Schiphol

Bedrijventerrein
Haarlemmermeer
Noord-Holland

Schiphol bord HF [640x480].jpg

Schiphol is geografisch gezien eigenlijk een bedrijventerrein, maar formeel is het een "woonplaats", met bijbehorende officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Schiphol is geografisch gezien eigenlijk een bedrijventerrein, maar formeel is het een "woonplaats", met bijbehorende officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Schiphol-Rijk bord [640x480].jpg

Ook Schiphol-Rijk is formeel een 'woonplaats' met blauwe plaatsnaamborden (komborden), hoewel het in de praktijk 'gewoon' een bedrijventerrein is, overigens genoemd naar het dorpje Rijk dat in de jaren zestig moest wijken voor de uitbreiding van Schiphol.

Ook Schiphol-Rijk is formeel een 'woonplaats' met blauwe plaatsnaamborden (komborden), hoewel het in de praktijk 'gewoon' een bedrijventerrein is, overigens genoemd naar het dorpje Rijk dat in de jaren zestig moest wijken voor de uitbreiding van Schiphol.

Schiphol kaart [640x480].jpg

Schiphol, gemonteerd in een kaart van de Haarlemmermeer e.o. uit ca. 1840

Schiphol, gemonteerd in een kaart van de Haarlemmermeer e.o. uit ca. 1840

Schiphol

Terug naar boven

Status

- Schiphol is natuurlijk bekend als onze nationale luchthaven, gelegen in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer. Bijzonder is dat Schiphol door de gemeente Haarlemmermeer de status van "woonplaats" toegekend heeft gekregen, terwijl het in feite een bedrijventerrein is. Schiphol is sinds 1978 (het ontstaan van de huidige postcodesystematiek) postaal verdeeld in de ´postale woonplaatsen´ Schiphol met postcodes 1117-1118 (waarbij 1118 tot 2009 de plaatsaanduiding "Luchthaven Schiphol" had, nu heten beide alleen "Schiphol") en Schiphol-Rijk met postcode 1119.

- Ook in de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn Schiphol en Schiphol-Rijk als woonplaatsen toegekend.

- Ter plekke is ook sprake van officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) Schiphol en Schiphol-Rijk. Verder vinden we bij de luchthaven nog een blauw kombord Schiphol Oost en een wit bord Schiphol Zuidoost.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Namen die voor het vliegveld worden gehanteerd, zijn Luchthaven Schiphol, Schiphol Airport, Amsterdam Airport, Schiphol Airport Amsterdam of Amsterdam Airport Schiphol.

Oudere vermeldingen
1447 Sciphol, 1590 water: Schipheul, 18e eeuw Schip Holl, 1770 ´t Schipholl, 1847 Rietwijkeroord of het Schiphol.

Naamsverklaring
- Het grondwoord is oorspronkelijk de onzijdige vorm van het bijvoeglijk naamwoord hol ´laagliggend, moerassig´, gesubstantiveerd in de betekenis ´moerasland, waterland, plassengebied, waterplas´ (vergelijk de waternaam Botshol). Het eerste deel schip duidt op bevaarbaarheid (vergelijk Schipluiden, Scheepstal). De naam van het water ging over op de buurtschap Schiphol, die in 1847 11 verstrooid liggende huizen met 90 inwoners omvatte. Van de buurtschap ging de naam over op het hier aangelegde fort - onderdeel van de Stelling van Amsterdam - en van het fort weer op het vliegveld. (1)

- Andere, kennelijk onjuiste verklaringen zijn: De naam zou verwijzen naar een moerasachtig stuk land waar men hout (Gotisch: 'scip') kon halen; naar een bedding voor schepen; of naar de scheepsrampen die juist in deze noordoostelijke hoek van het Haarlemmermeer ("scheeps-hel") veel voorkwamen omdat die lagerwal was bij de meest voorkomende windrichting. Een andere verklaring die hier enigszins op aansluit wijst op een oud woord 'hol' dat 'graf' betekende. Weer een andere theorie zoekt het bij een woord dat verwant is met 'hal' (en het Engelse "hall"), wat juist zou duiden op een toevluchtsoord voor schepen in nood, een veilige haven. Ook kan 'hol' nog duiden op een speciaal aangelegde halfronde dijk in de Haarlemmermeer die er van boven uit zag als een hol. Hierachter konden schepen schuilen tijdens noodweer. (2)

- De naam Schiphol-Rijk verwijst naar het dorpje Rijk, dat ongeveer op deze plek lag en in de jaren zestig van de 20e eeuw is afgebroken voor de uitbreiding van Schiphol (zoals in dezelfde periode het dorp Blankenburg bij Rozenburg ZH moest wijken voor de uitbreiding van de Rotterdamse havens).

Terug naar boven

Ligging

Schiphol ligt in de Haarlemmermeer, NO van Hoofddorp, Z van Badhoevedorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Schiphol heeft een oppervlakte van 180 hectare.

Terug naar boven

Geschiedenis

Schiphol is in 1916 ontstaan als militair vliegveld. In enkele jaren tijd groeide de oppervlakte van het vliegveld van 16,5 ha tot 76 ha. Na de Eerste Wereldoorlog werd voorzichtig begonnen met het vervoeren van post, vracht en passagiers. In 1919 is de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën N.V. opgericht (de latere KLM). In 1920 ging de eerste lijndienst van start (Amsterdam-Londen). In 1920 zijn 440 passagiers vervoerd. Vandaag de dag vervoert Schiphol jaarlijks ruim 40.000.000 passagiers.

In 1926 werd Schiphol eigendom van de gemeente Amsterdam. Die ging gelijk voortvarend aan de slag met de aanleg van drainage (voorheen moesten vliegtuigen nogal eens uit de modder worden vlotgetrokken...), een betonnen platform, een stationsgebouw, een verkeerstoren en verbetering van de toegangswegen. Tegenwoordig heeft Amsterdam nog 20 procent van de aandelen, het restant is grotendeels in handen van de Staat der Nederlanden.

- Uitvoerige geschiedenis van Schiphol op Wikipedia.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Rapport 'Duurzaam ruimtegebruik in de Schipholregio'. Leven, wonen en werken rond Schiphol. Schipholbeleid 2011-2012. Inzet en voortgang.

- Rapport 'Ontwikkelingsstrategie 2012 van de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio'.

- Dossier Schiphol op de site van de provincie Noord-Holland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schiphol (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Officiële site van Schiphol / Amsterdam Airport.

- Belangenorganisatie: - De Omgevingsraad Schiphol is het platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties.

- Inwoners: - De laatste 2 nog bestaande - en bewoonde - woonhuizen op luchthaven Schiphol liggen aan de Schipholweg, op huisnrs. 202-204 (twee-onder-een-kap). Voor de postadressen zijn de onder Badhoevedorp gebracht, maar ze liggen nog net op de luchthaven. Het bijzondere daaraan is dat de huizen daardoor alleen nog bereikbaar zijn via een slagboom, omdat ze naast een van de parkeerterreinen voor langparkeren liggen. De bewoners hebben daar een pasje en mensen die op visite komen krijgen een uitrijkaart. Tot 2015 woonde in een van de huizen het echtpaar De Rooij, die in dat jaar 60 jaar getrouwd waren. Ze woonden er vanaf hun huwelijk. Meneer De Rooij is in 2016 overleden en mevrouw De Rooij is verhuisd naar Badhoevedorp. Het huis wordt nu bewoond door een kleindochter, in het andere huis woont een van de kinderen.

Reactie toevoegen