Tappersheul

Plaats
Buurtschap
Oudewater
Lopikerwaard
Utrecht

Tappersheul (2).JPG

De landelijke, groene buurtschap Tappersheul bij Oudewater vormt een contrast met het dichtbijgelegen en naar de buurtschap genoemde bedrijventerrein.

De landelijke, groene buurtschap Tappersheul bij Oudewater vormt een contrast met het dichtbijgelegen en naar de buurtschap genoemde bedrijventerrein.

tappersheul_4.jpg

Buurtschap Tappersheul ligt binnen de bebouwde kom van Oudewater, en wordt ter plekke niet expliciet aangegeven (bijv. met witte onderbordjes onder de komborden Oudewater). Je kunt dus alleen aan dit straatnaambordje zien dat je er bent aangekomen.

Buurtschap Tappersheul ligt binnen de bebouwde kom van Oudewater, en wordt ter plekke niet expliciet aangegeven (bijv. met witte onderbordjes onder de komborden Oudewater). Je kunt dus alleen aan dit straatnaambordje zien dat je er bent aangekomen.

tappersheul.jpg

De Kerkwetering bij buurtschap Tappersheul

De Kerkwetering bij buurtschap Tappersheul

tappersheul_2.jpg

Vanuit Oudewater de brug over van de Kerkwetering en we staan ineens in de piepkleine buurtschap Tappersheul. Niet te hard rijden of lopen, want je bent er zo weer uit!

Vanuit Oudewater de brug over van de Kerkwetering en we staan ineens in de piepkleine buurtschap Tappersheul. Niet te hard rijden of lopen, want je bent er zo weer uit!

tappersheul_3.jpg

Vanuit de buurtschap Tappersheul zien we over de Kerkwetering en de Joh. J. Vierbergenweg naar het grote Bedrijventerrein Tappersheul, dat naar de buurtschap is genoemd. De komende jaren staan daar een uitbreiding en vele verbeteringen op stapel.

Vanuit de buurtschap Tappersheul zien we over de Kerkwetering en de Joh. J. Vierbergenweg naar het grote Bedrijventerrein Tappersheul, dat naar de buurtschap is genoemd. De komende jaren staan daar een uitbreiding en vele verbeteringen op stapel.

Tappersheul

Terug naar boven

Status

- Tappersheul is een buurtschap en bedrijventerrein in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Oudewater.

- Tappersheul is de enige plaats die, naast Oudewater zelf, altijd al bij de gemeente Oudewater heeft gehoord. De overige kernen zijn er later door gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties aan toegevoegd.

- De buurtschap Tappersheul valt, ook voor de postadressen, onder de stad Oudewater.

- De buurtschap Tappersheul heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Tappersheul.

Naamsverklaring
De naam stamt mogelijk van heul ‘doorlaat in een dijk, duiker’, bij een tapperij ‘herberg’, of anders stamt dit toponiem mogelijk van het geslacht Tapper.(601)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tappersheul ligt N van Oudewater, rond de splitsing Ruige Weide / Tappersheul / Papekopperstraatweg / Kerkwetering.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat de buurtschap Tappersheul slechts 3 panden met 20 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

- Per 1 september 1970 is door de gemeente Oudewater 1 hectare (onbewoond) overgenomen van de gemeente Driebruggen. Dit betrof een grenscorrectie in verband met het onder één gemeente brengen van bepaalde weteringen en het ontwikkelen van bedrijventerrein Tappersheul.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap is ontstaan op het punt waar de weg van Papekop naar Oudewater, de Papekopperdijk, kruist met de weg en buurtschap Ruige Weide. Op dit kruispunt bevond zich in de Kerkwetering een sluisje, ook wel ‘heul’ genoemd. Daarbij stonden enkele woningen en een café, vandaar de naam ‘Tappers-heul’. Rond 1820 is de sluis gesloopt. (bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- O en ZO van buurtschap Tappersheul ligt het gelijknamige bedrijventerrein. Er zijn ca. 120 bedrijven gevestigd. Het bedrijventerrein krijgt een uitbreiding van 3 ha. Dit wordt een verticale strook tegen de O kant van het bestaande terrein. Medio 2017 zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen. De bouw beoogt eind 2018 van start te gaan. De bestaande delen heten I en II. Het nieuwe deel gaat, dat zal dan niet verrassen, III heten. De belangstelling voor het nieuwe terrein is groot; een informatieavond medio 2017 trok 70 ondernemers. Een gemeentelijke presentatie van de plannen is onder deze link terug te lezen.

- Bestemmingsplan Bedrijvenpark Tappersheul (2010), inclusief zienswijzen en de reactie van de gemeente daarop.

- In 2015 hebben de gemeente Oudewater en BIZ-vereniging ViTap intensief samengewerkt om Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Tappersheul te realiseren. In oktober 2015 heeft de gemeente besloten dat de BIZ er gaat komen. De BIZ is in 2016 van start gegaan. Een BIZ-zone is een afgebakend bedrijfsmatig gebied, bijvoorbeeld een bedrijventerrein. De activiteiten c.q. extra voorzieningen komen bovenop het basisvoorzieningenniveau van de gemeente. Deze activiteiten c.q. extra voorzieningen moeten zowel het gezamenlijk als het algemene belang van de ondernemers dienen waarbij, via stemming, een meerderheid onder alle bijdrageplichtige ondernemers is vereist. Concreet kan gedacht worden aan activiteiten als het verbeteren van verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, anti-verrommeling, onderhoud, brandveiligheid, graffitiverwijdering en het vergroten van de veiligheid door bijvoorbeeld extra surveillance, hekwerken en camerabewaking.

Ondernemers betalen op basis van de waarde van hun bedrijfspand een jaarlijkse bijdrage aan Vitap om het BIZ-plan voor Tappersheul uit te voeren. De BIZ levert een positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat, iets waar ondernemers en gemeente beiden een belang bij hebben. Kosten worden evenwichtiger verdeeld doordat alle ondernemers in het gebied meebetalen. Veel maatregelen zijn collectief goedkoper en effectiever te nemen dan individueel. En de gemeente krijgt een duidelijk aanspreekpunt op het bedrijventerrein.

Voorzitter Piet Six van Vitap is content met het besluit: "Voor ons als bestuur is het een extra motivatie om nu snel van start te gaan met de uitwerking van de plannen voor een ‘strak’ en veilig bedrijvenpark Tappersheul. Fijn dat we nu als ondernemers in ons tempo zelf de regie kunnen nemen in het verbeteren van de omgevingskwaliteit op het bedrijventerrein. Dit uiteraard in een goede samenwerking met de gemeente Oudewater." (bron: Oudewater.net)

- In maart 2017 hebben gemeente, BIZ-vereniging ViTap, brandweer, MKB Nederland en politie afspraken gemaakt over een schoner, veiliger en goed onderhouden Bedrijvenpark Tappersheul. Het gaat o.a. om goede straat- en pandverlichting, camerabewaking en politiesurveillance om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Zorgen voor een goed wegdek, zodat ondernemers, werknemers, bezoekers en leveranciers veilig op de plaats van bestemming komen. De buitenruimte op orde houden zorgt, zo stellen betrokken partijen, voor een prettige uitstraling en het tegen gaan van verloedering. Namens de gemeente heeft wethouder Bob Duindam zijn handtekening gezet onder de afsprakenlijst. "Tappersheul is heel belangrijk voor Oudewater", zegt hij in een toelichting. "Veel inwoners verdienen hier hun brood. De ondernemers investeren in hun bedrijf en wij doen dat voor de publieke ruimte. Zo hebben we bijvoorbeeld in de gemeentebegroting voor 2017 extra geld gereserveerd voor het asfalteren van de wegen op Tappersheul." (bron: Algemeen Dagblad, 27-3-2017)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gemaal Tappersheul is voorzien van een in 2016 geïnstalleerde MIR-2 stationair reiniger. Door de beperkte ruimte is de reiniger uitgevoerd met uitneembare deuren. De capaciteit van de reiniger bedraagt 500 kg.

Terug naar boven

Links

- Bedrijfsleven / ondernemen: - BIZ-vereniging ViTap zet zich in voor ontwikkeling en realisatie van de BIZ-plannen, zoals beschreven onder Recente ontwikkelingen.

Reactie toevoegen