Arwerd (Krewerd)

Plaats
Buurtschap
Eemsdelta
Groningen

Arwerd (Krewerd)

Terug naar boven

Status

- Arwerd is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Eemsdelta. T/m 1989 gemeente Bierum. In 1990 over naar gemeente Delfzijl, in 2021 over naar gemeente Eemsdelta.

- De buurtschap Arwerd valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Krewerd.

- Niet te verwarren met de buurtschap Arwerd onder het eveneens Groningse dorp Sauwerd.

- De buurtschap Arwerd ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Atwrt.

Oudere vermeldingen
Ardwerd, 10e-11e eeuw de Arnuurd, 11e eeuw in Ernauurd, 13e eeuw (na 1280) kopie 16e-17e eeuw Arnewerth, 1325 Ernewert, 1453 Erneweert, 1840 Arwert, 1936 Arwerd. Men schrijft ook wel Arnwerd.

Naamsverklaring
Een samenstelling van het Oudfriese uurd = werd 'terp, bewoonde hoogte', met een onduidelijk eerste deel, verklaard als erna 'van de arenden', vergelijk Krewerd, arnu-* 'arend' of de persoonsnaam Aro. Vergelijk ook Arnhem.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Arwerd ligt N van Appingedam, WZW van Holwierde en Krewerd, rond het N gedeelte van de Kloosterweg (huisnrs. 4-12)

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Arwerd 4 huizen met 26 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts een handvol panden, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De wierde van Arwerd, daterend uit de (Late) IJzertijd of Vroeg Romeinse tijd, is op de Archeologische Monumentenkaart geregistreerd als AMK-terrein 5589. In het verleden verzameld vondstmateriaal bevat onder andere aardewerk uit de Romeinse tijd, de Vroege en Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd.

"In opdracht van Bouwbedrijf Houtman heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 10 april 2015 een archeologische begeleiding (protocol opgraven) uitgevoerd in verband met de voorgenomen bouw van een jongveestal bij Kloosterweg 6 in de buurtschap Arwerd. Het onderzoeksgebied is onderzocht door middel van een werkput, met een totale omvang van circa 205 m2, waarbij twee vlakken zijn gedocumenteerd. Het eerste vlak bevatte slechts (sub)recente sporen, naast een hoeveelheid vondsten die niet aan een context kunnen worden gerelateerd. Op het tweede vlak is een sloot aangetroffen, vermoedelijk uit de Late Middeleeuwen. Het resterende vlak heeft verder enkele vondsten opgeleverd, met name kogelpotaardewerk en botresten. Aangezien de resultaten van het onderzoek geen aanleiding hebben gegeven om archeologische maatregelen (planaanpassing, vervolgonderzoek etc.) aan te bevelen, zijn de bodemingrepen zonder (verdere) archeologische belemmeringen uitgevoerd."

Reactie toevoegen