Nieuw-Lekkerland

Plaats
Dorp
Molenlanden
Alblasserwaard
Zuid-Holland

nieuw-lekkerland_paatsnaambord_molenlanden_kopie.jpg

Het dorp Nieuw-Lekkerland ligt sinds 2019 in de in dat jaar opgerichte gemeente Molenlanden. (© Jan Oosterboer)

Het dorp Nieuw-Lekkerland ligt sinds 2019 in de in dat jaar opgerichte gemeente Molenlanden. (© Jan Oosterboer)

Nieuw Lekkerland,.JPG

Huisjes aan de dijk in Nieuw-Lekkerland

Huisjes aan de dijk in Nieuw-Lekkerland

Nieuw Lekkerland.JPG

Middenin het dorp Nieuw-Lekkerland, bij de Hervormde kerk

Middenin het dorp Nieuw-Lekkerland, bij de Hervormde kerk

Nieuw-Lekkerland..JPG

Druk bezig met de restauratie van de molen in Nieuw-Lekkerland

Druk bezig met de restauratie van de molen in Nieuw-Lekkerland

Nieuw-Lekkerland. (2).JPG

De watertoren voorbij en we verlaten weer Nieuw-Lekkerland

De watertoren voorbij en we verlaten weer Nieuw-Lekkerland

ZH gemeente Nieuw-Lekkerland in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Nieuw-Lekkerland in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Nieuw-Lekkerland in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Nieuw-Lekkerland

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Lekkerland is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gemeente Molenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2012. In 2013 over naar gemeente Molenwaard, in 2019 over naar gemeente Molenlanden.

- Onder de gemeente Nieuw-Lekkerland vielen naast het gelijknamige dorp het dorp Kinderdijk en de buurtschap Achthuizen.

- Het dorp Nieuw-Lekkerland is verdeeld in de wijken/buurten Middelweg in het W en Dorpslaan in het O, hoewel beide delen inmiddels aan elkaar zijn gegroeid. Onder het dorp valt, ook voor de postadressen, voornoemde buurtschap Achthuizen.

- Wapen van de voormalige gemeente Nieuw-Lekkerland.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1280 kopie Leckerland, 1331 Niewe Leckerland, 1365 Nieuw-Leckerlant, 1391 Nieuw-Leckerlandt, 1514 Nyeuleckerlant.

Naamsverklaring
Betekent land 'polderland' van of bij (de bewoners van) het water de Lek, waarvoor zie Krimpen aan de Lek, met de toevoeging nieuw ter onderscheiding van het thans verdwenen Oud-Lekkerland.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Nieuw-Lekkerland ligt aan de rivier de Lek en O en NO van de rivier de Noord, O van de dorpen Kinderdijk, Slikkerveer en Bolnes en de stad Rotterdam, NNO van het dorp Ridderkerk, NO van de dorpen Alblasserdam, Oostendam en Hendrik-Ido-Ambacht, N van de dorpen Oud-Alblas en Papendrecht, de A15 en de stad Dordrecht, NW van de dorpen Wijngaarden en Sliedrecht, WNW van het dorp Bleskensgraaf, WZW van het dorp Streefkerk, OZO van het dorp Krimpen aan de Lek en ZO van de dorpen Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel en de stad Capelle aan den IJssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Nieuw-Lekkerland 140 huizen met 1.153 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 119/989 (= huizen/inwoners) en buurtschap Het Elshout 21/164. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.400 huizen met ca. 8.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de in 1981 opgerichte Historische Vereniging West-Alblasserwaard, die als werkgebied de gemeenten Alblasserdam en Papendrecht en de voormalige gemeente Nieuw-Lekkerland heeft. Elk kwartaal verspreidt het bestuur een mededelingenblad onder de leden. Hierin staan buiten het nieuws van het bestuur, artikelen die door leden zijn aangeleverd en redactionele artikelen over historische feiten en gebeurtenissen. Het Historisch Informatiecentrum van de vereniging is gevestigd op Cortgene 3 te Alblasserdam. Het centrum is iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur geopend voor bezoekers. Er is een archief en een bibliotheek. Vrijwilligers kunnen je desgewenst ondersteuning bieden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2019 is in Nieuw-Lekkerland gestart met de bouw van nieuwbouwwijkje Nuova Venezia, met 88 grondgebonden woningen en 26 appartementen. De wijk komt in het ZW van het dorp, O naast het zwembad.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuw-Lekkerland heeft 6 rijksmonumenten, zijnde de 17e-eeuwse boerderij op Lekdijk 63, de Hervormde kerk op nr. 118 vanwege een deel van de inventaris, het voormalige bejaardentehuis op nr. 354, Molen De Regt op nr. 415a, en de Hoge Molen en Lage Molen, welke twee je niet onder de link vermeld vindt, omdat ze daar ten onrechte onder Kinderdijk worden vermeld.

- Nieuw-Lekkerland heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde de watertoren op Lekdijk  82, en de Oude Begraafplaats bij nr. 89.

- De Hervormde (PKN) Dorpskerk (Lekdijk 118) is een rijksmonument vanwege het orgel, de preekstoel, het doophek en de herenbank. De kerk is in 1847-1848 gebouwd naar ontwerp van architect D. Slingerland uit Meerkerk op de plaats van de vorige kerk, die dateerde uit 1646 en in 1846 door brand is verwoest. De kerk is later verschillende keren vergroot, voor het laatst in 1994. De genoemde inventaris is gedeeltelijk afkomstig uit de voorganger van de huidige kerk die uit 1646 dateert en is gebouwd op de plaats van een afgebrande kerk uit de 15e eeuw. Het orgel en de herenbank zijn in de 19e eeuw toegevoegd in opdracht van de ambachtsheren Smit van Nieuw-Lekkerland. Behalve de genoemde van rijkswege beschermenswaardige onderdelen bevinden zich in het interieur o.a. nog een vijftal 17e-eeuwse grafzerken, drie koperen kerkkronen, en 12 gietijzeren wandarmaturen (1881). Het orgel uit 1853 is een representatief voorbeeld van het oeuvre van de Rotterdamse orgelmaker W.H. Kam. Het is het eerste orgel dat door Kam alleen is opgeleverd. Tot 1852 was Hendrik van der Meulen (1810-1852) zijn compagnon. De kerk valt onder Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland Dorp.

- Hervormde (PKN) Maranathakerk (Mattenbies 1) uit 1991. - Site Hervormde Gemeente Maranatha.

- Hervormde (PKN) Rehobothkerk (Planetenlaan 30), uit 1972, van de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg.

- De Gereformeerde (PKN) Ontmoetingskerk (Dorpslaan 5) is in 1936 gebouwd ter vervanging van de vorige kerk, die uit 1889 dateerde. - Site Ontmoetingskerk.

- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) De Hoeksteen (Vonckstraat 13) uit 1971. - Site GKV Alblasserdam/Nieuw-Lekkerland.

- De Hersteld Hervormde Kerk van Nieuw-Lekkerland (Dirck III Straat 42) dateert uit 2015 en is gevestigd in een tot kerk verbouwde voormalige basisschool.

- De Hoge Molen (Boezemkade 2) is een poldermolen uit 1740, die weliswaar behoort tot de Kinderdijkse molens, maar nog wel op grondgebied van Nieuw-Lekkerland staat en daarom op deze pagina beschreven wordt. De molen functioneerde als bovenmolen en maalde het water van de lage boezem naar de hoge boezem. Een van de twee molens die het water uit de polder in de lage boezem maalden, de Kleine of Lage Molen, bestaat nog steeds (de andere was de Oude Molen). Toen in 1966 het scheprad van de Hoge Molen werd vervangen door een vijzel en de molen het water rechtstreeks vanaf het polderpeil kon opvoeren, verloor de Lage Molen zijn functie. Sinds 1997 loost de polder het overtollige water via een vijzelgemaal rechtstreeks op de Lage Boezem van de Overwaard. De molen is eigendom van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en is niet te bezichtigen. Deze beide aspecten gelden ook voor de Lage Molen of Kleine Molen (Boezemkade 3), een grondzeiler, gebouwd in 1761, ter vervanging van een eerdere wipmolen die door storm zwaar beschadigd was geraakt.

- Korenmolen De Regt (Lekdijk 415a) is gebouwd voor 1808. De naam ontleent de molen aan de familie De Regt, die generaties lang eigenaar was. Tot begin jaren vijftig heeft de molen op windkracht gemaald. In 1968 is de molen onttakeld. Omdat de molen half in de Lekdijk is gebouwd, is het zowel een grondzeiler als een stellingmolen: de stelling bevindt zich op dezelfde hoogte als de dijk (voor de dijkverhoging) en gaat daarin over. In de basis van de molen zijn nog muren aanwezig van de voorganger van de molen, die een wipmolen was.

In 2009 is begonnen met de restauratie van molen De Regt tot een maalvaardige molen (met een steenkoppel dat door een elektromotor wordt aangedreven). De restauratie is in 2014 gereed gekomen. Door dijkverhogingen kan de molen niet vanuit iedere hoek vrij draaien; bovendien moet rekening gehouden worden met het wegverkeer op de dijk waarlangs molen De Regt is gebouwd. Er wordt aan gewerkt om de molen weer op windkracht te kunnen laten malen. Tijdens het zomerseizoen (t/m september) is de molen iedere zaterdag open van 11.00-16.00 uur. Kom gezellig langs voor een kopje koffie, een bezichtiging of een rondleiding door de enthousiaste vrijwilligers. Toegang gratis, maar een gift voor het onderhoud van de molen en voor de realisatie van de plannen die er nog zijn, wordt natuurlijk wel op prijs gesteld. - Site Korenmolen De Regt in Nieuw-Lekkerland.

- Langs de Lekdijk is in september 2018 een monument onthuld voor de bemanning van een in de Tweede Wereldoorlog neergestorte Amerikaanse bommenwerper. Het monument herdenkt de vlucht van B-17 bommenwerper Mission Belle op 1 december 1943. Het vliegtuig was onderweg naar de Duitse stad Leverkusen om een fabriek te bombarderen waar kogellagers werden gemaakt. Boven Nederland ging het mis. De Duitsers wisten het vliegtuig met luchtafweergeschut te raken. Direct daarna begonnen in allerijl opgestegen Duitse Jagers de Mission Belle te beschieten. De bommenwerper stortte in de Lek. Twee van de tien bemanningsleden overleden meteen als gevolg van de crash, een derde verdronk. De zeven andere bemanningsleden wisten zichzelf, in een aantal gevallen zwaargewond, uit het wrak te bevrijden. Zij werden opgevangen in een boerderij en een café in de buurt, terwijl dokters uit Nieuw-Lekkerland en Streefkerk eerste hulp verleenden. Uiteindelijk werden de bemanningsleden toch door de Duitsers meegenomen naar een veldhospitaal verderop. Zij brachten de rest van de oorlog in Duits gevangenschap door. Het monument is een initiatief van Mission Belle Stichting B-17G Memorial.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Sinterklaas.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub De Molenhoek, die in 1971 is ontstaan door fusie van IJsclub Heemskerk in Nieuw-Lekkerland uit 1887 en IJsclub Ons Genoegen in Kinderdijk uit 1885. "Met enorme inzet van vele vrijwilligers en met een grote mate van zelfwerkzaamheid werd al terstond in het fusiejaar gestart met de veelomvattende voorbereiding van de werkelijk schitterende accommodatie, die enkele jaren later is verrezen: een unieke landijsbaan, namelijk een van de weinige uitstekend verlichte 400-meterbanen die ons gewest rijk is, alsmede een even doelmatig als fraai clubgebouw met bovenverdieping. Dat IJsclub De Molenhoek - een vriendenclub! - haar accommodatie tot en met weet uit te buiten, is een bekend gegeven. Het bestuur is bij elk spoortje van winter uiterst actief, weet van wanten en organiseert graag en goed zo veel mogelijk wedstrijden en andere ijsevenementen."

Er is ook een trainingsgroep actief, met ca. 200 leden. Gedurende het winterseizoen verzorgen zij ijs- en droogtrainingen. De ijstrainingen vinden plaats op de kunstijsbaan in Dordrecht. Bij natuurijs vinden de trainingen plaats op de natuurijsbaan in Nieuw-Lekkerland. De leden, zowel jeugd als volwassenen, worden naar niveau ingedeeld in trainingsgroepen. De trainingen worden verzorgd door enthousiaste en gediplomeerde trainers die wekelijks klaar staan met een trainingsprogramma. Het doel van de trainingen is de schaatstechniek verbeteren en conditie ontwikkelen, maar ook plezier in het schaatsen staat centraal.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Fiets-/voetveer over de Lek tussen Nieuw-Lekkerland en Lekkerkerk.

- Nieuw-Lekkerland beschikt over het mooie buitenzwembad Schoonenburg, gelegen aan de rand van het dorp. Vanaf de ligweide is er prachtig zicht op de wereldberoemde molens van Kinderdijk. Het zwembad heeft een afgescheiden peuterbad, een recreatiebad met oplopend waterniveau en een wedstrijdbad van 6 banen breed met een diepte van 180cm tot 200cm. Dit alles is omgeven met een zeer riante ligweide. In het zwembad is een kiosk die tijdens mooi weer open is. Hier kunnen verschillende versnaperingen worden gekocht. Gedurende het zomerseizoen worden er talloze activiteiten georganiseerd voor de jeugd uit de omgeving.

- Speeltuin Middelweg in Nieuw-Lekkerland is opgericht in 1948. Met steun van plaatselijke bedrijven werden schommels, wippen, ringen, klimrekken en een zandbak geplaatst achter de Klipperstraat bij de voetbalvelden. In 1953 kon de vereniging van woningbouwvereniging Beter Wonen voor een symbolisch bedrag van 1 gulden per jaar een stuk grond huren achter de Rom Krayenhoffstraat en is men daarheen verhuisd, waar de speeltuin nog altijd is gevestigd. Door het jaar heen organiseert de speeltuinvereniging ook allerlei activiteiten.

- Nieuws van het in 2015 gerealiseerde Winkelcentrum De Kleyburg in Nieuw-Lekkerland op Facebook.

Terug naar boven

Beeld

- "Op deze Facebookpagina Oud Lekkerland vind je alle in de loop der jaren gespaarde, gekregen, gevonden, gekochte en geruilde foto's, films en ansichtkaarten van mijn vader Arie van der Wulp, die ik wil delen met iedereen die hier interesse in heeft. Je kunt hier ook zelf foto's, kaarten en filmpjes linken of laten plaatsen van Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk." Er staat alleen niet bij wie "ik" is. Kennelijk een zoon of dochter van Arie...

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuw-Lekkerland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Nieuw-Lekkerland op de site Alblasserdamsnieuws.nl. - Magazine De Kantlijn editie Nieuw-Lekkerland en Streefkerk is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Onderwijs: - Basisschool De Tuimelaar. - School met de Bijbel 'De Wegwijzer'.

- Lezen: - In Bibliotheek Nieuw-Lekkerland vind je, naast uiteraard heel veel boeken, o.a. de volgende faciliteiten: leestafel, tijdschriften, groteletterboeken, boekstarthoek, makkelijk lezen plein, computers (publiekspc’s), printers, scanner en wifi.

- Sport: - Voetvalvereniging v.v. Nieuw-Lekkerland is vanaf de oprichting in 1932 gevestigd geweest aan de Klipperstraat. In juni 2011 is, na vele jaren overleg tussen vereniging en gemeente, begonnen met de aanleg van het nieuwe complex, dat deels op het bestaande complex is aangelegd. In seizoen 2012/2013 is het nieuwe complex in gebruik genomen. Het complex omvat naast de gebruikelijke faciliteiten twee kunstgrasvelden, een natuurgrasveld en een overdekte tribune.

- De Nieuw-Lekkerlandse Tennisclub (NLTC) is opgericht in 1972. Het tennispark (Vletstraat 9) beschikt over 5 buitenbanen met verlichting. De baansoort is Porous Kushion Kourt (hardcourt; all weatherbanen). Verder is er op het park een miniveldbaan en een dubbele oefenkooi met muur. Het gezellige clubhuis beschikt over een bar en keuken, en een dames- en herenkleedkamer met douches en toiletten.

- Bij Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland kun je terecht voor gym en dans.

- Zorg: - Zorgboerderij De Elzen (Elzenweg 1).

- "Bij ZorgBoerderij Eben-Haëzer in Nieuw-Lekkerland gaat het niet om hard werken, maar om plezier maken en tegelijkertijd nuttig bezig zijn. Voor dieren-, kook- en knutselliefhebbers hebben we genoeg leuke activiteiten op het programma staan. Naast de dagbesteding en buitenschoolse opvang bieden we ook kortdurend verblijf aan. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen zijn welkom op ZorgBoerderij Eben-Haëzer. Wij bieden zorg aan voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals: ASS (Autisme Spectrum Stoornis); Syndroom van Down; ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Onder begeleiding kunnen kinderen ook schoolse vaardigheden aanleren. Daarnaast zijn er een therapeut en logopedist op de zorgboerderij aanwezig voor kinderen, jongeren en volwassenen die hier baat bij hebben.

Wat kun je zoal doen op onze zorgboerderij? Helpen met het voeren en verzorgen van de koeien, kalfjes, konijnen, geiten, schapen, varkentjes, eenden, ganzen, kippen, ezels, alpaca, pauw en dromedaris Sjonnie, nieuw strobed maken voor de kalfjes, spelen in het ballenbad, in de zandbak en in de snoezelruimte meehelpen met koken, bakken en andere huishoudelijke activiteiten, skelteren en boodschappen doen met de familiefiets, hout zagen voor de houtkachel, houtbewerkingen maken om in de winkel te verkopen, ZAPPen (zwerfafval opruimen) wat bijdraagt aan de sociale contacten en de leefbaarheid van onze omgeving."

- Veiligheid: - EHBO-vereniging Nieuw-Lekkerland stelt zich met haar aangesloten leden ten doel het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke Eerste Hulp Bij Ongelukken en plotselinge onwelwordingen. De vereniging heeft bijzondere aandacht voor: deskundigheidsbevordering door het geven van opleidingen, volledig of in modules, zowel aan volwassenen als ook aan de schooljeugd; het geven van steun, advies en voorlichting, vooral op gebied van preventie; het leggen en handhaven van contacten met bedrijven, scholen en instellingen.

Reactie toevoegen