmakanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Koningsbuurt 29 huizen met 103 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Koningsbuurt is vanouds een buurtschap van het dorp Midlum. Na de grenscorrectie van 1971 is het gebied rond de buurtschap en daarmee ook de buurtschap zelf onderdeel geworden van het stadsgebied van Harlingen. De oude bebouwing van de buurtschap is grotendeels verdwenen door de komst van de steenfabrieken langs de trekvaart, en de aanleg van het naoorlogse bedrijventerrein. De huidige Oude Trekweg lag aan deze trekvaart en is daar dus naar genoemd. De trekvaart is na de oorlog gedempt. Van na de oorlog dateert ook het huidige buurtje aan de (parallelweg van de) Oude Trekweg.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Speeltuin Koningsbuurt.

Reactie toevoegen