Achtersloot

Plaats
Buurtschap
IJsselstein
Lopikerwaard
Utrecht

Achtersloot..JPG

Vanaf de Provincialeweg door Knollemanshoek komen we in buurtschap Achtersloot

Vanaf de Provincialeweg door Knollemanshoek komen we in buurtschap Achtersloot

Achtersloot.JPG

Heel landelijk is het in de buurtschap Achtersloot

Heel landelijk is het in de buurtschap Achtersloot

Achtersloot. (4).JPG

Heerlijk rustig fietsen door Achtersloot, weinig verkeer!

Heerlijk rustig fietsen door Achtersloot, weinig verkeer!

Achtersloot. (2).JPG

Achtersloot

Achtersloot

Achtersloot. (3).JPG

Achtersloot is een langgerekte buurtschap tussen IJsselstein en de provinciale weg Montfoort-De Meern

Achtersloot is een langgerekte buurtschap tussen IJsselstein en de provinciale weg Montfoort-De Meern

Achtersloot

Terug naar boven

Status

- Achtersloot is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente IJsselstein.

- De buurtschap Achtersloot valt, ook voor de postadressen, onder de stad IJsselstein.

- De Topografische atlas Utrecht(1) beschouwt Achtersloot niet meer als buurtschap, maar de bebouwing aan deze weg ligt nog altijd voor een groot deel in het buitengebied, dus wat ons betreft is het nog steeds als buurtschap te beschouwen.

- De buurtschap Achtersloot heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1267 de aqueductu in Aftersloten, 1388 in den Aftersloet, 1665 water: Achter sloot.

Naamsverklaring
Overdrachtelijk gebruik van een waternaam, een samenstelling van het Middelnederlandse after 'achter, achterwaarts gelegen' en sloot 'gegraven lang en smal water dat tot afscheiding of voor afwatering dient', als benaming voor een waterloop die langs de achterkant van de percelen liep.(2) De Achtersloot, die uit de 12e eeuw dateert, diende als achterkade voor de polders ten oosten en als ontginningsbasis voor de polders ten westen van de dijk.

Bijnaam
De buurtschap heeft als bijnaam Mandendorp. (120)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Achtersloot ligt direct NW van de stad IJsselstein, rond de gelijknamige weg en de Stuivenbergweg en Zuid IJsseldijk, met dien verstande dat alleen het gedeelte buiten de kern IJsselstein tot de buurtschap kan worden gerekend. Tot huisnummers 37 en 122 ligt de weg in de bebouwde kom. De kern van de buurtschap is gelegen rond de Molenvliet. De buurtschap ligt verder W van de rivier de Hollandse IJssel, O en OZO van de stad Montfoort, ZO van het dorp Harmelen, Z van de A12 en de dorpen De Meern en Vleuten, ZW van de stad Utrecht, W van de A2 en de stad Nieuwegein en NO van het dorp Benschop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de buurtschap Achtersloot 58 huizen met 372 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap circa 110 huizen, ca. 10 bedrijfsgebouwen en enkele verblijfsaccommodaties, met circa 280 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Tientallen markante oude boerderijen, waaronder:

- Stenen boenhok op Achtersloot 75 en 83, houten boenhok op nummer 97;

- Hoeve Meerlo op nummer 103 is genoemd naar de gelijknamige polder, het noordelijk gedeelte van de polder Broek;

- De Lampsinshoeve op nummer 107 is van het krukhuistype. Oorspronkelijk 18e eeuws, de gevelsteen duidt op de verbouwing in 1845 en

- Karakteristieke boerderij op nummer 120.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Knotgroep Achtersloot - opgericht in 1973 en daarmee de oudste knotgroep van Nederland - is een groep vrijwilligers die zich met veel succes, enthousiasme en plezier actief inzet voor natuur en landschap in de Lopikerwaard en verre omgeving. Zij doet dit door in overleg met de eigenaren knotwilgen en andere bomen te onderhouden. In de afgelopen 40 jaar heeft de groep ruim 5.000 knotwilgen en andere bomen verzorgd. Hiernaast werkt de groep ter afwisseling ook aan onderhoud van houtsingels, moerasbos en grienden.

- Langs de Zuid IJsseldijk liggen vochtige elzenbroekbosjes, tegenwoordig een zeldzaam verschijnsel in de Lopikerwaard.

Terug naar boven

Beeld

- Circa 60 mooie foto's van markante boerderijen en andere panden aan de Achtersloot.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Annie, Jan en Manon van Schaik hebben op hun Zorgboerderij De Achterhof (Achtersloot 55) rundvee, schapen, paarden en pony's, konijnen, duiven en kippen. Voorheen was het een melkveebedrijf. Sinds 2003 bieden zij mensen van Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU) dagbesteding, gedurende drie dagen per week. De activiteiten bestaan uit het verzorgen en bezig zijn met de dieren. Er kan geholpen worden met het voeren, schoonmaken van de stallen en de verdere verzorging. In en om de boerderij onderhouden ze natuur en tuin. Ook hebben ze een kas waarin ze al vroeg kunnen zaaien. Verder zijn er ook allerlei binnenactiviteiten mogelijk.

Reactie toevoegen