Breedeweg

Plaats
Dorp
Berg en Dal
Rijk van Nijmegen
Gelderland

breedeweg_buurtmarkt_september_2016_4_jaar_kopie.jpg

Het dorp Breedeweg had sinds medio 2008 geen supermarkt meer. Gelukkig is er in 2012 Buurtmarkt Breedeweg gekomen, en dat loopt als een tierelier. Logisch ook, want ze hebben o.a. talloze heerlijke streekproducten. Kijk maar op hun Facebookpagina!

Het dorp Breedeweg had sinds medio 2008 geen supermarkt meer. Gelukkig is er in 2012 Buurtmarkt Breedeweg gekomen, en dat loopt als een tierelier. Logisch ook, want ze hebben o.a. talloze heerlijke streekproducten. Kijk maar op hun Facebookpagina!

Breedeweg

Terug naar boven

Status

- Breedeweg is een dorp* in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Berg en Dal. T/m 2014 gemeente Groesbeek.

* Gezien het vermelde in de alinea's hierna is het enigszins begrijpelijk maar daarom nog niet terecht dat sommigen denken dat deze kern een 'wijk' van Groesbeek is. Breedeweg is nog altijd een kern (met o.a. kerk) van behoorlijke omvang die nog altijd los ligt van - dus niet opgeslokt is door - het dorp Groesbeek, met eigen bebouwde kom (en dus ook eigen blauwe plaatsnaamborden, 'komborden'). Een dergelijke kern is geen wijk, en ook geen buurtschap - zoals zorginstelling Pluryn het betitelt t.g.v. de opening van de ehh Buurtmarkt - maar een dorp. Opdat dat maar even voor eens en voor altijd duidelijk is. ;-)

- Gemeente en/of PTT hebben het dorp Breedeweg in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam toegekend in het in dat jaar geïntroduceerde postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Groesbeek.

Het dorp had tot voor kort blauwe plaatsnaamborden (komborden) met alleen de eigen plaatsnaam erop. Maar vermoedelijk omdat mensen vanwege het in de vorige alinea geschetste regelmatig in het dorp Groesbeek naar een adres in het dorp Breedeweg zullen zoeken, heeft de gemeente in 2017, of wellicht al eerder, de borden vervangen door borden met de benaming 'Groesbeek Breedeweg', daarmee kennelijk aanduidend dat het deze kern in de postale woonplaats Groesbeek betreft. Volgens de gemeente is dit gedaan "omdat dit dorp en buurdorp De Horst zich erg verbonden voelen met Groesbeek". Volgens ons is de reden zoals in het begin van deze alinea geschetst, en tracht men dit probleem op deze wijze pragmatisch op te lossen. Eigenlijk had het dorp dus alsnog een eigen postcode en daarmee eigen postale plaatsnaam moeten krijgen, maar dat is administratief nu eenmaal veel bewerkelijker en kostbaarder dan de borden veranderen. Dat was kennelijk de eigenlijke overweging.

Overigens geldt het in de vorige alinea's geschetste op identieke wijze voor buurdorp De Horst, dat hetzelfde lot heeft ondergaan.

- Onder het dorp Breedeweg vallen ook de buurtschappen Bruuk en Grafwegen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Op sommige plattegronden is sprake van de spelling Bredeweg. De plaatsnaam is vroeger wel zo gespeld geweest, maar op de huidige plaatsnaamborden staat de spelling Breedeweg, dus wij gaan er vanuit dat dat de correcte actuele spelling is. Overigens is die spelling nog niet heel lang gangbaar: van 1966-1973 is hier namelijk een postkantoortje geweest met o.a. poststempels getiteld Bredeweg. Ook de naam van de weg van Groesbeek naar en door het dorp is nog steeds... Bredeweg gespeld. Dus niet alleen verwarring over woonplaats / wijk / dorp / buurt, maar ook nog over de spelling...

Terug naar boven

Ligging

Breedeweg ligt Z van Groesbeek en grenst in het O aan Duitsland en in het Z aan de provincie Limburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Breedeweg heeft ca. 1.050 huizen met ca. 2.600 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Na het vertrek van de Spar uit Breedeweg medio 2008, moesten de inwoners voor hun boodschappen naar Groesbeek. Uit later onderzoek bleek dat het dorp behoefte had aan een buurtsupermarkt en een gemeenschapsruimte. Maar financieel was dat niet rond te breien, tenzij men cliënten van een zorginstelling zou inzetten die zich op die manier kunnen ontwikkelen. De gemeente wilde e.e.a. wel faciliteren. En aannemersbedrijf Peter Kaal had het Spar-pand nog ter beschikking, en wilde tegen gunstige voorwaarden aan het project meewerken. Zo hebben zorginstelling Pluryn (voorheen Werkenrode en de Groesbeekse Tehuizen), gemeente Groesbeek, Aannemersbedrijf Kaal, Terra Vita en andere maatschappelijke organisaties elkaar gevonden om in 2012 samen Buurtmarkt Breedeweg te realiseren. "De Groesbeekse politiek was razend enthousiast over dit initiatief", aldus nieuwssite De Groesbeek.nl. Medewerkers van de Buurtmarkt zijn voornamelijk mensen die om uiteenlopende redenen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ze hebben er hun werkplek of willen via de Buurtmarkt reïntegreren. De Buurtmarkt wil o.a. via de lunchroom ook een bijdrage leveren aan het gemeenschapsleven in het dorp.

Natuurlijk kan men er terecht voor de alledaagse levensmiddelen. Het assortiment is breed en wordt afgestemd op de behoefte van klanten. Daarnaast zijn ook verse biologische producten verkrijgbaar. Ze worden geleverd door ca. 15 regionale agrarische ondernemers, die samenwerken onder de naam Terra Vita. Maar ook andere groente- en fruitkwekers dragen Buurtmarkt Breedeweg een warm hart toe. En ook het vlees komt uit nabijgelegen weiden. De bakkerij van Pluryn die voorheen in het voormalige Dagactiviteitencentrum aan de Zevenheuvelenweg was gevestigd, is naar de Buurtmarkt verhuisd. De bakkers zorgen voor dagelijks vers brood en banket. Naast een supermarkt is de Buurtmarkt ook een ontmoetingspunt voor de inwoners en een rustpunt voor passerende wandelaars en fietsers. In de lunchroom schenken medewerkers onder andere koffie van Coffyn en thee van Bloesem (beide zijn maatschappelijke ondernemingen van Pluryn). Natuurlijk zijn ook lekkernijen uit de eigen bakkerij verkrijgbaar.

Jaarlijks zijn er 3 'Appeltjes van Oranje' te winnen voor 3 projecten die uit een scala aan inzendingen als beste van dat jaar worden beoordeeld door het Oranje Fonds. Het gaat om projecten die o.a. ten goede komen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de dorpen. Koningin Máxima reikt de prijzen uit. In 2014 vielen Stichting Buurtmarkt Breedeweg uit het gelijknamige dorp, Stichting MeeleefGezin uit Doorn, en Stichting AanZet uit Fryslân in de Oranje Fonds prijzen. De prijs omvat een bedrag van €15.000 en een bronzen beeldje.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Breedeweg wordt een dorp door de bouw van de Antonius van Padua-kerk in 1934. Het traditionalistische ontwerp met zijdelings geplaatste toren, ontleend aan het romaans, was afkomstig van de vermaarde architect M.J. Granpré Molière (1883-1972), grondlegger van de Delftse School. Deze kerk is in 1944 door oorlogsgeweld verwoest. In 1949 verrijst op dezelfde plek de huidige Antonius van Padua-kerk, naar een ontwerp van bureau Deur & Pouderoyen.. Het is een gemeentelijk monument. Aan de gevel van de kerk bevindt zich een plaquette met de tekst: “Bij terugkeer in het voorjaar van 1945 was have en goed verwoest. Het achtergelaten oorlogstuig doodde en verwondde nadien nog vele mensen.” De tekst herinnert aan in de omgeving omgekomen geallieerde militairen. Bij het puinruimen van de verwoeste kerk zijn ook twee burgers omgekomen, toen een granaat, die tussen het puin lag, ontplofte. Het voorval vond plaats op 17 juli 1945. Het betrof Hein Willems (van Det van ’t Eind), oud 23 jaar, en Lambert Nillessen, oud 38 jaar.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Op 4 zaterdagen van half mei t/m half augustus is er de Streekmarkt Breedeweg. De Streekmarkt is een initiatief van Hans Nelissen, die dergelijke markten in diverse andere landen had gezien en ervan overtuigd was dat dit ook in zijn eigen dorp mogelijk moest zijn. Hij heeft Marcel Janssen en Pieter Visser geënthousiasmeerd om mee te doen en gezamenlijk hebben zij er de schouders onder gezet om dit van de grond te tillen. De Streekmarkt zet het dorp weer extra 'op de kaart', het is een leuk uitje voor inwoners van de regio maar beoogt ook een toeristische trekpleister te zijn. De markt biedt een scala aan streekeigen en plaatselijke producten. Ook ondernemers uit de gemeente Berg en Dal zijn welkom evenals hobbyisten die hun hobby aan het publiek willen tonen. Het is ook een ontmoetingsplaats voor streekgenoten met een groot terras, muziek en culinaire hapjes. Bijzonder is ook dat de marktkramen allemaal gemaakt zijn door cliënten van Pluryn.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Speeltuin d'n Hommel is gelegen op de hoek van de Kruksebaan en de Esdoornstraat. In de zomermaanden is de speeltuin open van 9.30 tot 20.00 uur. De entree is gratis maar een kleine bijdrage is altijd welkom.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Het dorp heeft een Wijkraad Breedeweg (die volgens ons eigenlijk Dorpsraad zou moeten heten, waarvoor zie het hoofdstuk Status, 2e alinea).

- Dorpshuis: - Verenigingsgebouw De Sleutel in Breedeweg heeft 5 zalen te huur: 2 vergaderzalen, een ontmoetingsruimte, een kleine zaal en een grote zaal. De ruimtes worden alleen verhuurd aan verenigingen. De vergaderzalen beiden plaats aan maximaal 20 personen, de ontmoetingsruimte en de bovenzaal hebben plaats voor maximaal 60 personen. De grote zaal is een zaal met een groot podium en biedt plaats aan maximaal 375 personen.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Breedeweg is een kleine dorpsschool, die staat voor onderwijs waarbij de maximale ontwikkeling van elk kind centraal staat. Met als uitgangspunt de talenten van elk kind. Ieder kind mag zichzelf zijn. Ze bieden de kinderen een rustige, gestructureerde leeromgeving. Structuur, veiligheid en respect zijn voor de school primaire voorwaarden om de kinderen tot ontwikkeling te laten komen. Ze maken gebruik van onderwijskundige en pedagogische kennis en ervaring. Ze volgen nieuwe wetenschappelijke inzichten. Ze evalueren en verbeteren eigen werk en volgen actief nieuwe ontwikkelingen en delen die met elkaar. Dit doen ze onder andere door leerteams binnen hun overkoepelende stichting (SPOG), collegiale consultatie en studiedagen. Ze stimuleren de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen. Zowel in het zelfstandig denken als in het nemen van verantwoordelijkheden. Ze willen een school zijn die midden in de maatschappij staat, waarin zij kinderen opleiden en voorbereiden, zodat zij als volwaardig lid van de maatschappij kunnen functioneren. Bezoeken aan musea, filmfestival Go Short en de ARN zijn hier voorbeelden van.

- Kinderopvang / peutergroep / BSO Domino.

- Sport: - Voetbalvereniging Rood Wit.

- Voetbalvereniging RKSV Groesbeekse Boys.

- Welzijn: - Met een terugtrekkende overheid en heel veel veranderingen in de zorg zijn we weer steeds meer op elkaar aangewezen. In Breedeweg is veel sociale kracht aanwezig en zorgt men goed voor elkaar. Om ook op langere termijn voor elkaar te blijven zorgen is het zinvol de burenhulp wat meer te organiseren. Vandaar de oprichting van Buurtnetwerk Breedeweg. ‘Een geschakeld netwerk dat als taak heeft het Wel Zijn in de buurt te verhogen.’ Zo komen ze er achter waar mensen er nog alleen voor staan, waar iemand behoefte aan heeft en of iemand hulp nodig heeft.

- Stichting Inn de Natuur in Breedeweg wil mensen van 55+ met een lichte vorm van dementie en mensen die zich eenzaam voelen samen brengen om andere mensen te ontmoeten. Samen in een ontspannen sfeer activiteiten ondernemen in een natuurlijke omgeving. Elkaar ontmoeten. Aandacht voor elkaar. Contact met de natuur. Inn de Natuur richt zich op mensen die nog thuis wonen en die een dag van huis willen of die hun mantelzorger een dag moeten missen. Mantelzorgers en of andere betrokkenen kunnen ook deelnemen (eventueel met kleinkind) als dit past in het geheel van de dag.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Breedeweg.

Reactie toevoegen