't Goy

Plaats
Dorp
Houten
Kromme Rijnstreek
Utrecht

t_goy_laetste_stuyver_dorp_carnaval.jpg

De carnavalsvereniging van 't Goy heet De Laetste Stuyver. En tijdens carnaval heet het dorp Laetste Stuyver Dorp. Het is een traditie dat in veel dorpen, zo ook hier, tijdens carnaval de carnavalsnaam op de plaatsnaamborden kenbaar wordt gemaakt.

De carnavalsvereniging van 't Goy heet De Laetste Stuyver. En tijdens carnaval heet het dorp Laetste Stuyver Dorp. Het is een traditie dat in veel dorpen, zo ook hier, tijdens carnaval de carnavalsnaam op de plaatsnaamborden kenbaar wordt gemaakt.

t_goy_collage.jpg

't Goy, collage van dorpsgezichten. 't Goy is nog altijd een fruitkwekersdorp. Dat kan je niet ontgaan als je er doorheen rijdt of wandelt. (© Jan Dijkstra, Houten)

't Goy, collage van dorpsgezichten. 't Goy is nog altijd een fruitkwekersdorp. Dat kan je niet ontgaan als je er doorheen rijdt of wandelt. (© Jan Dijkstra, Houten)

't Goy. (2).JPG

't Goy is het kleinste en onbekendste dorp in de gemeente Houten. Maar het heeft een rijke geschiedenis en er is ook veel te zien en te doen. Dat kun je allemaal lezen op deze pagina.

't Goy is het kleinste en onbekendste dorp in de gemeente Houten. Maar het heeft een rijke geschiedenis en er is ook veel te zien en te doen. Dat kun je allemaal lezen op deze pagina.

't Goy (2).JPG

Leuke, kleine boerderij in 't Goy

Leuke, kleine boerderij in 't Goy

't Goy (3).JPG

Landgoed Wickenburgh in 't Goy

Landgoed Wickenburgh in 't Goy

Oosterlaak.JPG

Boerenhoeve Oosterlaak in 't Goy

Boerenhoeve Oosterlaak in 't Goy

t_goy_rk_kerk.jpg

De RK inwoners van 't Goy zijn door de protestanten enkele eeuwen van hun kerk beroofd geweest, waardoor ze in Schalkwijk naar de kerk moesten. Sinds 1871 heeft het dorp weer een eigen RK kerk.

De RK inwoners van 't Goy zijn door de protestanten enkele eeuwen van hun kerk beroofd geweest, waardoor ze in Schalkwijk naar de kerk moesten. Sinds 1871 heeft het dorp weer een eigen RK kerk.

t_goy_t_goys_kwartiertje_jongerenvereniging.jpg

Jongerenvereniging 't Goys Kwartiertje uit 't Goy organiseert door het jaar heen diverse evenementen voor jong en ouder, zoals de Goyse Triathlon en het Zomerfeest.

Jongerenvereniging 't Goys Kwartiertje uit 't Goy organiseert door het jaar heen diverse evenementen voor jong en ouder, zoals de Goyse Triathlon en het Zomerfeest.

t_goy_basisschool_de_boogerd.jpg

Kleine kern 't Goy kan dankzij de gezamenlijke kracht van scholenkoepel Fectio gelukkig de kleine basisschool De Boogerd (ca. 45 leerlingen) overeind houden. De school ligt op een prachtige locatie en voldoet helemaal aan de eisen des tijds.

Kleine kern 't Goy kan dankzij de gezamenlijke kracht van scholenkoepel Fectio gelukkig de kleine basisschool De Boogerd (ca. 45 leerlingen) overeind houden. De school ligt op een prachtige locatie en voldoet helemaal aan de eisen des tijds.

t_goy_voormalige_lagere_school_wickenburghseweg_37.jpg

Hoewel er wegens het geringe aantal leerlingen reeds in 1925 discussies waren over het opheffen van de openbare lagere school in 't Goy, is dat pas in 1982 gebeurd. Het pand op Wickenburghseweg 37 is een gemeentelijk monument. (© John Scholte)

Hoewel er wegens het geringe aantal leerlingen reeds in 1925 discussies waren over het opheffen van de openbare lagere school in 't Goy, is dat pas in 1982 gebeurd. Het pand op Wickenburghseweg 37 is een gemeentelijk monument. (© John Scholte)

't Goy

Terug naar boven

Status

- 't Goy is een dorp in de provincie Utrecht, in de regio Kromme Rijnstreek, gemeente Houten.

- Het dorp 't Goy is in twee kernen verdeeld: het Oude Goy of Goyse Dorp (1936 Gooische Dorp), rond de Wickenburghseweg, en het Nieuwe Goy in de oksel van Beusichemseweg en Tuurdijk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
10e eeuw Upgoa, ca. 1164 Opgoi, 1257 Goie, 1280-1287 Goye.

Naamsverklaring
Nevenvorm van gouw 'landstreek, woongebied, gewest', hier gebruikt voor koningsgoed, met in de oudste vormen de toevoeging up/op 'hogerop' of 'stroomopwaarts gelegen', mogelijk ter onderscheiding van het andere 't Gooi. De vorm gooi heeft zich ontwikkeld uit de verbogen vormen, waar de w al vroeg wegviel.(1)

Terug naar boven

Ligging

't Goy ligt ZO van Houten, NO van Schalkwijk, ZW van Werkhoven. In het Z grenst het dorp aan het Amsterdam-Rijnkanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft 't Goy 28 huizen met 274 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ter plekke gedane vondsten uit de Laat-Romeinse, Merovingische en Karolingische tijd, waaronder een eikenhouten waterput uit de 9e of 10e eeuw, laten zien dat de bewoning op grondgebied van het huidige 't Goy ieder geval tot in de vroege middeleeuwen terugreikt. Aan de Tuurdijk zijn restanten van een Romeinse Villa ontdekt. Het is een van de drie Romeinse bouwwerken waarvan in de gemeente Houten sporen zijn gevonden. Ook bij archeologische opgravingen in 2015 bij de boerderij op Beusichemseweg 138 zijn bijzondere vondsten gedaan, die aanvullende informatie verschaffen over de geschiedenis van dit gebied.

Tijdens de (late) IJzertijd en Romeinse tijd zijn op de hogere delen in het landschap rondom Houten vele nederzettingen aanwezig, van ijzertijdboerderij tot Romeinse villa’s. Hoewel de situatie ten tijde van de overgang Romeinse periode / vroege middeleeuwen niet duidelijk is, blijven er in het gebied mensen wonen in kleine dorpen. Hiertoe horen waarschijnlijk ook ’t Goy, Westrum en Oostrum. De lagere gronden worden extensief benut, maar zijn ongeschikt voor landbouw. Na de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 verandert dit. De lager gelegen broeklanden kunnen nu worden ontgonnen. Dit gebeurt middels cope-ontginningen.

Het Kromme Rijn-gebied laat vanaf midden 13e eeuw een toenemend aantal versterkte boerderijen en ridderhofsteden zien. Dit is een weerspiegeling van de toenemende macht van de ridderstand, alsook van toenemende welvaart door akkerlandbouw. Een van de oudste kastelen in dit gebied is Ten Goye, dat het machtscentrum was van het vroegmiddeleeuwse graafschap Opgooi.

Kasteel Ten Goye wordt in 1126 voor het eerst genoemd als ridderhuis. Het eerste, houten kasteel zou begin 10e eeuw zijn opgericht door Waldger van Goyen op een kunstmatige heuvel. Waarschijnlijk had dit mottekasteel al een verdedigingswal en een gracht. Er is geen historische afbeelding bekend van kasteel Ten Goye. In zijn glorietijd bestond het kasteel uit meerdere woonvleugels en een toren, een versterkte voorburg, omgeven door een wal en een gracht. Een deel van de omwalling en omgrachting is nog zichtbaar hoewel het merendeel in de afgelopen decennia geëgaliseerd is.

In de 14e eeuw, nadat de bisschop van Utrecht, Gwijde van Avesnes, middels belegeringen en gevechten het kasteel (zeer kortstondig) in bezit krijgt en weer verliest ten gunste van de toen minderjarige heer Gijsbrecht van Goye*, besluit die laatste in 1333 om het kasteel formeel aan graaf Willem III van Holland op te dragen, waarna heer Gijsbrecht het onmiddellijk weer in erfleen krijgt van de Hollandse graaf.
* Frank Magdelyns beschrijft hier hoe de bisschop van Utrecht in 1317 kasteel Ten Goye verovert en direct daarna onwel wordt en overlijdt...

Tijdens de gevechten om de macht in het gebied tussen de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht, wordt Ten Goye steeds weer betrokken in de gevechten. Door de oorlogshandelingen wordt het kasteel ernstig beschadigd. In 1355 en 1356 komt een vrede tot stand tussen de partijen en wordt kasteel Ten Goye heropgebouwd. Doordat de heer Van Goye zonder erfgenamen sterft, valt het kasteel toe aan zijn zus die is getrouwd met de heer van Vianen. Deze wordt dan ook de leenheer van het goed. Voor de wederopbouw van het kasteel zijn een of meer steenovens gebouwd die tot einde 14e eeuw in functie zijn geweest; sporen van een dergelijke steenoven zijn ook aangetroffen bij het onderzoek van de Houtense amateur-archeologen in 1970.

In 1380 vormt Ten Goye wederom een strijdtoneel. Dit omdat twee heren aanspraak maken op de Utrechtse bisschopszetel: de broer van de kasteelheer van Ten Goye, en de door paus Urbanus VI benoemde bisschop van Utrecht, heer Floris van Wevelinchofen. Bisschop Floris overwint en neemt het kasteel in. Daarna ontbreken vermeldingen tot 1428, als gravin Jacoba van Beieren het kasteel wederom aan de heer van Vianen beleent. Hierna gaat Ten Goye steeds als onderdeel van de Viaanse leengoederen over. Er rest alleen nog een indirecte vermelding uit 1493. Het kasteel wordt niet meer genoemd op de lijst van riddermatig erkende huizen die tussen 1636 en 1639 door de Utrechtse Staten wordt opgesteld. Waarschijnlijk is Ten Goye dan al vervallen en niet meer in functie. In 1640 staat het terrein op een kaart van het kapittel van Sinte Marie en is het ingetekend als boomgaard.

Het kasteelterrein is, zeker vanaf de 17e eeuw, in gebruik (geweest) als fruitboomgaard, momenteel voor laagstamfruit. Het hogergelegen deel aan de Wickenburghseweg is vroeger ook in gebruik geweest als boomgaard voor hoogstamfruitbomen. De boomgaard is in de loop van de tweede helft 20e eeuw geruimd, en delen ervan langs de Wickenburghseweg zijn bebouwd geraakt.

Op de wal van kasteel Ten Goye staat in de 15e eeuw een molen, de Goyse molen. Dit is een duidelijke indicatie dat het kasteel toen buiten gebruik was als militair steunpunt. De molen staat in 1434 vermeld. In 1536 is sprake van een korenmolen en een vervallen slot die ene Jan Laurens in bezit had. De Goyse molen is in 1594 gesloopt.

Vlakbij het kasteel lag het dorp Oostrum (oude benaming Upgoa) dat in eerste instantie bestond uit een hofstede (Osterhem) met enkele boerderijen. De inkomsten van deze boerderijen werden deels aan de graven van Opgooi afgedragen die in het nabijgelegen kasteel woonden. Vanaf eind 14e eeuw wordt Oostrum ook in acten ’t Gooi genoemd; maar waarschijnlijk was deze naam al veel langer gangbaar. De macht van het geslacht Van Oostrum dat de hofstede bestiert, lijkt halverwege de 14e eeuw toe te nemen; mogelijk hangt dit samen met de ondergang van het geslacht Van Goye. Het geslacht Van Oostrum verwerft in 1409 ook het kasteel Wickenburg dat in Westrum ligt, het dorp dat de tegenhanger vormt van het dorp Oostrum. (bron: Bureauonderzoek Archeologie Wickenburghsewerg tussen 76 en 82, 2013, door Bureau Hazenberg Archeologie, uitgevoerd in opdracht van Architectenbureo Huub van der Zee, i.v.m. plannen om op het kasteelterrein in 't Goy een woonhuis met eventueel bijgebouw te realiseren)

Het dorp had vroeger een vakschool voor de fruitteelt. 't Goy is vanouds een centrum van landbouw en fruitteelt. In de omgeving zijn nog altijd ca. 50 fruittelers actief. Ook fruittelers die uit de kern Houten weg moesten vanwege de uitbreidingen, konden in dit dorp terecht om hun activiteiten voort te zetten.

Het Nieuwe Goy is ontstaan rond de RK kerk uit 1871. Hier staat ook de RK lagere school. In de voormalige landbouwschool is tegenwoordig het dorpshuis gevestigd.

In de jaren zestig van de 20e eeuw is 't Goy, naar verhouding, fors gegroeid.

Openbaar onderwijs
Op het internet vonden wij een document van de Minister van Onderwijs enz. uit 1925, waaruit blijkt dat de gemeente Houten de openbare school in 't Goy wilde sluiten, omdat na de oprichting van de RK lagere school, waar de RK parochie in dat jaar plannen voor had, aldus hetzelfde document, nog maar 12 leerlingen op de openbare school zouden overblijven (omdat de meeste ouders van de openbare school een verklaring hadden ondertekend dat ze hun kinderen naar de beoogde RK school zouden laten gaan), wat te weinig was om die school open te houden. Aldus de gemeente, die stelde de 'openbare leerlingen' uit het dorp, na de beoogde sluiting van de lagere school, met een autobus naar lagere school 't Groentje in Houten heen en terug te zullen brengen.

Waar de Provincie vervolgens bezwaar tegen maakte omdat ze de afstand voor de leerlingen naar de openbare school in Houten, zelfs met de autobus, te groot vond. Waar de gemeente (die voor de financiële gevolgen moest opdraaien) weer tegen opperde dat kinderen die afstand voorheen, toen er nog helemaal geen school in 't Goy was, lópend moesten afleggen. Enfin voor verdere details zie de link (interessant om te lezen welke argumenten er destijds werden gehanteerd om een school al dan niet open te houden). Helaas ontbreekt in de tekst van het besluit van de minister onder de link het belangrijkste stukje, namelijk het eigenlijke besluit... Het document lijkt te suggereren dat de openbare school in 1925 gesloten zou worden, maar dat blijkt toch niet het geval. Op onze vraag om nadere informatie ontvingen wij namelijk de volgende reactie:

"De openbare lagere school in 't Goy is in 1925 niet opgeheven, maar is blijven bestaan met mijn opa L.A. de Vries als hoofd. In 1969 was de school nog maar bevolkt door 8 kinderen. Mijn vader A.L. de Vries was toen hoofd, hij was na jaren teruggekomen (vanaf eind 1958) naar de school waar zijn vader ook jaren had gestaan (tot 1931). De school is ook in 1969 niet opgeheven, hij is blijven bestaan met een nieuw hoofd, ene heer Van Dam. De school is nog wat gegroeid door stijgend inwonertal, er kwam zelfs een 2e leerkracht! Maar in 1982 geloof ik was het einde verhaal en is de school toch opgeheven. Er kwam toen een mevrouw met een pottenbakkersbedrijf in het huis wonen en haar atelier had zij in de voormalige school. Later is alles verkocht aan een bouwondernemer/aannemer, die de voormalige school in een kantoor heeft getransformeerd." Aldus dhr. J. de Vries (dec. 2017). Zie ook de oproep van dhr. De Vries onderaan deze pagina. Zijn vraag is of iemand nog nadere informatie heeft over de openbare lagere school in de loop der jaren.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van 't Goy, kun je terecht bij de volgende literatuur:

- Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de parochie van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart is het boek 't Goy door de eeuwen heen gepubliceerd (auteurs P.M. Heijmink Liesert en L.M.J. de Keijzer). Het boek behandelt o.a. de volgende onderwerpen: Ontstaan en geschiedenis van de nederzetting / Geslacht en kasteel / Kerkgeschiedenis / De Tienden van het kapittel van St. Marie in het dorp en omgeving / Oostrom en het geslacht van die naam / Westrum (= Wickenburg) / Haankorengoederen / De nieuwe parochie / 'De Laatste Stuyver' / Staat der bevolking anno 1860.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Jongeren die in 't Goy willen blijven wonen, kunnen er geen voor hen betaalbare woning vinden en moeten daarom noodgedwongen uitwijken naar Houten of nog verder. Daarom geeft het weer wat 'lucht' in dit opzicht dat Appie Rijken in december 2017 zijn huis en opstallen op Tuurdijk 1 en 3a aan de gemeente heeft verkocht en naar elders is verhuisd. Ook Jos de Wit heeft zijn naastgelegen terrein aan de gemeente verkocht. Voor het terrein is namelijk een bouwplan gemaakt voor ca. 15 woningen. Zie ook de tekening van de verkaveling woningplan Tuurdijk. In 2018 heeft de gemeente voor dit gebied een Startnotitie vastgesteld. Als alle procedures volgens de planning verlopen, kan het wijkje medio 2021 worden gebouwd. De gemeente is blij met deze 'doorbraak', zoals zij het noemt: "Nieuwe woningen en nieuwe bewoners dragen bij aan de leefbaarheid. Ze helpen om lokale voorzieningen zoals de sportverenigingen en de basisschool in stand te houden. Het woningbouwplan aan de Tuurdijk heeft een financieel tekort, maar is van dusdanig groot belang voor het dorp dat wij bereid zijn hierin te investeren", aldus wethouder Herman Geerdes bij de bekendmaking van de aankoop van het terrrein. Van de provincie mogen er in het dorp tot 2025 in totaal 30 woningen worden gebouwd, dus men hoopt dat er na de realisatie van dit plan nog meer initiatieven volgen.

- Als alles volgens plan is verlopen is de Beusichemseweg, voor zover gelegen binnen de dorpskom van 't Goy, in 2017 heringericht. Dit was al een 30 km-zone, maar er werd nog altijd te hard gereden. Gemeente, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en inwoners hebben hun licht laten schijnen over de in deze situatie beste oplossing. De door alle betrokkenen meest 'gedragen' optie was: "nieuw wegdek met fietssuggestiestroken, het aanpassen van de schoolzone, het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen en het behoud van bomen."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- 't Goy heeft 9 rijksmonumenten. Het betreft 3 archeologische monumenten (respectievelijk uit de Romeinse tijd, en met restanten van het kasteel en een vroeg-middeleeuwse kerk), het landhuis van buitenplaats Wickenburgh (Wickenburgseweg 19) met duiventoren, park en toegangshek, boerderij Kortland uit 1783 op nr. 26 en boerderij 't Rechthuis op nr. 68.

- 't Goy heeft 35 gemeentelijke monumenten.

- De huidige RK kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming (Beusichemseweg 104) dateert uit 1871 en is een gemeentelijk monument. Het is een kruiskerk, een kopie van de kerk in Blauwkapel (tussen Utrecht en De Bilt), met gebrandschilderde ramen. De katholieken in 't Goy hebben het lang zonder kerk moeten doen. De oorspronkelijke kerk is namelijk in 1620 door de hervormden geannexeerd. Deze kerk heeft tot 1772 dienst gedaan en is vervolgens in verval geraakt. Vóór de bouw van de huidige kerk kerkten de RK inwoners in Schalkwijk.

De kerk is tegenwoordig onderdeel van de geloofsgemeenschap Houten & 't Goy, die op zijn beurt weer onderdeel is van parochie Paus Johannes XXIII, een fusie van 8 voormalige parochies in de Kromme Rijnstreek. Doel is om de 8 lokale kerken en geloofsgemeenschappen wel te behouden.

- Landgoed Wickenburgh in 't Goy is een voormalig kasteel, nu buitenplaats. Bij Wickenburgh staat een van de oudste duiventillen van de regio. Het torenvormig gebouwtje is 12 meter hoog en heeft een doorsnede van 5 meter. Er zijn aan de binnenzijde met steen 317 nesthokjes gemaakt. De vliegopeningen van de duiventil waren dermate groot, dat postduiven er niet in konden, maar de iets kleinere veldvluchters wel. Door onenigheid in de familie zijn de kozijnen en boeiboorden van het rijksmonumentale landhuis in verschillende kleuren geverfd. Het landgoed wordt al ca. 280 jaar bewoond door de familie Wttewaal (geen adel); vandaag de dag betreft het de broers Pim en Otto Wttewaal. Ze vinden elkaar niet zo aardig, om het eufemistisch te zeggen; daarom staat er een schutting tussen het woonhuis van Pim (het koetshuis) en dat van Otto (het landhuis). Landgoed Wickenburgh is tevens in gebruik als horeca- en trouwlocatie.

- In de nacht van 4 op 5 mei 1943 is een Britse bommenwerper, type Short-Stirling, op de terugweg van een bombardement op Dortmund (als onderdeel van een konvooi van 596 bommenwerpers) door een achtervolgend Duits jachtvliegtuig in brand geschoten en brandend neergestort nabij het Amsterdam-Rijnkanaal in aanleg in 't Goy. Alle 7 bemanningsleden - in de leeftijd van 20 tot 28 jaar - zijn hierbij omgekomen.

Op Bevrijdingsdag 2015 is ter nagedachtenis hieraan een gedenksteen met informatiepaneel onthuld, op de hoek Goyerdijk / Nachtdijk. De basisschool van 't Goy heeft het monument 'geadopteerd' en legt er jaarlijks bloemen. Het is het enige vliegtuig dat gedurende de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Houten is neergestort. De bemanningsleden zijn begraven in Oud=Leusden bij Amersfoort.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Laetste Stuyver is opgericht in 1968. - Videoreportage carnavalsoptocht 't Goy 2016.

- Jongerenvereniging 't Goys Kwartiertje - vroeger ook wel bekend als KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) 't Goy - zet zich in voor behoud van de levendigheid in het dorp, door het organiseren van diverse evenementen door het jaar heen. Zo is er ieder jaar een Goyse Triathlon en Zomerfeest (weekend eind juni). Op vrijdag is er het onderdeel zwemmen, waarna een drankje in de tent wordt gedronken, op zaterdag is er het onderdeel fietsen met in de avond het dorpsfeest (bekend als het Zomerfeest) en op zondag het onderdeel hardlopen, waarbij ook een kidsrun is voor de basisschoolkinderen, en waarna wederom weer 'een drankje' gedronken kan worden in de tent. Al met al een sportief, maar ook erg gezellig weekend.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Natuurpad 't Goy (11,5 km). is een wandeling met aandacht voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Ongeveer 4 km van de route gaat langs het Amsterdam-Rijnkanaal, de rest van de route gaat via kleine oude dijkjes door de kern en het buitengebied van het dorp.

- Goy's Genieten biedt op een prachtige locatie op een toegankelijke manier activiteiten voor de verschillende facetten van een vitaal leven. Activiteiten waarbij het versterken van je sociale netwerk, je ontspannen en het stimuleren van gezond eten en voldoende bewegen de basis vormen. Maar vooral ook activiteiten die je zintuigen prikkelen en je laten genieten van het leven. Bij voorkeur dit met elkaar gecombineerd. Bijvoorbeeld buitenyogalessen, lekkere en gezonde groenten en fruit van kwekers uit de buurt, Ladies Wine Out BBQ, koffietafel, lunch, en je creatief uitleven op Doodle Donderdag.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit 't Goy op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Met Stichting Mooi 't Goy zijn we sinds 2021 nog beter dan voorheen de Klankbordgroep in staat het dorp te vertegenwoordigen en de agenda van de toekomst te realiseren. Dat neemt echter niet weg dat we ook zelf tijd energie en tijd moeten steken in ons dorp. Heel veel mensen in ons dorp doen dat. Als (bestuurs-)lid van verenigingen, als vrijwilliger of als ondernemer. Met de stichting stimuleren we initiatieven, verbinden we initiatieven en kunnen we een spreekbuis zijn naar gemeente en provincie als dat nodig is. Het realiseren van de agenda voor de toekomst is het hoofddoel van de stichting.

Ons dorp leefbaar houden, moeten we in de eerste plaats dus zelf doen. Om met kracht namens de inwoners te kunnen optreden is het belangrijk dat de stichting donateurs heeft die het doel van de stichting ondersteunen. De donateurs zijn in feite het draagvlak van de stichting. We hopen dat straks bijna alle inwoners van ons dorp donateur zullen zijn van Stichting Mooi 't Goy. Als dat het geval is hebben we richting gemeente recht van spreken als we namens het dorp opkomen voor de belangen van het dorp. Ook oud-inwoners en niet-inwoners zijn natuurlijk van harte welkom als donateur. Ook daar verwachten we veel van. Kijk alleen maar naar de buitenleden van onze voetbalvereniging. Veel sportieve mensen uit Houten genieten iedere week van de faciliteiten van ons dorp. Als bestuur van de stichting kunnen we alleen spreekbuis zijn als we weten wat er leeft in ons dorp. Om die reden zullen we regelmatig bij onze donateurs peilen wat het dorp wil. Jij bent al donateur van de stichting voor € 10 per jaar. Meer mag natuurlijk ook. Doe met ons mee en maak je donatie over op NL29 RABO 0361851243 t.n.v. onze penningmeester J.M. Zomer."

- Onderwijs: - Basisschool De Boogerd is zo genoemd omdat het midden tussen de voor 't Goy kenmerkende boomgaarden ligt. Het leerlingenaantal van de school bevindt zich met ca. 40 weliswaar onder de opheffingnorm van de gemeente, maar doordat de overkoepelende Scholenstichting Fectio een aantal scholen in Vinexlocaties van Houten heeft met een groot leerlingaantal, compenseert dit voldoende om deze school als zelfstandige school te laten voortbestaan. Het pand is gebouwd in 1907* en is later regelmatig verbouwd. Na een recente verbouwing is het een prachtige locatie geworden die weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet. Alle lokalen zijn gemoderniseerd en ook de buitenkant heeft een opknapbeurt gehad. Alle groepen hebben digitale schoolborden en het computernetwerk is zeer uitgebreid: voor twee leerlingen één computer.
* Volgens de site van de school. Maar dan is het pand niet als school gebouwd, en heeft het voor 1925 kennelijk een andere functie gehad, omdat blijkens het artikel over de openbare lagere school, hierboven in het hoofdstuk Geschiedenis, de RK lagere school in het dorp pas in 1925 is gesticht.

- Sport: - "In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw organiseert de Jongeren Boeren en Tuinbouw Bond ieder jaar in Werkhoven een groot voetbaltoernooi voor alle aangesloten afdelingen. Ook de afdeling 't Goy doet natuurlijk mee en er worden best redelijke resultaten behaald, vooral als je bedenkt dat er in het dorp geen eigen voetbalvereniging bestaat. Daar moet verandering in komen, vindt men. De koppen worden bij elkaar gestoken en op 1 juni 1962 wordt v.v. 't Goy opgericht. Tegelijkertijd wordt er een stichting opgericht die een veld regelt via de katholieke kerk in het dorp. Het veld (het hoofdveld van nu) wordt geploegd, geëgd en ingezaaid en al snel kan er begonnen worden. De club start met 2 seniorenteams en 1 jeugdteam. Hoe het de decennia daarna verder verloopt, kun je lezen op de geschiedenispagina op de site van de vereniging.

Vandaag de dag, meer dan 50 jaar later, heeft v.v. 't Goy zich ontwikkeld van een kleine dorpsclub tot een middelgrote vereniging met ruim 500 leden. De club is niet meer weg te denken uit de Goyse - en ook niet uit de Houtense gemeenschap. Veel leden immers komen uit Houten (of 't Goy-Noord zoals soms gezegd wordt ;-). Naast de prestaties op het veld blijft, net zoals in de beginjaren, de gezelligheid voorop staan. Dat blijkt vooral uit al die prachtige Goyse tradities: de Playbackshows die ieder jaar weer een volle zaal opleveren en waar weken voor geoefend wordt; de vleesdraai avonden. Met de loterij met als hoofdprijs een half varken; de wafelweken die ieder seizoen een paar keer plaats vinden; het familietoernooi; de gourmetavonden voor de jeugd; het oliebollentoernooi; de slotdagen voor de jeugd en senioren; de klusjesweek."

- "Tennisclub 't Goy wordt als de gezelligste tennisvereniging van de gemeente Houten beschouwd, waarbij persoonlijke prestaties hoog in het vaandel staan! Tennissen bij onze tennisclub betekent spelen op drie kunstgrasbanen in een recreatieve, sportieve en ontspannen sfeer met veel activiteiten voor jong en ouder. Bovendien beschikken we over een gezellige kantine met terras en hebben we ruime openingstijden. Als je eens kennis wilt maken met tennis of met onze vereniging neem dan contact op met een van de bestuurleden of kom eens langs op ons tenniscomplex. Je bent van harte welkom!"

- Zorg: - Dagcentrum Utrecht Oost (D.U.O.) is een kleinschalig dagcentrum voor ouderen, met een vestiging in de stad Utrecht en in het dorp 't Goy. Door een persoonlijke 'zorg op maat' aanpak voelen ouderen zich weer in het leven staan. Bezoekers bepalen zelf hun bezigheden, activiteiten vinden niet volgens een rooster plaats maar worden afgestemd op de behoeften van ieder afzonderlijk. Senioren die thuis erg geïsoleerd leven met een lichamelijke beperking of dementie zoeken er één of meerdere keren per week de gezelligheid op. Men kan bijvoorbeeld buiten wandelen, langs de Kromme Rijn of in het bos Amelisweerd, kijken bij een voetbaltraining, werken in de tuin, gewoon bij de open haard zitten en de krant lezen, een ritje in de auto of er op uit met de D.U.O. fiets.

- Duurzaamheid: - Monique en John Vernooij (Groenedijkje 7a) hebben in oktober 2017 bekendgemaakt een groot zonnepark op hun land te willen realiseren. Tot heden werken zij beiden in loondienst, en hebben de droom hiermee een bestaan als zelfstandig ondernemer te kunnen opbouwen. Met ca. 46.000 panelen op 15 ha grond krijgt 't Goy, als alles doorgaat, een van de grootste zonneweides van Nederland. Ze hebben de grond gekocht van Johns broer Bert, wiens appelboomgaard niet rendabel bleek. De zonnepanelen moeten voldoende elektriciteit opwekken voor 4.000 huishoudens. Dat is meer dan de 3 windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Houten opbrengen.

Anno oktober 2017 verkeert e.e.a. nog in de onderoeksfase. Zo is nog niet duidelijk of de financiering rond gaat komen, moeten er uiteraard nog vergunningprocedures worden doorlopen, en ze vinden het belangrijk om draagvlak in de omgeving te creëren. De omwonenden moeten er geen last van hebben. Een zorgvuldige landschappelijke inpassing is daarbij van belang. Zo overwegen ze bijvoorbeeld de buitenste rand van de boomgaard te laten staan, zodat je de panelen vanaf de weg niet ziet. Gunstig aan de locatie is ook dat de panelen naar het Amsterdam-Rijnkanaal gericht komen te liggen, en dat er nauwelijks mensen pal naast wonen. (bron: AD, 13-10-2017)

- Veiligheid: - "In juli 2018 zijn Buurtpreventieborden geplaatst in dorp 't Goy. De beheerders van de buurtpreventiegroep, Edwin de Ligt en Marita van Doorn, hebben zich de laatste tijd veel ingezet voor de Buurtpreventie. Het resultaat is een dekkingsgraad van 30% deelnemende dorpsgenoten, waardoor het dorp in aanmerking kwam voor plaatsing van de borden. Ook voor onze vaste plaatser Cor van Bentum was dit een mooie dag. Na het plaatsen van eerdere borden in Houten mocht hij nu dan ook in zijn eigen dorp de borden plaatsen. In totaal zijn er 3 borden geplaatst, op de volgende lovaties: Beusichemseweg t.h.v. de kruising met de Hoogdijk; Beusichemseweg dorp inkomend vanaf de dijk; Tuurdijk op de grens van de gemeente Houten." (bron: Veilig Houten)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van 't Goy RK.

Reacties

(4)

De o.l. School in 't Goy is niet opgeheven in 1925 maar is blijven bestaan met mijn opa L.A. de Vries als hoofd. In 1969 was de school nog maar bevolkt door 8 kinderen. Mijn vader A.L. de Vries was toen hoofd, hij was na jaren teruggekomen (vanaf eind 1958) naar de school waar zijn vader ook jaren had gestaan (tot 1931). De school is im 1969 NIET opgeheven, hij is blijven bestaan met een nieuw hoofd, ene heer Van Dam. De school is nog wat gegroeid door stijgend inwonertal, er kwam zelfs een 2e leerkracht! Maar in 1982 geloof ik was het einde verhaal en is de school toch opgeheven. Er kwam toen een mevrouw met een pottenbakkersbedrijf in het huis wonen en haar atelier had zij in de vm school. Later is alles verkocht aan een bouwondernemer/aannemer, die de vm. school transformeerde in een kantoor. Wie weet nog iets uit al die jaren? Ik heb nog foto's!

Dank voor uw reactie heer De Vries! Dit maakt veel duidelijk. In het gelinkte besluit van de minister uit 1925 ontbreekt net het belangrijkste stukje, namelijk het eigenlijke besluit. Dat is helaas weggevallen. Omdat het hele stuk naar sluiting toe redeneerde, interpreteerde ik dat de minister wel besloten zou hebben dat de school zou worden gesloten. Maar dat is dus toch niet gebeurd! Ik heb uw aanvullingen verwerkt.

Ik heb het stuk over de openbare lagere school verhuisd naar het hoofdstuk Geschiedenis, want daar hoort het thuis, en niet onder Links bij de RK school, dat was veel te verwarrend.

Ik hoop voor u dat er nog iemand gaat reageren met nadere informatie over de openbare lagere school in de loop der jaren. Hebt u wellicht 1 foto van de school in digitaal formaat, opdat ik die op deze pagina kan plaatsen? Uiteraard met © en uw naam erbij als eigenaar van de foto.

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Een foto van de school kunt u vinden op wikipedia onder: Lijst van gemeentelijke monumenten in t Goy. De alleronderste in de rij, Wickenburghseweg 37, is de school. Ik heb niet het auteursrecht, de foto is door iemand anders gemaakt, maar hij staat op Wikipedia dus ik neem aan dat u die dan mag overnemen? Dat zou u kunnen navragen. Maar dat is het schoolgebouw van toen, uiterlijk nog nagenoeg hetzelfde. Succes ermee.

Dank voor de tip! Dat was me nog niet opgevallen, dat het pand op de gemeentelijke monumentenlijst staat, en ook nog met een foto. Het ja of nee en hoe mogen gebruiken van een foto van Wikipedia kan per geval verschillen, dat staat er per foto bij vermeld. In dit geval mocht het, mits ik de naam van de maker erbij vermeld. Dat heb ik dus gedaan. Hij kon er nog precies bij, want ik plaats per pagina maximaal 10 foto's, om de laadtijd van een pagina voor de bezoekers snel te houden, want nog niet iedereen heeft een snelle verbinding, zeker met mobiel.

Reactie toevoegen