Nieuw Bergen

Plaats
Dorp
Bergen LB
Noord-Limburg
Limburg

nieuw_bergen_oranjecomite.jpg

Oranjecomité Bergen organiseert op Koningsdag allerlei sport- en spelactiviteiten voor jong en ouder

Oranjecomité Bergen organiseert op Koningsdag allerlei sport- en spelactiviteiten voor jong en ouder

nieuw_bergen_multisportveld.jpg

In 2017 is een multisportveld aangelegd aan de Paulus Potterstraat/Schilderslaan in Nieuw Bergen. Er kunnen de volgende sporten worden beoefend: voetbal, handbal, hockey, volleybal, basketbal en fitness.

In 2017 is een multisportveld aangelegd aan de Paulus Potterstraat/Schilderslaan in Nieuw Bergen. Er kunnen de volgende sporten worden beoefend: voetbal, handbal, hockey, volleybal, basketbal en fitness.

Nieuw Bergen

Terug naar boven

Status

- Nieuw Bergen is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Bergen LB. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

- Paradoxaal is dat Nieuw Bergen veruit de grootste kern in de gemeente Bergen is, maar dat het dorp in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek (overigens net als het kleine buurdorp Aijen), en het daarom voor de postadressen sindsdien 'in' Bergen ligt.

- Onder het dorp Nieuw Bergen valt ook de buurtschap en Smal. Direct Z van het dorp staat op kaarten ook nog de vermeende buurtschap Bergsche Heide. Maar die bebouwing is inmiddels voor 90 procent in de bebouwing van de dorpskern opgegaan en daarmee niet meer als buurtschap te beschouwen, als het dat ooit al geweest is (op het hele internet is er niets inhoudelijks over te vinden). Tot medio jaren zestig heeft dit gebiedje op kaarten gestaan met de naam 'Op de Heide'.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving en spelling
Op 9 juli 1963 is de naam van deze toen nieuwe kern vastgesteld, als Nieuw Bergen. Op sommige plekken zien wij dat staan met koppelteken, op andere plekken zonder. Op de plaatsnaamborden staat de plaatsnaam zonder koppelteken. Taalkundig hoort het eigenlijk mét koppelteken (en zo wordt het in de praktijk door instanties en personen soms ook gebruikt), maar een gemeente heeft nu eenmaal het recht een plaatsnaam en de spelling daarvan vast te stellen, ook als dat niet aan de taalkundige richtlijnen voldoet. Overigens is de naam en spelling niet vastgesteld in het Woonplaatsbesluit t.b.v. de in 2009 in werking getreden Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), omdat Nieuw Bergen in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek en in die zin 'formeel geen woonplaats' is. In de praktijk is het dat natuurlijk wél. Kortom wij hanteren op deze pagina maar de spelling zonder koppelteken omdat dat nu eenmaal zo op de plaatsnaamborden staat, en in 1963 zo door de raad is vastgesteld.

Terug naar boven

Ligging

Nieuw Bergen ligt O van Bergen en grenst in het W aan Rijksweg N271 en in het O aan de bossen en heidegebieden van de gemeente Bergen, met name de Gemeenteheide.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Nieuw Bergen heeft - incl. het O buitengebied tot aan de Duitse grens - ca. 1.800 huizen met ca. 4.500 inwoners (soms doet het getal 5.300 de ronde, maar dat is inclusief de buurdorpen Bergen en Aijen. De drie dorpen hebben samen 1 postcode met als postadres-woonplaats Bergen. Daarom worden ze in statistieken nog weleens gemakshalve op 1 hoop gegooid...).

Terug naar boven

Geschiedenis

Moederdorp Bergen is ontstaan op een verhoogd gedeelte van de uiterwaarden van de Maas. Daardoor waren de bewoners meestal gevrijwaard van natte voeten als de rivier buiten haar oevers trad. Toch hebben hoge waterstanden van de Maas de bevolking vaak grote problemen bezorgd. Bergen heeft dikwijls als een soort eiland in een grote plas gelegen en was dan volledig geïsoleerd. De ernstige overstromingen van 1993 en 1995 kan men zich nog goed herinneren en ook recenter, in januari 2011, was het weer raak.

Vanwege haar ligging waren er voor het dorp Bergen maar zeer beperkte uitbreidingsmogelijkheden. In 1955 heeft de gemeenteraad daarom besloten aan de oostkant van de Rijksweg een nieuwe woonkern te stichten. In 1963 kreeg deze kern haar naam: Nieuw Bergen. Dat jaar wordt dan ook als oprichtingsjaar van het dorp beschouwd. Het dorp is in korte tijd uitgegroeid tot de grootste kern van de gemeente. In 1960 woonden er in dit gebied nog maar 800 mensen en in 1973 reeds 4.250. Dit had tot gevolg dat ook veel voorzieningen van de oude kern Bergen naar de nieuwe kern verhuisden (zoals alle winkels, het postkantoor en het gemeentehuis).

In het N van het dorp ligt het 30 ha grote bedrijventerrein De Flammert, dat onderdak biedt aan ca. 45 bedrijven op het gebied van o.a. metaal, kunststof, industriële producten, voedingsmiddelen en transport.

Het boek '25 jaar Nieuw Bergen' (1988) bevat een uitvoerige beschrijving van ontstaan en ontwikkeling van deze kern, in tekst en beeld. Via de link is het boek ook online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2015 is het nieuwe winkelcentrum Mosaïque gereed gekomen, met niet alleen winkels en horeca maar ook appartementen. Hiermee heeft het dorp eindelijk het zo lang gerwenste duidelijke, herkenbare en aantrekkelijke centrum gekregen. De herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum en het dorp is nog vergroot door de markante 25 meter hoge uitzichttoren, waarmee het dorp, ook voor voorbijgangers, een duidelijke 'landmark' heeft gekregen. "Bij de eerste plannen voor Mosaïque stond voor ons al vast dat er een uitkijktoren moest komen. Daarmee vervullen we in één klap drie wensen: Nieuw Bergen krijgt een duidelijk herkenningspunt, vanaf het uitkijkplatform brengen we de fantastische omgeving tot in het hart van de gemeente en in de voet van de toren komt de zo gewenste horeca", aldus Johan van de Ven van projectontwikkelaar Concept-nl.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Van september t/m juni is er in Nieuw Bergen ca. maandelijks tienerdisco Ondeugd.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Erdmennekes. - Carnavalsgroep De Kwatshazen heeft in 2017 het 3x11- dus 33-jarig bestaan gevierd. - Joekskapel Efkes Wachte. - Het Bergs Joekskoor bestaat uit 9 mannen en vrouwen die ervan genieten om met leuke Limburgse Carnavalsmuziek en Duitse Schlagers mensen blij te maken.

- Oranjecomité Bergen organiseert Koningsdag en de Sinterklaasintocht.

- "Begin november is er in Nieuw Bergen jaarlijks het popfestival Rock-in-Mountains (in 2020 voor de 4e keer). Tijdens de 2e editie in 2019 betrof het vier verschillende bands met een grote verscheidenheid aan muziekstijlen. Voor elke liefhebber was er wel wat wils. Van (de) Blues Power van BlueMonday tot het Hedonism(e) van Second Skin. Het fundament van Den Asseldonk kreeg het zwaar te verduren tijdens Killing In The Name van @645aday. Het klonk allemaal erg goed en werd mooi uitgelicht dankzij het licht en geluid van Bart Vinck van SD Producties. De bar van Optisport Recreatiecentrum Den Asseldonk werd bemand door Wilma Egberts en consorten, die er samen voor zorgden dat het bier rijkelijk vloeide. Dat was weer top verzorgd. Aan het begin van de avond werden de plannen van Liebesgrün Runningteam, voor deelname aan Stichting Roparun, door Frank Janssen gepresenteerd. Mede door de verkoop van de ezels (Lotte) is er tijdens deze avond € 235,- opgehaald. Een mooie bijdrage voor het goede doel. Het was weer een geweldig feest! Allen bedankt voor jullie bijdrage! En alle bezoekers bedankt voor jullie komst! Groeten, SOLD."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Iedere vrijdag is er van 8.00 tot 12.00 uur een weekmarkt in Nieuw Bergen.

- De uitgestrekte bossen en heidegebieden O van het dorp maken deel uit van Nationaal Park De Maasduinen.

- De Trage Tocht Nieuw Bergen (17 km) is een een mooie wandeling door Nationaal Park De Maasduinen. Het is een stevige tocht, puur natuur. Alleen in de omgeving van het Reindersmeer kan het wat drukker zijn. Je loopt vanaf de rand van Nieuw Bergen rondom het Eendenmeer, een prachtig waterrijk gebied dat de laatste jaren in ere hersteld is. De route vervolgt langs de rand van de flink heuvelachtige Maasduinen naar de nieuwe schaapskooi Putjesberg, langs het Lelieven dat weer hersteld is en over de Bergerheide met de Springberg naar de rand van het Reindersmeer. Je loopt boven over langs de steile rand van het meer naar het trekpontje, waar je jezelf kunt overzetten. Aan de overkant kom je al snel bij het sluizencomplex met het bezoekerscentrum en de bosbrasserie.

Je vervolgt de route met nog een flink stuk langs de hoge randen van het Reindersmeer. Het meer is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan na ontzanding voor de betonindustrie. Op het laatste deel van de wandeling kom je door de Gemeentedennen en mag je een stukje pionieren over een nieuwe zandverstuiving op de Gemeenteheide. Reactie van een wandelaar die de route gelopen heeft: "Echt een vreselijk mooie wandeling! Veel bijzondere (roof-)vogels gezien, en bevers, althans de sporen ervan."

- In 2017 is een Multisportveld aangelegd aan de Paulus Potterstraat / Schilderslaan. Er kunnen de volgende sporten worden beoefend: voetbal, handbal, hockey, volleybal, basketbal en fitness.

- "In Nieuw Bergen wordt de dijkversterking aangepast, zodat enkele waardevolle landschapselementen behouden kunnen blijven. Kenmerkende steilranden blijven in tact en de bomenkap kan worden ingeperkt. Ook wordt het dijktracé 30-35 cm lager uitgevoerd. Dit hebben Provincie Limburg, gemeente Bergen en Waterschap Limburg besloten. Hiermee blijft een aantal voor de gemeente Bergen belangrijke landschapselementen behouden en tegelijkertijd wordt gezorgd voor de noodzakelijke wettelijke hoogwaterveiligheid. De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Carla Brugman, gedeputeerde Water van Provincie Limburg: “De dijkversterking is een ingrijpende opgave in dit voorheen onbedijkte Limburgse landschap. Dit was een van de redenen voor de Bestuursopdracht Hoogwaterveiligheid. Het is mooi dat we er nu samen in geslaagd zijn om het waardevolle landschap op cruciale plekken te behouden zonder afbreuk te doen aan de hoogwaterveiligheid in het Maasdal.”

Voor Nieuw Bergen hebben overheden in het voorjaar van 2020 besloten om bij wijze van uitzondering te kijken naar een kortere levensduur van dijken van 25 jaar in plaats van 50 jaar. Die kortere levensduur levert hier voor nu een dijkverlaging van circa 15 cm op, dit als gevolg van de Bestuursopdracht Hoogwaterveiligheid in opdracht van de Provincie Limburg. Daarnaast zijn hier de meest recente inzichten toegepast bij de berekening van de benodigde hoogte van de dijk. Deze aanpassing leverde hier circa 20 cm dijkverlaging op. In het ontwerpproces van de andere Limburgse dijkversterkingen worden deze meest recente inzichten ook meegenomen. Per plek kan dat tot een andere uitkomst leiden. “Het is mooi dat we deze hoogte-aanpassing konden doorvoeren. Want als waterschap willen we veilige dijken, maar niet hoger dan noodzakelijk. Waarbij we er rekening mee houden dat de dijken tenminste tot 2050 voldoen”, vertelt Jos Teeuwen, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg. Met behulp van een aantal dijkendeskundigen is het gelukt om de dijken, met de aangepaste hoogte, zodanig in te passen dat de impact op het landschap wordt verkleind.

“Gemeente Bergen heeft een duidelijke ambitie om de landschappelijke kwaliteit van het Maasdal te versterken. We hebben daarom gekeken hoe we de belangrijke dijkversterkingsopgave kunnen combineren met behoud van het bijzondere terrassenlandschap en de waardevolle bomen in het gebied.”, zegt Antoon Splinter, wethouder gemeente Bergen. Oplossingen zijn gevonden voor het dijktracé in Nieuw Bergen ter hoogte van industrieterrein De Flammert. Hier zou een voor het Maasdal kenmerkende steilrand inclusief begroeiing door de dijkversterking worden aangetast. Vanwege de lagere benodigde dijkhoogte kan de rijksweg hier nu als kering worden gebruikt. Daardoor wordt enkele honderden meters dijk ‘uitgespaard’ en blijft dit gebied in tact. In de buurt van de Lindenlaan kunnen enkele extra bomen worden gespaard rondom de op- en afritten van de dijk. En tenslotte kunnen de aansluitingen op de hoge grond ten zuiden van de Lindenlaan en ten noorden van de steenfabriek enkele tientallen meters korter worden, wat ook weer leidt tot een geringere impact op het landschap." (bron: Waterschap Limburg, juli 2020)

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje van fietstochtje door Nieuw Bergen door Pieter van Schijndel.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - De Fontein is een tweewekelijks verschijnend mededelingenblad voor de kernen Nieuw Bergen, Bergen, Heukelom en Aijen. De Fontein wordt helemaal in eigen beheer door vrijwilligers gemaakt. Via de link is het blad ook online te lezen (ook oudere nummers). - Nieuws uit Nieuw Bergen van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Nieuw Bergen is in 2016 opgericht en wil de inwoners zodanig bij het sociale, culturele en maatschappelijke leven in het dorp betrekken, dat alle inwoners ongeacht leeftijd en situatie binnen hun wensen en mogelijkheden op basis van gelijkwaardigheid hieraan kunnen deelnemen. Zij wil dit bereiken door te opereren als platform, bemiddelaar en initiator, en zo de inwoners vertegenwoordigen. De Dorpsraad wil een schakel zijn tussen inwoners enerzijds, en gemeente, provincie, verenigingen en ondernemers anderzijds. Waar nodig zal zij als spreekbuis fungeren. De Dorpsraad wil namens de inwoners een gesprekspartner zijn van alle belangengroepen en instellingen in het dorp. De Dorpsraad wil een toegevoegde waarde te hebben voor alle betrokken partijen en voor de leefbaarheid in het dorp. De Dorpsraad wil bijdragen aan de sociale samenhang in het dorp.

"De Dorpsraad wil het liefst zoveel mogelijk actief iets doen wat van belang is voor Nieuw Bergen. Daar hoort ook bij dat we met elkaar aan tafel gaan; we vergaderen gemiddeld 6 keer per jaar. Daarin wordt besproken welke onderwerpen actueel zijn en om aandacht vragen. Ook wordt er afgesproken wie hiermee aan de slag gaan en welke inwoners actief benaderd worden om mee te denken of concrete plannen op te pakken. Het kan ook zijn dat er vragen vanuit de inwoners bij de Dorpsraad binnen komen. We kijken dan hoe we deze het best kunnen ondersteunen, hoe we belanghebbenden kunnen verbinden en versterken om zo tot de juiste resultaten te komen. Samenwerking versterkt! Daarom kiest de Dorpsraad ervoor om actief de samenwerking op te zoeken met de gemeente, de andere dorpsraden in de gemeente, de Asseldonk/Optisport en verenigingen. De Dorpsraad is in 2018 ook lid geworden van de VKKL. Deze organisatie, die provinciaal werkt, kan de Dorpsraad ondersteunen in haar werk. Vaak kunnen er door de VKKL lijnen worden uitgezet of adviezen worden gegeven die het werk gemakkelijker kan maken."

- MFC: - Zwembad Den Asseldonk is in 2013 gesloten en in 2015 door beheerder Optisport verbouwd tot multifunctioneel centrum (MFC) Den Asseldonk: een dorpshuis (wat Nieuw Bergen tot dan ontbeerde) met sporthal en fitnesscentrum.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Fontein. - Kinderopvang 't Kienderbènkske.

- Sport: - Voetbalvereniging RKVV Montagnards.

- Volleybalclub Montagnards.

- Zorg: - Van oorsprong is De Vlammert (Daem van Kekenstraat 10) een kasteelboerderij, die dateert uit 1870. De grootouders van de ouders van Harm van Riswick kochten de boerderij rond 1900 en sindsdien is hij altijd in het bezit van de familie gebleven. “Ik woon hier al sinds mijn vierde. We hadden een melkveehouderij, maar sinds 2005 runnen we ook een zorgboerderij. Hier doen elke dag 8 mensen met een beperking aangepast werk. Daarnaast hebben we nog 60 zoog- en vleesrunderen en werken we veel aan natuurbeheer", aldus Harm.

Reactie toevoegen