Oostrum (Limburg)

Plaats
Dorp
Venray
Noord-Limburg
Limburg

Oostrum (Limburg)

Terug naar boven

Status

- Oostrum is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Venray.

- Onder het dorp Oostrum valt ook de buurtschap Boshuizen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Aostrem of Aostrum.

Oudere vermeldingen
1257 Oesterham, 1375 Oesterem, Oisterham, 1400 Oestrem, 1402 Oestrum, 1424 Oesterhom, 15e eeuw Oesterhem, 1631 Oisterum, 1803-1820 Oostrum.

Naamsverklaring
Samenstelling van ooster 'oostelijk gelegen' en ham 'aangeslibd land gelegen in een bocht van een waterloop'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Oostrum ligt direct W van Venray en grenst in het W aan de A73.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oostrum 32 huizen met 190 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oostrumse watermolen
De Oostrumse watermolen is een verdwenen watermolen, destijds gelegen op adres Buitenhof 2 te Oostrum. De watermolen lag op de Oostrumse Beek aan de zuidkant van het dorp. De molen werd ook Campsmolen genoemd, verwijzend naar de familie Camps die een eeuw lang de molen en bijgelegen boerderij in bezit had. De molen was de bovenste molen op de beek, de onderste molen was de onder Geijsteren beschreven Rosmolen. De molen had een groot waterrad gehad met daarbij een as, een kamrad, een steenrad en twee molenstenen. Eenmalig wordt vermeld dat de molen een rosmolen was, verder werd zij gebruikt om graan te malen en als oliemolen. In 1732 werd de molen aangekocht door het nonnenconvent Bethlehem der Augustinessen. Zij waren in de nabijheid van de molen gevestigd. In 1802 werd het klooster opgeheven en in beslag genomen door de Franse overheid, waarna het openbaar werd verkocht. In 1806 werd Barthold, baron De Cocq van Haeften, de nieuwe eigenaar van de molen. Het grootste deel van het klooster liet hij slopen om met het materiaal zijn kasteel in Blitterswijck te restaureren.

In 1803 werd de molen door Domeinen verpacht. Daarna kreeg het verschillende pachters in de jaren die volgden. In 1820 kwam de molen in het bezit van Peter Camps. Tot 1917 bleef de watermolen eigendom van deze familie. In dat jaar is de molen stilgelegd, en zijn de stuwrechten door de gemeente Venray afgekocht met als doel om de waterlossingen te verbeteren betreffende de Oostrumse Beek en de Loobeek met zijbeken. Het waterrad van meer dan 5 meter doorsnee en de bijbehorende waterwerken zijn in 1917 gesloopt. Ook de grote boerderij van de familie Camps aan de andere zijde van de beek is afgebroken. Het enige wat overbleef was een klein watervalletje. Thans ligt de overgebleven, rijksmonumentale boerderij/woning midden in een nieuwe woonwijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oostrum heeft 8 rijksmonumenten.

- Mogelijk was hier omstreeks 1300 al een romaanse kapel, de Mariakapel. Omstreeks 1400 is een bakstenen eenbeukige kerk gebouwd in laatgotische stijl. Aan een toren is toen begonnen, maar deze is pas in 1888 afgebouwd. De architect was Jan Jorna. Oostrum is lange tijd afhankelijk geweest van de Sint-Petrus' Bandenparochie te Venray. Pas in 1938 wordt het dorp een zelfstandige parochie, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Geboorte. Omdat de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk (Monseigneur Hanssenstraat 22) te klein was geworden, is in 1935-1936 een grote driebeukige kruisbasiliek tegen het oude schip aangebouwd. Het oude koor werd aldus een zijkapel en het schip een ingangsportaal. De nieuwgebouwde kerk, ontworpen door J. Coumans, is in neogotische stijl.

In 1944 is de toren door de bezetter opgeblazen. De kerk is in 1952-1953 hersteld, waarbij de toren niet is herbouwd; de benedenbouw ervan kwam onder het dak van het oude schip. In plaats daarvan kwam er een achtkante dakruiter op het koor. De nieuwe kerk heeft een interieur van schoon metselwerk, met kruisribgewelven. De oude kerk heeft enkele boeiende kraagstenen en sluitstenen die deels tot de 14e eeuw teruggaan. Verder bezit de kerk een 14e-eeuws Mariabeeld, een beeld van Christus die zijn wonden toont, uit het laatste kwart van de 15e eeuw, en een calvariegroep van omstreeks 1500. Het Mariabeeld, Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken, was het doel van bedevaarten.

Over het Mariabeeldje gaat de volgende legende: Een boer in Oostrum vond in zijn vlasakker een Mariabeeldje en hoorde een stem: "Hier wil ik rusten". De boer nam het beeldje mee en beloofde een kapel te bouwen op die plaats wanneer zijn vlasoogst goed zou zijn. De volgende dag stond zijn vlas in volle bloei. De boer hield zijn woord en stichtte het kapelletje. Dit zou omstreeks 1350 hebben plaatsgevonden en daarna mondeling zijn overgeleverd. De zusters van het nabijgelegen klooster Bethlehem mochten vanaf 1483 gebruik maken van de kapel mits die "inwoonders van Oistenroij ende een ieder uyt devotie vry acces zal hebben totte zelve capelle". In 1599 wordt voor het eerst melding gemaakt van een Mariaprocessie, waarbij het beeld door zes jonge Lieve Vrouwemeiden (bruidjes) werd rondgedragen. De Mariadevotie heeft tot vandaag de dag standgehouden. Het dorp heeft nog altijd een eigen parochie: de Parochie OLV Geboorte.

- Trans Cedron is een begraafplaats en nabijgelegen kruiswegpark in Oostrum (Meijerlaan 1). De naam betekent 'over de beek', waarmee de Styx bedoeld kan zijn. Van belang is de Calvarieberg, aangelegd in 1909. Het betreft een grot met twee wenende engelen en een piëta. Voorts is er een beeld dat de Graflegging weergeeft. Boven op de rijksmonumentale grot bevindt zich een houten kruisbeeld. Verder zijn er 11 vrijstaande en gelijkvormige niskapelletjes die Kruiswegstaties bevatten in reliëf. Deze kapelletjes zijn gebouwd in het tijdvak 1912-1916. De kapelletjes zijn uitgevoerd in gekleurde baksteen met enkele natuurstenen elementen. De overige drie staties vind je bij de Calvarieberg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting het Limburgs Landschap heeft eind 2010 7 hectare bos geplant in het Hoogzand, gelegen O van Oostrum, tussen de Rooijse Wissel en het Wanssums ven. Het gaat om ruim 30.000 bomen en struiken. Het bos krijgt aan de randen verschillende soorten struiken. Zo ontstaat uiteindelijk een fraai bos dat aan de randen geleidelijk overgaat via de struiken naar een lage kruidenrijke begroeiing. Juist van die overgangen maken veel planten en dieren gebruik, vlinders kunnen zonnen op de bladeren van de stuiken, vogels vinden er een ideale broedplek en kleine zoogdieren vinden er een schuilplek. En de das kan door deze aanleg prima zijn weg vinden naar de andere bos- en natuurgebieden van de Witte Vennen, Rooijse Wissel en het Wanssums Ven.

De aangeplante rogge wordt niet geoogst en is dus voedsel voor vogels. In de jaren erop zullen de groter wordende bomen langzaamaan de rogge terugdringen en zal een meer natuurlijke bosondergroei ontstaan. Het project Hoogzand is een compensatie voor natuur die elders in de regio door economische ontwikkelingen verloren is gegaan. (bron: Limburgs Landschap, 1-11-2010)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oostrum, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oostrum.

- Onderwijs: - "Basisschool De Meulebeek is een katholieke basisschool in het dorp Oostrum. De naam “Meulebeek” herinnert ons aan de vroegere watermolen en de Oostrumse beek. De naam doet ons ook denken aan water: kracht, flexibiliteit, beweging, doorgaande lijn en harmonie. Het zijn termen die passen binnen de visie die het team met hard en enthousiast werken realiseert. Op een school draait het om de kinderen. We vinden het belangrijk dat je kind elke dag met plezier naar school gaat en we willen er met elkaar een goede school van maken. Met beide benen in de maatschappij staande schenken wij aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Op een eigentijdse wijze verbinden we tijdloze waarden en normen aan katholieke tradities, inspiraties en vieringen. Waarden als rechtvaardigheid, eerlijkheid, respect, waarderen en vertrouwen staan bij ons hoog in het vaandel en geven richting aan ons onderwijs. We vinden het belangrijk dat een kind zich ontwikkelt tot een eerlijk, sociaal, verantwoordelijk en respectvol mens. Basisschool De Meulebeek is daarom ook een school waar ieders godsdienst of levensbeschouwing wordt gerespecteerd en gewaardeerd."

- Muziek: - "Harmonie Sub Matris Tutela (SMT) is opgericht in 1918 als fanfare en in 1927 omgezet in een harmonie. De naam betekent 'Onder Moeders Bescherming' en refereert daarmee aan het feit dat Oostrum al meer dan 650 jaar een Maria bedevaartsoord is. Bij de oprichting telde de vereniging 24 leden. Nu, ruim 100 jaar later, bestaat de vereniging uit zo'n 140 leden. De muziekvereniging bestaat uit een harmonie-orkest (60 muzikanten), een tamboerkorps (10 leden), een leerlingenorkest en enkele leerling-tamboers die onder de naam Hit-It optreden. Daarnaast heeft de vereniging nog diverse buitengewone leden.

Het orkest en leerlingenorkest staan onder leiding van dirigent Henk Houben uit Roermond. Het orkest heeft in 2003 in de 3e divisie deelgenomen aan het bondsconcours van de KNFM. De deelname werd beloond met een score van 91,92 punten en dat betekende een 1e prijs met promotie naar de 2e divisie en lof der jury. In 2007 werd opnieuw deelgenomen aan een concours en beoordeelde de jury het optreden van de harmonie met 85,67 punten, een 1e prijs met promotie naar de hoogste divisie in de Nederlandse blaasmuziek, de 1e divisie. Onze muziekvereniging heeft ook een actieve drumband. Deze speelt op het hoogste niveau, de 1e divisie. De groep staat sinds 2008 onder leiding van instructeur Hans Simons." - SMT heeft een mooie video gemaakt, waarin ze de diverse onderdelen aan je voorstellen en laten zien wat ze allemaal doen om de jeugd van onder meer de basisschool te laten kennismaken met muziek maken.

- Sport: - Voetbalvereniging SVO Oostrum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oostrum.

Reactie toevoegen