Ouderkerk aan de Amstel

Plaats
Dorp
Ouder-Amstel Amstelveen
Amstelland
Noord-Holland

Ouderkerk ad Amstel (3).JPG

Ouderkerk aan de Amstel binnengekomen

Ouderkerk aan de Amstel binnengekomen

Ouderkerk ad Mstel..JPG

Middenin Ouderkerk aan de Amstel

Middenin Ouderkerk aan de Amstel

Ouderkerk ad de Amstel.JPG

De RK kerk, met links op de voorgrond de Joodse begraafplaats Beth Haim. Zie voor deze laatste de link onder het kopje Bezienswaardigheden.

De RK kerk, met links op de voorgrond de Joodse begraafplaats Beth Haim. Zie voor deze laatste de link onder het kopje Bezienswaardigheden.

Ouderkerk AD Amstel.JPG

De Voetangelbrug waar de wateren Waver, Holendrecht en Bullewijk samenkomen

De Voetangelbrug waar de wateren Waver, Holendrecht en Bullewijk samenkomen

Ouderkerk AD Amstel (2).jpg

Vanaf de Voetangelbrug kijken we in noordelijke richting naar Ouderkerk aan de Amstel

Vanaf de Voetangelbrug kijken we in noordelijke richting naar Ouderkerk aan de Amstel

Ouderkerk aan de Amstel

Terug naar boven

Status

- Ouderkerk aan de Amstel is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland, in grotendeels gemeente Ouder-Amstel, deels gemeente Amstelveen (die t/m 1963 Nieuwer-Amstel heeft geheten).

- Bij de invoering van het huidige postcodesysteem in 1978, heeft alleen de gemeente Ouder-Amstel een eigen postcode (1191) en postale plaatsnaam aangevraagd voor haar deel van Ouderkerk aan de Amstel. Amstelveen heeft dat voor haar deel niet gedaan, waardoor dat deel voor de postadressen 'in' Amstelveen ligt. Consequentie daarvan is o.a. dat het dorp in statistieken vaak kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is (omdat statistieken vaak op de postcodes worden gebaseerd).

- De delen in beide genoemde gemeenten hebben wel beide een eigen bebouwde kom, met dienovereenkomstige blauwe plaatsnaamborden (komborden).

- Onder het dorp Ouderkerk aan de Amstel vallen ook de buurtschappen Holendrecht, Rondehoep, Stokkelaarsbrug (deels) en Waver.

Terug naar boven

Ligging

Ouderkerk aan de Amstel ligt O van Amstelveen. Het dorp is door de ligging rond de rivieren Amstel en Bullewijk geografisch in drieën gesplitst: 1) het oude dorp, ingesloten door de N522 (Burg. Stramanweg) in het N, de Amstel in het W en de Bullewijk in het Z; 2) een deel Z hiervan, in het N van Polder de Rondehoep, ingesloten door de Bullewijk in het N en O, de Amstel in het W en de A9 in het Z (deze 2 delen vallen onder de gem. Ouder-Amstel) en 3) het Amstelveense deel, W van de Amstel, dat vanuit het Z gezien begint bij de driesprong van de Amsteldijk met de zijweg genaamd Langs de Akker.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ouderkerk aan de Amstel 116 huizen met 504 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.700 huizen met ca. 9.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Ouderkerk aan de Amstel, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Historisch Museum Ouder-Amstel omvat voornamelijk foto's en documenten met betrekking tot de geschiedenis van de gemeente Ouder-Amstel en haar kernen Ouderkerk aan de Amstel, Duivendrecht en Waver. Archeologische objecten zijn o.a. de funderingen van de oudste kerk van Amstelland. Aandacht wordt besteed aan de onstaansgeschiedenis, de vervening en de waterhuishouding, verkeer, onderwijs, kerken en begraven, waaronder de beroemde Portugees-Israelitische begraafplaats.

- Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ouderkerk aan de Amstel heeft 51 rijksmonumenten.

- Molen De Zwaan.

- De 400 jaar oude Portugees-Joodse begraafplaats Beth Haim telt ca. 28.000 begravenen.

- Gevelstenen in Ouderkerk aan de Amstel.

- (moderne) windmolen De Amstelvogel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Historische wandelingen door Ouderkerk aan de Amstel.

- Polder de Ronde Hoep ligt Z van Ouderkerk aan de Amstel. In het O en Z wordt zij begrensd door de rivier de Oude Waver, in het W door de Amstel. De Ronde Hoep heeft een oppervlakte van ca. 1.000 hectare. Bijzonder aan deze grote polder is dat het een grote open vlakte is met alleen verspreide bebouwing aan de randen, waaronder de buurtschappen Stokkelaarsbrug in het oosten en Waver in het zuidoosten. De Provincie Noord-Holland heeft in haar concept-structuurvisie de Ronde Hoep aangewezen als calamiteitenberging. Een calamiteit doet zich naar verwachting minder dan eens in de 100 jaar voor. In extreme situaties (zware regenval, westerstorm, uitval van gemalen), wordt de polder mogelijk onder water gezet om overstroming van bijvoorbeeld Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn of Mijdrecht te voorkomen. De Ronde Hoep is daarvoor geschikt omdat er relatief weinig mensen wonen. De polder zal echter aleen in een uiterste noodsituatie als calamiteitenberging worden ingezet.

- Het agrarisch natuurbeheer door boeren in de Ronde Hoep blijkt anno 2015 bijzonder effectief. Zeker ook vergeleken met andere regio’s in het land. Dankzij veelvuldige tellingen, evaluaties, regelmatig bijstellen van de aanpak en door kennis te delen, is de hoeveelheid gruttogezinnen in 10 jaar tijd gestegen van 80 naar 360. En waar 10 jaar geleden 70 procent van de broedgevallen mislukte, lukt er nu 80 tot 90 procent doordat er veel meer gedaan wordt dan alleen nesten beschermen. Samenwerking met Landschap Noord-Holland, coördinatie door de Coöperatie Noord-Holland-Zuid en 10 jaar lang onderzoek, evaluatie en tussentijdse aanpassingen verklaren het succes.

- Het Landje van Geijsel is een natuurgebied van ruim 7 hectare bij Ouderkerk aan de Amstel. Het gebied is in de vogel- en natuurwereld internationaal bekend vanwege zijn grote betekenis voor vele vogelsoorten. De provincie was eigenaar van het landje. Zij heeft het eind 2019 verkocht aan de heer Geijsel en Landschap Noord-Holland. Het beheer van de gronden wordt door de kopers gezamenlijk opgepakt. Gedeputeerde Esther Rommel: “Wij staan positief tegenover deze verkoop. De combinatie van de persoon die het beheer zeer goed in de vingers heeft en de continuïteit, kennis en ervaring van een natuurbeherende organisatie garandeert een toekomstbestendig beheer van het waardevolle Landje van Geijsel.” Het Landje van Geijsel is sinds 2013 in bezit van de provincie Noord-Holland. Het landje was sinds de verkoop verpacht en in bruikleen gegeven aan de heer Geijsel, die het al sinds 2000 beheert als plas-, dras- en weidevogelgebied. (bron: Provincie Noord-Holland, november 2019)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ouderkerk aan de Amstel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Kinderdagverblijf Pinkeltje.

- Muziek: - De Zes Eiken is een Rock 'n Roll coverband met een passie voor muziek. Met 6 verschillende muzikale voorkeuren spelen zij een veelzijdigheid van nummers van o.a. Queen, Rolling Stones, Lenny Kravitz, Golden Earring en Tina Turner. Maar ook Nederlandstalig repertoire van de Dijk tot Bløf en alles wat daar tussenin zit.

Reactie toevoegen