Panheel

Plaats
Buurtschap
Maasgouw
Midden-Limburg
Limburg

Panheel

Terug naar boven

Status

- Panheel is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Maasgouw. T/m 1820 gemeente Pol en Panheel. In 1821 over naar gemeente Heel en Panheel, in 1991 over naar gemeente Heel, in 2007 over naar gemeente Maasgouw.

- De buurtschap Panheel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heel.

- De buurtschap Panheel heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Panheel ligt W van het dorp Heel en NO van de stad Thorn en grenst in het Z aan de A2.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Panheel 20 huizen met 175 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Panheel, kun je terecht bij Geschied- en Heemkundige Kring Het Land van Thorn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Panheel heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- De kapel van Panheel uit 1875 is in 1944 door oorlogshandelingen verwoest en in 1947 herbouwd. De kapel Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart is een hulpkerk van Heel.

- Het oude gedeelte van de imposante uit 2 delen bestaande Sluis Panheel in het kanaal Wessem-Nederweert is in 1928 gereedgekomen. Deze schutkolk is in1997 gerestaureerd. In november 1944 is hier een felle strijd gestreden door een onderdeel van het Britse Royal Queen's Regiment. De nieuwere en grotere schutkolk, aan de kant van Thorn, is in 1992 gereed gekomen. - Filmpje Sluis Panheel in werking.

In 2016 is groot onderhoud aan de oude schutkolk uitgevoerd, waardoor deze weer aan de huidige en toekomstige technische eisen. Dit draagt bij aan een goede en veilige doorstroming van de scheepvaart en de levensduur van de sluis wordt ermee verlengd. De werkzaamheden omvatten o.a. betonreparaties, vervangen van stalen onderdelen, het verwijderen van roest en het schilderen van de (stalen) constructie en reservedeuren. Rijkswaterstaat heeft tegelijkertijd ook een verbetering aangebracht voor de recreatievaart. De sluis heeft met 8 m verval een groot verschil in waterniveau. Om het schutproces voor de recreatievaart te vergemakkelijken, zijn op 12 plekken verticaal over de schutkolkwand zogeheten haalbuizen aangebracht. Een haalbuis wordt gebruikt om het schip aan vast te leggen in de sluis. Tijdens het zakken en stijgen van het water wordt het touw langs de buis geleid. In tegenstelling tot de situatie voorheen met haalkommen, is het hierdoor niet meer nodig om tijdens het schutten het touw geregeld over te slaan naar een andere haalkom.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De 1e editie van de Nieuwjaarsduik in Panheel in 2016 trok 60 dappere deelnemers en 500+ toeschouwers.

- Panheel Maritiem (weekend in juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2010 is de eerste bevertunnel van Nederland gerealiseerd, bij natuurgebied Leerke Ven in Panheel. Limburg kent na een afwezigheid van twee eeuwen weer een beverpopulatie. De eerste bevers bereikten rond 1995 het Leerke Ven vanuit de Duitse Eifel. Om de genetische basis van de populatie te versterken, zijn in 2002 en 2004 nog 30 bevers op diverse locaties uitgezet. De tunnel moet voorkomen dat er nog langer bevers worden doodgereden bij het oversteken naar een andere waterplas. Volgens een woordvoerder van de gemeente Maasgouw verloren daarbij de afgelopen jaren 11 bevers het leven. Ze werden op de plaatselijke weg aangereden door auto's.

- Foto's van natuurgebied Leerke Ven.

Reactie toevoegen