Nieuw-Schoonebeek

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

nieuw-schoonebeek_200_jaar_1814-2014_kopie.jpg

Nieuw-Schoonebeek is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen. T/m 1997 gemeente Schoonebeek. 1814 wordt als oprichtingsjaar van deze nederzetting beschouwd, daarom hebben ze in 2014 het 200-jarig bestaan gevierd.

Nieuw-Schoonebeek is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen. T/m 1997 gemeente Schoonebeek. 1814 wordt als oprichtingsjaar van deze nederzetting beschouwd, daarom hebben ze in 2014 het 200-jarig bestaan gevierd.

nieuw-schoonebeek_200_jaar_2014_carbidschieten_kopie.jpg

In Nieuw-Schoonebeek zijn ze op 1-1-2014 met 200 carbidschoten het 200e jaar van het bestaan van hun dorp ingeknald.

In Nieuw-Schoonebeek zijn ze op 1-1-2014 met 200 carbidschoten het 200e jaar van het bestaan van hun dorp ingeknald.

nieuw-schoonebeek_volksfeest_kopie.jpg

Tijdens het Volksfeest Nieuw-Schoonebeek staat het dorp drie dagen lang op zijn kop. Ze leven en werken er dan ook vijf jaar naartoe, want het evenement is maar een keer in de vijf jaar.

Tijdens het Volksfeest Nieuw-Schoonebeek staat het dorp drie dagen lang op zijn kop. Ze leven en werken er dan ook vijf jaar naartoe, want het evenement is maar een keer in de vijf jaar.

Nieuw-Schoonebeek

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Schoonebeek is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen. T/m 1997 gemeente Schoonebeek.

- Onder het dorp Nieuw-Schoonebeek valt ook de buurtschap Middendorp.

Terug naar boven

Naam

In of op
Je woont niet 'in' maar 'op' Nieuw-Schoonebeek.

Spelling
De officiële spelling van deze plaatsnaam luidt Nieuw-Schoonebeek, met koppelteken dus (zoals het ook op de plaatsnaamborden staat). In de praktijk wordt de plaatsnaam, ook door lokale instellingen, wisselend met en zonder koppelteken geschreven.

In het Drents
Nei-Schonbek, Nij-Schonbek, Nei-Schoonebeek.

Oudere vermeldingen
1846 Nieuw Schoonebeek.

Naamsverklaring
Rond 1800 gestichte veenkolonie, behorend bij Schoonebeek, aangelegd door immigranten uit Münsterland (Duitsland). Schoonebeek werd ter onderscheiding ook wel Oud-Schoonebeek genoemd.(1)

Bijnaam
Schimpnaam voor de inwoners: veenkloeten.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Nieuw-Schoonebeek ligt OZO van het dorp Schoonebeek, ZO van het dorp Zandpol, Z van de dorpen Weiteveen en Klazienaveen, ZW van het dorp Zwartemeer, WNW van de plaats Twist in Duitsland, NNO van de plaats Neugnadenfeld in Duitsland en NO van de plaats Emlichheim in Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Nieuw-Schoonebeek 62 huizen met 324 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Olie
"In 1943 werd de eerste olie aangeboord in Schoonebeek. Het was bezettingtijd en men wist de Duitse bezetter jaren om de tuin te leiden en putten te saboteren, waardoor deze niet wist dat er zoveel olie onder Schoonebeek zat. Het was een ware goudmijn, zo zou later blijken. Na de oorlog, tegen het eind van de jaren '40, werden de eerste putten in bedrijf genomen en werden steeds meer putten aangeboord. Al naar gelang ging men richting Nieuw-Schoonebeek en werd put 24 als eerste hier geboord. Deze was gesitueerd aan de Europaweg ongeveer 200 meter na de Koelveenweg aan de linkerkant. De locatie was ook de eerste put die in bedrijf werd genomen met een zogeheten AE Ja-knikker. Van deze ja-knikker hebben er in totaal een 100-tal gestaan. Er werden steeds meer putten geboord en het werd steeds dui delijker hoe groot het olieveld wel was. En dat het veld helemaal tot in Duitsland doorliep.

Er werden ongeveer 190 putten geboord in Nieuw-Schoonebeek. In totaal zijn er meer dan 600 putten geboord in het Olieveld. Om in ons dorp al die putten te bereiken en te onderhouden is er 5,8 kilometer aan NAM-wegen aangelegd. De laatste geboorde put aan Nieuw-Schoonebeker kant was in de jaren negentig. De put lag op Koelveen, deze werd uitgerust met een wormpomp met een roterende motor boven op de Put. Dit was geen succes en de put werd dan ook gesuspendeerd. Ook is er ooit naar aardgas geboord tot 1500 mtr diep, deze put lag op het “Oosten” achter de fam. B. Levelink. Echter deze put was “droog” en is in de jaren tachtig opnieuw gesuspendeerd. Nadat in 1996 het Olieveld is gesloten en bijna in zijn geheel is opgeruimd, kwam er ook een eind aan de oliewinning in het dorp. Veel van de NAM-wegen zijn eruit gehaald, meetstations opgeruimd en terug in cultuur gebracht. Alles ging terug naar de eigenaren. Er zijn nu nog ongeveer 15 observatieputten, die nog met regelmaat worden gecontroleerd. De putten liggen aan de Veenschapsweg, Booveenweg, en Stheemanstraat. De laatste is achter fam. Platzer aan de grens." Aldus Bennie Büter in dorpskrant Hej 't al heurd, december 2020.

Tol
Aan de gevel van het pand op Europaweg 9 in Nieuw-Schoonebeek zit een naambordje 'Oude Tol'. Bewoner Henk Elzing legt in dorpskrant 'Hej 't al heurd', editie juli 2017, uit hoe die vork in de steel zit: "Van 1905 tot 1954 heeft hier een tolhuis gestaan en tot ongeveer 1920 ook nog een tolhek. Het heffen van tol komt uit de middeleeuwen, rond 1800 heeft Napoleon dit verder uitgewerkt zodat er meer structuur in kwam, want er was nogal een wildgroei ontstaan. In 1954 is het tolhuis afgebroken i.v.m. de aanleg van de huidige Europaweg, toen nog Hoofdstraat. Een bewoner van een tolhuis heette tolgaarder, en daarvoor ook wel tollus. Om tolgaarder te worden kon je je inschrijven voor het tolhek, een soort aanbesteding. De hoogste bieder kreeg dan de baan, waardoor je een kleine broodwinning had en onderdak in een woning (het tolhuis). Er mocht op geen enkele andere wijze nering worden gedaan dan alleen tolgaarder en je moest helpen de doorgaande weg te onderhouden.

Enkele anekdotes over het ontduiken van de tol alhier: Groepjes jongeren op de fiets reden weleens langs het voetgangerspad met de melding "de achterste betaalt". Intussen deed de laatste kalm aan en hield een stuk afstand, bleef staan om te betalen en gaf een cent, waarop de tolgaarder vroeg: "En die anderen dan?", waarop het antwoord luidde: "Die ken ik niet." Het omzeilen van de tol kon alleen door vanaf 1000 meter voor of na het tolhek door de weilanden te gaan. Werd je binnen de gestelde grens gesnapt door de veldwachter dan kreeg je een boete. Het tolgebeuren in Nieuw-Schoonebeek is omstreeks 1920 opgeheven doordat er te veel en te zwaar verkeer langs kwam waardoor de weg werd vernield. Later is er de fietsbelasting gekomen met fietsplaatjes, wat niet erg werd gewaardeerd. Later is de wegenbelasting ingevoerd."

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- De op 10-10-2010 opgerichte Historische Vereniging Nei-Schoonebeek heeft als doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Nieuw-Schoonebeek en omgeving en het aanmoedigen van de studie van en het verspreiden van kennis over de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij onder andere door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van wandelingen en fietstochten, excursies, lezingen en het publiceren van artikelen.

"Aan André Lambers uit Nieuw-Schoonebeek is de Schoonebeker Pluim 2019 toegekend. Na het feliciteren van André namens 'Hej 't al heurd' voor de toekenning van de prijs wilden we graag van hem weten waaruit al die werkzaamheden bestaan waarvoor hij, op persoonlijke titel en als voorzitter van de Historische vereniging Nei Schoonebeek, deze prijs ontvangen heeft. Een enthousiast verhaal over alle activiteiten rolde al snel over tafel. Een indrukwekkende lijst van projecten: meer toerisme naar ons dorp lokken door uitzetten en beschrijven van grensoverschrijdende knapzakroutes die gewandeld kunnen worden; het plaatsen van informatieborden bij historische plekken (waarbij het vele werk gaat zitten in het verzamelen van informatie); in samenwerking met werkgroep SLO het plaatsen van de borden over de gecrashte vliegtuigen in WOll, hieraan is een fiets-/autoroute gekoppeld en ook deze route loopt door in Duitsland;

het organiseren van activiteiten tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag in Nieuw-Schoonebeek in september; jaarlijkse fietstocht Emslandkampen en kunst; het herplaatsen van de enig overgebleven consessiepaal van de NAM in het Bargerveen en het herplaatsen van de verloren grenspaal 156, samen met Twist; er is een film gemaakt over en samen met Ab Masselink, over wat hij heeft meegemaakt in de WOII; het toegankelijker maken van het oude kerkhof Buter 1832; het organiseren van rondetafelgesprekken waar diverse onderwerpen aan de orde komen die met ons dorp te maken hebben. Bijv. over de bijnamen, bakkers, oorlog enz.; en als klapper het inrichten en collectioneren van het nog te openen Pastoor Janning Museum in de pastorie, samen met Stichting PJM.

De gedrevenheid van André komt voort uit het belang dat hij hecht aan het bewaren en toegankelijk maken van het cultureel erfgoed van Nieuw-Schoonebeek. Die interessante dingen mogen niet verloren gaan en moeten onder de aandacht worden gebracht van jong en oud(er). Ook daarom organiseert hij jaarlijks met de basisschool een fietstocht in onze omgeving waarbij de leerlingen van groep 7 en 8 worden gewezen op de vele verschillende monumenten die zich bevinden in- en rondom het Bargerveen. De Historische vereniging vertelt tijdens de tocht aan de kinderen wat er op de bewuste plekken zoal heeft plaatsgevonden. Een mooie manier om de kennis die er nu is over te brengen aan de jongere generatie. Belangrijk bij bijna alle projecten is het grensoverschrijdende karakter. Waar mogelijk wordt gezocht naar samenwerking met Duitsland, om zo dit hele veengebied te promoten. Niet alleen wordt er samengewerkt met Duitse contactpersonen. Ook is de historische vereniging aangesloten bij het Erfgoednetwerk en kan zo, samen met andere instellingen, die projecten organiseren waarbij wij kunnen leren over de geschiedenis en
schoonheid van onze omgeving.

Om al die projecten te realiseren moet er enorm veel werk worden verzet. Voordat het publiek er van kan genieten gaat er veel tijd zitten in het bedenken en uitvoeren, contacten leggen en onderhouden en veel, heel veel vergaderingen. Zoals bij al het vrijwilligerswerk wordt dit vaak niet gezien, maar wordt al dat werk wel terdege gedaan door een klein aantal mensen van de historische vereniging van Nieuw-Schoonebeek. Omdat al dit werk terecht gewaardeerd wordt en een dankjewel op zijn plek is is de Schoonebeker Pluim van 2019 aan André overhandigd, die aangeeft dat al het werk samen gedaan wordt met de andere leden van de vereniging en alle vrijwilligers die de vereniging een warm hart toedragen. Leden van de Historische vereniging Nei Schoonebeek: André Lambers, Toon Heijnen, Joop Schepers, Geert Schepers, Jan Blaauwgeers, Annette Wenneker. Erik Wubbels, Truus Wubbels, Harrie Drenth." (bron: Dorpskrant 'Hej 't al heurd', februari 2020)

- Geschiedenis van Nieuw-Schoonebeek in de Encyclopedie van Drenthe.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2019 is in aan de oostrand van de dorpskern van Nieuw-Schoonebeek de woonwijk Bekel's Erf (aan de weg De Waide) in ontwikkeling.

- De proviciale weg N863 (Europaweg) tussen Coevorden en het Duitse Weiteveen loopt onder meer door de bebouwde kom van het dorp Nieuw-Schoonebeek. Daar geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Daar houden velen zich echter niet aan. Velen minderen nauwelijks snelheid als ze door het dorp komen. Ook door de andere hoofdweg van het dorp, de Kerkenweg tussen het dorp en buurdorp Weiteveen, wordt regelmatig te hard gereden. Na 2020 worden de wegen heringericht omdat dan de riolering moet worden vervangen, en dan zal een 'verkeersremmende herinrichting' ongetwijfeld gelijk worden meegenomen, omdat het probleem natuurlijk al langer speelt. Suggesties van de verkeerswerkgroep uit het dorp zijn onder meer: wegversmallingen en/of -verhogingen, en/of de voorrang uit de Europaweg halen, zodat verkeer op die weg moet wachten voor verkeer dat uit de Kerkenweg, de Van Eklaan en de Molenaarslaan komt. De werkgroep bekijkt of er in de tussentijd ook al acties mogelijk zijn, zoals het plaatsen van bloembakken, het waarschuwen van automobilisten door bepaalde borden of palen, en/of bij de school de tekst 'schoolzone' op het wegdek aanbrengen. Natuurlijk wordt er ook gepleit voor (meer) snelheidscontroles.

- In 2019 is het 'ruilplan voor de herverkaveling Nieuw-Schoonebeek' vastgesteld. Het ruilplan is opgesteld op basis van wensen van belanghebbenden. Door de grondruil is 220 hectare grond vrijgemaakt voor de buffer Zuid van het Bargerveen, voor het waterbeheersingplan en voor recreatieve maatregelen. Voor de landbouwbedrijven leveren de grondruil en de verplaatsing van vijf bedrijven een betere verkaveling op en daarmee een efficiëntere bedrijfsvoering.(bron: Provincie Drenthe, 12-2-2019)

- In 2014 heeft Nieuw-Schoonebeek het 200-jarig bestaan gevierd, met vele evenementen. Die kun je terugzien als je onder de link 'terugscrollt' naar 2014 (er staan nl. ook recentere berichten op die niet met het jubileum te maken hebben).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuw-Schoonebeek heeft 1 rijksmonument, zijnde de Wilms' Boô op Europaweg 76.

- De huidige, moderne RK Sint Bonifatiuskerk in Nieuw-Schoonebeek dateert uit 1967 en heeft de vorige kerk uit 1849 vervangen. Dat was de eerste katholieke kerk in het Zuidoost-Drentse veen. Een bijzonder gezicht is dat de oude kerktoren uit ca. 1856 er wél naast is blijven staan. De toren is een Provinciaal monument. De H. Bonifatiusparochie is in 2018 als RK Geloofsgemeenschap Heilige Bonifatius opgegaan in de nieuwe Immanuelparochie, die de RK geloofsgemeenaschappen van vijf kernen in de omgeving omvat.

- Niet zozeer visueel of architectonisch maar wel cultuurhistorisch bijzonder is het zeer eenvoudige Kerkhof Buter aan de Europaweg tussen Nieuw-Schoonebeek en Twist, de laatste rustplaats van enkele onbekenden die hier tussen 1824 en 1849 zijn begraven. De begraafplaats valt op in het landschap doordat ze is beplant met bomen. Er zijn geen graftekens. De graven werden slechts gemarkeerd door verhogingen van uitgegraven grond. Het geheel wordt omgeven door een eenvoudig houten hek. Aan de overzijde van de weg bevindt zich een stenen monument dat herinnert aan de mensen die hier zijn begraven.

In 1824 werd door het Koninkrijk der Nederlanden een grenstraktaat gesloten met het Koninkrijk Hannover. Hierdoor verloor de nederzetting Nieuw-Schoonebeek het recht haar doden te begraven op de begraafplaats van Hesepertwist in Emsland. Dit was de reden voor de aanleg van deze noodbegraafplaats. Tot 1849 is hier begraven. In dat jaar wordt deze begraafplaats overbodig, omdat in het eigen dorp toen de (eerste) kerk met begraafplaats in gebruik is genomen.

- "Tijdens de Palmzondagdienst van 2019 is in de Bonifaciuskerk door middel van een symbolische sleuteloverhandiging uiting gegeven aan het feit dat het Pastoor Janning Museum na een 35-jarig succesvol verblijf in Workum officieel is verhuisd naar Nieuw-Schoonebeek. Het museum geeft daar in de pastorie naast de kerk een passende invulling aan de door Pastoor Janning verzamelde collectie op het vlak van kerkelijke kunst en cultuurgeschiedenis en zelfgemaakte schilderijen. Pastoor Janning (1914-1980), Nieuw-Schoonebeker van geboorte, heeft zijn werkzame leven altijd vergezeld laten gaan van het verzamelen en maken van uiteenlopende attributen op het vlak van kerkgeschiedenis- en religieuze cultuurschatten. Zo omvangrijk dat er in Workum, waar hij werkte, een museum aan werd gewijd.

De gehele collectie, in casu de erfenis van Pastoor Janning, heeft nu onder de naam Museum Janning een onderkomen gekregen in de RK Pastorie in Nieuw-Schoonebeek, waar de collectie op een passende wijze geëxposeerd wordt in de pastorie en openbaar toegankelijk wordt voor het publiek. Naar verdere toekomstperspectieven, om tot een bovenregionale en grensoverschrijdende museumfunctie te komen op het vlak van kerkgeschiedenis en religieuze cultuurschatten, wordt nog nader onderzoek gedaan. Aanvullende ideeën en plannen daartoe zijn in voorbereiding." (bron: dorpskrant 'Hej 't al heurd', juni 2019)

- "Al sinds 1784 staat aan het Schoonebeekerdiep bij Nieuw-Schoonebeek een grenspaal die het vroegere drielandenpunt markeert tussen het Bisdom Munster, de Graafschap Bentheim en de Republiek der Verenigde Nederlanden / Drenthe. De laatste jaren werd deze grenssteen steeds minder zichtbaar door het hoge gras aan het Schoonebeekerdiep. Bij controle aan deze grenssteen 156 door André Lambers bleek dat deze grenssteen door het maaien beschadigd en eruit gereden was en daarna omgekeerd was teruggeplaatst.

De letters in de grenspaal waren heel slecht leesbaar, die zijn door Historische Vereniging van Nieuw-Schoonebeek weer opnieuw leesbaar gemaakt. De letters op de grenssteen geven aan hoe deze moet staan. Met hulp van enkele leden van de Historische vereniging en T. Nijenstein met tractor, is de grenssteen op 27 Juni 2020 gelicht, gedraaid en weer stevig herplaatst. Dit alles is gebeurd onder toezicht van grenssteendeskundigen Herman Posthumus en Harry ten Veen en historicus Horst-Heinrich Bechtluft van de gemeente Twist. De grenssteen ligt op een wandelroute en is nu voor belangstellenden weer goed te zien.

Deze grenspaal was in 1784 de eerste van de reeks van 13 die tot aan Bellingwolde een definitieve grensafscheiding markeerden in het uitgestrekte Bourtangermoor. Al deze grenspalen werden voorzien van de inscriptie RBF (Respublica Belgica Foederata, Republiek der Verenigde Nederlanden) en aan de Duitse Kant EPM (Episcopatus Monasteriensis, Bisdom Munster). In 1824 werd nog eens de H toegevoegd van het toenmalige Koninkrijk Hannover, en de N van Nederland. Deze bijzondere grenssteen is te bereiken vanaf de fietsbrug aan het eind van de Diakendiek tussen Nieuw-Schoonebeek en Twist. Bij het bankje rechtsaf en tweehonderd meter langs de grenssloot in westelijke richting. Hier staat grenssteen 156 en begint het Schoonebeekerdiep." (bron: Dorpskrant Hej 't al heurd, september 2020)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Brede School Nieuw-Schoonebeek / Weiteveen organiseert door het jaar heen diverse activiteiten voor kinderen en jeugd van 0 t/m 18 jaar uit beide dorpen.

- Tijdens de jaarlijkse Palmpasen kerkdienst zijn er prachtig versierde door de kinderen gemaakte palmpasenstokken te zien. Na de kerkdienst vindt de Nieuw-Schoonebeekse traditie “paaseieren zoeken” plaats rondom de kerk, georganiseerd door de Speeltuinvereniging. Na het startsignaal wordt er fanatiek gezocht naar alle eieren. Degene die het gouden ei heeft gevonden is de winnaar. Die wint een grote chocolade paashaas. De volwassen aanwezigen genieten tijdens het zoeken van een kopje koffie/thee.

- Het jaarlijkse Paasvuur van Nieuw-Schoonebeek wordt aangestoken door de Welpen. Zij mogen met hun zelfgemaakte fakkels het startschot geven voor een gezellige avond. Onder het genot van een hapje (verzorgd door Cafetaria De Spinde) en een drankje genieten jaarlijks vele inwoners van het knetterende geluid van een steeds kleiner wordende bult. En het blijft daarna nog heel lang gezellig, tot diep in de nacht.

- Koningsdag, met o.a. het vertrouwde volleybaltoernooi en sinds 2019 ook een estafetterace.

- Rumah Live (weekend in juni) is een vrijwilligersorganisatie die jaarlijks een 2-daags feest in Nieuw-Schoonebeek organiseert. Op de zaterdag betreden muzikale grootheden het podium en de zondag staat in het teken van een gezellig familiefeest.

- Tijdens het Volksfeest Nieuw-Schoonebeek (weekend in juli) staat het hele dorp 3 dagen lang op zijn kop. Maar ja ze leven én niet te vergeten werken (het gaat allemaal niet vanzelf...) er dan ook steeds 5 jaar lang naar toe, want het evenement is namelijk eens in de 5 jaar. De laatste editie was 2015, dus de volgende editie zou normaalgesproken in 2020 zijn (op pagina 6 onder de link vind je het programma voor editie 2020), maar vanwege de coronacrisis is dat uitgesteld naar 2022. In dorpskrant 'Hej 't al heurd', editie juni 2019 (die je kunt vinden via de link naar de dorpskrant in het hoofdstuk Links), vinden we op pag. 23 een mooi satirisch artikel met serieuze ondertoon van Riet Veenker over het Volksfeest. Ze had namelijk gelezen dat iemand ooit ergens had geroepen dat het Volksfeest er alleen voor ('echte'?) Nieuw-Schoonebeekers zou moeten zijn. In het artikel vraagt ze zich af wie dat dan wel zijn. Gaandeweg het artikel vallen er steeds meer 'soorten' mensen af. Aan het eind komt ze tot de conclusie dat er dan maar weinig mensen overblijven... Ze concludeert dat ze hoopt dat diegene zich vergist heeft en dat toch maar gewoon iedereen welkom is, uit het dorp en de wijde omgeving, als deelnemer en als toeschouwer.

- Spelweek Weiteveen / Nieuw-Schoonebeek is een fanatieke groep vrijwilligers die jaarlijks aan het eind van de zomervakantie een week hutten bouwen en spelletjes spelen organiseren voor de kinderen van de basisschool.

- Sinds 2016 is er jaarlijks op een zaterdag in september Folk veur Volk an de gruppe, een folkfestival met unieke sfeer, op een prachtige locatie in het bos naast de pastorie van de RK kerk. - De initiatiefnemers hebben zich laten inspireren door het gelijknamige festival in Oud-Aalden. Voor een indruk van dit evenement zie de reportage over editie 2019 in Dorpskrant 'Hej 't al heurd', november 2019, pag. 2-5.

- De Spokentocht in Nieuw-Schoonebeek wordt eens in de ca. 5 jaar (er is geen strakke vaste frequentie voor) begin november georganiseerd door een aantal verenigingen uit het dorp. Tezamen met ca. 250 vrijwillige spoken en onder begeleiding van licht- rook-, geluid- en geureffecten bezorgen ze de deelnemers een onvergetijke avond.

- Sinds 2017 is er op een zaterdag half december een Kerstmarkt in het dorpshuis van Nieuw-Schoonebeek. In alle ruimtes van het dorpshuis staan kramen opgesteld waar standhouders hun waar uitstallen. Van krentenwegge tot bezemsteel, schilderkunst tot rompertjes. Alles in de sfeer van Kerst. Buiten kun je brood bakken, wild eten van het kampvuur en glühwein drinken. Dit alles begeleid door de klanken van de Moorbloazers.

- Carbidschieten op oudjaarsdag.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsbaanvereniging De Scheuvel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Ben je de bordjes al tegen gekomen tijdens een van je wandelingen rondom Nieuw-Schoonebeek en in het Bargerveen? Bruin/witte bordjes met wegwijspijlen en/of een nummer. Al gedacht wat kan dit nu toch weer zijn? Nou we zullen je verder op weg helpen. Het is een systeem van wandelknooppunten. Het kan je helpen om een wandeltocht vooraf makkelijker uit te stippelen. Een ander voordeel van de knooppunten is dat je heel eenvoudig onderweg spontaan van route kunt variëren zonder de weg kwijt te raken. In het Bargerveen leidt het knooppuntensysteem je langs vele mooie plekjes. Je bepaalt zelf je route en het aantal kilometers dat je zou willen wandelen, van knooppunt naar knooppunt. Onthoud het nummer van het knooppunt waar je wandeltocht begint, zo kun je indien gewenst op het beginpunt ook weer eindigen. Voor nadere inormatie over het knooppuntensysteem kun je terecht bij het Veenloopcentrum in Weiteveen. Hier zijn ook wandelkaarten te verkrijgen. De wandelkaarten zijn ook te verkrijgen bij restaurant Het Wollegras." (bron: dorpskrant 'Hej 't al heurd', juni 2019)

- De door Historische Vereniging Nei-Schoonebeek uitgezette Fietsroute Emslandkampen en kunst (32 km) gaat o.a. langs de laatste twee van de in totaal 15 Emslandkampen, die hier in de Tweede Wereldoorlog nabij Nieuw-Schoonebeek net over de grens hebben gelegen. Het zijn de kampen nr. XIV Bathorn en nr. XV Alexisdorf. Hier staan nog enkele overblijfselen uit die tijd. In Ringe vinden we nog het oude rangeerstation waar de Russische krijgsgevangenen in goederenwagons aankwamen. Russen die de lange en zware reis niet hadden overleefd, werden op boerenwagens geladen en vervoerd naar de massagraven op het Russische kerkhof (Kriegsgräberstätte), waar je ook langskomt. Ook kunstwerken kom je op route tegen zoals de Draaikolk langs het Alte Picardi-kanaal, de Turf Cupola in Neugnadenfeld en het houten looppad in Bathorn. In Neugnadenfeld staat het witte kerkgebouw van de broedergemeenschap de Hernhutters en ook is er een museum.

- "In september 2020 gaan we samen met Stichting Vrienden van de Beek en de Zwarte Racker aan de slag met de inrichting van de Beweeg- en Beleeftuin rondom de Zwarte Racker. Deze tuin is bedoeld voor de bewoners van de Zwarte Racker, de cliënten van de Beek maar vooral ook voor alle mensen uit Nieuw-Schoonebeek, die het leuk vinden in de tuin te wandelen, een kopje koffie te drinken op het terras of gebruik te maken van de beweegtoestellen. Iedereen is van harte welkom. Er komen beweegtoestellen, dieren, spelmateriaal en we willen graag samen met de school een moestuin maken. Voor het tuinonderhoud hebben we een groepje vrijwilligers gevonden die de tuin willen onderhouden. Daar zijn we ontzettend blij mee en we zien nu al dat de tuin er fantastisch uitziet. Grote dank namens ons. In september 2020 hebben we ook een Duo-fiets gekregen, die we mede van de opbrengst van de Fancy Fair hebben kunnen aanschaffen. Ook de Rabobank en de Rotary Coevorden-Uelsen hebben hieraan financieel bijgedragen. Deze fiets mag ook geleend worden door de dorpsbewoners op tijden dat wij deze niet gebruiken." (bron: Dorpskrant Hej 't al heurd, september 2020)

- Met de vaststelling van het Inrichtingsplan Nieuw-Schoonebeek (2009) staan de mogelijkheden open om de Bufferzone Bargerveen (zie voor het Bargerveen verder bij Weiteveen) vrij te maken van agrarisch gebruik en in het overige deel de landbouwkundige structuur door herverkaveling te verbeteren. Ook de gronden voor waterbeheersing en verkeersmaatregelen zullen worden vrijgemaakt. Volgens gedeputeerde landbouw en natuur Rein Munniksma krijgt het Bargerveen met dit inrichtingsplan de bescherming die het verdient. Dat gebeurt volgens de gedeputeerde in combinatie met een zo goed mogelijke landbouwkundige inrichting van de omliggende gebieden.

Het Bargerveen in het zuidoosten van Drenthe is van grote betekenis als levend hoogveen in Nederland. Het Bargerveen heeft rustend en actief hoogveen, droge en vochtige heide en enkele bossen. In het gebied vindt op grote schaal verdroging plaats, waardoor het hoogveen wordt bedreigd. Om dit veen te beschermen wordt aan de zuidkant van het Bargerveen de Buffer Zuid of Buffer Nieuw-Schoonebeek aangelegd. De buffer ligt direct NO van het dorp, krijgt een breedte van 500 meter, en loopt vanaf de Kerkenweg tot aan de Duitse grens. Een enorm gebied van 220 ha groot. De buffer zorgt ervoor dat het waterpeil in het gebied beter in balans blijft. Door de realisatie van de bufferzone wordt ook 220 hectare Ecologisch Hoofdstructuur verwezenlijkt. De ambitie is om de bufferzone toe te delen aan particulieren die het natuurbeheer op zich zullen nemen.

Daarnaast kenmerkt het gebied zich door grootschalige landbouwactiviteiten. Met de maatregelen uit het inrichtingsplan wordt gestreefd naar een verbetering van de landbouwstructuur. De verkaveling wordt verbeterd door gronden te ruilen. Belangrijke punten hierbij zijn vergroting van de huiskavel in combinatie met het samenvoegen van veldkavels op een korte afstand van het bedrijfsgebouw. Om de landbouwstructuur verder te verbeteren en de bufferzone te realiseren is de mogelijkheid van nieuwbouw van agrarische bedrijven ten zuiden van de Europaweg en in het Koelveen in het plan opgenomen. (bron: Provincie Drenthe, 13-10-2009)

"Werkgroep 'Tussen Beek en Veen' uit Nieuw-Schoonebeek (waarvoor zie verder het hoofdstuk Links) houdt zich bezig met de recreatieve ontwikkeling van de bufferzone. De ideeën die door de werkgroep hierover in de afgelopen jaren zijn verzameld, zijn in voorjaar 2019 omgebouwd tot een bijdrage voor de ‘Battle of Concepts’, die personen en instanties uitdaagde om een goede recreatieve invulling voor het gebied te ontwerpen. Ons plan kreeg de naam ‘Wetlands’ mee. Een verwijzing naar het Engelse woord voor moeras en een verwijzing naar Wildlands, de andere grote trekker in Zuidoost-Drenthe. Het idee Wetlands richt zich op een bijzonder en kleinschalig recreatiegebied waar wordt uitgegaan van de individuele belevenis. Het accent ligt op het beschermen van het unieke van het gebied en toegankelijkheid voor iedereen.

Het plan omvat Ecolodges, een horecagelegenheid, kano- en fietsverhuur, camperplaatsen en eventueel een kleinschalige camping en een Natuurspeelpad. Toen we ons idee indienden zagen we dat er al meer dan 100 bijdragen waren ingediend. Dus hadden we geen enkele verwachting dat we bij de prijswinnaars zouden zijn. Maar toen kregen we op 12 maart een telefoontje met het verzoek om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op 14 maart. De ingediende bijdragen waren getoetst door een onafhankelijke jury en we waren bij de laatste vijf! Werkgroepleden Truus, Jacques, Jos en Tanja togen op 14 maart naar het ‘t Aole Gemientehoes in Schoonebeek, waar de prijs onder aanwezigheid van de bestuurscommissie Bargerveen werd uitgereikt door gedeputeerde de heer Henk Jumelet. Al snel bleek dat we de tweede prijs hebben gewonnen! Met daarmee ook een geldbedrag van € 1.250,-. Hoe we dit geld gaan besteden weten we nog niet, maar we verwachten dat we iets moois kunnen doen als de bufferzone wordt ingericht.

Het jurycommentaar was voor ons een mooie waardering voor onze inzet als werkgroep. "Het plan Wetlands focust op recreatie in diverse vormen en heeft daarmee een welverdiende tweede plaats gekregen (vlak achter de nummer 1). De jury is vooral te spreken over de aansluiting bij de stakeholders in het gebied, de verschillende invullingen van recreatie spreken verschillende doelgroepen aan. De diepgang van de uitwerking is goed, zowel van het plan zelf als ook van de bonusvraag. Het verdienpotentieel is mogelijk wat te optimistisch ingeschat, maar het lijkt een van de meest haalbare plannen." Een van de juryleden stelde: “Dit sprak mij aan als meest veelbelovend”. Het winnende idee van de Battle is van Gusta Hofstee. Zij heeft een idee ingediend voor een veenmoskwekerij in combinatie met een bessenplukkerij en een camping. Overigens worden alle veelbelovende plannen meegenomen bij de plannen voor de inrichting van het gebied, dus niet alleen het plan van de winnaar, maar ook het hier beschreven plan van werkgroep 'Tussen Beek en Veen' uit Nieuw-Schoonebeek. - Nadere informatie over de Battle of Concepts voor de Bufferzonde Bargerveen. (bron: dorpskrant 'Hej 't al heurd', juni 2019)

"De herverkaveling van het 2.000 ha grote gebied Nieuw-Schoonebeek rond Bargerveen Schoonebeek is in juni 2000 officieel afgerond. Veertig procent van de eigendommen is van eigenaar verwisseld. Tussen 2013 en 2020 werkte de Bestuurscommissie Bargerveen aan de verbetering van de landbouwstructuur, de waterhuishouding en is er ook nieuwe natuur ingericht. Waterhuishouding. Door de herverkaveling is onder meer een buffer rond het Natura2000-gebied Bargerveen gecreëerd. De buffer is 220 hectare groot en gaat het natuurgebied Bargerveen nat houden in droge periodes. Om mogelijke wateroverlast in het omliggende gebied te voorkomen, is de waterhuishouding in het gebied aangepakt. Waterlopen zijn verlegd of verbreed. Ook de agrarische structuur is verbeterd. Huiskavels zijn vergroot en landbouwgrond is dichter bij het bedrijf komen te liggen. Hierdoor kunnen de agrariërs efficiënter werken.

Wandelpaden en fietsroutes. Begin 2021 starten de overige werkzaamheden. Zo wordt er voor de uitwisseling van flora en fauna een Ecologische Verbindingszone gerealiseerd. Ook komen er wandelpaden en fietsroutes en wordt een weg verlegd om de buffer te kunnen realiseren. Toekomstperspectief. Voorzitter van de Bestuurscommissie Bargerveen, Nynke Houwing, kijkt tevreden terug: "De aktepassering van het ruilplan is de kroon op het werk van de subcommissie Grond die zich hiermee heeft beziggehouden. Het vrijmaken van de Buffer-Zuid en de daaraan gekoppelde herverkaveling is een proces geweest dat in feite al loopt vanaf 1993 en een herstart kende vanaf 2013. Het was een intensief en soms ook emotioneel traject, maar de intentie is dat dit plan de boeren weer voor vele jaren toekomstperspectief biedt."

Gebiedsinrichting Bargerveen Schoonebeek. Het project herverkaveling Nieuw-Schoonebeek maakt onderdeel uit van een grote Gebiedsinrichting Bargerveen Schoonebeek. Hierin worden naast de eerdergenoemde buffer nog meer buffers ingericht en is er een grote schaapskooi gebouwd, die door Koning Willem Alexander is geopend. Het project Bargerveen Schoonebeek is een samenwerking tussen provincie Drenthe, Prolander, Staatbosbeheer, gemeente Emmen, Waterschap Vechtstromen, LTO, NAM en Kadaster." (bron: Provincie Drenthe, juni 2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nieuw-Schoonebeek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten, foto's, krantenartikelen e.d. van Nieuw-Schoonebeek op Facebook.

- "Toon Heijnen is in ons dorp al jarenlang bekend als filmer van allerlei feesten en activiteiten. Ook filmt hij regelmatig de mooie omgeving rondom ons dorp. In 2013 kocht hij zijn eerste drone en begon hij daarmee te filmen. Nadat hij met die drone genoeg geoefend had, heeft hij in 2016 een nieuwe drone aangeschaft. Deze drone heeft een vaste camera. En met de betere stabiliteit van de nieuwe drone is de beeldkwaliteit ook verbeterd." Onder deze link vind je dronefilmpjes van Nieuw-Schoonebeek vanaf 2014 met o.a. beelden van het centrum met o.a. de kerktoren, de nieuwbouw, en beelden vanaf het beginpunt van ’t Schoonebeker Diep, oftewel de beek tot aan Pandijk en alles er tussenin.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Nieuws uit Nieuw-Schoonebeek op Facebook. - De informatieve en kleurrijke Dorpskrant 'Hej 't al heurd' verschijnt ca. 4x per jaar en is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers). Een handige service - tip voor andere dorpskranten! - voor mensen die niet in het dorp wonen maar wel in het nieuws over het dorp geïnteresseerd zijn (zoals de redactie van Plaatsengids.nl ;-) ), is dat je je kunt aanmelden zodat ze je een mailtje sturen als er weer een nieuwe 'Hej 't al heurd' is verschenen.

- Belangenorganisatie: - "Nieuw-Schoonebeek is door de jaren heen behoorlijk ontdaan van z’n natuurlijke grondstoffen zoals olie en veen. Dit is lang niet altijd ten gunste van het dorpsbeeld en het landschap gebeurd. Ook sluiten de ‘pleisterplaatsen’ rondom het dorp totaal niet op elkaar aan, zodat er een onsamenhangend geheel is. Tot slot zijn er nagenoeg geen ‘recreatieve’ mogelijkheden in en rondom het dorp. Inwoners hebben daarom in 2016 de werkgroep ‘Tussen Beek en Veen’ opgericht. De werkgroep gaat in overleg met de betrokken instanties om te kijken welke lokale wensen gerealiseerd kunnen worden in samenhang met de aanleg van Bufferzone Bargerveen Zuid (zie voor dat aspect verder in het hoofdstuk Landschap etc.).

De werkgroep zou graag de volgende zaken voor het dorp gerealiseerd willen zien: Aansluitende, natuurlijke, belevenis wandel- en fietsroutes in en rondom het dorp; Directe aansluiting vanuit het dorp met het Bargerveen (Klazienaveen / Zwartemeer), Duitsland en Schoonebeek; De oorspronkelijke natuur weer dichter bij het dorp brengen; Mogelijkheden scheppen voor recreatie in en rondom Nieuw-Schoonebeek; Meer bezoekers en recreanten naar het dorp halen (goed voor de economische ontwikkeling, levendigheid en leefbaarheid); Veel speelse (natuur-)elementen rondom het dorp; Een goede samenhang creëren tussen de bestaande ‘pleisterplaatsen’, zoals de ‘Stilteplaats’, ‘De Wilms Boo’, het ‘Oude Kerkhofje’, het ‘Bosje van Rikken Frans’ en de ‘oude kerktoren’; Aanpakken van de grondwaterproblematiek en de wateroverlast in het dorp; Meeliften met en meebeslissen over de te ontwikkelen plannen Bargerveen Zuid; Het Schoonebekerdiep weer een natuurlijk karakter teruggeven." Aldus de werkgroep in dorpskrant Hej 't al heurd, editie mei 2016. In augustus 2019 is de werkgroep een stichting geworden. Stichting Tussen Beek en Veen dus. "Door het oprichten van deze stichting kunnen we fondsen werven om ons nog beter in te kunnen zetten voor de belangen van ons dorp", aldus de stichting.

- Buurtverenigingen: - Buurtvereniging Oude Tol West in Nieuw-Schoonebeek bestaat al ruim 30 jaar en loopt van de Panddijk tot de kruising Dordseweg. Er staan 42 woningen. Er wonen in deze buurt nog 4 actieve boeren, verder veel ondernemers en gepensioneerden. Wat opvalt is dat bijna alle buurtgenoten wel lid zijn van een of andere vereniging of een hobby hebben, zodat de verveling niet toeslaat. De kinderen in de buurt zijn ook allemaal lid van de Tuutwulp, de voetbalvereniging of de paardenvereniging. Ze mogen niet klagen over de wildstand in de buurt: er zitten o.a. reeën, fazanten, uilen, vossen en marters. En in het voorjaar hoor je de spechten en de wielewaal zingen. Ook wandelaars kunnen hier goed uit de voeten, met een rondje Koelveen of langs het Schoonbekerdiep waar een stuk van de beek in oude staat is teruggebracht. De buurtvereniging organiseert 3 tot 4 activiteiten per jaar.

- De woningen aan de straat De Koele in Nieuw-Schoonebeek zijn gebouwd in 1979. De straatnaam heet zo omdat hier vroeger een koele was door afgegraven veen. Al snel ontstond hier Buurtvereniging De Koele. In 1994 is de naam veranderd in Buurtvereniging De Koele-Kerkenweg, omdat aan de Kerkenweg woningen zijn gebouwd, die zich bij de buurtvereniging hebben aangesloten. In totaal zijn er 14 huishoudens, die allemaal lid zijn van de vereniging. In 1995 Is de naam veranderd in Buurtvereniging Egelantiers, omdat men dat een mooiere naam vond. Door de jaren heen zijn er geweldige buurtfeesten georganiseerd. Vroeger liep dat vaak uit op drie dagen feest: vrijdag opbouwen, zaterdag buurtfeest, natuurlijk met een 'zwien aant spit', en zondag playbackshow voor de kinderen en opruimen. Verder wordt er bij bruiloften en jubilea volgens een oude traditie nog altijd een boog geplaatst. (bron en voor nadere informatie lees het mooie uitvoerige verhaal over Buurtverenging Egelantiers in dorpskrant 'Hej 't al heurd', juni 2019, pag. 16/17)

- Over Buurtvereniging Oosteind vind je een reportage in dorpskrant 'Hej 't al heurd', november 2019, pag. 5.

- Dorpshuis: - Sinds het vertrek van Dagcentrum De Beek en in een eerder stadium van de peuterspeelzaal en de bibliotheek uit dorpshuis de Dorpshoeve, is het pand voor een groot deel leeg komen te staan. Slechts jeugdsoos Rumah Pemuda en Tienerwerk huren anno 2017 nog ruimtes in het pand. Dorpsbelangen Nieuw-Schoonebeek heeft daarom middels een enquete in voorjaar 2017 de inwoners opgeroepen om met ideeën en plannen te komen voor een intensiever gebruik van de Dorpshoeve, omdat het pand anders in verhouding te duur wordt voor de eigenaar (de gemeente Emmen) en die het wellicht wil sluiten. En het zou natuurlijk een groot verlies voor het dorp zijn als dit ontmoetingspunt er niet meer zou zijn.

Er kwamen maar liefst ruim 200 reacties terug. Er waren voorstellen voor onder andere kook- e.a. workshops, schilder- en bloemschikcursussen, kaartavonden, culturele voorstellingen zoals toneel, repair cafés, filmavonden, kinderactiviteiten, een dorpsbibliotheek en een dorpscafé. Tevens wil een groep van ongeveer 50 dorpelingen wel meewerken aan noodzakelijke verbouwingen. De beheergroep gaat in gesprek met partijen die aangegeven hebben wel iets te willen organiseren. De schildercursus is in 2017 al gestart en is een succes.

Dorpsbelangen Nieuw-Schoonebeek heeft eind 2017 de verbouwplannen voor het dorpshuis aan het dorp gepresenteerd. Het dorpshuis moet een nieuwe dakbedekking krijgen. Daarnaast wordt de binnenkant onder handen genomen. Zo moet een toiletgroep verhuizen en komen er enkele nieuwe vouwwanden in, wat het aantrekkelijker maakt voor huurders, omdat er dan meer vergaderingen en dergelijke tegelijk kunnen plaatsvinden. De grote ruimte kan ook gebruikt worden door de toneelvereniging of als koffietafel na een begrafenis. Het kerkhof ligt naast het dorpshuis. Verder krijgt de jeugdsoos een eigen ingang. De verbouwing wordt door de gemeente betaald. De inrichting van het dorpshuis, dat stamt uit 2006, komt voor rekening van het dorp zelf.Naast een verbouwing, die het voor nieuwe huurders aantrekkelijker moet maken, wordt het pand ook energiezuining gemaakt, wat scheelt in de exploitatiekosten. De gemeente betaalt een deel van de kosten, maar de inwoners moeten middels fondsenwerving ook een deel financieren. Zie ook de videoreportage van RTV Drenthe over de plannen met de Dorpshoeve.

"Op 29 november 2019 hebben we de Dorpshoeve weer in eigen beheer gekregen, onder toeziend oog van de gemeente, aannemers en vele geïnteresseerde dorpsgenoten. We hebben heel veel positieve reacties ontvangen. Nu konden we zelf aan de slag om alles af te werken en in te richten. We zijn al een eind op weg en hopen om op 29 februari 2020 zo goed als klaar te zijn. Vanaf 1 februari 2020 komen de vaste huurders: Koersbal, Dansen, Yoga, KVV, Trombosedienst, Dorpsbelangen, Tienerwerk, Zonnebloem, Jenny Steffens EHBO en AED reanimatie weer terug. We zijn ook supertrots op de vernieuwde Dorpshoeve en hopen hier vele activiteiten in te mogen houden. En dat de inwoners van Nieuw-Schoonebeek hier veel gebruik van gaan maken. Heb je ideeën, wil je zelf een leuke activiteit opzetten, wil je helpen als vrijwilliger? Neem contact met ons op. We willen jullie dan ook graag uitnodigen om een kijkje te komen nemen onder het genot van een hapje en een drankje op zaterdag 29 februari van 14.00-18.00 uur en laat je verrassen. Je kunt contact met ons opnemen via de mail dorpshoeve@nieuwschoonebeek.com of via telefoonnummer / WhatsApp 06-57619211." (bron: Dorpskrant 'Hej 't al heurd', februari 2020)

- Onderwijs: - "De Gerardus Majella School in Nieuw-Schoonebeek opende in 1924 voor het eerst haar deuren. Het was toen een school met 3 klassen. Het kerkbestuur was tevens schoolbestuur. De school groeide en onderging diverse verbouwingen. In 1959 is kleuterschool De Kleuterberg in gebruik genomen. In 1976 zijn kerkbestuur en schoolbestuur gescheiden. In 1985 zijn kleuterschool en lagere school samen één basisschool geworden. Tegenwoordig zijn we ook gehuisvest in één gebouw.

Ons onderwijs is ingericht volgens het leerstof-jaarklassensysteem. Leerlingen worden naar leeftijd in jaargroepen ingedeeld. Daarin krijgen ze een bepaald deel van de totale leerstof aangeboden. Voor leerlingen die wat achterblijven of juist een voorsprong nemen zijn er op maat gesneden leerprogramma’s. We zijn optimistisch over de gezamenlijke mogelijkheden van de kinderen en het schoolteam. Dit komt tot uitdrukking in een positieve en stimulerende samenwerking van ouders, leerlingen en leerkrachten. Respect voor de schepping en onderlinge verdraagzaamheid vinden wij belangrijke opvoedkundige waarden. Voortdurend proberen we de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren."

Voorheen peuterspeelzaal 't Hummelhonk is tegenwoordig een 'voorschool'. Voorschool Gerardus Majella is in 2015 gestart in basisschool Gerardus Majella in Nieuw-Schoonebeek. Deze samenwerking is men aangegaan om een nog betere samenwerking te verkrijgen met de basisschool. Voor de kinderen betekent dit dat ze al bekend raken met de basisschool en er dus een kleine overgang is van de voorschool naar de basisschool. De lijnen zijn kort en er is ondersteuning naar elkaar toe. Het is een mooie voorbereiding op de basisschooltijd. De voorschool is geopend op dinsdagmiddag, woensdagmorgen en donderdagmorgen.

- Jeugd: - Jeugdsoos Rumah Pemuda in Nieuw-Schoonebeek is opgericht in 1969 en organiseert door het jaar heen diverse evenementen. "In 2019 is de Dorpshoeve verbouwd en zo ook Rumah Pemuda. De indeling van het dorpsgebouw is helemaal op de schop gegaan, waardoor de oppervlakte van de soos is vergroot en wij nu een eigen ingang met eigen sanitaire voorziening hebben. Na de officiële oplevering door de aannemer in december konden wij met het bestuur aan de slag. Ons deel van het gebouw is grotendeels “kaal” opgeleverd, waardoor wij de kans hadden om alles naar eigen wens en smaak in te richten. Een nieuwe bar, keuken, DJ-Booth, dansvloer en loungebanken zijn hier enkele mooie voorbeelden van. Ook hebben we nu de beschikking over een licht- en geluidsinstallatie waarmee we een geweldige sfeer en/of show kunnen creëren.

Maar ook oude relikwieën hebben uiteraard een nieuwe plek gekregen. Zo zijn de soosdeuren uit de oude Westerense wederom terug geplaatst (neem vooral ook een kijkje achter deze deuren), heeft de auto een grote beurt gehad en is deze na een grondige APK-keuring wederom aan de muur bevestigd, hebben diverse borden waaronder het handgeschilderde bord met Iggy Pop weer een plekje gevonden en als klapstuk hebben we een gigantische tijdlijn van 6 meter gemaakt met daarop alle hoogtepunten van 50 jaar Rumah Pemuda. Wekenlang zijn we dagelijks met man en macht bezig geweest met de verbouwing en inrichting van de “nieuwe” Rumah Pemuda en is het ons gelukt om met trots een nieuwe jeugdsoos te kunnen presenteren. Naast de verbouwingswerkzaamheden willen we ook onze verantwoordelijkheden nemen voor andere belangrijke zaken. Zo heeft het gehele bestuur een EHBO-cursus gevolgd, is de tap ingewijd middels een tapcursus van Heineken, en hebben we ontruimingen en brandoefeningen gehad. Op 25 januari 2000 konden we dan ook goed en verantwoord voorbereid het openingsfeest geven en daarmee het startsein geven voor minstens nog eens 50 jaar Rumah Pemuda in Nieuw-Schoonebeek!" (bron: Dorpskrant 'Hej 't al heurd', februari 2020)

- Scouting Sint Willehadus is opgericht in 1949. Met name voor de Verkenners kunnen ze nog nieuwe leden gebruiken, aldus dit bericht in de dorpskrant anno september 2020: "Ben je tussen de 11 en 16 jaar oud, en lijkt het je leuk om bij de verkenners te komen? Dan zoeken wij jou! De verkenners hebben wekelijks op vrijdagavond van 19:00-20:30 uur een gezellige bijeenkomst in de blokhut in Nieuw-Schoonebeek. Wil je een keer komen kijken of het iets voor jou is? Kom gezellig een avond langs of neem contact met ons op via verkenners@gmail.com. Tot snel in de blokhut!"

"Stichting Sint Willehadus houdt zich al sinds 1949 bezig met sport, spel en ander vertier voor jeugd van 7 t/m 19 jaar in en rondom Nieuw-Schoonebeek. De stichting bestaat uit drie groepen met ieder hun eigen leeftijdscategorie, namelijk Welpen: 7 t/m 11 jaar, Verkenners: 11 t/m 16 jaar en Verrow’s: 16 t/m 19 jaar. Iedere groep wordt begeleid door een aantal enthousiaste vrijwilligers die iedere week klaar staan voor hun leden! Zomerkamp is voor velen het hoogtepunt van het jaar! Elke derde week van de bouwvak gaan de Verkenners een week op kamp. De hele week slapen de verschillende teams in hun zelf gebouwde kamp. Elk jaar heeft het kamp een centraal thema. De week is volgepland met activiteiten zoals kano of vlot varen, dropping, fietstochten, zwemmen etc. Waarna we elke dag afsluiten met een kampvuur. De teams strijden tijdens de activiteiten tegen elkaar om punten te verdienen en het kamp te winnen! Winterkamp. Naast het zomerkamp gaan de Verkenners in de wintermaanden op Winterkamp. Van vrijdagavond tot en met zondagmiddag verblijven wij in een groepsaccommodatie ergens in het land. Natuurlijk is dit weekend volgepland met diverse spellen en heel veel andere leuke bezigheden. Denk hierbij aan bosspellen, binnenspellen, zwemmen, etc. Mocht het weer mee zitten wordt er uiteraard geschaatst en de nodige sneeuwpret gehouden!

Wat doen wij? De verkenners hebben wekelijks een bijeenkomst in en vanuit onze blokhut te Nieuw-Schoonebeek. Hier worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd! Denk hierbij aan; bosspellen, speurtochten, vuur maken, pionieren, diverse sporten enz. Binnen de groep zijn de leden opgedeeld in teams van dezelfde leeftijden. Elk team kan gedurende het jaar punten verdienen door mee te doen aan de activiteiten. Het team dat aan het eind van het jaar de meeste punten heeft weten te verdienen wint het seizoen en gaan met elkaar op winnaars avond! Daarnaast hebben wij jaarlijks meerdere grotere activiteiten en evenementen zoals; paasvuur, bliksemactie, winterkamp en zomerkamp. Enthousiast geworden? Neem contact op of kom langs tijdens een van de bijeenkomsten!"

- Muziek: - In 2018 heeft gemengd koor St. Cecilia het jubileum van 150 jaar mannenkoor en 50 jaar dameskoor gevierd. 6 dames zijn gehuldigd omdat zij al sinds de oprichting lid waren. Het gemengd koor telt ca. 30 leden. Naast de wekelijkse repetities op donderdagavond hebben ze ieder jaar rond 22 november Ceciliafeest. Nieuwe leden om dit gezellige koor te versterken zijn altijd van harte welkom. Kom gerust eens kijken tijdens de repetities of het wellicht ook iets voor jou is.

- Gemengd koor Carmina Burana uit Nieuw-Schoonebeek heeft de genres pop, gospel en religieus in het repertoire. Ze zingen zowel met muziekbegeleiding als a capella. "Carmina heeft op 6 januari 2020 afscheid genomen van dirigente Henriëtte de Groot. We kijken met veel plezier terug op een fijne samenwerking van 12 jaar, met leuke optredens, waaronder twee keer in theater Hofpoort in Coevorden met cabaretier Ernest Beuving. Ook hebben we samen de prijs ‘het leukste koor van Noord-Nederland’ in de wacht gesleept, de ‘Pluim’ gekregen van Culturele vereniging Schoonebeek en een CD opgenomen met ons mooiste repertoire. Het dirigentstokje is nu overgedragen aan Marjanne Visscher. Een ervaren dirigente. We zijn blij dat zij de uitdaging met ons wil aangaan. Bij deze ook een oproep voor iedereen die altijd al eens zou willen zingen bij een koor met een wisselend repertoire! Zo kun je kiezen om mee te doen voor een religieuze en/of pop-uitvoering. Kom eens langs op de maandagavond, we starten om 20.00 uur, in de grote parochiezaal van de St. Bonifatiuskerk. Je kunt ook contact opnemen met Linda Anbergen, tel. 0524-541455."

- Rockband Rocket Chair, met leden uit Nieuw-Schoonebeek en Erica, heeft in januari 2021 hun debuutsingle uitgebracht. Voor nadere informatie over deze band zie dorpskrant 'Hej 't al heurd', maart 2021, pag. 6/7. - Video van hun nummer Trashhole.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Schoonebeek. Facebookpagina Vrouwen 1.

- Gymnastiekvereniging De Tuutwulp in Nieuw-Schoonebeek heeft een bijzondere naam, misschien wel de enige vereniging met deze naam in ons land. Wij hebben er tenminste nog niet vaker van gehoord. De vereniging is opgericht in 1957 (en heeft dus in 2017 het 60-jarig bestaan gevierd). De naam is ontstaan omdat de wulp destijds veel voorkwam in het veengebied, en een 'tuut'-geluid maakt. Vandaar. De vereniging biedt naast gymnastiek ook mogelijkheden voor het spelen van volleybal, badminton en tennis.

- "Eind 2019 jaar is Deltavliegschool Randonaero Adventures neergestreken bij Hans Wolken aan de Europaweg in Nieuw-Schoonebeek. Hans reageerde op een oproep van eigenaresse Heleen van den Bos in het Dagblad van het Noorden. Het bestaande terrein in Zweeloo hield op, en omdat je voor deltavliegen in Nederland best veel ruimte nodig hebt, was ze op zoek naar een flink perceel grasland. En zo geschiedde. Vliegen als een vogel, liggend in een soort slaapzak onder een driehoekige vleugel, dat is deltavliegen. Veel mensen verwarren het met schermvliegen of parapenten, waarbij je in een soort stoeltje een stuk onder een brede, matrasvormige vleugel hangt. Deltavliegen zie je minder vaak. Het is sneller, dynamischer en geeft je nog meer het gevoel dat je zelf vleugels hebt. Je vliegt in principe zonder motor en blijft in de lucht door handig gebruik te maken van thermiek. Lukt dat niet, dan daal je langzaam tot je weer beneden staat.

Maakt dat geen herrie? En komen ze niet bij mij overvliegen? Deltavliegen doe je zonder motor. Dat maakt dus geen geluid! De liermachine heeft wel een motor, en als je er vlak naast staat hoor je die. Die maakt minder geluid dan een trekker, dus dat valt best mee en het geluid draagt ook niet zo ver. Soms komt er wel eens iets overvliegen met een motor, maar dat heeft met deze vorm van vliegen niks te maken. Vliegen boven huizen is verboden, en de piloten van de Deltavliegschool in Nieuw-Schoonebeek blijven altijd bij het vliegterrein in de buurt. Enkele evaren piloten vliegen verder weg, maar ook zij houden afstand van huizen, wegen en vee.

Zijn er meer plekken in Nederland waar ze deltavliegen? Ja, er zijn nog een paar lierterreinen in Nederland. Daar vliegen de clubs met piloten die hun brevet al hebben. Maar hier in Nieuw-Schoonebeek is de enige school die in Nederland lesgeeft. Het is dus nogal uniek! Waarom precies hier? Nou, hier is nog lekker veel ruimte, op de grond en in de lucht. En, met de gebiedsontwikkeling van het Bargerveen lijkt er wel plek voor wat extra recreatie. De cursisten komen uit heel Nederland, Duitsland en zelfs België om te leren vliegen. Daarom geeft de school steeds een paar dagen achter elkaar les. De piloten logeren of kamperen in de buurt en hoeven dan maar één keer per lesblok zo’n stuk te rijden. In de zomervakantie komen er misschien zelfs vliegkampen, waarbij er een week of langer gelest wordt.

Hoorde ik niet iets over een uitzichtbult of oefenhelling? In het weiland bij Hans leren de piloten starten aan de lier. Om ook in de bergen te kunnen vliegen (en wie wil dat nou niet...) moeten ze ook leren starten op een helling. Daarvoor gaan ze nu nog naar Trier. Als er met de herinrichting een heuvel gemaakt kan worden, dan kan die ook gebruikt worden om te oefenen met deltavliegen. En dan zit de school helemaal gebakken: alle activiteiten op één plek. Misschien groeit Nieuw-Schoonebeek nog eens uit tot hét deltavliegcentrum van Nederland!" (bron en voor nadere informatie zie Dorpskrant Hej 't al heurd, september 2020, pag. 6/7)

- Senioren: - "Katholieke Bond Ouderen (KBO) afdeling Nieuw-Schoonebeek is opgericht in 1988. De afdeling is na 30 jaar nog altijd springlevend en heeft ongeveer 180 leden. Wij organiseren 10 bijeenkomsten per jaar. De activiteiten worden gehouden in Café Bargerveen. De themamiddagen bestaan o.a. uit informatie over langer zelfstandig wonen, veiligheid in en om het huis, of een notaris die een lezing geeft met adviezen over belangrijke zaken waar we allemaal mee te maken krijgen. Daarnaast is er ontspanning en gezellig samen komen met leeftijdgenoten. Begin december hebben we ieder jaar een kerstbijeenkomst met een zanger(es) of groep die voor ons optreedt en gebruiken we een heerlijke lunch. Eenmaal per jaar gaan we met een bus op reis.

Er is een fietsgroep die in de zomermaanden iedere dinsdagmiddag een tocht maakt, mits het goed weer is. Er is ook een handwerkgroep die in de wintermaanden elke twee weken op dinsdagmorgen samenkomt in de kleine zaal van de kerk. De koersbalgroep bestaat ook uit leden van de KBO. Zij zijn iedere woensdagmiddag actief en kunnen nog wel enkele nieuwe leden gebruiken. Verder kun je als lid korting krijgen op diverse verzekeringen. Nederland vergrijst en Nieuw-Schoonebeek ook en daarom willen wij de KBO voor de 50-plussers onder de aandacht brengen. Je hoeft niet te wachten tot je 65 bent of met pensioen gaat. Kom vrijblijvend eens naar een bijeenkomst. Eenzaam achter de geraniums hoeft niet en zeker niet in ons dorp. Heb je belangstelling en geen vervoer, laat het ons weten, dan kunnen we daar vast wel iets voor regelen."

- Zorg: - Biologische schapenmelkerij en zorgboerderij Het Schoone Schoap in Nieuw-Schoonebeek is een echt familiebedrijf, van de gebroeders Herman en Gerrie Sentker, waar beide broers samen de passie voor de schapenmelkerij delen, en ook graag overbrengen op de stagaires en "hulpboeren" die op het bedrijf meehelpen. Momenteel worden er zo'n 800 Friese melkschapen gehouden. Voor nadere informatie over hun schapengebeuren zie de reportage op de site van Alpuro Breeding, hun voerleverancier.

"Van Gerrie en Herman Sentker mogen er best wel meer schapen komen dan de 800 die ze nu hebben. In de moderne stal kunnen er gemakkelijk 400 extra bij. En buiten, verspreid over de wijde omtrek, is plek genoeg voor nog eens 400 schapen. Vooral gusten: niet melkgevende of drachtige schapen. Die kunnen het hele jaar buiten blijven. Met hun wollen vacht komen ze de winter wel door. Verder hebben ze niet veel aandacht en zorg nodig. Gerrie Sentker: “Dus als zich straks rondom de buffer in Nieuw-Schoonebeek mogelijkheden voordoen, dan maken we daar graag gebruik van. Dat is goed voor de natuur, goed voor het landschap, goed voor de schapen en goed voor ons.” En goed voor de zorgboerderij, vergeet hij er bijna bij te zeggen. Want hun schapenhouderij is niet alleen een biologische boerderij, het is ook nog eens een zorgboerderij: “Hoe meer schapen wij hebben, hoe meer mensen bij ons aan de slag kunnen. Met name mensen met een beperking, een probleem of een stoornis.”Meer schapen in de wei en meer schapen op stal betekent ook meer melk. Dan kan ook nagedacht gaan worden over het eventueel maken van schapenkaas en het vanuit huis verkopen van biologische melk. Want schapenmelk is nog rijker aan vitamines en mineralen dan koemelk. Ook de verkoop van lamsvlees biedt aantrekkelijke mogelijkheden. Dat betekent niet alleen meer werk, maar ook meer werkgelegenheid. Zo zijn Gerrie en Herman voortdurend met de toekomst van hun (zorg)boerderij bezig. Misschien kan de nieuwe buffer daarin een rol spelen." (bron: nieuwsbrief BargerBulletin nr. 3, januari 2017) - Nieuws van Biologische schapenmelkerij en zorgboerderij 't Schoone Schoap in Nieuw-Schoonebeek op Facebook.

- Na ruim 50 jaar is horecabedrijf De Zwarte Racker in Nieuw-Schoonebeek (hoek Europaweg / Kerkenweg) in 2017 gestopt. Het pand is herbestemd tot dagopvang en woonzorgvoorziening voor ouderen. De familie Voppen exploiteert al sinds 2008 een dagopvang voor ouderen in dorpshuis De Dorpshoeve. Daar bleek het niet mogelijk om er seniorenappartementen aan toe te voegen. Zij wilden beide elementen graag in één complex verenigen. Dat is nu dus gelukt, door de overname van het pand van voorheen De Zwarte Racker. Het pand voldoet aan alle eisen; groot, in het centrum en goed bereikbaar. De dagopvang is hier in 2017 gerealiseerd. Het initiatief van de Voppens om in het dorp seniorenwoningen te bouwen, werd breed gedragen. De grote uitdaging was vooral het vinden van een geschikte en beschikbare plek. (bron: DvhN, 7-9-2016)

In 2019 is de uitbreiding met 14 huurappartementen en 3 woonruimten voor kortdurende zorg gerealiseerd. Deze appartementen zijn aan de achterzijde van De Zwarte Racker gebouwd, middenin een prachtig aangelegde beweeg- en beleeftuin, met zicht richting de beek en de Duitse grens. Een locatie die dus perfect past bij de naam van de dagopvang. Voor deze uitbreiding heeft De Beek een stuk grond achter De Zwarte Racker bijgekocht. Bewoners, bezoekers van de dagopvang maar ook alle inwoners van Nieuw-Schoonebeek kunnen volop gebruik maken van deze prachtige tuin. Waarin ze kunnen bewegen maar ook vooral beleven. Zo komt er de mogelijkheid tot het verzorgen van dieren, groenten kweken in de moestuin die vervolgens kunnen worden gebruikt voor het diner. Met hier en daar een bankje of een terras om lekker te kunnen zitten onder een overkapping of gewoon lekker in de zon, genieten van de bomen, planten en het water. Maar ook actief bezig zijn met de beweegtoestellen kan in deze tuin. Ook de biodiversiteit wordt door deze tuin gestimuleerd; vogels, bijen, vlinders en andere insecten gaan zich er zeker thuis voelen! (bron en voor nadere informatie over dit mooie project zie Dorpskrant 'Hej 't al heurd', juni 2019, pag. 8/9) De officiële opening werd verricht door mevrouw Voppen, die een lint doorknipte. Wethouder Jisse Otter van de gemeente Emmen heeft bij de officiële opening gesproken en aangegeven wat het belang is van een woonzorgcentrum in het eigen dorp waardoor je zo lang als je wilt in je eigen dorp kunt blijven wonen. Hij sprak ook zijn waardering uit voor dit project.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nieuw-Schoonebeek RK.

Reactie toevoegen