Wildert (Zundert)

Plaats
Buurtschap
Zundert
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Wildert (Zundert)

Terug naar boven

Status

- Wildert is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Zundert.

- De buurtschap Wildert valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zundert.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1440 Wildert, 1487 Wildaert.

Naamsverklaring
- Betekent ‘wildernis, woeste grond’, in Brabant veelal zandgrond.(1)
- Wildert is onontgonnen land dat aan de landsheer toebehoorde.(47)
- Wildert: 1. wildernis, woestijn. 2. onbebouwde grond, met ruigte begroeid land. De wildert was het woeste, onontgonnen veld. Na verloop van tijd werden er natuurlijk toch stukken van ontgonnen en bleef het oude toponiem gehecht aan de grond, die er nu echter anders uitzag. (…) Met wildert als eerste lid vinden wij: Wildertsveken, Wildertsvoord, Wildertsebeemd en Wildertstraat. Deze laatste twee zijn genoemd naar een gehucht de Wildert onder Zundert. De oudste vermelding van een toponiem wildert dateert uit 1362 (Alphen).(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wildert ligt ZO van Zundert, rond de driesprong Wildertsedijk / Gaardsebaan / Rustenburgstraat en rond de Wildertstraat. De buurtschap grenst in het W aan de rivier de Aa of Weerijs en in het O aan België.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Wildert 15 huizen met 74 inwoners.

- Tegenwoordig omvat Wildert ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stenen waterpomp bij het sportpark stond oorspronkelijk in de Molenstraat en is omstreeks 1955 verplaatst. De pomp is in 1996 gerestaureerd als onderdeel van een provinciebreed project tot restauratie van ‘kleine monumenten’, in het kader van de viering van 200 jaar zelfstandig Brabant.

Terug naar boven

Recreatie

- Sportpark De Wildert* omvat sportvelden, een wielerbaan, tennisbanen, een wandelpark met een volière met in- en uitheemse vogels, een eendenvijver, een hertenkamp en een subtropisch zwembad (hele jaar geopend).
* Wildertsedijk 61. Tel. 076-5973232 / 5971117.

Reactie toevoegen