Twijzelerheide

Plaats
Dorp
Achtkarspelen
Fryslân

Twijzelerheide

Terug naar boven

Status

- Twijzelerheide is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.

- Onder het dorp Twijzelerheide valt ook een klein deel van de buurtschap Kûkherne (namelijk de 2 panden die aan de gelijknamige weg zijn gelegen).

- De inwoners van de aan elkaar gegroeide buurdorpen Twijzelerheide en Zwagerbosch (dat in de gemeente Noardeast-Fryslân ligt) werken op veel gebieden samen en delen diverse voorzieningen. Je zou ze daarom als een tweelingdorp kunnen beschouwen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Twizelerheide.

Oudere vermeldingen
1718 gebied: heyde, 1899 Twijzelerheide.

Naamsverklaring
Betekent heide 'onontgonnen veld, vlakte' behorend bij Twijzel. Ontstaan in de 19e eeuw.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Twijzelerheide ligt ZO van de dorpen De Falom, Broeksterwâld en Damwâld, ZZO van de dorpen De Westereen en Wâlterswâld, Z van de dorpen Zwagerbosch en Driezum, ZW van de dorpen Kollumerzwaag, Veenklooster, Triemen, Westergeest en Oudwoude, WZW van het dorp Buitenpost, WNW van het dorp Twijzel, NW van de dorpen Kootstertille en Drogeham, NNW van het dorp Jistrum, N van het Burgumer Mar, NO van de dorpen Noardburgum en Burgum, ONO van het dorp Feanwâldsterwâl en O van het dorp Feanwâlden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Twijzelerheide omvat ca. 750 huizen met ca. 1.850 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In opdracht van de gemeente Achtkarspelen heeft aannemer Witteveen uit Surhuisterveen in 2018 en 2019 de Doarpsstrjitte en de Gealewei in Twijzelerheide gerenoveerd. In de Gealewei is nieuwe riolering aangebracht, de kolken en kolkleidingen zijn vervangen, het cunet is verbeterd en tot slot is de rijbaan weer herstraat met de oude stenen. De nieuwe rijbaan is qua ontwerp iets aangepast ten opzichte van de huidige situatie. In de Doarpsstrjitte zijn geen werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering. De werkzaamheden in de Doarpstrjitte bestonden uit cunetverbetering, vervangen van de kolken inclusief kolkleidingen, het aanbrengen van nieuwe tegels in de trottoirs, het aanbrengen van nieuwe banden en het herstraten van de rijbaan met de oude stenen. De kruispunten zijn voorzien van nieuw bestratingsmateriaal.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Twijzelerheide heeft 1 rijksmonument, zijnde de klokkenstoel uit 1952 op de begraafplaats (Bjirkewei 30a).

- De Hervormde (PKN) kerk Eben Haëzer (Smitsstraat 1) is een neoromaanse kerk met dakruiter. De kerk is in de loop der tijd aanzienlijk gewijzigd, o.a. door het toevoegen van twee zijvleugels. Het orgel is in 1916 gebouwd door de firma Bakker & Timmenga (Leeuwarden) met gebruikmaking van oudere bestanddelen. In 1993 hebben zij het orgel gerestaureerd.

- De Gereformeerde (PKN) kerk (Bjirkewei 86) dateert uit 1911. Het is een neoromaanse kerk met dakruiter. Het orgel is in 1983 gebouwd door de firma Hendriksen & Reitsma (Nunspeet). Een van de windladen en het pijpwerk van zes stemmen is afkomstig uit het vorige orgel van deze kerk, dat in 1923 door de firma v/h L. van Dam (Leeuwarden) was gemaakt. In 2002 intoneert de firma Hendriksen & Reitsma het orgel opnieuw en breidt het uit met een Onderpositief. In 2007 is de kerk gerestaureerd en gerenoveerd. Het meest opvallend is het houten kruis voorin de kerk dat via ledverlichting de kleur van het kerkelijk jaar kan weergeven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oldtimerfestival Twijzelerheide (op een zaterdag eind augustus), met honderden klassieke auto's, trucks, motoren, tractoren en bromfietsen, grasbaanwedstrijden, curiosamarkt en onderdelenmarkt, is t/m 2018 10 keer georganiseerd. De organisatie van een dergelijk evenement, dat jaarlijks ca. 9.000 bezoekers trok, kost natuurlijk heel veel tijd en energie van een de betrokken organisatoren. In 2019 is het niet gelukt om het evenement te organiseren. Men beraadt zich nog om het evenement in 2020 al dan niet weer, eventueel in een andere vorm, te organiseren.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten, krantenartikelen e.d. van Twijzelerheide op Facebook.

Terug naar boven

Links/verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Twijzelerheide.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Twijzelerheide zet zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaar in het dorp en behartigt de algemene belangen van het dorp en zijn inwoners naar de gemeente en andere relevante instanties. Daarnaast organiseert Plaatselijk Belang mede via de commissies OJW (iepen jeugdwurk), SKW (sociaal cultureel werk), Feestcommissie etc., allerlei activiteiten voor jong en ouder, zoals het Heidefeest, jeugd- en jongerenactiviteiten, cursussen etc., inloopochtenden in dorpshuis De Jister, Sinterklaasfeest en Wandel-4-daagse.

- Dorpshuis / MFC: - Dorpshuis De Jister. Als het aan de inwoners van Twijzelerheide en Zwagerbosch ligt, komt er een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) voor de beide buurdorpen. Onderzoek moet nog uitwijzen of die wens haalbaar is. Begin 2020 wordt dat duidelijk. Het multifunctionele gebouw moet naast een sociale functie ook een sport- en onderwijsfunctie krijgen. Verschillende partijen zijn bij het onderzoek betrokken. Denk aan de voetbalvereniging, de peuterspeelzaal en de ijsbaanvereniging. Ook de gemeente Achtkarspelen denkt mee.

- Onderwijs: - "Basisschool It Twaspan is een laagdrempelige, vreedzame school in Twijzelerheide waar iedere leerling gerespecteerd wordt. Wij bieden de leerlingen een veilige basis die de voedingsbodem is om optimaal te functioneren en zichzelf te ontwikkelen tot optimale prestaties op alle gebieden. De uitdagende, stimulerende, moderne leeromgeving op It Twaspan biedt leerlingen de mogelijkheid zich competent te voelen en om zich te ontwikkelen. Door de kleinschaligheid is er specifieke aandacht voor de individuele leerling. Wij bieden zorg op maat. Samenwerken, communiceren en eigen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces bereidt de leerlingen voor op de moderne wereld van morgen."

"De Reinbôge is een christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Jezus is onze inspiratiebron. Het christelijke karakter komt op onze school dagelijks tot uiting in o.a. bidden, danken, Bijbelverhalen, zingen, vieringen enz. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. We proberen een fijne sfeer in de groepen te creëren en doen ons best alles uit uw kind te halen wat erin zit. Onze school is voornamelijk groepsgericht georganiseerd. We houden rekening met goede en zwakkere leerlingen: wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en oefenstof, wie extra goed kan meekomen krijgt meer- en zwaardere opdrachten. Naast het leren wordt op onze school ook de nodige aandacht geschonken aan ontspanning, creativiteit en bewegingsonderwijs."

- Sport: - Voetbalvereniging VVT is opgericht in 1947.

- Hengelsportvereniging HSV de Heidedobber.

- Zorg en welzijn: - "Zorgboerderij de Witrik in Twijzelerheide biedt dagbesteding aan volwassenen en ouderen die te maken hebben met een lichamelijke of geestelijke beperking. Hierbij kan men denken aan beperkingen ten gevolge van ouderdomsproblematiek, dementie, een beroerte, depressie, reuma, parkinson enzovoort. Zorgboerderij de Witrik biedt een alternatief op het reguliere aanbod in dagbesteding voor ouderen in de regio. Door veel deelnemers wordt een bezoekje aan de boerderij als laagdrempelig ervaren. Daarnaast zijn we een familiebedrijf, waardoor deelnemers altijd te maken hebben met vertrouwde gezichten en continuïteit. De huiselijke sfeer en diverse activiteiten zowel binnen als buiten zorgen er voor dat mensen zich prettig en vrij voelen.

De dagbesteding draagt bij aan het ontlasten van de thuissituatie. Hierdoor kunnen deelnemers langer thuis blijven wonen, wat door deelnemers en hun naasten als zeer waardevol wordt ervaren. Wanneer iemand zijn/haar dag graag op de zorgboerderij wil doorbrengen zullen wij altijd kijken naar de mogelijkheden. Samen met de deelnemer bespreken we het doel van de dagbesteding. Ervaren van structuur, een zinvolle dagbesteding, sociale activiteit, lichaamsbeweging, behouden van vaardigheden en mantelzorgontlasting zijn veel genoemde doelstellingen. Belangrijke aandachtspunten zijn: kunnen wij de zorgvraag van de deelnemer beantwoorden en zal de deelnemer een plezierig plekje vinden binnen de groep van deelnemers?"

- "Midden in de prachtige omgeving van de Friese Wouden ligt landgoed Hof fan ‘t Wyldpaed in het buitengebied van Twijzelerheide. Dit unieke landschap maakt onderdeel uit van het Nationaal Landschap. Naast landgoed is Hof fan ‘t Wyldpaed ook een geitenhouderij, zorgboerderij en heeft het een eigen voedselbos. Uniek aan dit gebied is dat het land niet strak is ingericht voor het moderne boeren, maar dat de historische natuur in stand is gehouden. Weidegronden omringt met houtwallen, het lichtelijk ‘glooiende’ landschap afkomstig uit de ijstijd en het bloemen- en kruidrijk grasland zijn typische kenmerken hiervan. Op één van onze houtwallen bevindt zich tussen de bomen door een uniek paadje dat je leidt naar ons voedselbos. Wat is een Voedselbos? Een voedselbos is een natuurlijk ecosysteem gericht op duurzame voedselproductie. Zo’n systeem is een onderdeel van permacultuur. Het is opgebouwd in verschillende plantenlagen die allemaal met elkaar samenwerken en zo zelfvoorzienend en klimaatbestendig is. De mens hoeft daarom niet in te grijpen met kunstmest of bestrijdingsmiddelen en dit maakt het een vorm van landbouw met respect voor de natuur en die positief werkt op de biodiversiteit."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Twijzelerheide.

Reactie toevoegen