Bakkersdam

Plaats
Buurtschap
Sluis
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

bakkersdam_straatnaambordje_bakkers_dam.jpg

Buurtschap Bakkersdam heeft helaas geen plaatsnaambordjes en moet het doen met enkele zeer bescheiden straatnaambordjes, met daarop, vreemd genoeg, een spelling met twee woorden, in ieder geval hier, halverwege de buurtschap bij de Linieput.

Buurtschap Bakkersdam heeft helaas geen plaatsnaambordjes en moet het doen met enkele zeer bescheiden straatnaambordjes, met daarop, vreemd genoeg, een spelling met twee woorden, in ieder geval hier, halverwege de buurtschap bij de Linieput.

Bakkersdam

Terug naar boven

Status

- Bakkersdam is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. T/m 31-3-1970 grotendeels gemeente Waterlandkerkje (per 1-4-1970 over naar gemeente Oostburg, in 2003 over naar gemeente Sluis), t/m 31-3-1941 tevens deels gemeente Sint Kruis (per 1-4-1941 over naar gemeente Aardenburg, in 1995 over naar gemeente Sluis-Aardenburg, in 2003 over naar gemeente Sluis).

- De buurtschap Bakkersdam valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder de stad Oostburg (hoge huisnummers), deels onder het dorp Sint Kruis (huisnummers 1, 2 en 3).

- Buurtschap Bakkersdam heeft geen plaatsnaamborden, waardoor je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De plaatsnaam is vroeger ook wel als Bakkers Dam gespeld geweest, als twee woorden. Wellicht heeft dat ooit ook voor de gelijknamige straatnaam gegolden. Vandaag de dag is de straatnaam echter officieel (bijvoorbeeld in het postcodeboek en in de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen BAG) als één woord. Het is daarom curieus dat de straatnaam ter plekke, in ieder geval op het bordje bij de Linieput, nog als twee woorden staat gespeld.

Naamsverklaring
De buurtschap is vernoemd naar de Bakkersdam, die in 1788 gelijktijdig met de Kapitalendam in de - toen veel breder dan tegenwoordig zijnde - Passageule is aangelegd om de verzanding van deze waterloop tegen te gaan. Dit is gedaan om militaire redenen. De dam werd dan ook beschermd door een geschutsbatterij. De dam lag op de plaats waar de Sint Kruiskreek in de Passageule uitmondt. Anderen stellen dat de dam werd gelegd "door het Coxysche Gat, waardoor Cadzand aan de vaste wal werd gehecht."

De Bakkersdam is op zijn beurt vernoemd naar de Bakkerspolder, die in 1650 is drooggelegd, en tegenwoordig het zuidelijk deel vormt van de Dierkensteenpolder.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bakkersdam ligt rond de gelijknamige weg, Z van Oostburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Bakkersdam heeft ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Door de aanleg van de Bakkersdam in 1788 kon Oostburg niet meer per schip worden bereikt. De schepen konden niet verder meer komen dan Slepershaven, dat vlak ten noorden van deze dam lag. Maar ook dit duurde niet lang, aangezien de vaargeul naar het westen toe steeds verder verzandde.

Voormalig fort (ligt dat er nog?, bij de buurtschap ligt nog wel een meertje genaamd Linieput, red.).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Weidevogels hebben het zwaar: er zijn nog maar weinig geschikte gebieden en populaties van soorten als grutto, tureluur en kievit zijn te kwetsbaar om een natuurlijke vijand als de vos aan te kunnen. Daarom heeft Stichting Het Zeeuwse Landschap in voorjaar 2018 een vossenwerend raster geplaatst rondom het oostelijk deel van de Sophiapolder. De Sophiapolder, gelegen rond de Sophiaweg Z van Oostburg, W van buurtschap Bakkersdam, is een belangrijk weidevogelgebied, vooral voor kievit en grutto. Het raster moet grondpredatoren tegenhouden: met name de vos, maar ook (verwilderde) katten en loslopende honden. Deze grondpredatoren eten eieren, kuikens en volwassen vogels. Het speciale raster dat is geplaatst is opgebouwd uit fijnmazig gaas. Het gaas is diep genoeg ingegraven zodat de vos er niet onderdoor kan. Tevens is het raster voorzien van schrikdraad, om te voorkomen dat de vos en (verwilderde) katten eroverheen klimmen.

Het plaatsen van dit raster is een extra maatregel, bovenop de maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd om het gebied voor weidevogels aantrekkelijk te maken: verhoging van het grondwaterpeil, openhouden van het gebied, verlaging van het maaiveld en extensieve begrazing in het voorjaar. De effectiviteit van de maatregel wordt door onderzoek gecontroleerd. De eventuele aanwezigheid van de grotere grondpredatoren wordt (zowel binnen als buiten de rasters) vastgelegd en er wordt gekeken naar het broedsucces. Onderzoek naar het broedsucces van weidevogels en predatie op weidevogels in andere gebieden van Het Zeeuwse Landschap, waaronder de Yerseke Moer en de Sint Laurense Weihoek bij Middelburg, heeft inzicht gegeven in het effect van het raster op de weidevogelpopulatie. Kennis van de verschillende typen rasters wordt zo veel mogelijk gedeeld met collega-organisaties. (bron: Het Zeeuwse Landschap, 6-3-2018)

- De Plate is een natuurgebied en natuurontwikkelingsgebied aan de Passageule, ten zuiden van Oostburg. Het strekt zich uit vanaf Bakkersdam naar het zuiden. Het in 2005 opgestelde natuurontwikkelingsplan voorziet in een oppervlakte van 160 ha. Het plan en gebied sluit aan bij zowel natuurontwikkelingsgebied Sint Kruiskreek als bij het hierboven beschreven natuurontwikkelingsgebied Sophiapolder.

- O van de weg Bakkersdam ligt een diepe plas genaamd de Linieput. Vroeger was de omgeving daarvan geheel beplant met populieren, maar deze zijn deels gerooid. Op de vochtige graslanden komen een aantal bijzondere plantensoorten voor, waarvan Kruipend moerasscherm wel de bijzonderste is. Inwoner van de buurtschap Henk de Smidt vaart regelmatig met zijn boor over het water van de Linieput om er troep uit te vissen en op te ruimen. Natuurlijk hoop je net als iemand met een metaaldetector een keer een schat op te vissen, maar dat is nog niet gebeurd. Ook niet in juni 2018, toen Henk een grote, loodzware kluis uit het water viste. In plaats van de gehoopte stapels bankbiljetten zaten er Video8-bandjes uit de jaren tachtig/negentig in met opschriften als 'Huisje in Biervliet', 'Jaap', 'diplomauitreiking', '1992', 'vuurwerk', 'houthakker' en 'Edwin/Edwina'... De Smidt vermoedt dat de kluis gestolen is en dat de daders, toen ze constateerden dat er geen kostbaarheden in zaten, hem in het water hebben gedumpt. Hij heeft de banden bewaard, want hij vermoedt dat ze voor de eigenaren toch waardevol zijn. "Anders stop je ze niet in een kluis", aldus De Smidt.

De Linieput is een populaire visstek. Het is een groot mooi rustig water, met witvis, roofvis en karper. Een jaarvergunning kost 25 euro, een meerdagenvergunning 5 euro en een dagvergunning 3 euro. Te verkrijgen bij H. de Smidt-Catseman, Bakkersdam 1, tel. 0117-454431.

Reactie toevoegen