Noord-Nederland

Streek
GroningenFryslânDrenthe

Westhem.JPG

In Fryslân hebben de kerken vaak een zadeldak en zijn deze in het vlakke Friese land al van ver te zien, zoals hier in Westhem

In Fryslân hebben de kerken vaak een zadeldak en zijn deze in het vlakke Friese land al van ver te zien, zoals hier in Westhem

Doldersum.jpg

De Drentse dorpen zijn vaak gelegen aan een brink, zoals hier in Doldersum

De Drentse dorpen zijn vaak gelegen aan een brink, zoals hier in Doldersum

Niehove.JPG

De provincie Groningen heeft zoveel mooie, oude dorpen, zoals hier Niehove

De provincie Groningen heeft zoveel mooie, oude dorpen, zoals hier Niehove

Noord-Nederland kaart (Kopie) (Kopie).png

Kaart van Noord-Nederland (Groningen, Fryslân en Drenthe) met de gemeentelijke indeling anno 2013

Kaart van Noord-Nederland (Groningen, Fryslân en Drenthe) met de gemeentelijke indeling anno 2013

Noord-Nederland

Terug naar boven

Status

Onder Noord-Nederland, ook wel Het Noorden of Het Noorden des lands, wordt doorgaans het geheel van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe verstaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De in 2013 opgestelde Noordervisie 2040 is een product van de drie provincies in Noord-Nederland, in samenwerking met inwoners, het bedrijfsleven en verschillende belangenorganisaties. Met deze visie geeft het Noorden aan hoe zij aan de slag gaat met onderwerpen als water, voedsel, energie, demografische krimp en arbeidsmarkt. De Noordervisie laat een nieuwe rolverdeling tussen overheid en samenwerking zien. De rol van de overheid verandert van ‘regisseur' naar ‘speler in een netwerk van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties'. De provincies Drenthe, Groningen en Fryslân zoeken nadrukkelijk de samenwerking op, bieden ruimte aan initiatieven en geven waar nodig richting en ondersteuning.

- De Noordelijke Rekenkamer doet in een rapport d.d. juni 2013 aanbevelingen om te komen tot een Noordelijke kenniseconomie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kenniscentrum Herbestemming Noord wil de herbestemming van monumentaal erfgoed in Noord-Nederland een ‘boost’ geven, door samen met eigenaren, (toekomstige) gebruikers, lokale overheden en investeerders te werken aan een kwalitatief hoogwaardige, duurzame en economisch haalbare herbestemming.

Terug naar boven

Evenementen

- De Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland is een initiatief van Stichting Noord-Nederland&. Met de Nieuwjaarsreceptie streeft de stichting naar meer samenwerkingsverbanden in het Noorden. Zo kunnen Groningen, Friesland en Drenthe met hun eigen karakters elkaar ook heel goed versterken en komen ze samen veel verder dan alleen. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie wordt ook jaarlijks de Langmanprijs toegekend, aan een persoon of instantie die grenzeloos denkt, handelt, bestuurt, onderneemt en daarmee impulsen geeft aan de noordelijke opinievorming en/of economische ontwikkeling. De noordelijke regio als sterk collectief, los van provinciegrenzen. Noordkrachtig verbinden in alle facetten. Gebiedscoöperatie Westerkwartier was winnaar van de Langmanprijs 2018.

- "Wat zou op een indrukwekkende en aansprekende manier aandacht vestigen op het klimaatprobleem? Het werd gevraagd aan de Friese jeugd, die met het idee kwam om echt iets groots te doen: twee weken helemaal fossielvrij reizen in de hele provincie! Een idee dat werd opgepikt door de Freonen fan Fossylfry Fryslân, een vriendenvereniging van bedrijven, scholen en andere organisaties, die zich inzetten voor een fossielvrij Friesland in 2025. De Elfwegentocht is georganiseerd om te laten zien hoe we fossielvrij kunnen reizen en om het reizen zonder benzine of diesel ook na deze twee weken mogelijk te maken en te versnellen. Zo draagt de Elfwegentocht bij aan het stoppen van de temperatuurstijging, waardoor hopelijk weer een Elfstedentocht in het verschiet komt. Bedrijven schaften elektrische auto’s aan en promootten carpoolen of forensen per (elektrische) fiets. Scholen hebben de Elfwegentocht opgenomen in het lesprogramma zodat scholieren konden werken aan fossielvrije voertuigen - zoals een elektrische motor en zonneboten - en studenten werkten via stages aan evenementen tijdens de Elfwegentocht.

De Friezen werden voorbereid op het evenement en op diverse manieren zijn ze geholpen om de benzine- of dieselauto te laten staan. Wie van buiten kwam, werd gevraagd de auto op diesel of benzine bij de provinciegrens achter te laten en daar over te stappen op een duurzaam alternatief zoals (elektrische) scooter, fiets of bus, of mee te liften met een elektrische auto. Het slotstuk van de Elfwegentocht was de grootste parade van duurzame voertuigen ooit, over de N31 (ja, de snelweg is er voor afgesloten) en de naastgelegen vaart. Want er werd gestreefd naar een record. Iedereen met een elektrische auto, fiets, boot, scooter, Segway, zonneauto, skeelers of paard was welkom. En natuurlijk waren er ook spectaculaire praalwagens, waterstofauto’s en futuristisch design op de weg. Alles dat zich zonder fossiele brandstof voortbeweegt, was welkom. Meer dan 100.000 Friezen namen van 1-14 juli 2018 deel aan de twee fossielvrije weken (onder de link vind je verslagen van alle 14 dagen)."

In 2020 wordt dit project uitgebreid naar Groningen en Drenthe, heel Noord-Nederland dus. Het heet dan de Fossielvrije Weken, met als thema’s: fossielvrij reizen en plasticvrij leven. "Doe mee en reis fossielvrij tijdens de Fossielvrije Weken! Geef met je bedrijf het goede voorbeeld en lanceer een fossielvrije kilometeractie voor je medewerkers. Of organiseer met de plaatselijke kerk een fossielvrije preek. Doe je liever mee met je sportclub? Op de fiets naar de uitwedstrijden reizen kan prima! Misschien bedenk je liever een leuke actie op school en komen de meesters en juffen liftend! Het maakt niet uit wat je van plan bent tussen 1 en 13 juni 2020, zolang het maar fossielvrij is! Meld je actie nu aan via info@fossielvrijeweken.nl."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Op de site Landschapsgeschiedenis van Noord-Nederland kun je informatie vinden over de opbouw en ontstaansgeschiedenis van de streken in Groningen, Fryslân en Drenthe, en eventueel zelf gegevens zoals veldnamen, verhalen en foto's toevoegen. Het Noorden is op de site in 30 verschillende cultuurlandschappen verdeeld met elk hun eigen kenmerken.

Terug naar boven

Beeld

- De Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen is gespecialiseerd in Noord-Nederland. Maar zij heeft ook veel materiaal van elders in het land en van de wereld. De Bibliotheek heeft veel oude kaarten ook digitaal beschikbaar gesteld.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noord-Nederland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Stichting Noordgedacht heeft tot doel kennis over Noord-Nederland en haar (cultuur-)geschiedenis te verspreiden, en het initiëren en ondersteunen van projecten die te maken hebben met de leefbaarheid van deze regio, en projecten waarbij inwoners van de regio hun verhaal, kunst of vakmanschap voor het voetlicht brengen.

- Media / nieuws: - Podium TV is de sport- en cultuurzender van Noord-Nederland.

- Muziek: - Het Noord Nederlands Orkest (NNO) is opgericht in 1862 en is daarmee Nederlands oudste professionele symfonieorkest. Het brengt symfonische muziek tot leven in de drie provincies van Noord-Nederland, met zo’n 120 concerten per seizoen: in concertzalen, in de openlucht, tijdens festivals en voor scholen. Ook toert het orkest regelmatig naar podia elders in het land, zoals het Concertgebouw in Amsterdam en de Doelen in Rotterdam. Het NNO is - naar eigen zeggen - het meest veelzijdige orkest van Nederland. De programmering is verrassend en breed; van puur en onversneden klassiek tot cross-overs met popmuziek. Het orkest laat graag ‘nieuwe oren’ kennismaken met symfonische muziek, bijvoorbeeld via de Pieter Roelf Jeugd concerten en de gratis lunch- en buitenconcerten. Ook is het NNO geregeld te beluisteren op de radio. Er is een nauwe samenwerking met diverse andere kunstinstellingen, het Prins Claus Conservatorium en de conservatoria in Amsterdam en Den Haag.

Het NNCK is een projectkoor dat onder auspiciën van het NNO samen met het orkest grote en kleine koorwerken uitvoert. Dat zijn vaak koorwerken die, door de grote bezetting of door de hogere moeilijkheidsgraad, door de beste amateurzangers van de regio worden uitgevoerd. Behalve de programmering worden ook de artistieke koers en de kwaliteitsnormen waaraan elke zanger moet voldoen door het NNO bepaald. Het koor verzorgt per seizoen drie à vier grote uitvoeringen die door de verbintenis met het NNO vaak onder internationaal bekende dirigenten plaatsvinden.

- Sinds 2010 is er het Noordpool Orkest, met als werkgebied - en met muzikanten afkomstig uit - heel Noord-Nederland. Het is een 'lichte muziek orkest', dat bestaat uit een bigband met stijkers en houtblazers. Ca. 40 professionele musici spelen "Jazz, Pop, Chanson, Filmmuziek, Musical, Tango, Hiphop, Kleinkunst en nog uit te vinden genres", aldus de site van het orkest. Met spannende arrangementen en daarbij ruimte voor de topsolisten uit het orkest geeft het Noordpool Orkest unieke concerten voor zowel de liefhebber als nieuw en jong publiek. Het Noordpool Orkest werkte onder andere samen met Bert Visscher, Janne Schra, Pé en Rinus, Ellen ten Damme, Ed Kowalczyk en Iris Kroes.

Behalve met concerten en opnamen wil het Noordpool Orkest de Noord-Nederlandse lichte muziek cultuur ook inspireren met een vernieuwend talentontwikkelingstraject. Met een voorbeeldfunctie voor vele semi-professionele en amateurmusici is er bijvoorbeeld sprake van masterclasses, coaching, mee-repeteren, arrangeursworkshops, en een pop/jazz muziekprijs Noord-Nederland.

- Politie Orkest Noord-Nederland (PONN) is het muzikale visitekaartje van de politie-eenheid in deze regio. Chef-dirigent is Frank Samsom. Het PONN kiest bewust voor een breed repertoire dat bestaat uit originele composities voor blaasorkest, bewerkingen van klassiek repertoire en goed gecomponeerde of gearrangeerde werken uit de jazz- en lichte muziek. Als ‘bedrijfsorkest’ luistert het PONN alle beëdigingsceremoniën van de regio op en is muzikaal aanwezig bij alle diploma-uitreikingen aan studenten van de Politie Academie locatie Drachten. Het PONN heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het begeleiden van (regionale) vocalisten. Natuurlijk verzorgt het PONN ook zelfstandig avondvullende (benefiet)concerten en neemt het orkest deel aan herdenkingen en ceremonies binnen de politieorganisatie, voor Defensie en voor burger-instanties.

- "Noord Nederlands Jagers Koor Prins-Hendrik is opgericht in 1991. Genoemd naar Prins Hendrik, de echtgenoot van Koningin Wilhelmina, vanwege zijn verdiensten als natuurbeschermer en als deskundige in de bosbouw. Wij zijn een mannenkoor en zingen uitsluitend 2-, 3- en 4-stemmig a-capella. Het repertoire bestaat uit romantische Nederlands- en Duitstalige volksliederen over de natuur en de jacht, soms met een ondeugend tintje. Met onze optredens wil het koor op artistieke wijze zingen over de verbondenheid met de natuur, waarbij de jager, boer en visser een bijzondere plaats innemen. De koorleden komen uit heel Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). De repetities worden gehouden in kerkcentrum Pro Regge in Donkerbroek. Wij treden op in verzorgingshuizen, bij ouderenverenigingen, St. Hubertus vieringen, in de groene sector waaronder Wild Beheers Eenheden, en bij alle andere feestelijke gebeurtenissen." Zie ook deze video t.g.v. het 25-jarig bestaan in 2016.

- Duurzaamheid: - Leg alleen nog zonneparken aan waar de lokale gemeenschap over meebeslist en waarvan de verdiensten aan hen ten goede komen. Dat is de boodschap van de noordelijke energiekoepels en natuur- en milieufederaties in hun gezamenlijke, in oktober 2018 verschenen Manifest Zonneparken Noord-Nederland. Het manifest is opgesteld door EnergieVanOns, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Natuur en Milieufederatie Groningen, de Friese Milieu Federatie, de Groninger Energiekoepel, Us Kooperaasje en de Drentse Koepel Energie Initiatieven.

De opstellers van het manifest stellen dat grote zonneparken noodzakelijk zijn voor de energietransitie, ook in Noord-Nederland. Tegelijkertijd constateren zij dat de realisatie van deze parken beter moet. Op dit moment wordt er onvoldoende rekening gehouden met omwonenden, natuur en landschap. Er zijn voldoende mogelijkheden om op grote schaal duurzame en lokale energie op te wekken, waar de gemeenschap over meebeslist én waarvan de verdiensten ten goede komen aan de lokale gemeenschap. De organisaties roepen overheden op om daar werk van te maken.

Met het manifest geven de organisaties 7 vuistregels bij de aanleg van zonneparken. Geef prioriteit aan zon op daken, bedrijventerreinen, geluidswallen en verweesde gronden bij het zoeken naar geschikte locaties voor zonneparken. Verder vinden zij het belangrijk dat elk zonnepark samen met bewoners ontworpen en landschappelijk ingepast wordt en dat de opbrengsten op een eerlijke manier gedeeld moeten worden. Ook roepen zij op om de lokale energiebeweging te ondersteunen en als voorwaarde op te nemen. Elk zonnepark in het landelijk gebied moet een toegevoegde waarde hebben voor landschap en biodiversiteit. De organisaties roepen overheden en ontwikkelaars op om deze vuistregels over te nemen als voorwaarde voor de realisatie van nieuwe zonneparken. De partijen doen bewoners, overheden en projectontwikkelaars in Noord-Nederland het aanbod om vanuit hun kennis en ervaring mee te werken aan mogelijkheden om zonneparken meer van en voor de omgeving te laten zijn. (bron: Natuur en Milieufederatie Groningen, 19-10-2018)

- "In Groningen, Fryslân en Drenthe willen we écht werk maken van de energietransitie. Niet blijven mijmeren over een betere toekomst voor de volgende generatie, maar actie! Werken aan concrete plannen die bijdragen aan klimaatneutraliteit in 2050. Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 zijn de eerste klimaatacties in gang gezet. Maar dat alleen is niet genoeg. Het is tijd om de klimaattop naar de regio te halen en het stokje over te nemen. Daarom organiseerden we op 9 november 2017 de Klimaattop Noord-Nederland, in het Energy Academy gebouw in Groningen. Een dag waarop we samen met bedrijven, overheden en instellingen uit de drie noordelijke provincies zelf de regie pakten, concrete afspraken maakten, elkaar inspireerden en de regio als koploper op de kaart hebben gezet. Thema's die aan bod zijn gekomen: slim duurzaam produceren, slim besparen in de gebouwde omgeving, slim besparen in de industrie, slim balanceren en nog veel meer...

Slim duurzaam produceren. Noord-Nederland is nationaal koploper in het aandeel duurzame energie. Dit komt door de forse investeringen van de afgelopen jaren. Zo wordt met zonne-energie in het Noorden nu al twee keer meer energie opgewekt dan het landelijk gemiddelde. Naar de toekomst zal dit een grote vlucht nemen door de groei van duurzame energie: biomassa, windenergie en de grote groei van zonneparken en zon op daken. Kenmerkend is het aantal grote en kleine regionale initiatiefnemers dat aan de slag wil met het lokaal opwekken van duurzame energie.

Slim besparen in de gebouwde omgeving. De gebouwde omgeving is een essentiële bouwsteen van een slim en duurzaam energiesysteem. De ambitie ‘van het gas af’ zal leiden tot een verschuiving naar ‘all electric’ en duurzame warmte. We werken in Noord-Nederland aan het in balans brengen van het lokaal opwekken en afnemen. Alle niveaus steken veel geld, tijd en energie in de stapsgewijze aanpak om de gebouwde omgeving energieneutraal te maken.

Slim besparen in de industrie. Noord-Nederland heeft in enkele grote clusters veel zware industrie, waar aangetoond is dat door energiebesparing veel winst valt te behalen. Wij stimuleren energiebesparing en innovatie bij de energie-intensieve bedrijven, bijvoorbeeld via de Economic Board en het intensiveren van toezicht en handhaving.

Slim balanceren. Met de energie-infrastructuur in Noord-Nederland vormen we nu al een buffer en rotonde in het internationale energiesysteem. De behoefte daaraan zal toenemen als gevolg van het groeiende aanbod aan hernieuwbare energie. Innovaties, zoals het ombouwen van de NUON-magnumcentrale tot waterstofbatterij, bieden de oplossing voor toekomstig overaanbod van windenergie. Niet alleen talloze projecten maken dat we hierin nationaal op kop lopen. Door de nauwe samenwerking met Duitsland (Nedersaksen) zijn we ook voorloper binnen de Europese Energie Unie. Deze internationale regio is de optimale omgeving voor innovatieve projecten die de blueprint vormen voor het Europese energiesysteem van de toekomst.

En nog veel meer... Er is ruimte voor nog veel meer thema's die bijdragen aan een gebalanceerd, slim en duurzaam energiesysteem in Noord-Nederland. Denk aan slim transporteren en vervoeren, slim verduurzamen bij de overheid, circulaire economie, kennis en gedrag, landbouw en onderwijs."

- Openbaar vervoer: - In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel, en samen met de vervoerders NS en Arriva, werkt ProRail met Spoorplan Noord-Nederland aan circa 20 spoorprojecten in deze regio, met een totale investering van 1 miljard euro. Van spooruitbreiding, nieuwe stations tot tunnels en opstelterreinen. Ze dragen allemaal bij aan een betere bereikbaarheid van het noorden.

- Mobiliteit: - De combinatie van vergrijzing en - actuele of voorziene - bevolkingsdaling kan in landelijk gebied leiden tot slechtere bereikbaarheid van vooral bovenlokale voorzieningen. Dé oplossing bestaat niet, maar ligt in een slimme combinatie van maatregelen. Soms groot, soms klein, soms door overheden gestuurd, soms uit de samenleving zelf. Soms betrekking hebbend op mobiliteit, soms op heel ander terrein. De gezamenlijke provincies in Noord-Nederland hebben via het programma ‘Anders benutten’ aangegeven hoe zo’n combinatie eruit kan zien.Elke noordelijke provincie heeft zijn krimp- of anticipatiegebieden waar op afzienbare termijn krimp te verwachten is . Krimp hoeft geen ramp te zijn, maar het is wel lastig dat zoveel voorzieningen verdwijnen of op grotere afstand komen te liggen. Denk aan voortgezet onderwijs, gezondheidszorg, winkels voor niet-dagelijkse goederen. Tel daarbij op dat traditioneel ov niet steeds een goede oplossing biedt, dat in de zorg meer beroep op zelfredzaamheid wordt gedaan en er tekent zich een opgave af om bovenlokale voorzieningen in het landelijk gebied bereikbaar te houden.

Hoe je dat níet doet is wel duidelijk: door elk uur een vrijwel lege bus een slingerende route door elk dorp te laten rijden. Zo’n oplossing is duur en sluit steeds slechter aan op de maatschappelijke vraag. De toekomst zal eerder in een voor elk gebied anders uitvallende mix liggen, met als elementen een grofmaziger net van snellere openbaarvervoerlijnen, een systeem van ‘doelgroepenvervoer’ (Wmo-, leerlingenvervoer) dat ook openbaar-vervoerreizigers meeneemt, vervoersaanbod dat spontaan vanuit de gemeenschap ontwikkeld wordt (liftcentrales, deelauto’s), slimme locatiekeuze van vervoerknopen en voorzieningen, het brengen van voorzieningen naar de mensen, in fysieke of digitale vorm (denk aan delen van de gezondheidszorg en misschien onderwijs). Overal zien we deze zoektocht. Daarbij bestaat hét recept niet. Het zal overal gaan om een steeds andere mix van maatregelen, die tezamen een pakket werkzame bestanddelen moeten vormen om de bereikbaarheid te verbeteren. In dit artikel (april 2019) een verslag van deze zoektocht in Noord-Nederland, onder de vlag van het programma ‘Anders benutten’ (auteur: Peter Schouten, zelfstandig adviseur bij SchoutenConsult en projectleider ‘Anders benutten’ van oktober 2017 tot november 2018).

- Bedrijfsleven / ondernemen: - De NOM investeert in de ontwikkeling van Noord-Nederland. En daar kun je als ondernemer gebruik van maken. Je kunt in alle fasen van je bedrijf een beroep op hen doen. Vanaf de start totdat je organisatie zo goed als volgroeid is. En zelfs nog verder: tot opvolging of overname. Zij kunnen je helpen je ideeën van de grond te krijgen, je ambities waar te maken en groei te realiseren. Bijvoorbeeld door je in contact te brengen met de juiste mensen, door je een financiering te verstrekken, kansen te vertalen naar concrete mogelijkheden of je te helpen met het vinden van een geschikte locatie.

- In het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) bundelen de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe al meer dan 20 jaar hun krachten om ondernemers, samen met gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties te ondersteunen en van deze regio een nog bloeiender economie te maken. Dat doet SNN door noordelijke samenwerking te faciliteren en door innovaties van ondernemers te stimuleren met subsidiegelden. Directeur Eise van der Sluis: “Economische ontwikkeling draait al een tijd niet meer alleen om welvaart; welbevinden wordt steeds belangrijker. We willen dan ook vanuit de versterking van het bruto regionaal geluk kijken naar de kansen in onze regio. Is onze economische groei ook inclusief, duurzaam en maatschappelijk relevant, of nemen we een hypotheek op de toekomst van onze kinderen? Dát is het nieuwe economische denken en dat lukt alleen als je samenwerkt. Samenwerken doen we vanuit de inhoud. We kijken per opgave: Wie kan hier van waarde zijn? Daarbij is iedereen die meedoet ook eigenaar van de opgave; niet de bestuurlijke structuur, maar de beoogde impact staat centraal. Dat leidt tot interessante vormen van samenwerking en nieuwe businesskansen." - Lees hier het interview met Eise van der Sluis over SNN.

Het SNN brengt partijen samen, stimuleert innovatie met subsidies. Het SNN zet zich voor Noord-Nederland in voor: de bestuurlijke afstemming, het verstrekken van subsidies, een gezamenlijke lobby, en een netwerk voor het bundelen van krachten. De drie noordelijke provincies en de vier grote steden stemmen binnen het SNN hun ruimtelijk-economisch beleid op elkaar af. Ook kijkt het SNN geregeld over de grenzen. Zo is er een belangrijk samenwerkingsverband met Noordwest-Duitsland (Nedersaksen), op de gebieden natuur en milieu, leefbaarheid, krimp, gezondheidszorg, cultuur(historie) en toerisme, en ook op terreinen als energie, gezond ouder worden, arbeidsmarkt, bio-economie en midden- en kleinbedrijf.

Het SNN beheert en verdeelt de subsidies van het Rijk en Europa. Het doel is daarmee de economie te versterken. Die subsidies, zoals EFRO en INTERREG, worden voor bepaalde programmaperiodes verstrekt. De subsidie gaat naar grote infrastructurele en vernieuwende projecten. De subsidie is ook bestemd om het regionale midden- en kleinbedrijf, de motor van de noordelijke economie, te stimuleren. De drie provincies en de vier grote steden gebruiken het SNN om samen op te trekken richting Rijk en Europese Unie. Ze hebben een gemeenschappelijke agenda en komen op voor de belangen van Noord-Nederland. Het SNN laat zien wat er in het Noorden gebeurt en wat er nodig is om die beweging te versterken. Er is geen andere regio in Nederland waar zo intensief wordt samengewerkt. Een sterke gezamenlijke lobby waar niemand om heen kan. Het SNN vervult een netwerkfunctie voor overheden, kennisinstellingen en intermediaire organisaties in deze regio. Ook in de richting van buitenlandse overheden, instellingen en bedrijven. Het SNN is het loket waar ze terecht kunnen als ze projecten en activiteiten in of met de regio willen starten. Het SNN brengt partijen bijeen en schept of versterkt de randvoorwaarden om projecten tot een succes te maken. - Zie ook de brochure 'De kracht van het Noorden'.

- Agrarisch: - "De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland* kan van start. Op de Natuurtop in oktober 2019 hebben de gedeputeerden van de drie Noordelijke provincies en het Ministerie van LNV hun handtekening onder de Deal gezet. De provincies investeren samen 10 miljoen euro. Het Rijk stelt eveneens 10 miljoen beschikbaar. Doel van deze Regio Deal is een economisch sterke landbouwsector, die bijdraagt aan de biodiversiteit (een goede afwisseling in plant- en diersoorten), een gezonde bodem en een gevarieerd en (be)leefbaar platteland. Overgang naar de productie van zoveel mogelijk voedsel tegen een zo laag mogelijke belasting van het milieu (kringlooplandbouw) wordt gestimuleerd. Daarnaast zoekt de Regio Deal naar manieren voor boeren om een financieel duurzaam bestaan op te bouwen. Het Noorden en het rijk gaan zich daar de komende vier jaar extra voor inzetten. Samen met de agrariërs, landbouwpartners, grondeigenaren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.
* Zie ook de Brochure met de samenvatting van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland.

Gebiedsgerichte aanpak
Dit doen zij door in acht gebieden streefbeelden en actieplannen op te stellen en vervolgens in de praktijk instrumenten en werkwijzen te ontwikkelen die natuurinclusief boeren aantrekkelijk en rendabel maken. De gebieden verschillen sterk van elkaar en zijn representatief voor bodemsoort, waterhuishouding en grondgebruik in Nederland. Zo kan de opgedane kennis ook in andere provincies worden benut. In Noord-Nederland lopen al initiatieven waar we van kunnen leren. Daarom ondersteunt de Regio Deal vooruitlopend op de streefbeelden en actieplannen zeven voorbeeldprojecten. Een greep uit de voorbeeldprojecten:

Biodiversiteitsmonitor: BO Akkerbouw, Wereld Natuur Fonds, provincie Groningen en Rabobank ontwikkelen samen een zogeheten biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw. Dit instrument gaat de biodiversiteit in kaart brengen. Als stimulans, maar ook als verdienmodel voor de boer.

Verduurzamen melkveehouderij: De provincie Drenthe, boeren en natuurorganisaties en het agrarisch bedrijfsleven werken samen aan het verduurzamen van de Drentse melkveehouderij. De aanpak bestaat uit concrete maatregelen om melkveehouders te ondersteunen om hun bedrijf te verduurzamen. Ze krijgen een bedrijfseigen plan en een financiële beloning voor daadwerkelijke stappen. Ook kennisuitwisseling is een speerpunt. Ambitie is een gesloten kringloop in 2025.

Scenario en kringloopwijzer voor circulaire landbouw: Staatsbosbeheer, de Provincie Fryslân, gemeente Heerenveen, Wetterskip Fryslân, Universiteit Wageningen en Gebiedscommissie Aldeboarn-De Deelen ontwikkelen samen een scenario en kringloopwijzer voor circulaire landbouw in het kwetsbare Friese veenweidegebied." (bron: Provincie Fryslân, oktober 2019)

- ICT: - "Samenwerking Noord is dé IT netwerkorganisatie van Noord-Nederland. Wij: Bundelen de gezamenlijke kracht van (semi-)overheid en private partijen (als pilot voor het jaar 2017). In de samenwerking wordt de kracht van de aangesloten organisaties gebundeld onder andere op het gebied van datacenterdienstverlening en ICT beheer; Delen en borgen ICT kennis en diensten. Wij zetten aanwezige kennis in om de continuïteit, flexibiliteit en het innovatief vermogen van onze medewerkers en onze organisaties te versterken; Verminderen de ICT kosten. Door samen te werken en kennis en ervaringen te delen besparen wij op ICT uitgaven; Ontwikkelen attractief werkgeverschap en optimaliseren de arbeidsmarkt. Wij leveren een bijdrage aan een goede aansluiting tussen overheid, onderwijs en de arbeidsmarkt, onder andere door uitwisseling van medewerkers tussen de aangesloten organisaties en het bieden van opleidingen, her- en bijscholing. Daarnaast streven wij naar behoud van ICT talent voor de regio; Leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio als aantrekkelijke en economisch sterke regio. Wij streven naar behoud en het verder ontwikkelen van de ICT werkgelegenheid in de regio."

- Infrastructuur: - Rijkswaterstaat Noord-Nederland verzorgt onderhoud, beheer en aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in Groningen, Friesland en Drenthe.

- Leefomgeving/Duurzaamheid/Gezondheid en Welzijn: - "Kenniscentrum NoorderRuimte van Hanzehogeschool Groningen doet praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde omgeving in Noord-Nederland. Hierbij richten wij ons op vier thema's: Aardbevingen, Leefomgeving, Duurzaamheid en Gezondheid en Welzijn. Deze thema's sluiten ook aan bij de vraagtukken en opgaven die spelen in het Noorden. Wat wij allen delen binnen NoorderRuimte is onze nieuwsgierigheid en passie voor een verbeterd (her)ontwerp van de gebouwde omgeving voor mensen. Alle lectoraten en lectoren geven hier hun eigen invulling aan en hebben hun eigen expertise. In Kenniscentrum NoorderRuimte zijn de lectoraten Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen, Facility Management, Leefomgeving in Transitie, Ruimtelijke Transformaties-Water, Ruimtelijke Transformaties-Energie en Vastgoed gebundeld.

De lectoraten en lectoren van NoorderRuimte werken nauw samen binnen de vier thema's aan het (her)ontwerp van de gebouwde omgeving in Noord-Nederland. Zoals gezegd kiezen zij daarbij hun eigen invalshoek: Voor Facility Management is dat de relatie tussen mens, organisatie, ruimte en infrastructuur. Het lectoraat Leefomgeving in Transitie doet onderzoek naar de leefomgeving en hoe deze verandert door bevolkingsdaling. Maatschappelijk Vastgoed richt zich op het begrijpen en operationaliseren van de waarde van vastgoed voor gebruikers, terwijl het lectoraat Ruimtelijke Transformaties onderzoek doet naar klimaatadaptieve steden, duurzaam ontwikkelen en hergebruik en reconstructie. Bij het lectoraat Vastgoed ligt de focus op onderzoek naar de realisatie, de aan- en verkoop, het gebruik en het beheer van de gebouwde omgeving. Het lectoraat Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen tot slot, doet onderzoek naar aardbevingsbestendig bouwen en naar de gevolgen van aardbevingen voor de mensen in het gebied, o.a. qua leefbaarheid, gezondheid, woningmarkt, kansen in duurzaamheid/energietransitie.

Binnen NoorderRuimte werken lectoren, promovendi, docentonderzoekers, studenten en professionals met elkaar aan onderzoeksvraagstukken in Noord-Nederland. Al onze projecten hebben een externe opdrachtgever: het gaat altijd om praktijkgericht onderzoek, onderzoek dat ertoe doet, met een vraag vanuit de praktijk. De kracht van NoorderRuimte zit in de integrale aanpak en benadering. Vraagstukken zijn bijna nooit monodisciplinair. Als professional heb je ook altijd met meerdere disciplines en meerdere invalshoeken te maken. Voor de opleidingen en studenten betekent dat leren kijken over de grenzen van het eigen vakgebied. Onze junior medewerkers (studenten) die bij NoorderRuimte afstuderen, stage lopen of anderszins onderzoek doen, leren multidisciplinair samen te werken aan uitdagende projecten in de praktijk. Voor bedrijven en overheden biedt het kenniscentrum graag de mogelijkheid tot het (laten) uitvoeren van toegepast onderzoek. Nieuwe kennis opdoen, nieuwe invalshoeken ervaren, verder borduren op eerder onderzoek, van en met elkaar leren en werken en toegang tot een breed netwerk: NoorderRuimte biedt het allemaal. Meer informatie over de toekomst van het Kenniscentrum NoorderRuimte vind je in de Position Paper 2020."

Reactie toevoegen