Asbroek

Plaats
Buurtschap
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

Asbroek

Terug naar boven

Status

- Asbroek is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Leudal.

- De buurtschap Asbroek valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Roggel (huisnrs. 1-9 en 2-4), deels onder het dorp Heibloem (huisnrs. 7-17 en 6-10).

- De buurtschap Asbroek heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Asbrook.

Oudere vermeldingen
1838-1857 Asbroek.

Naamsverklaring
Samenstelling van de boomnaam as 'es' (Fraxinus excelsior) en broek 'moerassig, drassig land'. In 1381 wordt bij Deurne op gheen asbroec vermeld, in 1417 uppen Asbruke bij Gendringen en in 1457 een erve Asbroek bij Beckum. Belgische naamgenoten zijn Assebroek bij Brugge (1187 Ascebroc) en Asbroek bij Halle (1245 Asbruc).(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Asbroek ligt rond de gelijknamige weg (is deels de N279). De buurtschap ligt ZO van het dorp Heibloem en NW van het dorp Roggel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 is alleen nog sprake van de plaatsnaam 'De Asbroeker Heide', met 42 huizen en 195 inwoners. De plaatsnamen Asbroek en Heide, wat tegenwoordig aparte buurtschappen zijn, en die ook op de gemeentekaart van Rogge uit ca. 1870 al als zodanig vermeld staan, komen in 1840 kennelijk nog niet voor. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Door Asbroek stroomt de Roggelse Beek, die in 1938 grotendeels is rechtgetrokken. De Vissensteert stroomt iets ten noorden van de buurtschap in deze beek.

- "Direct ZW van buurtschap Asbroek ligt natuurgebied Asbroekerheide. Het is een aaneengesloten bosgebied van circa 500 hectare, dat een restant is van de Peel. Het bestaat voornamelijk uit naaldbos, dat is aangeplant op een voormalig heide- en stuifzandgebied. De hoogte van het gebied is ongeveer 30 meter. Hier en daar is nog enig reliëf aanwezig uit de tijd van het stuifzand. Levend stuifzand is nog te vinden nabij de Kirkelsberg in het uiterste oosten van het gebied. Hier vind je ook het hoogste punt, dat reikt tot 39,2 meter. Je kunt er onder meer de volgende vogelsoorten aantreffen: sperwer, groene specht, kleine bonte specht, zwarte specht, boomleeuwerik, koekoek, vuurgoudhaan en kruisbek.

De Asbroekerheide is aangewezen als stiltegebied. Stiltegebieden zijn van belang voor de rustzoekende mens en hebben dan ook een duidelijke functie ten behoeve van extensieve recreatie. Ze zijn een belangrijke factor voor de leefbaarheid voor omwonenden. Daarnaast zijn stiltegebieden een voorwaarde voor de instandhouding van bepaalde fauna. In Asbroekerheide gaat het dan bijvoorbeeld om verschillende vogels die extra gevoelig voor geluid zijn, zoals de roerdomp, nachtzwaluw, boomleeuwerik en kraanvogel.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) zet zich in voor het voorkomen en bestrijden van geluidshinder. De onafhankelijke organisatie streeft naar de bescherming van zogenoemde geluidsgevoelige gebieden. Vanwege het 50-jarig bestaan is de NSG op zoek gegaan naar het stilste plekje van Nederland. Tijdens vier monitoring-ronden van de Provincie Limburg tussen 2003 en 2019 bleek natuurgebied Asbroekerheide nabij buurtschap Asbroek het enige Limburgse gebied dat telkens een dalende trend in aantal dB(A) liet zien. Jaarlijks daalde het geluid met 1 dB(A) tot 30 dB(A). Voor de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) was dat reden om de Asbroekerheide in 2020 te nomineren voor de titel ‘stilste plekje van Nederland’. De twee andere twee finalisten van deze wedstrijd waren het Dwingelderveld in Drenthe en het Haaksbergerveen in Overijssel (Twente). Het beleid voor het behoud van het stille karakter van de gebieden kent 3 sporen: stiltebeleid, natuurbeleid en het actieplan Geluid. Het stiltegebied is opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan (POL 2014) en daarmee onderdeel van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid.

Gedeputeerde Ruud Burlet: “Het is goed om te zien dat het aanwijzen van stiltegebieden werkt. Vaak is de druk op deze stiltegebieden groot, onder andere door recreatie. De gemeente Leudal heeft hier in het beheer een positieve rol gespeeld. Als Provincie hebben we ook ons steentje bijdragen door bij de reconstructie van de N279, vlakbij het gebied, bewust te kiezen voor asfalt dat geluid reduceert.” Wethouder Robert Martens van de gemeente Leudal: “Ik werd er helemaal stil van toen ik hoorde over deze nominatie. We zijn dan ook blij verrast dat we met de Asbroekerheide bij Asbroek genomineerd zijn voor het stilste plekje van Nederland. Dankzij de samenwerking met de Provincie hebben we deze mooie en stille plek weten te behouden. Nu is het afwachten of we op de eerste plek gaan eindigen, maar voor mijn gevoel hebben we al een hele mooie winst behaald!” (bron: Provincie Limburg, september 2020) Op 17 september 2020 werd bekend dat het Dwingelderveld deze verkiezing heeft gewonnen.

Reactie toevoegen