Heel

Plaats
Dorp
Maasgouw
Limburg

Heel

Terug naar boven

Status

- Heel is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Maasgouw. Oorspronkelijk was er een gemeente Heel t/m 1820*. In 1821 is deze gemeente gefuseerd met de gemeente 'Pol en Panheel' tot de gemeente 'Heel en Panheel'. Deze gemeente is op zijn beurt in 1991 gefuseerd met de gemeenten Beegden en Wessem tot een nieuwe gemeente met de naam Heel. Deze gemeente is in 2007 opgegaan in de gemeente Maasgouw.
* "Sommige bronnen melden de afsplitsing van Pol en Panheel in 1816, dit is echter onjuist", aldus (1).

- Wapen van de voormalige gemeente Heel.

- Onder het dorp Heel vallen ook de buurtschappen Osen en Panheel.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Heel grenst in het W aan Grathem, in het N aan Baexem, in het O aan Beegden, in het ZO aan de rivier de Maas, Merum en Linne en in het Z aan Wessem, de A2 en Thorn, en ligt ZW van Horn, W van Herten en Roermond en N van Maasbracht. In het ZO van het dorpsgebied vloeien de Maas en het Lateraalkanaal Linne-Buggenum samen. Centraal in het dorpsgebied, NW en N van de dorpskern, liggen de Boschmolenplas en een deel van het water De Lange Vlieter, direct Z van de dorpskern, ligt, deels net buiten het dorpsgebied, de plas Tesken.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Heel 96 huizen met 551 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.770 huizen met ca. 4.450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Heel, kun je terecht bij Geschied- en Heemkundige Kring Het Land van Thorn.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Waterschap Limburg werkt in 2019 aan het versterken van een deel van de dijk in Thorn, Wessem en Heel. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

- De terreinen van het bekende instituut Sint Anna zijn in 2013 herontwikkeld t.b.v. woningen voor starters (25), senioren (31) en doorstromers/gezinnen (29) (aantallen woningen tussen haakjes).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heel heeft 9 rijksmonumenten.

- Heel heeft 8 gemeentelijke monumenten.

- RK Sint-Stephanuskerk (Kerkstraat 79). Omstreeks 1100 is de vierkante toren gebouwd in kolenzandsteen en Maaskeien. Vermoedelijk is deze in de 13e eeuw verhoogd in tufsteen en mergelsteen, waarbij galmgaten in romaanse stijl werden toegepast. De vierkante toren heeft een achtkante spits. De middeleeuwse kerk is in fasen vervangen door een neogotisch bouwwerk. Architect was Caspar Franssen. Het priesterkoor en het transept zijn van 1901, het pseudobasilicale schip is van 1907. Deze gebouwen zijn aan de buitenzijde met mergelsteen bekleed. Vier 15e-eeuwse hardstenen pilaren met Maaskapitelen zijn daarbij opnieuw benut. De kerk leed eind 1944 enige oorlogsschade, die in 1948-1949 is hersteld. De kerk bezit een hardstenen romaans doopvont (einde 12e eeuw), een Sint-Anna-te-drieën (begin 16e eeuw), een preekstoel (1705) en twee biechtstoelen (1730 en 1734). De kerkbanken zijn 17e- of 18e-eeuws. De glas-in-loodvensters zijn voornamelijk vervaardigd door het Atelier F. Nicolas en Zonen. Ook Max Weiss heeft een glas-in-loosvenster vervaardigd. Het orgel dateert uit 1928 en werd vervaardigd door de firma Vermeulen.

In de muur van het kerkhof werden vijf grafkruisen uit de 17e en 18e eeuw ingemetseld.

- Zoals hierboven reeds gemeld is het kloostercomplex Sint Anna in 2013 grotendeels gesloopt. Alleen het kasteeltje is blijven staan.

- Gevelstenen in Heel.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Sleye heeft zo’n 280 leerlingen verdeeld over 11 groepen. Leerlingen, ouders en medewerkers van de school kennen elkaar en vormen samen één gemeenschap: de school. De Sleye wil een goede en een fijne school zijn. Een school waar het welzijn van kinderen voorop staat. Een school die verbonden is met Heel en zijn omgeving. De Sleye is gehuisvest in een nieuw gebouw. Het is een brede school, die behalve een basisschool ook een bibliotheek, peuterspeelzaal, kinderopvang, sporthal en 10 appartementbewoners huisvest.

- Sport: - v.v. HEBES is een amateurvoetbalvereniging die voortkomt uit de samenvoeging van de voetbalverenigingen RKVV Heel (opgericht in 1924) en VV Beegden (opgericht in 1941) in 2006. De vereniging neemt een belangrijke sociale en maatschappelijke plaats in binnen de genoemde dorpskernen. Als voetbalvereniging stellen ze het voetbal als sport centraal. Maar ook sportiviteit en respect voor elkaar, de voetballers, begeleiders, scheidsrechters en supporters. VV HEBES is meer dan voetbal alleen. Dit willen ze ook uitstralen naar de leden en inwoners van de gemeente en naar de omliggende regio. De naam HEBES duidt op een samenvoeging van de namen van beide fusieclubs. Maar ook wordt met de naam HEBES de Griekse godin van de jeugd en de onoverwinnelijkheid bedoeld (Hebe).

- The Melldancers is een meidengroep in Heel die dansles krijg van Melanie Bijlmakers, in de stijl jazz/modern. Ze zijn begonnen met een klein zomerdansje voor op de Zomermarkt, een jaar later kregen zij de naam The Melldancers. In 2018 zijn ze zich gaan richten op wedstrijden en jezelf verbeteren. Shell We Dance was voor hen de eerste wedstrijd, en daar werden ze 1e! In juni 2018 stonden ze op het NK van Shell We Dance. Helaas zaten ze niet in de top 3, maar ze zitten wel bij de beste 10 van Nederland en daar zijn ze terecht trots op.

- Bij gymnastiekvereniging GV Heel wordt er gegymd met peuters, geturnd met 3 groepen, waaronder ook een selectie, en gesprongen met het springteam. Buiten de gewone trainingen hebben ze regelmatig wedstrijden met andere turnverenigingen, clubkampioenschappen, gaan ze op Kamp, vieren ze Sinterklaas voor de allerkleinsten, en gaan ze met een aantal groepen naar de Turnhal in Budel voor extra training in het weekend.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Heel Baexemerweg en - idem kerk.

Reactie toevoegen