Nieuwleusen

Plaats
Dorp
Dalfsen
Salland
Overijssel

gemeente_nieuwleusen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Nieuwleusen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Nieuwleusen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Nieuwleusen

Terug naar boven

Status

- Nieuwleusen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- Wapen van de voormalige gemeente Nieuwleusen.

- Onder het dorp Nieuwleusen vallen ook de buurtschappen De Meele, Den Hulst, Rollecate (deels) en Ruitenveen.

- Het N deel van het huidige dorp was vroeger onderdeel van het aparte dorpje Den Hulst, namelijk van het Z deel, dit was de kern ervan. Op sommige plattegronden wordt Den Hulst nog genoemd als plaatsnaam, en gezien de nog goed herkenbare karakteristieke lintbebouwing van dit vroegere dorp, vinden wij de kwalificatie "buurtschap" voor Den Hulst nog wel gerechtvaardigd. Den Hulst is geleidelijk aan Nieuwleusen vastgegroeid (zij het dat de sportvelden er nog tussen liggen) en wordt tegenwoordig als deel van dat dorp beschouwd. Op oude plattegronden is sprake van een verdeling van het oorspronkelijke dorp - dat vóór de grote uitbreidingen vanaf de jaren zestig alleen nog lintbebouwing was in het O verlengde van de buurtschap Ruitenveen - in West- en Oost-Nieuwleusen. Op de gemeenteplattegrond van Kuijper uit 1870 elders op deze pagina is dat nog goed te zien.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Ni'jlusen of Ni'jluusn.

Oudere vermeldingen
Nieuwleuzen, 1635 Nieuw-Leusen, 1658 Oosterveen, 1738 kopie 1751 Nieuw Lussen, 1803 Nieuw-Leussen, <1850 Nieuw-Leuzen, 1882 Nieuw Leusen, 1883 Nieuw-Leuzen, 1903 Nieuwleusen.

Naamsverklaring
Eertijds was hier de havezate Oosterveen. Vanaf 1635 is de wilde woestenij oftewel het achterste veen vruchtbaar gemaakt vanuit Leusen, dat, na de stichting van Nieuwleusen, Old Luessen werd genoemd, waarvoor zie Oudleusen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Nieuwleusen ligt NO van Zwolle, NNO van Dalfsen, NW van Ommen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Nieuwleusen 288 huizen met 1.703 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 114/714 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Ruitenveen 76/439, Ruitenhuizen 21/120, De Meele 15/90 en Den Hulst 62/340. Tegenwoordig heeft het dorp (inclusief de buurtschappen) ca. 2.500 huizen met ca. 6.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Nieuwleusen, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Canon van Nieuwleusen.

- Historische vereniging 'Ni'jluusn van vrogger'.

- Museum Palthehof toont onder meer boerengereedschappen, huishoudelijke voorwerpen en kledingstukken uit het leven van de Nieuwleusener voorouders en de inventarissen van diverse kleine ambachtelijke bedrijfjes. Het museum bezit ook een collectie over Union rijwielfabriek. Daarnaast is een schoolklasje, een boerenkeuken en een 'mooie kamer' te zien. Verder maquettes van onder andere een Nieuwleusener boerderij en een schip dat vroeger door het kanaal de Dedemsvaart zijn lading turf vervoerde. Een diaklankbeeld geeft meer informatie over de geschiedenis van Nieuwleusen. Aan de leestafel kunnen bezoeker de vele oude school- en groepsfoto's bekijken of gegevens van geboorten, huwelijken en overlijden in dit dorp raadplegen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuwleusen heeft 2 rijksmonumenten.

- Molen Massier. - Eigen site van Molen Massier.

- De site Kerkplein Nieuwleusen verzamelt de plaatselijke kerkelijke informatie, met name over de protestantse Ontmoetingskerk, Grote Kerk en Maranathakerk.

- Sinds de opheffing van de gemeente is er een servicepunt Nieuwleusen van de gemeente Dalfsen in het oude gemeentehuis (Westeinde 2), dat nu 't Olde Gemientehuus heet.

Terug naar boven

Evenementen

- Motorclub MC Nieuwleusen organiseert een heleboel toertochten door het jaar heen, waaronder een Motorvierdaagse in juni. Ook motorclub MC De Zweef organiseert diverse toertochten door het jaar heen.

- Koningsdag.

- Op Hemelvaartsdag organiseert Toerclub Nieuwleusen de Rabo Dauwtraprit voor SCA1. Fiets (gewone fiets, e-bike, racefiets) mee en help deze vreselijke ziekte de wereld uit te helpen!

- Tijdrit (wielrennen) van Toerclub Nieuwleusen (op een woensdagavond in juni).

- Oranjefeesten (rond de 1e zaterdag van september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Kringloopwinkel Deuroe Veuroe is onderdeel van de bij Recente ontwikkelingen vermelde coöperatie Nieuwleusen Synergie en werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Nieuwleusen en Den Hulst op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuwleusen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Lokale links: - Nieuwleusen linkspagina.

- Onderwijs: - Het Agnieten College Nieuwleusen is een kleine, zelfstandige en krachtige locatie met grote ambities. Zij biedt alle leerwegen van het vmbo, havo en atheneum. Begrippen die de school kenmerken zijn: zorg voor elkaar, actief, sportief, gezellig en kleinschalig. Op het Agnieten College kennen de leerlingen elkaar, en kennen de docenten alle leerlingen. Het doel is om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op vervolgonderwijs, door uit alle leerlingen het maximale te halen. De school biedt een veilige en vertrouwde leer-, leef- en werkomgeving met veel sfeer. - Opleidingscentrum De Grift leidt jongeren op in de hout- en meubelindustrie.

Basisschool De Tweemaster. - Basisschool De Planthof. - De Vereniging voor Christelijk primair Onderwijs te Nieuwleusen (VCPON) heeft 4 scholen in het dorp en in 2 buurtschappen van het dorp, namelijk De Wegwijzer in het zuidelijke dorpsdeel, De Zaaier in het noorden, Het Kompas in de buurtschap Ruitenveen, en De Meele in de gelijknamige buurtschap. Een fusie met de PCO's van Ommen en Dalfsen zit er voorlopig kennelijk niet in. Het betreft financiële maar vooral identiteits-aspecten waarover de partijen het kennelijk niet eens kunnen worden. - Bzzzonder Nieuwleusen biedt op 3 verschillende plekken in het dorp kinderopvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Uitstapjes naar de boer, imker, museum, het bos of het bejaardenhuis staan regelmatig op het programma. - Kinderopvang De Groene Helden beschikt over een buitenruimte van 1,5 ha met een kinderboerderij en heel veel 'groene' speelgelegenheden.

- Sport: - Ponyclub en rijvereniging Hippisch Nieuwleusen. - Korfbalvereniging d'Ommerdieck.

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging Plankenkoorts.

- Welzijn: - Kledingbank Nieuwleusen wil een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in de gemeente Dalfsen en directe omgeving door herbruikbare kleding te verstrekken aan mensen die dat op het moment niet (meer) zelf kunnen bekostigen. Aanvullend daarop is er de - Speelgoedbank Nieuwleusen. Zij zetten zich in voor gezinnen waar het financieel even minder gaat. Hun insteek is dat je je jeugd maar 1 keer kunt doen en je hierdoor niet beperkt mag worden als het even minder gaat. De kinderen van nu zijn de toekomst. Zij zamelen (gebruikt) goed en net speelgoed in en laten de gezinnen die gebruik maken van de Speelgoedbank het weer uitkiezen. - Buurtkamer De Schakel organiseert diverse activiteiten voor de inwoners, zoals creatieve en techniek avonden, kook- en eet avonden en dagbesteding.

- Duurzaamheid: - "Coöperatie Nieuwleusen Synergie heeft als doel om het dorp leefbaar (en betaalbaar) te houden voor iedereen. Dit wil zij bereiken door veel meer in het dorp zelf te doen. In de oprichtingsakte is dit verwoord als “Het (doen) ontwikkelen en (doen) exploiteren van een zelfvoorzienend dorp voor een leefbare toekomst met gebruikmaking van duurzame energie en technieken”. De voordelen die hier uit komen zullen terugvloeien naar de leden. We doen het samen en de baten zijn ook voor ons samen (Veur ons, deur ons). Iedereen die deel wil nemen aan initiatieven van de coöperatie moet lid worden van de coöperatie. Hiervoor is gekozen omdat zo invloed uitgeoefend kan worden op het beleid. Bovendien wordt via het lidmaatschap aangegeven dat je het eens bent met de doelstellingen van de coöperatie, namelijk het nastreven van een zelfvoorzienend dorp voor een leefbare toekomst."

Reactie toevoegen