Noord Deurningen

Plaats
Dorp
Dinkelland
Twente
Overijssel

Noord Deurningen richtingwijzer met koppelteken [640x480].jpg

Noord Deurningen wordt op de plaatsnaamborden zonder koppelteken gespeld, dus houden wij die spelling maar aan als zijnde de kennelijke officiële dan wel voorkeursspelling. Op een richtingbord in de buurt staat het taalkundig wél goed.

Noord Deurningen wordt op de plaatsnaamborden zonder koppelteken gespeld, dus houden wij die spelling maar aan als zijnde de kennelijke officiële dan wel voorkeursspelling. Op een richtingbord in de buurt staat het taalkundig wél goed.

Noord_Deurningen_Grensovergang.jpg

Noord Deurningen, grensovergang, borden aan de Nederlandse zijde van de Rammelbeek die de grens tussen Nederland en Duitsland markeren. Het hectometerpaaltje 24,922 staat aan de Nederlandse zijde van de beek en geeft de afstand tot Lingen (Ems) aan.

Noord Deurningen, grensovergang, borden aan de Nederlandse zijde van de Rammelbeek die de grens tussen Nederland en Duitsland markeren. Het hectometerpaaltje 24,922 staat aan de Nederlandse zijde van de beek en geeft de afstand tot Lingen (Ems) aan.

noord_deurningen_der_bogen.jpg

Noord Deurningen, sculptuur 'Der Bogen'

Noord Deurningen, sculptuur 'Der Bogen'

noord_deurningen_h._jozefkerk.jpg

Noord Deurningen, de RK kerk, gewijd aan de heilige Jozef, op de hoek van de Johanninksweg en de Nieuwewemestraat

Noord Deurningen, de RK kerk, gewijd aan de heilige Jozef, op de hoek van de Johanninksweg en de Nieuwewemestraat

noord_deurningen_voormalige_havezate_tekening_640x480.jpg

Noord Deurningen, tekening van Meyling/A. Schoenmaker uit 1733 van de havezate Het Lubberdink, thans Klooster Noord Deurningen of Klooster Franciscanessen

Noord Deurningen, tekening van Meyling/A. Schoenmaker uit 1733 van de havezate Het Lubberdink, thans Klooster Noord Deurningen of Klooster Franciscanessen

noord_deurningen_douanekantoor.jpg

Noord Deurningen, voormalig douanekantoor

Noord Deurningen, voormalig douanekantoor

Noord Deurningen

Terug naar boven

Status

- Noord Deurningen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Denekamp.

- Het dorp Noord Deurningen heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Denekamp.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Aangezien (zie bij Status) Noord Deurningen in het woonplaatsbesluit van de gemeente formeel niet als woonplaats is vastgesteld, is daarmee ook de spelling niet formeel vastgesteld. Op de plaatsnaamborden staat de plaatsnaam zonder koppelteken, en ook in alle schriftelijke en internetbronnen die wij bekeken hebben van deze plaats staat het zonder koppelteken (hoewel het taalkundig gezien eigenlijk mét koppelteken hoort...), dus wij gaan er maar van uit dat dat dan de correcte spelling is. Hoewel plaatsnaamborden daar ook niet altijd eenduidig in zijn*. Dus wellicht hebben wij elders in het dorp nog een bord met koppelteken over het hoofd gezien... Zo staat er in de buurt een richtingbord met koppelteken (zie foto).
* Zie bijvoorbeeld bij Harbrinkhoek-Mariaparochie.

Oudere vermeldingen
1337-1339 Nort-dorningen, 1385 Noertdoerningen, ca. 1390 Noortdoerunghe, 1448 Noertdorninghen.

Naamsverklaring
Zie Deurningen.

Terug naar boven

Ligging

- Noord Deurningen ligt direct N van Denekamp, tussen Denekamp en de Duitse grens en grenst in het N aan de Duitse stad Nordhorn.

- Je zou gezien de naamgeving verwachten dat het dorp N van Deurningen ligt. Maar Deurningen ligt toch een behoorlijk stuk naar het ZW, W van Oldenzaal, N van Hengelo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Noord Deurningen 138 huizen met 722 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ruim 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Historie en bewoners van erve Vedder, Rodenmorsweg 7.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Tijdens het Dorpsfeest van Noord Deurningen in 2014 opperden enkee dorpsgenoten dat het eigenlijk wel nodig was om de parkeerplaats aan de Nieuwe Wemestraat eens aan te pakken. Al doorfilosoferend, ontstond er uiteindelijk een plan om het hele dorpshart te herinrichten en op te knappen, "want dat was geen overbodige luxe", aldus Randy Oude Engberink, een van de initiatiefnemers. Het plan kwam aanvankelijk uit op een begroting van een half miljoen euro, en dat bleek niet haalbaar. Door aanpassingen en een grote mate van zelfwerkzaamheid hebben ze dat kunnen terugdringen tot 120.000 euro. De herinrichting is eind 2018 gereedgekomen. Er zijn in totaal 30 bomen gekapt. Daarvoor in de plaats is in het hele dorpscentrum, dat wordt omgeven door de Johanninksweg, de Knuifstraat en de Nieuwe Wemestraat, een compleet nieuwe border met bloemen en planten aangelegd. Verder is de parkeerplaats aan de Nieuwe Wemestraat uitgebreid van 24 naar 48 plekken. Dat is gedaan in combinatie met de vervanging van het oude riool en het aanbrengen van nieuwe verlichting. (bron: Tubantia)

- Brochure over de in 2009 in gang gezette Vrijwillige Kavelruil Noord Deurningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Noord Deurningen heeft 2 gemeentelijke monumenten, volgens de lijst onder de link. Maar ook het voormalige douanekantoor bij grensovergang Rammelbeek is een gemeentelijk monument. Tijdens de reconstructie van de grensovergang in 1996, waarbij de huisjes in de middenberm van de weg zijn verwijderd, is dit gebouw, tezamen met de Duitse tegenhanger op de achtergrond (zie foto), behouden gebleven.

- De St. Jozefkerk dateert uit 1934. Noord Deurningen is echter pas een zelfstandige parochie geworden in 1964. Inmiddels is zij met omliggende dorpskerken gefuseerd tot de parochie Lumen Christi. - De kerkdiensten van de St. Jozefkerk zijn ook online te beluisteren.

- Klooster Noord Deurningen is een voormalige havezate en boerenerf. In die tijd heette het Het Lubberdink. Waarschijnlijk bestond dat al vanaf het begin van de 13e eeuw. Het is een klooster geworden toen de zusters Franciscanessen er kwamen wonen, het wordt daarom ook wel klooster Franciscanessen genoemd. Bij het klooster staat nog steeds een boerderij. Het klooster is in handen van de RK Sint Nicolaasstichting.

- Klöpkeshoes Maria Cloese stond oorspronkelijk op erve Grashof. Het bood onderdak aan een 'klopje', die het tot een huis des gebeds maakte. In 1954 is het herbouwd aan de Johanninksweg (t/o nr. 61) en enigszins gewijzigd door architect Morsink uit Oud Ootmarsum, om dienst te kunnen doen als Mariakapel. Nadere informatie over de 'klöpkes' vind je in de kapel. Bij de kapel bevindt zich een klokkenstoel.

- Sculptuur 'Der Bogen' aan de grens tussen Noord Deurningen en Frensdorferhaar (Nordhorn, Duitsland). Het kunstwerk overbrugt de grensbeek Rammelbeek en is bij de reconstructie van de grensovergang in 1996 geplaatst. Op de boog is zowel in het Nederlands als in het Duits de volgende tekst aangebracht: "De boog / Zichtbaar teken van wil tot begrip / in taal / in cultuur / in politiek / in economie / en van mens tot mens".

- Op Het Koetsenerf bij de familie Oude Holtkamp (Venweg 17) staan zo’n 30 antieke koetsen, rijtuigen en boerenkarren opgesteld. De oudste dateren van 1882. Dit rijdend antiekmuseum mag je gratis - op afspraak - komen bekijken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Zoeke Carnaval Noord Deurningen heeft in 2019 het 44-jarig jubileum gevierd (in de carnavalswereld rekenen ze voor jubilea in eenheden van 11 jaar).

- Paasvuur.

- Dorpsfeest (weekend in juni). Voor een indruk van dit evenement zie hier de foto's van het Dorpsfeest editie 2019.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Fietsroute van 30 km vanuit Noord Deurningen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Waar een klein dorp groot in kan zijn; ijsmakers Hermien en Erik Kuiper van De IJskuip uit Noord Deurningen zijn in juli 2017 gekroond tot beste ijsmakers van Europa. Bij een wedstrijd in het Italiaanse Bologna, met 19 concurrenten, is hun honing-yoghurtijs met frambozen en walnoten (met honing uit Ootmarsum, frambozen van hun buurman en walnoten van eigen grond) verkozen tot beste en meest smaakvolle ijs van Europa. Nog een bijzonderheid is dat de ijsboerderij geboortegrond is van wereld- en olympisch kampioen wielrennen Hennie Kuiper. De uitbater is zijn neef (oomzegger). Bij de ijsboerderij is ook een museum te vinden, gewijd aan 'oom Hennie'.

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's en ansichten van Noord Deurningen.

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Noord Deurningen.

- Nieuws: - Nieuws uit Noord Deurningen op Facebook.

- Dorpshuis/MFA: - Kulturhus De Mare is sinds 2009 het multifunctionele middelpunt van Noord Deurningen. Voorheen waren er naast de basisschool en de supermarkt verder geen voorzieningen en was men voor veel zaken op andere plaatsen aangewezen. Vaste huurder Kinderopvang Pardoes vormt samen met de Willibrordschool en sport- en culturele verenigingen het kloppend hart van het gebouw.

Vertegenwoordigers van de buurtschap Loo bij Bahmen, die hier eind 2009 op bezoek zijn geweest om inspiratie op te doen voor de plannen voor hun eigen multifunctionele centrum, beschrijven De Mare als volgt: "Bij aankomst op de ruime parkeerruimte voor De Mare is het overduidelijk dat hier het hart van Noord Deurningen klopt. Een prachtige locatie tussen de kerk en de school. Prachtige klim-, swing- en speeltoestellen, een kunstgrasveld met kooiomheining, ruimte en zandbakken nodigen hier de kinderen uit om mee te doen. Binnen onder het zadeldak is op de begane grond de huisvesting van een 2-in-1 ontmoetingsruimte met audio en visuele installatie, bar, keuken, koelcel, een geweldige aansluitende gymzaal van 12 bij 24 meter, opbergruimtes en de kinderopvang Pardoes op de begaande grond. Boven is de BuitenSchoolse Opvang en de Peuterspeelzaal, een jeugdsoos met alle mogelijke te bedenken audio en visuele installaties. Prachtig transparant aan de basisschool aangebouwd. Met de kerk als directe en goede buur. Doordat deze accommodatie hier gerealiseerd is, heeft het dorp een ontmoetingsruimte voor jong en oud die iedere dag van de week in gebruik is en gedragen wordt door 100 enthousiaste vrijwilligers."

- Onderwijs en kinderopvang: - Ook de Willibrordschool in Noord Deurningen ondervindt de gevolgen van de bevolkingskrimp in bepaalde delen van het platteland. Sinds schooljaar 2014-2015 is het aantal leerlingen geleidelijk gedaald van 126 naar ca. 85. De school is gevestigd in Kulturhus De Mare. "De Willibrord is een school met een katholieke achtergrond, waar iedereen welkom is. Naast het vieren van de christelijke feestdagen vinden we het belangrijk om onze levensbeschouwelijke visie te vertalen naar respect voor elkaar en de omgeving en plaatselijke tradities. Ondersteuning t.a.v. de sacramentsprojecten (Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel) worden vanuit de parochie geïnitieerd. Er wordt ook onderwijs gegeven over andere culturen, geloofs- en levensovertuigingen. In de klas maken we duidelijke afspraken met elkaar over de omgang met elkaar. Vanuit de zeven gewoonten worden leiderschap en eigenaarschap bij leerlingen ontwikkeld. Ze leren hierdoor om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. De zeven gewoonten zijn gericht op persoonlijke groei en op goede relaties met anderen.

De Willibrord is een dynamische school. Onze leerkrachten zijn enthousiast en zijn continu bezig om op basis van evaluatie en zelfreflectie, het onderwijs nóg beter te maken. Hierbij wordt ook overlegd met collega's binnen de onderwijsgemeenschap. De onderwijsgemeenschap bestaat uit de Zevenster, Willibrord en Mariaschool. Daarnaast worden ouders betrokken bij het onderwijs door de korte lijnen met leerkrachten. De Willibrord zit samen met De Mare en de kinderopvang in één pand, expertise wordt onderling gedeeld. Type-instituut CSDenekamp verzorgt na schooltijd typelessen. Verder wordt er samengewerkt met het Onderwijs OndersteuningsCentrum, gemeentelijke jeugdconsulenten en ROC van Twente. De Willibrord blijft graag bij de tijd en staat open voor vernieuwingen. Zo werken we met iPads, Chromebooks, laptops en vaste computers. Leerlingen leren omgaan met de digitale wereld door lessen mediawijsheid. Binnen een eigen digitale leeromgeving kunnen leerlingen werken aan de voor hen belangrijke zaken, naast het (ver)werken op papier. Ouders kunnen de leerontwikkeling van hun kind(eren) volgen middels een digitaal ouderportaal."

- Ook kinderopvang Smallsteps De Mare in Noord Deurningen is gevestigd in Kulterhus De Mare. "In onze groepsruimtes Minous en het Kwetternest kan je kind eindeloos ontdekken. Lekker spelen in de poppenhoek en bouwen in de bouwhoek. Of knutselt hij/zij liever aan de thematafel? Voor de allerkleinsten hebben we een eigen slaapkamer en een grote box. Buiten kan je kind genieten van de speeltuin, of heerlijk rennen, spelen en voetballen. Bij Smallsteps De Mare kan je kleintje zich ook heerlijk uitleven bij de peutergym. Lekker bewegen en een Nijntje beweegdiploma halen! De oudere kinderen spelen voetbal of trefbal. Ook trekken we er regelmatig op uit. Naar de markt, het bos, of eendjes kijken in het park. Dat zit allemaal bij ons in de buurt."

- Jeugd en jongeren: - Jong Noord Deurningen organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten voor de jeugd en jongeren in het dorp.

- Muziek: - "Heb je twijfels of dat instrument, waar je al maanden aan loopt te denken, echt iets voor je is? Wil je graag leren spelen of zingen, maar ben je benieuwd hoe een muziekles nu eigenlijk precies verloopt? Vraag dan een geheel vrijblijvende proefles aan bij muziekschool De Muziekwereld, met vestigingen in Noord Deurningen en Enschede. Een proefles kun je zien als je allereerste muziekles. Naast dat je kennismaakt met je docent leer je dus ook al je instrument bespelen. De proefles wordt afgestemd op jouw niveau, dus als je een beginner bent leer je je instrument goed vasthouden en de eerste noten maken, ben je een gevorderde leerling bekijken we wat je niveau is en wat we voor jou kunnen betekenen. Onze docenten zijn allemaal conservatorium geschoold met een specialisatie in muziekeducatie. Bij ons staat een goede kwalitatieve les, die op de leerling is aangepast, op de eerste plaats. Onze docenten zijn nog studerend of net afgestudeerd en zijn daarom ook goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van lesmethodes."

- Sport: - Klootschietersvereniging Nooit Gedacht is opgericht in 1920. Op hun site vind je een mooi verhaal over ontstaan en ontwikkeling van de vereniging in de loop der jaren.

- Welzijn: - Stichting Samen Welzijn Noord Deurningen organiseert diverse activiteiten, waaronder Ouderengym, Koersbal en Jeu de boules. Sinds juni 2019 is de stichting de trotse eigenaar van een duofiets, die mede mogelijk is gemaakt door het Oranjefonds. Voor mensen die niet meer in staat zijn zelfstandig te fietsen is er nu de mogelijkheid gebruik te maken van deze elektrische duofiets. Samen met iemand genieten van de natuur en misschien wel een ijsje te eten of een terrasje te pakken. Voor wie geen maatje heeft om mee te gaan, in overleg zijn er mogelijkheden. Mocht je gebruik willen maken van deze fiets, dan kun je contact opnemen met T. Tijdhof.

- Duurzaamheid: - Stichting Duurzaam Noord Deurningen zet zich middels diverse initiatieven in om op den duur te komen tot een energieneutraal dorp.

- 7 melkveehouders in Noord Deurningen hebben zich in 2015 verenigd in Energie Coöperatie IJskoud. Na de nodige voorbereidingen en aanleg van de installaties, produceren zij sinds medio 2019 biogas door op het eigen bedrijf de dagverse koeienmest te vergisten. Het geproduceerde biogas wordt via een ruim 10 km lang biogasnetwerk - het eerste in zijn soort - naar het industrieterrein in Denekamp getransporteerd, waar het verschillende bedrijven van duurzame energie t.b.v. warmteproductie voorziet. Dit is ten opzichte van Warmte Kracht Koppeling (elektriciteit + warmte) een duidelijk efficiëntere manier om biogas om te zetten in energie (stoom). Een bijkomend voordeel is dat de uitgegiste mest (digestaat) een hogere stikstofbenutting heeft, zodat de melkveehouders aanzienlijk kunnen besparen op de inkoop van kunstmest.

De 7 melkveehouders leveren maximaal 1,6 miljoen m3 biogas per jaar. Hiermee kan ongeveer 1 miljoen m3 aardgas worden vervangen door een duurzaam alternatief. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse verbruik van ongeveer 900 huishoudens. Met deze vervanging van aardgas door biogas wordt jaarlijks 1,3 miljoen kilo CO2 minder uitgestoten. Energie Coöperatie IJskoud heeft de ambitie om de komende jaren een tweede biogashub te realiseren, zodat uiteindelijk circa 20 melkveehouders biogas produceren en transporteren. "Eindelijk is het zo ver! CoopIJskoud levert vol gas biogas! Op 13 december 2019 was de officiële opening. Gedeputeerde Tijs de Bree opende de gaskraan met ons Real Time Biogas Management Systeem, waarna er gezamenlijk een eitje werd gebakken op biogas. Op een duurzame en innovatieve toekomst!"

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Noord Deurningen.

Reacties

(2)

De genoemde ijsboerderij is geboortegrond van wereld- en olympisch kampioen wielrennen Hennie Kuiper. De uitbater is zijn neef (oomzegger). Bij de ijsboerderij is ook een museum te vinden gewijd aan 'oom' Hennie.

Dank voor de tip! Nóg een van de vele dingen waar dit kleine dorp trots op kan zijn. Dit was ons nog niet bekend. Het is zeker vermeldenswaard. Ik heb het toegevoegd.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen