Steenovens

Plaats
Buurtschap
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Steenovens

Terug naar boven

Status

- Steenovens is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. T/m 31-3-1970 deels gemeente Zaamslag (per 1-4-1970 over naar gemeente Terneuzen), t/m 2002 tevens deels gemeente Axel.

- De buurtschap Steenovens valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder de stad Axel, deels onder het dorp Zaamslag (zie verder bij Ligging).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1866 De Steenovens.

Naamsverklaring
Ontleent zijn naam aan de ovens van de steenbakkerijen waaruit de nederzetting is voortgekomen. (1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Steenovens ligt rond de gelijknamige weg, ZO van Zaamslag, NO van Axel. De even huisnummers (2-16, postcode 4543 RM) vallen onder Zaamslag, de oneven huisnummers (1-33, postcode 4571 PT) onder Axel. Kennelijk liep hier destijds de gemeentegrens tussen Zaamslag en Axel door het midden van de weg. N van de buurtschap ligt een waterloop die de riviertjes Kleine Dulper en Grote Dulper met elkaar verbindt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Steenovens omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Z van Steenovens ligt de schans Groenedijk (is daar nog iets van te zien?, red.)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Om de mogelijkheden voor waterberging te verbeteren, heeft Waterschap Scheldestromen in 2013 werkzaamheden uitgevoerd aan de watergang N van de buurtschap Steenovens. Vanaf de weg van Zaamslag richting Axel tot net voorbij de buurtschap is de waterloop over een lengte van 2,5 kilometer heringericht. Het waterschap heeft hier natuurlijke oevers aangelegd, en heeft de watergang uitgebaggerd, om extra water te kunnen bergen en de waterkwaliteit te verbeteren. Ook is een kerkepad in ere hersteld.

Reactie toevoegen