Zuideinde (Kamperveen)

Plaats
Buurtschap
Kampen Oldebroek
Salland Veluwe
OverijsselGelderland

zuideinde_gem._kampen_plaatsnaambord.jpg

De buurtschap Zuideinde is een leuk grensgevalletje: het grootste deel van de buurtschap ligt in de provincie Overijssel, streek Salland, gemeente Kampen, formele ahum 'woonplaats' Kamperveen. Voor verdere toelichting zie kopje Status.

De buurtschap Zuideinde is een leuk grensgevalletje: het grootste deel van de buurtschap ligt in de provincie Overijssel, streek Salland, gemeente Kampen, formele ahum 'woonplaats' Kamperveen. Voor verdere toelichting zie kopje Status.

zuideinde_gem._oldebroek_plaatsnaambord.jpg

En een heel klein stuk van de buurtschap Zuideinde valt onder de provincie Gelderland, streek Veluwe, gemeente Oldebroek, dorp Oosterwolde.

En een heel klein stuk van de buurtschap Zuideinde valt onder de provincie Gelderland, streek Veluwe, gemeente Oldebroek, dorp Oosterwolde.

zuideinde_gereformeerde_kerk.jpg

Ondanks dat Zuideinde een zekere mate van kern en een bebouwde kom en kerk (de Gereformeerde PKN kerk uit 1874, zie foto) heeft, wordt het toch als buurtschap beschouwd en niet als dorp.

Ondanks dat Zuideinde een zekere mate van kern en een bebouwde kom en kerk (de Gereformeerde PKN kerk uit 1874, zie foto) heeft, wordt het toch als buurtschap beschouwd en niet als dorp.

zuideinde_wittenteinse_allee_boerderij.jpg

 Monumentale boerderij in de buurtschap Zuideinde op Gelders grondgebied, aan de Wittensteinse Allee.

Monumentale boerderij in de buurtschap Zuideinde op Gelders grondgebied, aan de Wittensteinse Allee.

Zuideinde (Kamperveen)

Terug naar boven

Status

- Zuideinde is een buurtschap* in grotendeels de provincie Overijssel, streek Salland, gemeente Kampen (t/m 1936 gemeente Kamperveen. In 1937 over naar gemeente IJsselmuiden, in 2001 over naar gemeente Kampen) en voor een klein deel provincie Gelderland, streek Veluwe, gemeente Oldebroek.
* Zuideinde heeft weliswaar een kerk en school en een zekere mate van kern, met bebouwde kom (= blauwe plaatsnaamborden), maar wordt gezien haar geringe omvang toch nog altijd als buurtschap beschouwd.

De buurtschap ligt daarmee dus niet alleen in 2 provincies, en daarmee ook in 2 gemeenten en 2 'woonplaatsen', wat daar op zich een logisch gevolg van is, maar ook nog eens in 2 streken, omdat het hier toevallig ook net de grens is tussen Salland (Kamperveen) en Veluwe (Oosterwolde).

- Voor de postadressen ligt de buurtschap Zuideinde grotendeels zogenaamd 'in' de 'woonplaats' Kamperveen, maar dat is in de praktijk helemaal geen plaats maar alleen een voormalige gemeentenaam. Maar gemeente en/of PTT hebben er nu eenmaal kennelijk voor gekozen om de buurtschappen van de voormalige gemeente Kamperveen gezamenlijk de postale plaatsnaam Kamperveen te geven.

- Een andere curiositeit is dat de buurtschap voor een klein deel van de postadressen onder het Gelderse dorp Oosterwolde valt. Zie voor nadere informatie hierover: - Artikel over de bijzondere, bijna Baarle-Nassau-achtige grensligging van Zuideinde.

- De buurtschap heeft een 'bebouwde kom' en heeft voor beide (Overijsselse en Gelderse) delen eigen komborden, met respectievelijk 'Zuideinde gem. Kampen' en 'Zuideinde gem. Oldebroek'.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Het Zuid-Einde.

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap ligt Z van Kampen, NO van Oldebroek, rond de wegen Zuideinde Oost, Zuideinde West en Wittensteinse allee, en grenst in het Z en het W aan de provincie Gelderland (en ligt daar dus ook voor een heel klein stukje in, zoals hierboven beschreven).

- In het W was de strook tussen de Gelderse Gracht en de Leidijk ooit Gelders, maar is nu ook Overijssels.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zuideinde 27 huizen met 159 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 125 huizen met ca. 400 inwoners, verdeeld in Zuideinde-West ca. 50 huizen, Zuideinde-Oost 20, Leidijk 20, Wittensteinse Allee Overijssels deel (= huisnrs. 1-15 en 2-8) 20 en idem Gelders deel (= huisnrs. 10-36) 14.

Terug naar boven

Geschiedenis

Huis en landgoed Wittenstein
In 1595 koopt Johan Witten een erf dat vervolgens naar hem genoemd wordt: Wittenstein. In 1615 krijgt het de status van havezate. Het landgoed groeit uit tot 68 hectare, verdeeld over 11 boerenbedrijven. In 1938 laat de op dat moment nieuwe eigenaar het oude Wittenstein slopen en bouwt er een nieuw pand, dat is overgebracht vanuit Duitsland. Het landgoed omvat dan nog 'maar' 9 hectare. Tegenwoordig is het huis (Wittensteinse Allee 3) te huur als vakantiehuis / B&B.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Gereformeerde (PKN) kerk uit 1874 (Zuideinde West 12) valt onder de PKN-gemeente Gereformeerde Kerk Kamperveen.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool Koldewijn Schoele.

Reactie toevoegen