Meterik

Plaats
Dorp
Horst aan de Maas
Noord-Limburg
Limburg

Meterik

Terug naar boven

Status

- Meterik is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Horst aan de Maas. T/m 2000 gemeente Horst.

- Onder het dorp Meterik valt ook de buurtschap Schadijk.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
De Mieëterik.

Oudere vermeldingen
1483 Meterick, 1523 Meteryck, ca. 1570 Meterijck, 1803-1820 Meterich, 1840 Meeterik.

Naamsverklaring
Wel geduid als Materiacum*, dat wat toebehoort aan de persoon Matrius of dat wat toebehoort aan de mater 'moeder, stroomgodin', afleidingen met het Gallo-Romaanse suffix -acum. In de omgeving zijn geen Romeinse resten aangetroffen en ook de ligging in moerassig gebied maakt deze verklaringen onwaarschijnlijk. Het gebruik van het lidwoord (de Meterik) wijst op een jongere naam. In de directe omgeving liggen Schadijk, Middelijk en Oostenrijk, alle samenstellingen met wijk 'hoeve, nederzetting, dorp'. Dat zou hier ook het geval kunnen zijn, maar het eerste deel blijft onverklaard.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Meterik ligt W van Horst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Meterik 46 huizen met 327 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Meterik heeft 3 rijksmonumenten.

- Meterik heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- RK Sint Johannes Evangelistkerk (Schadijkerweg 2). Eind 19e eeuw hadden de Meterikse boeren de wens om een eigen kapel te bouwen. Er was veel protest, vooral de toenmalige pastoor en koster van Horst waren tegen. Meterik werd in die tijd namelijk 'De Boterpot van Horst' genoemd, vanwege het vele geld dat de parochianen aan de Horster kerk gaven. Wanneer ze een eigen kerk zouden hebben, liep de Horster kerk veel offergeld mis. Ondanks dit alles kon op 1 mei 1899 toch de eerste steen voor de kapel worden gelegd. Het geld voor de bouw was bij elkaar verzameld door de winst van de eveneens in dat jaar gebouwde korenmolen. In 1900 was de kapel, naar ontwerp van architect Caspar Franssen, gereed, maar pas in 1904 kreeg het dorp de eerste rector.

Het dorp groeide, en in 1923 werd de kapel te klein. De kapel werd vergroot en voorzien van een toren, ontworpen door zoon Joseph Franssen. In november 1942 zijn de drie luidklokken door de Duitsers gestolen, en op 22 november 1944 is de kerk door hen opgeblazen. Het hele gebouw is daarbij verwoest. De (veel te kleine) bondzaal is daarna als noodkerk gebruikt. In augustus 1946 is begonnen met de herbouw van de kerk. Deze is, wederom door Joseph Franssen, in oude stijl herbouwd. Tegenwoordig worden er regelmatig Poolse missen in de kerk gehouden.

- Molen Eendracht Maakt Macht in Meterik (Schadijkerweg 36) is een beltmolen, in 1898-1899 gebouwd door Jan Wijnhoven uit Venray. Het geld voor de bouw is bijeen gebracht door de inwoners van de buurtschap Schadijk. De onderdelen voor de bouw kwamen van een eerder afgebroken poldermolen uit 1798 van de Nieuwkoopse droogmakerij te Ter Aar. Dit jaartal staat nog altijd op de baard van de molen vermeld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (in 1944) raakt de molen zwaar beschadigd. Hij is in 1949-1950 gerestaureerd. Ook is de molen toen voorzien van Van Bussel Stroomlijnwieken. In 1975 koopt de toenmalige gemeente Horst de molen om hem voor sloop te behoeden. In 1994 gaat de molen over naar Stichting Molen Eendracht Maak Macht.

"De nog altijd in werking zijnde korenmolen draait en maalt bij voldoende wind. De maalderij is geopend zaterdagsmiddags van 13:30 tot 17:00 uur. Als er genoeg wind is wordt er dan gemalen. Je kunt dan zien wat de molenaar vroeger allemaal deed en welke gereedschappen hij hiervoor gebruikte. Tijdens een rondleiding laten we graag zien hoe alles werkt, en hoe slim een molen in elkaar zit. Ook op andere dagen en tijden ben je welkom als de blauwe wimpel in de vlaggenmast hangt. Wil je de molen bezoeken buiten de openingstijden, neem dan contact op met Thijs van Rens, tel. 077–3982611."

Terug naar boven

Evenementen

- "TOVRI is een kleine en gezellige toneelvereniging uit Meterik. Al sinds 1921 brengen wij jaarlijks diverse producties op de planken voor een breed publiek."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Bosbad De Meander.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Meterik, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Meterik van de Dorpsraad.

- Nieuws: - " 't Krèntje is een weekblad 'voor en door Meterik' en verschijnt sinds september 2011 elke week op donderdag. ’t Krèntje bevat verenigingsnieuws, wetenswaardigheden over het dorp en natuurlijk het wel en wee van de Meterikse inwoners. De redactie van ’t Krèntje (6 redactieleden) zorgt er samen met de bezorgers voor dat je elke week ’t Krèntje kunt lezen met het laatste Meterikse nieuws. Je kunt de redactie mailen via dorpskrantmeterik@gmail.com. Een abonnement op ’t Krèntje kost voor Meterikse inwoners € 24,00 per jaar. De digitale versie kost € 11,00 per jaar. De redactie van 't Krentje werkt zelfstandig maar onder de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad." - Hier kun je oudere edities van 't Krentje online lezen.

- Belangenorganisatie: - "Wat doet Dorpsraad Meterik zoal? De dorpsraad is allereerst adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst. Voor de inwoners zijn we aanspreekpunt naar de gemeente toe voor alle zaken die ons dorp betreffen. We informeren de inwoners over nieuwe ontwikkelingen betreffende het dorp door middel van berichten in ’t Krentje, via onze Facebookpagina en de website van de dorpsraad. Concrete doorlopende bezigheden van de Dorpsraad zijn onder andere: beheer van de financiën die de gemeente beschikbaar stelt; uitvoeren / ondersteunen van projecten met behulp van de prioriteitsgelden die de gemeente beschikbaar stelt; bijhouden van de activiteitenkalender; organisatie balgooien; Kerstbomen plaatsen in centrum; Dorpsverbinders; Onderhoud Openbare ruimte; beheer AED’s.

Dorpsraad Meterik heeft de afgelopen jaren verschillende verbeteringen en aanvullingen in het dorp tot stand gebracht, zoals o.a. nieuwe parkeerplaatsen, een trottoir waar voorheen gras was, lantaarnpalen langs donkere wegen, gras laten inzaaien op een braakliggend terrein, en niet te vergeten inspraak bij de herinrichting van ons centrum. Medio 2011 is het initiatief genomen om een dorpskrantje voor verenigingsnieuws etc. te laten verschijnen. Op 1 september 2011 is de eerste editie gedrukt en het krantje voorziet sindsdien in een grote behoefte. In 2012 zijn twee “ommetjes” gerealiseerd. Daarmee is ons dorp twee leuke wandelroutes rijker geworden die zowel voor de eigen inwoners als voor toeristen een mooie kijk geven op het dorp en de omgeving.

De dorpsraad vergadert tien keer per jaar. Alle zaken die betrekking hebben op Meterik komen dan aan de orde. We zijn het aanspreekpunt naar de gemeente toe. De vergaderingen zijn openbaar, en belangstellenden zijn altijd welkom en kunnen ook punten ter bespreking inbrengen. Eenmaal per jaar bezoekt het college van B&W onze vergadering om onze aandachtspunten te bespreken. Daarnaast neemt de dorpsraad deel aan het dorpsradenoverleg waar ervaringen worden gedeeld tussen de diverse dorps- en wijkraden van de gemeente Horst aan de Maas. De aanpak van diverse zaken wordt besproken. In veel dorpen speelt immers dezelfde problematiek.

Dorpsraad Meterik heeft als doel de leefbaarheid in het dorp te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Daarvoor is input vanuit de gemeenschap onmisbaar. Zo is er in 2014 middels een enquête een inventarisatie gedaan om te kijken wat er leeft binnen de gemeenschap, welke onderwerpen aangepakt zouden moeten worden om de leefbaarheid te verbeteren. Van daaruit zijn er een aantal dingen gerealiseerd en zijn er plannen gemaakt voor de toekomst. Dit gebeurt onder andere in de werkgroepen binnen de dorpsraad. Een werkgroep houdt zich bezig met een bepaald aspect van de Meterikse samenleving. Zo kennen we bijvoorbeeld een werkgroep Openbare Ruimte die zich o.a. bezighoudt met het verfraaien van het openbaar groen en speeltuinen. In een werkgroep kunnen naast een dorpsraadlid ook inwoners zitten die graag de handen uit de mouwen steken om een concrete bijdrage te leveren aan de Meterikse gemeenschap.

De werkgroepen hebben een grote zelfstandigheid. Binnen de Dorpsraad zal vooral afstemming tussen activiteiten van de werkgroepen plaatsvinden en worden kaderafspraken gemaakt over in te zetten gelden en te behalen resultaten. Werkgroepen doen voorstellen welke activiteiten ze willen oppakken, maken een plan van aanpak en voeren ze uit binnen de afgesproken kaders. De Dorpsraad heeft momenteel de volgende werkgroepen: werkgroep Sociaal (inloopmiddag, dorpsverbinders, werken aan sociale cohesie); werkgroep Openbare Ruimte (groen, speeltuinen en onderhoud openbare ruimte); werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling (ontwikkeling woningbouw, wegen en fietspaden); werkgroep Communicatie (Dorpskrentje, website, Facebookpagina). Wil je ook jouw talent en ervaring inzetten voor Meterik of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan via een mailtje aan info@dorpsraadmeterik.nl. Natuurlijk mag je ons ook persoonlijk benaderen of kom eens langs bij een vergadering van de Dorpsraad."

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis MFC De Meulewiek.

- Onderwijs: - "Basisschool Onder de Wieken is een dorpsschool, in de kern van Meterik, die kwalitatief goed onderwijs verzorgt in een veilige sfeer. De school werkt nauw samen met projecten in het dorp zoals de schooltuin en de molen. De samenwerking met ouders vinden we ook erg belangrijk. We zien ouders als partners om hun kind op te laten groeien tot gelukkige en zo optimaal mogelijk ontwikkelde volwassenen. Sinds augustus 2018 zitten we in een verbouwde kloosterschool waarvan we het waardevolle oude karakter hebben bewaard en het gebouw zelf totaal gemoderniseerd is. Zo zien we ook de ontwikkeling van ons onderwijs: bewaren wat goed gaat en vernieuwen wat nodig is zodat we onderwijs geven dat past bij de 21e eeuw."

- Muziek: - "Muziekvereniging Concordia is opgericht in1920 en bestaat inmiddels uit ruim 100 leden, verdeeld over een fanfare (1e divisie), drumband (2e divisie) en jeugdorkest. We geven jong en ouder de gelegenheid optimaal hun muzikale hobby uit te oefenen, waarbij ambitie, betrokkenheid, gezelligheid en natuurlijk muzikaliteit hoog in het vaandel staan."

- Sport: - Voetbalvereniging RKSV Meterik.

- Vriendenschietclub De Zeilberg komt gezien hun naam kennelijk oorspronkelijk uit het niet ver W hier vandaan gelegen dorpje Zeilberg bij Deurne, maar dat blijkt op hun site nergens uit. Wat wél uit hun site blijkt is dat hun oefenlocatie zich in Meterik bevindt, vandaar dat wij deze club hier beschrijven en niet onder Zeilberg.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Meterik.

Reactie toevoegen