Roggel

Plaats
Dorp
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

LB gemeente Roggel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Roggel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Roggel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Roggel

Terug naar boven

Status

- Roggel is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Leudal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Roggel en Neer, in 2007 over naar gemeente Leudal.

- Wapen van de voormalige gemeente Roggel. - Wapen van de voormalige gemeente Roggel en Neer.

- Onder het dorp Roggel vallen de buurtschappen Asbroek (deels), Blenkert, Eind, Heide (grotendeels), Hoek, Nijken, Op de Bos (grotendeels), Ophoven, Roligt (deels), Schans en Strubben. Dat zijn 11 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Rogkel.

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is geen Roggelaar - we kunnen ons voorstellen dat dit associaties opwekt waar de inwoners niet op zitten te wachten - maar een Roggelnaar.

Oudere vermeldingen
1230 Rogle, 1240 Roghele, 1243 Roegele, 1306 de Rogle, Roggel.

Naamsverklaring
Nog niet met zekerheid verklaard. Misschien 'het ruige bos' of een samenstelling van rogge 'graangewas (Secale cereale)' en lo 'licht, open bos', als in de plaatsnaam Rayleigh (GB) (1086 Ragheleia). Ook wel verklaard als een samenstelling van lo met roek 'kraaiachtige vogel (Corvus frugilegus)'.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Sjansemaekersriek.

Terug naar boven

Ligging

Roggel ligt NW van Roermond en Haelen, NO van Heythuysen, W van Neer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Roggel 235 huizen met 1.420 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 23/281(!) (= huizen/inwoners) en de buurtschappen De Laak 48/272, Ophoven 70/322, De Asbroeker Heide 42/195, Het Nijken 34/242 en Roligt 18/108. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.700 huizen met ca. 4.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1987 opgerichte Heemkundevereniging Roggel. "De vereniging heeft o.a. tot doel: vergaren van geschied- en heemkundige kennis van het dorp en de directe omgeving; bestuderen van leefomstandigheden, gewoonten en gebruiken van mensen in dit gebied; verzamelen en inventariseren van gegevens die hier betrekking op hebben; organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies en het geven van voorlichting; hulp bieden aan belangstellenden bij het zoeken naar informatie over het dorp. Aan deze doelstellingen werken de leden/vrijwilligers van de vereniging samen in enkele werkgroepen waarin aandacht is voor: historie; toponymie en topgrafie; website; foto-archief; film en video; uitgifte kalender; het verzamelen en vastleggen van verhalen, liedjes, gedichten e.d.; archeologie/prehistorie; flora en fauna; genealogie en bidprentjes; heemkundeboerderij De Leimskoel.

Verder beschikt Heemkundevereniging Roggel over een groot aantal boeken. Al onze boeken zijn voor ieder ter inzage in ons verenigingslokaal (kelder bij Fysio Tullemans) op iedere dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur (Past. Schipperstraat 6. Ingang via de buiten keldertrap tussen het Jozefhuis en Fysio Tullemans). Ook voor andere vragen of aanleveren van foto’s of andere materialen kun je hier altijd binnen stappen. Leden kunnen ook boeken lenen. De heemkundevereniging beheert sinds 1995 ook Heemkundeboerderij De Leimskoel (Kunneweg 10). Iedere zondag van april tot november om 10.00 uur en 13.30 uur is er een gratis rondleiding. Leden van de heemkundevereniging leiden je dan rond op onze boerderij en erf. Ze zullen je dan een en ander vertellen over hoe het alledaagse leven op een Limburgse langgevelboerderij er in de eerste helft van de vorige eeuw uitzag. Elke dinsdagmorgen is een groep enthousiaste vrijwilligers bezig in en om De Leimskoel. Zij restaureren en renoveren de boerderij en ook de materialen die hier zijn opgesteld."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Roggel heeft 2 rijksmonumenten.

- Roggel heeft 6 gemeentelijke monumenten.

- Sint Petruskerk.

- Sint Petrusmolen.

- Mariakapel te Roggel-Nunhem.

- Gevelstenen in Roggel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - "De Roggelse vastelaovendj steit altied in ’t teiken van lol, plezeer, meziek, tradities en folklore. Wae as Sjansemaekers kieke d’r nao oet óm same mèt hermenie Amicitia ’n fiëstweekend te organisere woea alle ingrediënte väör ‘nne geslaagdje vastelaovendj nao väöre kome. Op 25 en 26 januari neme Pierke en Marieke uch mèt inne historie vanne vastelaovendj. Verder laote ze uch de Roggelse vastelaovendj belaeve van Prinsoetrope tot aan de waever. ’t Zal ‘nne aovendj waere mèt meziek, toniël en väöl humor. ‘nne Aovendj woea nog lang äöver gekaldj zal waere in ós leef klein aardig dörpke. Kiek väör nog miër informatie op Roggel Leef. Wiltj gae d’r bie zeen? Koup den rap ’n kaertje väör €15,- bie Top 1 Toys (Fien Coenen) oppe Mäölewaeg of bie Sjrake oppe Laak." Aldus de aankondiging van editie 2020.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Roggel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's van Roggel op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - "Dorpsraad Roggel functioneert als schakel tussen de burgers en het gemeentebestuur. Ons dorp is naar onze mening een gemeenschap waar het fijn wonen, werken en leven is. Dit willen wij natuurlijk, met u, graag zo houden voor de toekomst. Om dit mooie leefklimaat te behouden of waar mogelijk te verbeteren, hebben we als Dorpsraad een aantal doelen, zoals: het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de bewoners van het dorp, niet van personen; het welzijn van de dorpsbewoners (jong en ouder) bevorderen; optreden als tussenpersoon tussen gemeente en burgers; stimuleren van de dorpsbewoners met betrekking tot activiteiten, wensen, problemen en verbeteringen die het woon- en leefklimaat in het dorp te bevorderen. De taken van de Dorpsraad zijn samengevat: behartigen van belangen van dorpsbewoners; adviseren; signaleren; participeren; communiceren; vertegenwoordigen."

- Onderwijs en kinderopvang: - "Het team van Basisschool de Zjwiek in Roggel is ambitieus in onderwijs. Wij willen een school zijn die hoge verwachtingen uitspreekt en deze ook waarmaakt. Dat doen wij naar kinderen, maar ook naar onszelf. Iedereen heeft talenten. De ontwikkeling van kinderen naar leren, leven en werken staat centraal. Het onderwijs biedt talentontwikkeling voor alle kinderen. De kinderen op de Zjwiek ontvangen een passend aanbod behorende bij hun ontwikkelingsfase in de 21e eeuw. Hierbij passen digitale leermiddelen, maar ook boeken en schriften. Het onderwijs is in clusters georganiseerd en kan groepsoverstijgend worden aangeboden, indien didactisch en/of pedagogisch wenselijk; de organisatie van het onderwijs volgt de onderwijsbehoeften van het kind. Ouders zijn educatief partners en samen met school verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.

Waar staan wij als school voor: denken in mogelijkheden; talentontwikkeling; verbinding met het dorp; een lerende cultuur. Wij stellen onszelf als opdracht om de kinderen van ‘nu’ voor te bereiden op de maatschappij van de ‘toekomst’. De basis voor deze toekomst krijgt inhoud in de maatschappij van nu. Vanuit een realistisch perspectief zijn wij gericht op de toekomst en houden wij rekening met de ontwikkelingen in de maatschappij. Basisschool de Zjwiek biedt talentontwikkeling voor alle kinderen. Dat doen wij met een inspirerend aanbod binnen de vakken kunst & cultuur, wetenschap & techniek, sport en muziek. Wij hebben een aanbod voor de beter presterende leerlingen voor de vakken taal en rekenen. Basisschool de Zjwiek stimuleert kinderen om met een onderzoekende houding te ontdekken en te ontwikkelen. Ondernemende kinderen zijn eigenaar van hun leerproces. Zij bepalen samen met de leerkracht en hun ouders wat ze willen leren. De onderwijsdoelen staan hierbij niet ter discussie."

- " 't Kroekestöpke biedt dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang aan in de dorpen Baexem, Heibloem en Roggel. Professionele opvang van kinderen is een onderdeel van de opvoeding. Onze medewerkers staan dan ook iedere dag weer klaar voor jou en je kinderen. In een huiselijke en gezellige sfeer bieden onze pedagogisch medewerkers veiligheid, geborgenheid en structuur aan de kinderen, zodat ze zich op hun eigen en unieke manier kunnen ontwikkelen. De dagopvang biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar, waarbij kinderen in een huiselijke omgeving worden opgevangen en vanuit die sfeer worden begeleid in hun ontwikkeling. Binnen de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) bieden we kinderen van 2-4 jaar een peuterprogramma aan, waarbinnen kinderen spelenderwijs leren en worden voorbereid op de basisschool.

Peuteropvang de Tamboerijn in Roggel is een VVE-locatie. Dit betekent dat wij hier Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) mogen aanbieden aan kinderen die een risico lopen een achterstand in de Nederlandse taal te ontwikkelen. Deze kinderen worden geïndiceerd door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar buiten schooltijden opgevangen in een huiselijke en gezellige omgeving, waarbinnen de pedagogisch medewerkers leuke activiteiten met hen doen, die variëren van spelletjes doen tot buiten spelen, knutselen, koken en sportieve activiteiten. 't Kroekestöpke biedt flexibele opvang aan. Dit betekent dat je je kind(eren) kunt brengen op alle tijdstippen van de dag en dat je slechts de uren betaalt die daadwerkelijk worden afgenomen."

- Muziek: - "Harmonie Amicitia in Roggel is in 1901 opgericht als fanfare. In de loop der jaren zijn vele uitvoeringen gegeven en is regelmatig aan een concours deelgenomen. In 1985 is de harmonie Limburgs Kampioen geworden. In 1993 is deelgenomen aan het Wereldmuziekconcours (WMC) in Kerkrade. Daar is een zeer goed resultaat behaald en promotie naar de 1e divisie. Aansluitend aan de concoursdeelname van 1998 en de aldaar behaalde promotie naar de 1e divisie, is in 1999 de landstitel in de 2e divisie (Ere-afdeling) behaald. Het ledental van de vereniging bedraagt in totaal ongeveer 130, verdeeld in bestuursleden, bijzondere leden, niet-spelende leden, clubleden, leden van de harmonie, leden van de jeugdharmonie en leden die les volgen. De harmonie is aangesloten bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en komt uit in de 1e divisie. Via de LBM is de vereniging ook aangesloten bij de KNMO. Verder is de harmonie lid van Muziek Federatie Leudal. Deze verenigt de fanfares en harmonieën in de gemeente en behartigt hun belangen op diverse manieren. Het aantal spelende leden van het muziekkorps bedraagt ongeveer 45. De harmonie verzorgt meerdere keren per jaar uitvoeringen in concertvorm, als serenade, dan wel als show. Dirigent is Guido Swelsen."

- Sport: - "SV Roggel is opgericht in 1931. De oprichters hadden nadrukkelijk een sportvereniging in gedachten waarbij ook aan gymnastiek en andere sporten werd gedacht. Al snel echter werd het voetballen de belangrijkste activiteit. De nieuwe sportclub bood jonge mannen de kans om georganiseerd voetbal te spelen: op zondag wedstrijden en door de week kon er getraind worden. Het sportieve element ging vanaf het begin hand in hand met gezelligheid: als vanzelf ontstonden er sociale dwarsverbanden en na het voetballen smaakte een pilsje des te beter. De club was echter niet alleen voor de actieve sportbeoefenaar, ook de passieve voetballiefhebbers kwamen aan hun trekken: de wedstrijden van ‘het eerste’ op de zondagmiddag waren vaste prik voor de vele supporters. We moeten ons daarbij realiseren dat er in die tijd nog geen tv was, dus werd reikhalzend naar deze wedstrijden uitgekeken. Het hele dorp liep uit, zeker als het derby’s betrof tegen Neer, Haelen, de Heibloem en natuurlijk Heythuysen. De komst van deze nieuwe sportvereniging had dus een grote impact binnen de dorpsgemeenschap.

De SV is op de eerste plaats een voetbalclub met natuurlijk als prioriteit ‘het voetballen’ want daarvoor is de club immers opgericht. Maar de club heeft in al die jaren ook oog gehad voor het wel en wee van het dorp. En we hopen dat de SV op deze wijze en in lengte van dagen de voetbalclub van Roggel mag blijven. Niet voor niets staat in het clublied ‘De club van zwart en wit is toch ein riek bezit’ en dat geldt zo niet alleen voor de leden maar ook voor het dorp. Dat maakt de SV tot een echte dorpsclub, niet meer maar ook zeker niet minder!"

- PSV De Bergruiters.

Reactie toevoegen