Heel

Plaats
Dorp
Maasgouw
Limburg

Heel

Terug naar boven

Status

- Heel is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Maasgouw. Oorspronkelijk was het een zelfstandige gemeente t/m 1820*. In 1821 is deze gemeente gefuseerd met de gemeente 'Pol en Panheel' tot de gemeente 'Heel en Panheel'. Deze gemeente is op zijn beurt in 1991 gefuseerd met de gemeenten Beegden en Wessem tot een nieuwe gemeente met de naam Heel. Deze gemeente is in 2007 opgegaan in de gemeente Maasgouw.
* "Sommige bronnen melden de afsplitsing van Pol en Panheel in 1816, dit is echter onjuist", aldus (1).

- Wapen van de voormalige gemeente Heel.

- Onder het dorp Heel vallen ook de buurtschappen Osen en Panheel.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Heel grenst in het W aan Grathem, in het N aan Baexem, in het O aan Beegden, in het ZO aan de rivier de Maas, Merum en Linne en in het Z aan Wessem, de A2 en Thorn, en ligt ZW van Horn, W van Herten en Roermond en N van Maasbracht. In het ZO van het dorpsgebied vloeien de Maas en het Lateraalkanaal Linne-Buggenum samen. Centraal in het dorpsgebied, NW en N van de dorpskern, liggen de Boschmolenplas en een deel van het water De Lange Vlieter, direct Z van de dorpskern, ligt, deels net buiten het dorpsgebied, de plas Tesken.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Heel 96 huizen met 551 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.800 huizen met ca. 4.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Heel, kun je terecht bij Geschied- en Heemkundige Kring Het Land van Thorn.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Aan de rand van het dorp Heel wordt woningbouwproject Reutsdael gerealiseerd. Het plan maakt bouwen naar eigen inzicht mogelijk. De (middel)grote kavels bieden ruimte voor vrijstaande woningen, die aan persoonlijke wensen kunnen worden aangepast. Alle kavels zijn inmiddels verkocht.

- Kloostercomplex Sint Anna is in 2013 grotendeels gesloopt. De terreinen van het bekende instituut Sint Anna zijn in 2013 herontwikkeld t.b.v. woningen voor starters (25), senioren (31) en doorstromers/gezinnen (29) (aantallen woningen tussen haakjes).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heel heeft 9 rijksmonumenten.

- Heel heeft 8 gemeentelijke monumenten.

- RK Sint-Stephanuskerk (Kerkstraat 79). Omstreeks 1100 is de vierkante toren gebouwd in kolenzandsteen en Maaskeien. Vermoedelijk is deze in de 13e eeuw verhoogd in tufsteen en mergelsteen, waarbij galmgaten in romaanse stijl zijn toegepast. De vierkante toren heeft een achtkante spits. De middeleeuwse kerk is in fasen vervangen door een neogotisch bouwwerk. Architect was Caspar Franssen. Het priesterkoor en het transept zijn van 1901, het pseudobasilicale schip is van 1907. Deze gebouwen zijn aan de buitenzijde met mergelsteen bekleed. Vier 15e-eeuwse hardstenen pilaren met Maaskapitelen zijn daarbij opnieuw benut. De kerk leed eind 1944 enige oorlogsschade, die in 1948-1949 is hersteld. De kerk bezit een hardstenen romaans doopvont (einde 12e eeuw), een Sint-Anna-te-drieën (begin 16e eeuw), een preekstoel (1705) en twee biechtstoelen (1730 en 1734). De kerkbanken zijn 17e- of 18e-eeuws. De glas-in-loodvensters zijn voornamelijk vervaardigd door Atelier F. Nicolas en Zonen. Ook Max Weiss heeft een glas-in-loosvenster vervaardigd. Het orgel dateert uit 1928 en is vervaardigd door de firma Vermeulen. In de muur van het kerkhof zijn vijf grafkruisen uit de 17e en 18e eeuw ingemetseld.

- Kloostercomplex Sint Anna is - zoals reeds vermeld onder Recente ontwikkelingen - in 2013 grotendeels gesloopt. Alleen het kasteeltje is blijven staan.

- Gevelstenen in Heel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Zoek je een sportschool, kapsalon, rijwielhandel, fotograaf, boekhandel, opticien of bouwmarkt? Heel biedt verrassend veel! De winkels in ons dorp voorzien in een regiofunctie, met speciaalzaken in meer dan 40 branches. Veelzijdigheid, kwaliteit, en klantvriendelijkheid zijn de kernwaarden die gelden voor alle ondernemers in ons dorp. Zij staan voor een persoonlijke benadering, vakmanschap en service. Breng Heel een bezoek en ervaar het zelf!"

Dijkversterkingen
"In maart 2022 is gestart met de dijkversterking Heel en dijkversterking Beesel. In totaal wordt bijna 6 km dijk versterkt. Dit zijn twee van de 17 dijkversterkingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het waterschap die in 2030 afgerond moeten zijn. Aannemerscombinatie Mourik Infra en FL BV is in 2021 al gestart met het werk aan de dijkversterkingen. Dat jaar is gekenmerkt door kennismaking tussen de inwoners en de aannemer, onderzoeken in het veld, verleggen van kabels en leidingen, gesprekken over het ontwerp, damwandproeven en als laatste de bomenkap. 2022 staat in het teken van de grootschalige uitvoering van het werk.

Duurzaamheid en innovatie zorgt voor minder grondtransport. Waterschap Limburg heeft de aanpak van hoogwaterveiligheid in dde beide genoemde dorpen gecombineerd vanuit een duurzaamheidsgedachte. Alle dijken hebben een dikke kleilaag. Bij het verhogen en versterken van een dijk, moet hoogwaardige klei worden toegepast om op die manier de benodigde stabiliteit te kunnen bereiken. Op het moment dat er nabij de projectlocatie geen geschikte klei aanwezig is, wordt deze aangevoerd vanuit andere gebieden. Dit brengt veel grondtransport en hoge kosten met zich mee. Hier lossen we dit grotendeels op een andere manier op. De grond (hoofdzakelijk klei) die vrijkomt in Heel, wordt namelijk hergebruikt bij de dijkversterking in Beesel. Het transport hiervan gaat via de Maas. Daarnaast wordt ook nieuwe hoogwaardige klei voor beide dorpen aangevoerd via de Maas. Dit geeft veel minder grondtransport door beide dorpen.

Ook wordt bij de dijkversterking in Beesel bij een aantal dijkvakken het innovatieve Geo Clay Liner (GCL), in combinatie met in-situ grondstabilisatie met GeoCrete toegepast. Hierdoor hebben we geen hoogwaardige klei meer nodig, maar volstaat de gebiedseigen grond. Hierdoor wordt het transport ook verminderd. De toepassing van GeoCrete zorgt ervoor dat ook het onderhoudspad boven op de kruin met gebiedseigen grond kan worden gerealiseerd. Zo ontstaat meteen de vereiste zeer hoge erosiebestendigheid van de toplaag. Een win-win situatie waarmee ook de halfverharding, die ook ergens anders vandaan moet komen, wordt uitgespaard. Het duurzame werken is ook goed te zien door de inzet van de waterstofgraafmachine van Van Mourik, een 100% schone graafmachine op waterstof, 100% emissieloos.

In 2022 al hoogwaterveilig. De geplande uitvoeringstijd van de dijkversterkingen Heel en Beesel was ca. 3 jaar. De aannemer heeft, in overleg met Waterschap Limburg, ervoor gekozen om eerst één jaar alles goed voor te bereiden (2021) en vervolgens de fysieke werkzaamheden in een kort tijdsbestek uit te voeren. Groot voordeel hiervan is dat, zonder tegenslagen, de mensen in beide genoemde dorpen eind 2022 reeds hoogwaterveilig zijn. De waterkeringen zijn dan weer op het wettelijk vereiste niveau. Dat is ruim een half jaar eerder dan gepland. Daarna volgt nog de afronding en oplevering in 2023, wat ook feestelijk gevierd zal worden.

Hoogwaterbeschermingsprogramma. Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. De dijkversterkingen in Heel en Beesel zijn onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken om overstromingen in Nederland te voorkomen. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap." (bron: Waterschap Limburg, maart 2022)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Heel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Cultureel centrum: - Cultureel Centrum Don Bosco in Heel is een modern zalencomplex, met een podiumfunctie, dat geschikt is voor conferenties, vergaderingen, uitvoeringen, evenementen en partijen. Gratis parkeergelegenheid.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Sleye heeft zo’n 280 leerlingen verdeeld over 11 groepen. Leerlingen, ouders en medewerkers van de school kennen elkaar en vormen samen één gemeenschap: de school. De Sleye wil een goede en fijne school zijn. Een school waar het welzijn van kinderen voorop staat. Een school die verbonden is met Heel en zijn omgeving. De Sleye is gehuisvest in een nieuw gebouw. Het is een brede school, die behalve een basisschool ook een bibliotheek, peuterspeelzaal, kinderopvang, sporthal en 10 appartementbewoners huisvest.

- "In 2017 is Dagopvang Robbedoes verhuisd naar de brede school in Heel. De Rakkers (0-2 jaar) en de Boefjes (2-4 jaar) zijn nu samengevoegd tot een verticale groep van 0-4 jaar, waar maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen."

- Het onderwijs op SBO 'Op de tump' in Heel: is bestemd voor leerlingen van wie vaststaat dat zij overwegend aangewezen zijn op orthopedagogische en orthodidactische ondersteuning; wordt gegeven op basis van de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de leerling, neergelegd in handelingsadviezen, die de basis vormen van de ondersteuning voor de individuele leerling; wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en op de voortgang in de ontwikkeling van de leerling; wordt zodanig ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen; probeert leerlingen te brengen tot het volgen van regulier onderwijs in scholen voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs; stimuleert de algemene ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die gelden in de Nederlandse samenleving; gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving; is in principe toegankelijk voor alle leerlingen zonder onderscheid van levensbeschouwing of cultuur; wordt in principe gegeven met eerbied voor ieders levensbeschouwing."

- Lezen / educatie: - "Je bent van harte welkom bij Bibliocenter Heel. Loop eens binnen om een tijdschrift te lezen, internet te gebruiken of een boek in te kijken. Dat kan ook zonder lidmaatschap. Mét een abonnement kun je boeken, tijdschriften en dvd's lenen in alle bibliotheken van Bibliocenter. Faciliteiten: (individuele) werk-/studieplekken; print- en kopieerfaciliteiten; internettoegang; wifi; internet-pc; leestafel; (oefen)computers."

- Sport: - v.v. HEBES is een amateurvoetbalvereniging die voortkomt uit de samenvoeging van de voetbalverenigingen RKVV Heel (opgericht in 1924) en VV Beegden (opgericht in 1941) in 2006. De naam HEBES duidt op een samenvoeging van de namen van beide fusieclubs. Maar ook wordt met de naam HEBES de Griekse godin van de jeugd en de onoverwinnelijkheid bedoeld (Hebe). De vereniging neemt een belangrijke sociale en maatschappelijke plaats in binnen de genoemde dorpskernen. Als voetbalvereniging stellen ze het voetbal als sport centraal. Maar ook sportiviteit en respect voor elkaar, de voetballers, begeleiders, scheidsrechters en supporters. VV HEBES is meer dan voetbal alleen. Dit willen ze ook uitstralen naar de leden, de inwoners en de omliggende regio.

- The Melldancers is een meidengroep in Heel die dansles krijg van Melanie Bijlmakers, in de stijl jazz/modern. Ze zijn begonnen met een klein zomerdansje voor op de Zomermarkt, een jaar later kregen zij de naam The Melldancers. In 2018 zijn ze zich gaan richten op wedstrijden en jezelf verbeteren. Shell We Dance was voor hen de eerste wedstrijd, en daar werden ze 1e! In juni 2018 stonden ze op het NK van Shell We Dance. Helaas zaten ze niet in de top 3, maar ze zitten wel bij de beste 10 van Nederland en daar zijn ze terecht trots op.

- Bij gymnastiekvereniging GV Heel wordt er gegymd met peuters, geturnd met 3 groepen, waaronder ook een selectie, en gesprongen met het springteam. Buiten de gewone trainingen hebben ze regelmatig wedstrijden met andere turnverenigingen, clubkampioenschappen, gaan ze op Kamp, vieren ze Sinterklaas voor de allerkleinsten, en gaan ze met een aantal groepen naar de Turnhal in Budel voor extra training in het weekend.

- Zorg: - "In de woningen op Polderhof 4/6/7/9 in Heel wonen cliënten van Koraal met een matige tot ernstige verstandelijke beperking met aanverwante hechtingsstoornis, autisme en moeilijk verstaanbaar gedrag. De begeleiding is gericht op het bieden van een veilige, voorspelbare, duidelijke en sfeervolle woonomgeving aangepast op behoefte en mogelijkheden van de individuele bewoners. Tevens is de begeleiding gericht op behoud van ADL-activiteiten en sociale vaardigheden. Gedragsregulering is een belangrijk aspect in de omgang met deze bewoners. De veiligheid wordt mede gewaarborgd door middel van een alarm-/zorgsysteem. Toezicht en begeleiding 's nachts wordt gewaarborgd door nachtdienst en een nachtbewakingssysteem."

- Veiligheid: - "EHBO Heel is opgericht in 1956. Behalve individuele eerste hulp bij ongelukken, verlenen de leden van de EHBO ook assistentie bij festiviteiten in en buiten het dorp, zoals volleybal- en handbalwedstrijden, wielrennen, muziekfeesten, schuttersfeesten, bij de seniorenvereniging en EHBO-les op de basisscholen. En al vanaf het begin is de EHBO de hele week aanwezig tijdens KinderVakantieWerk. In de jaren vijftig was het vervoer van slachtoffers nog niet zo goed geregeld als tegenwoordig. Niet iedereen had een telefoon laat staan een mobiele telefoon. Het duurde dan ook vaak een hele tijd voordat de professionele hulpverlening gewaarschuwd kon worden en vervolgens ter plaatse was. In de tussentijd was men aangewezen op de Eerste Hulp verlener. De nadruk van eerste hulp verlening lag toen nadrukkelijk op verbinden en vervoer. In de loop van de tijd is dit allemaal veranderd. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een mobiele telefoon en is een ambulance binnen 20 minuten op de plaats van het ongeval. Het vervoeren van een slachtoffer door een EHBO-er is hierdoor vaak niet meer nodig. Ondanks de korte aanrijtijd van de ambulance komt deze bij een circulatiestilstand echter vaak toch nog te laat. Hiervoor zijn de EHBO-ers nog belangrijker geworden. Denk hierbij aan de eerste 6 minuten die cruciaal zijn bij een circulatiestilstand."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Heel Baexemerweg en - idem kerk.

Reactie toevoegen