Tervoorst

Plaats
Buurtschap
Beekdaelen
Heuvelland Parkstad
Limburg

tervoorst_straatmarkt_2.jpg

De jaarlijkse Straatmarkt van 'Tervoorst en Bovengehuchten' (op een zondag in september) is naar eigen zeggen 'de gezelligste jaarmarkt van Nuth'.

De jaarlijkse Straatmarkt van 'Tervoorst en Bovengehuchten' (op een zondag in september) is naar eigen zeggen 'de gezelligste jaarmarkt van Nuth'.

tervoorst_hunnecum_terstraten_helle_kaart_ca._1920_kopie.jpg

Er is een Buurtvereniging Tervoorst en Bovengehuchten, die de buurtschappen Helle, Hunnecum, Terstraten en Tervoorst omvat. Op deze kaart, uit ca. 1920, is hun ligging in de nabijheid van elkaar goed te zien.

Er is een Buurtvereniging Tervoorst en Bovengehuchten, die de buurtschappen Helle, Hunnecum, Terstraten en Tervoorst omvat. Op deze kaart, uit ca. 1920, is hun ligging in de nabijheid van elkaar goed te zien.

Tervoorst

Terug naar boven

Status

- Tervoorst is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Beekdaelen. T/m 2018 gemeente Nuth.

- De buurtschap Tervoorst valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nuth.

- De buurtschap Tervoorst ligt binnen de bebouwde kom van het dorp Nuth en heeft witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Tervoeësj.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tervoorst ligt direct W van het dorp Nuth, rond de Voorsterstraat, Bongerdweg en het O deel van de Horenweg, die in het W verlengde daarvan ligt. De buurtschap ligt verder ZW van de dorpen Vaesrade en Schinnen, Z van het dorp Puth, ZO van de dorpen Spaubeek en Genhout, ONO van het dorp Schimmert en NW van het dorp Wijnandsrade.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Tervoorst omvat ca. 105 huizen met ca. 260 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In Tervoorst is een 'hulpkerk' Maria Tenhemelopneming geweest.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Straatmarkt van 'Tervoorst en Bovengehuchten' (op een zondag in september), ook wel 'Tervoersjtermert', is naar eigen zeggen 'de gezelligste jaarmarkt van Nuth'.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Tervoorst en Bovengehuchten (in het kader van deze vereniging zijn dat Terstraten, Hunnecum en Helle) is opgericht in 1976. - Actualiteiten van de Buurtvereniging op Facebook.

Reactie toevoegen