Brucht

Plaats
Buurtschap
Hardenberg
Salland
Overijssel

Brucht

Terug naar boven

Status

- Brucht is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 30-4-1941 gemeente Ambt-Hardenberg.

- De buurtschap Brucht heeft een eigen postcode (7696) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele 'woonplaats' (die formeel dus niet onder een nabijgelegen dorp valt). In de praktijk wordt het plaatsje wellicht als buurtschap van Bergentheim beschouwd.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1381-1383 Broch, Brucht.

Naamsverklaring
De oude vormen wijzen verwantschap met Bracht (zie Maasbracht) van de hand. De plaatsnaam behoort bij broek en heeft de betekenis 'plaats in moerassig gebied'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Brucht ligt Z van Hardenberg en grenst in het N en W aan de Vecht, in het O aan de N343.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Brucht 32 huizen met 195 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Volkstelling van 1748 betreffende Brucht (inventarisatie en beschrijving van de inwoners).

- Van 1905 tot 1926 was er in Brucht een stopplaats aan de spoorlijn Zwolle-Stadskanaal.

- Naast Haarweg 56 heeft een korenmolen gestaan. De molen dateerde uit 1877. In 1925 is hij als windmolen buiten gebruik gesteld. In 1932 waaide een van de wieken van de molen, waarna de eigenaar ook de andere wieken heeft verwijderd. Tot 1945 is de molen in gebruik geweest als machinale maalderij. Daarna raakt de molen in verval. In 1974 is de molenromp (het achtkant) gedemonteerd en opgeslagen. In 1989 is dat verkocht en gebruikt t.b.v. de herbouw van de in 1949 afgebroken korenmolen De Verwachting in Hollum op Ameland.

- In juni 2010 hebben de Bruchtenaren het 625-jarig bestaan van hun buurtschap gevierd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Verslag van archeologisch onderzoek te Brucht in 2008 (waarschijnlijk moet je het pdf-document eerst nog downloaden naar je pc voor je het kunt lezen).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige school met schoolmeestershuis uit 1882 is herbestemd tot woning.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waterwingebied Brucht bestaat uit een gevarieerd landschap met naaldbos, loofbos, struiken en schraal grasland. Het gebied heeft een oppervlakte van bijna 28 hectare. Via voetpaden is het waterwingebied opengesteld voor wandelaars. Je kunt zelf bepalen welke route je loopt. De wandeltochten variëren van een half uur tot een uur en leiden je langs de mooiste plekjes van het gebied. Overigens wordt er sinds 2006 geen water meer gewonnen door het drinkwaterbedrijf. Mede daardoor en door de klimaatveranderingen komt er meer water in het gebied. Het Waterschap is daarop ingesprongen door het water ter plekke 'de ruimte' te geven. Daar kun je alles over lezen in het Waterbeheersplan Brucht.

- Natuurgebied De Lange Kampen (pdf).

- Het grootschalige Hardenbergse bedrijventerrein Broeklanden wordt de komende jaren in zuidelijke richting met 20 hectare uitgebreid. Met de uitbreiding wil de gemeente haar economische positie versterken. Langs de randen van het bedrijventerrein wordt een waterberging aangelegd met een capaciteit van 99.500 m3. Een deel van deze waterberging is bedoeld om hemelwater van het aan te leggen bedrijventerrein op te kunnen vangen, zodat bedrijven droge voeten houden. Daarnaast kan via de nieuwe waterberging wanneer het nodig is ook het overtollige water vanuit de sloten van Waterschap Vechtstromen in de omgeving van het bedrijventerrein worden afgevoerd. Hiermee geeft het waterschap invulling aan de waterbergingsopgave in de omgeving van Brucht. Deze waterberging zorgt zo voor wateropvang tijdens wateroverlast. Daarmee wordt de omgeving en het land van omliggende agrariërs ontlast. Bovendien krijgen dankzij de waterberging ook flora en fauna meer kansen in het gebied. Omdat gemeente en waterschap hierin gemeenschappelijke belangen en doelen hebben, geven zij ook samen invulling aan deze wateropgave; de gemeente Hardenberg zorgt voor het aanleggen van de totale waterberging. Het waterschap betaalt hiervoor een bijdrage aan de gemeente en verzorgt het beheer en onderhoud. (bron: gemeente Hardenberg, 17-5-2018)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Brucht.

- Zorg: - Zorgboerderij 't Rechthoes in Brucht biedt diverse activiteiten (o.a. houtbewerking, koken, sporten) op de dagbesteding, voor jongeren uit de gemeente Hardenberg. Het is de laatste plaats voor probleemjongeren die in andere/grotere zorginstellingen moeilijk te handhaven zijn. 't Rechthoes begeleidt jongeren met een laag IQ en gedragsproblematiek, zoals sociaal ongewenst gedrag en/of sociaal-emotionele gedragsproblemen. Zij bieden individuele begeleiding gericht op deze problematiek en geven deze jongeren structuur.

Reactie toevoegen