Asbroek

Plaats
Buurtschap
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

Asbroek

Terug naar boven

Status

- Asbroek is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Leudal.

- De buurtschap Asbroek valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Roggel (huisnrs. 1-9 en 2-4), deels onder het dorp Heibloem (huisnrs. 7-17 en 6-10).

- De buurtschap Asbroek heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Asbrook.

Oudere vermeldingen
1838-1857 Asbroek.

Naamsverklaring
Samenstelling van de boomnaam as 'es' (Fraxinus excelsior) en broek 'moerassig, drassig land'. In 1381 wordt bij Deurne op gheen asbroec vermeld, in 1417 uppen Asbruke bij Gendringen en in 1457 een erve Asbroek bij Beckum. Belgische naamgenoten zijn Assebroek bij Brugge (1187 Ascebroc) en Asbroek bij Halle (1245 Asbruc).(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Asbroek ligt rond de gelijknamige weg (is deels de N279). De buurtschap ligt ZO van het dorp Heibloem en NW van het dorp Roggel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 is alleen nog sprake van de plaatsnaam 'De Asbroeker Heide', met 42 huizen en 195 inwoners. De plaatsnamen Asbroek en Heide, wat tegenwoordig aparte buurtschappen zijn, en die ook op de gemeentekaart van Rogge uit ca. 1870 al als zodanig vermeld staan, komen in 1840 kennelijk nog niet voor. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- ZW van buurtschap Asbroek ligt natuurgebied de Asbroekerheide. Het is een aaneengesloten bosgebied van circa 500 hectare, dat een restant is van de Peel. Het bestaat voornamelijk uit naaldbos, dat is aangeplant op een voormalig heide- en stuifzandgebied. De hoogte van het gebied is ongeveer 30 meter, maar hier en daar is nog enig reliëf aanwezig uit de tijd van het stuifzand. Levend stuifzand is nog te vinden nabij de Kirkelsberg in het uiterste oosten van het gebied. Hier vindt men ook het hoogste punt, dat reikt tot 39,2 meter. Je kunt er onder meer de volgende vogelsoorten aantreffen: sperwer, groene specht, kleine bonte specht, zwarte specht, boomleeuwerik, koekoek, vuurgoudhaan en kruisbek. Het gebied is aangewezen als stiltegebied.

- Door Asbroek stroomt de Roggelse Beek, die in 1938 grotendeels is rechtgetrokken. De Vissensteert stroomt iets ten noorden van de buurtschap in deze beek.

Reactie toevoegen