Budschop

Plaats
Dorp
Nederweert
Midden-Limburg
Limburg

budschop_plaatsnaambord.jpg

Plaatsnaamborden zijn soms misleidend; voor de argeloze voorbijganger lijkt Budschop, door de witte borden onder blauwe borden Nederweert, 'slechts' een wijk van dat dorp. Budschop is echter wel degelijk een eigen dorp. Zie verder het kopje Status.

Plaatsnaamborden zijn soms misleidend; voor de argeloze voorbijganger lijkt Budschop, door de witte borden onder blauwe borden Nederweert, 'slechts' een wijk van dat dorp. Budschop is echter wel degelijk een eigen dorp. Zie verder het kopje Status.

budschop_bebouwde_kom_bord_bij_gutjesweg_2010.jpg

Tot in ieder geval medio 2010 begon de bebouwde kom van het dorp Budschop aan de gelijknamige weg ter hoogte van de zijweg Gutjesweg; blauw bord Nederweert met wit bord Budschop eronder. (© Google)

Tot in ieder geval medio 2010 begon de bebouwde kom van het dorp Budschop aan de gelijknamige weg ter hoogte van de zijweg Gutjesweg; blauw bord Nederweert met wit bord Budschop eronder. (© Google)

budschop_bebouwde_kom_bord_ter_hoogte_van_huisnr._19_2016.jpg

Op enig moment na 2010 is de bebouwde kom van Budschop een stuk teruggelegd richting Ospel, naar waar de aaneengesloten bebouwing daadwerkelijk begint, ter hoogte van huisnr. 19. Maar het plaatsnaambord Budschop is nu verdwenen. (opname aug. 2016 ©Google)

Op enig moment na 2010 is de bebouwde kom van Budschop een stuk teruggelegd richting Ospel, naar waar de aaneengesloten bebouwing daadwerkelijk begint, ter hoogte van huisnr. 19. Maar het plaatsnaambord Budschop is nu verdwenen. (opname aug. 2016 ©Google)

Budschop

Terug naar boven

Status

- Budschop is een dorp* in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Nederweert. Ook het Z van het dorp gelegen bedrijventerrein heet zo.

* Sommige media vermelden deze kern nog als buurtschap. Dat was het oorspronkelijk wel, maar daar is het inmiddels met bijna 1.800 inwoners toch wel íets te groot voor. Anderen betitelen Budschop als wijk, omdat het voor de postadressen en voor de plaatsnaamborden (zie de 2 alinea's hierna) gemakshalve 'in' - niet alleen de gemeente maar ook de plaats(naam) - Nederweert ligt. Maar de kern ligt toch duidelijk gescheiden van dat dorp, en het heeft ook een duidelijke eigen identiteit (met o.a. een eigen parochie, Dorpsraad etc.). Bovendien spreekt de gemeente zelf ook van deze kern als zijnde een van de zes kernen van de gemeente Nederweert. Dit alles overwegende, is het te prefereren om deze kern als dorp te kwalificeren. Dus dat doen wij dan ook.

- Het dorp Budschop heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Nederweert. Dat was vermoedelijk omdat het toen nog maar net de status - en bebouwing - van buurtschap was ontstegen, en pas in die tijd een parochie is geworden.

- Het dorp heeft ook geen eigen blauwe plaatsnaambordern (komborden), maar komborden genaamd Nederweert met een wit bord Budschop er onder, wat voor de argeloze voorbijganger suggereert dat het 'slechts'` een wijk van het dorp Nederweert zou zijn. Maar dat is dus - zoals in de alinea hierboven uiteengezet - niet zo. Kennelijk heeft de gemeente, omdat de dorpen aan elkaar grenzen, er gemakshalve één 'bebouwde kom' van gemaakt. Maar het zijn dus wel degelijk twee aparte dorpen.

Hint: overigens zou het dorp Budschop best eigen blauwe plaatsnaamborden kúnnen krijgen, als erkenning van het 'dorp-zijn' (als compensatie voor het feit dat het dorp voor de postadressen ook al niet bestaat), ondanks dat het kennelijk formeel één bebouwde kom is met de dorpskern van het dorp Nederweert. Voor soortgelijke voorbeelden elders zie het dorp Zeilberg (dat ook voor de postadressen niet bestaat, voorheen witte borden had onder blauwe borden Deurne en nu eigen blauwe borden heeft) 'in' Deurne, en het dorp Elden 'in' Arnhem.

Nog een bordmatige bijzonderheid: Tot in ieder geval medio 2010 begon de bebouwde kom van het dorp Budschop aan de gelijknamige weg ter hoogte van de zijweg Gutjesweg. Op enig later moment is de bebouwde kom aan die weg een stuk teruggelegd richting Ospel, bij het punt waar de aaneensluitende bebouwing daadwerkelijk begint, zijnde ter hoogte van huisnr. 19. Maar bij de verplaatsing van het kombord is men kennelijk vergeten het witte plaatsnaambord van het dorp weer te monteren onder het blauwe kombord Nederweert (zie de afbeeldingen). In ieder geval anno augustus 2016 stond dat bord er niet meer bij. Wij kunnen daar geen reden voor bedenken (behalve laksheid), immers op dat punt komt men nog altijd het dorp Budschop binnen. Wij nemen dan ook aan dat dit een vergissing is en dat het bord alsnog wordt teruggeplaatst, zo dit niet inmiddels niet reeds is gebeurd.

- Onder het dorp Budschop valt ook een klein deel van de buurtschap Kreijel en een klein deel van de buurtschap Sluis 13.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Budschap.

Terug naar boven

Ligging

Budschop ligt direct O van Nederweert en wordt van dat dorp gescheiden door de Zuid-Willemsvaart en de N266 (Nederweert-Someren). In het ZO scheidt de Noordervaart het dorp van buurdorp Nederweert-Eind.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Budschop 29 huizen met 144 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Budschop is vanouds een buurtschap. De buurtschap heeft sinds 1957 dorpse kenmerken gekregen, als naoorlogse uitbreiding van Nederweert, door de bouw van een woonwijk en basisschool. In 1964 wordt besloten dat er 'geestelijke zorg' moet komen in deze inmiddels tot woonkern uitgegroeide gemeenschap, en krijgt kapelaan H.H. Seegers de opdracht hierin actie te ondernemen. Dit resulteert in de bouw van een noodkerk, nadat een eerder plan om een voormalige zuivelfabriek te kopen niet doorgaat in verband met bouwvalligheid van de fabriek. De houten noodkerk wordt in ‘s-Gravenhage aangekocht en door vrijwilligers naar het dorp vervoerd en opgebouwd. In de kerk worden banken geplaatst uit de H. Gregoriuskerk te Brunssum, die wegens mijnschade is afgebroken. De naam van de Sint Rochuskerk wordt ontleend aan de inmiddels gesloopte bedevaartkapel.

In 1965 sticht het bisdom hier een rectoraat en benoemt Seegers tot bouwrector. In 1968 wordt P.W.J. Coenders aangesteld als architect voor de definitieve kerk. Hij maakt een ontwerp voor een multifunctionele ruimte. De bouw wordt gegund aan Gebr. Kluskens te Nederweert. In 1972 komt de kerk gereed. In hetzelfde jaar wordt het rectoraat Budschop verheven tot parochie, wat je de kers op de taart van de transformatie van buurtschap naar dorp zou kunnen noemen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De in 2010 vastgestelde Structuurvisie Centrum Nederweert - Budschop is een vertaling van het in 2009 door de gemeenteraad vastgestelde gelijknamige Masterplan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sint Rochuskerk uit 1972. Door het formaat zowel als de ligging - terzijde van een doorgaande weg aan een plein, tussen bejaardenwoningen en het groen - is de kerk geen 'landmark' in het dorp Budschop en vormt het tevens geen onderdeel van de stedenbouwkundige structuur. De niet-georiënteerde zaalkerk is opgebouwd uit een aantal multifunctionele ruimten, die onderling zijn afgescheiden door schuifwanden. In de kerk staan stoelen. Door de utilitaire bouw is de kerk van buiten niet als zodanig herkenbaar. Zie verder bij Geschiedenis.

- Molen Sint Joseph staat in de buurtschap Kreijel en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjemarkt (Koningsdag).

- In het Hemelvaartsweekend is er jaarlijks het Timmerdorp XXL (in 2021 voor de 11e keer) van Jong Nederland Budschop. Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen dan zelf op kavels een hut timmeren van pallets. De kinderen kijken er altijd met veel plezier en spanning naar uit. Op deze 4 dagen gaan van 10.00 tot 16.30 uur ca. 200 kinderen - begeleid door vele tientallen vrijwilligers - timmeren, zagen en slepen met pallets. Op de zaterdag blijven de kinderen slapen in hun hutten. Dan is er ook een spannende avondactiviteit. Op zaterdagmiddag is er vanaf 14.00 uur een open dag. Dan is iedereen van harte uitgenodigd om onder het genot van een drankje en hapje het Timmerdorp te komen bezichtigen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Bij Laco Sportcentrum Nederweert (voorheen Zwembad Merenveld, Winnerstraat 1) in Budschop vind je een uitgebreid aanbod aan zwemactiviteiten voor jong en ouder. Zoals Knuffelzwemmen voor de allerkleinsten en diplomazwemmen via het populaire Zwem ABC. Maar natuurlijk kun je ook komen baantjes zwemmen, en je conditie verbeteren met een van de aquasporten zoals AquaVitaal voor actieve senioren. Verder zijn er diverse verenigingen actief, waarvoor zie het kopje Links > Sport.

- Nederweert en Budschop beter met elkaar verbinden. Waarbij het kanaal en de provincialeweg N266 (Aan Vijftien) niet langer een belemmering vormen, maar onderdeel zijn van een gebied dat de kernen verbindt. Deze ambitie stelde de gemeenteraad in november 2016 en is vastgelegd in de Structuurvisie Kanaalzone Nederweert, die samen met bewoners en belanghebbenden is opgesteld. Door het houden van bijeenkomsten, enquêtes en workshops zijn toen alle ideeën geïnventariseerd en vastgelegd in een ideeënboek. Deze ideeën zijn vervolgens uitgewerkt en vertaald naar een ontwerp voor een aantrekkelijk park, dat Kanaalpark De Heerlijkheid Budschop is gedoopt. Hierbij zijn de bewoners opnieuw betrokken.

De genoemde structuurvisie gaat ervan uit dat de huidige N266 een stuk rustiger wordt na de aanleg van een nieuwe randweg. Aan Vijftien is dan een normale woonstraat geworden zonder doorgaand verkeer. Daardoor ontstaan mogelijkheden voor een parkachtige inrichting. De gemeente en provincie werken nu ook een variant uit waarbij de randweg niet aangelegd wordt, zodat ze een betere afweging kunnen maken. Ook voor deze variant stellen ze met bewoners een visie op, waarin ze aangeven hoe ze de Kanaalzone aantrekkelijker kunnen maken. Voor de zijde van Nederweert levert dit veel beperkingen op. Voor de Budschop zijde heeft dit minder effect. Ook als de randweg er niet komt, biedt de zone langs het kanaal hier mogelijkheden voor een aantrekkelijk parkgebied. Daarom gaan ze hier nu sowieso mee aan de slag.

In het gebied tussen Brug 15 en de Winnerstraat liggen weinig beperkingen. Dit stuk pakken ze nu op. Een groot gedeelte maakt onderdeel uit van de sinds 2013 gerealiseerde nieuwbouwwijk Merenveld in het N van het dorp. Omdat de verkoop hier goed loopt, willen ze dit deel op korte termijn inrichten. De gemeente en de Dorpsraad hebben gekozen voor ontwerpbureau Buro Lubbers. Zij heeft in 2017 samen met bewoners en andere belanghebbenden een schetsontwerp opgesteld voor de Kanaalzone (tussen de Randwegbrug en de Winnerstraat) en daarna het ontwerp en een uitvoerbaar plan voor de zone tussen Brug 15 en de Winnerstraat. Als alles volgens plan is verlopen, is Kanaalpark De Heerlijckheid Budschop in 2019 gerealiseerd.

Bij de aanleg van het kanaalpark gaf Buurtvereniging Sint Rochus aan dat er behoefte was aan een watertappunt, zodat omwonenden maar ook toeristen en recreanten een lekker glaasje of flesje water kunnen tappen. In juli 2020 is deze wens in vervulling gegaan. Het watertappunt is geplaatst in de Sint Rochusstraat, ter hoogte van het kanaalpark. In de periode 2016-2019 gaf de Provincie 30 watertappunten weg aan gemeenten, inclusief 10 jaar onderhoud. Voorwaarde hierbij was dat dit een breed gedragen (burger)initiatief moest zijn, waarbij het watertappunt op een locatie moest staan met een sociaal-maatschappelijk karakter, die voor iedereen toegankelijk is. De door Buurtvereniging Sint Rochus aangedragen locatie was een van de 30 locaties in Limburg die hier aan voldeed. WML zorgt voor aanleg en beheer van de tappunten. ’s Winters wordt de watertap verwijderd en ligt deze opgeslagen bij WML.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Weet iemand of de site Budschop Actueel is opgeheven of dat hij er alleen tijdelijk uitligt wegens onderhoud?

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Budschop.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Sint Rochus.

- Onderwijs en kinderopvang: - Het oorspronkelijke pand van Basisschool Budschop (Ospelseweg 18) dateert uit 1956 en is een gemeentelijk monument. In 2014 is hier door UArchitects op zorgvuldige wijze een aanbouw aan gerealiseerd, om zo te komen tot een Integraal Kindcentrum (IKC), waar sindsdien de basisschool, de peuteropvang en de BSO integraal in zijn gehuisvest. "De meerwaarde van de nieuwe brede scholen* is dat de versnippering tussen onderwijs, kinderdagopvang en peuterspeelzaalwerk wordt verminderd en uiteindelijk wordt opgeheven. In tegenstelling tot de vele kleine scholen die in kleine woongemeenschappen worden gesloten, kunnen op deze locaties de beide scholen juist een herstart en opwaardering krijgen.
* In buurdorp Nederweert-Eind, dat in dit opzicht in dezelfde omstandigheden verkeert, is tegelijkertijd een soortgelijk project gerealiseerd.

Door een integrale, holistische aanpak ontstaat er één ontwikkelingsklimaat voor kinderen. Ook de meerwaarde voor ouders is evident: een gemeenschappelijk gedeelde pedagogische visie en dagarrangementen die het kind een leerzame en plezierige tijd bieden. Op Basisschool Budschop en Basisschool De Tweesprong te Nederweert-Eind is door de verbouwing een geweldige kans ontstaan om onderwijs en opvang te integreren in de kleine woongemeenschappen. Onderwijs en kinderdagopvang, met onder andere peuterspeelzaalwerk, kunnen gezamenlijk vorm en inhoud geven aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul t/m 12 jaar. Hierdoor kan een naadloze overgang tussen onderwijs, opvang en vrije tijd plaatsvinden op de beide scholen. Middels het project Kunst Van Lezen is als onderdeel van de verbouwingen tevens een eigen schoolbibliotheek opgezet voor de leerlingen van deze scholen, die hier boeken voor school en thuis kunnen lenen en lezen." Aldus de architecten. Voor nadere informatie zie de projectdocumentatie van UArchitecten (zie ook de PDF-documenten onderaan de pagina).

- Jeugd en jongeren: - "Jong Nederland Budschop is dé jeugdvereniging van Nederweert waar je bij moet zijn! Tenminste als je van avontuur, buiten spelen, knutselen, sporten en spellen houdt! Wij bieden zoveel afwisselende programma's voor de jeugd van 4 t/m 18 jaar dat het je nooit gaat vervelen! Wij zijn onderdeel van de provinciale organisatie Jong Nederland Limburg. Lijkt het je leuk om eens een kijkje te nemen tijdens een van onze groepsbijeenkomsten? Neem dan contact op via het Contactformulier of onze Facebookpagina.

Jong Nederland Budschop heeft een leuke groep leiding die zich actief inzet voor onze leden. Elke week organiseren zij een groepsbijeenkomst. De leiding groeit mee met de groepen. Hierdoor krijgen de groepen een hechte band met de leiding. Naast de wekelijkse groepen van anderhalf uur is de leiding actief in verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van diverse taken. Om de kwaliteit van onze vrijwilligers te waarborgen nemen zij regelmatig deel aan cursussen en trainingen met als doel de programma's zo goed mogelijk af te stemmen op onze leden. Ook hebben zij allemaal een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Wil jij ook ervaren wat het is om leiding te zijn? Neem dan contact met ons op via het Contactformulier, dan bespreken we met jou de mogelijkheden."

- Muziek: - Harmonie Sint Joseph Nederweert komt voort uit een fusie van Harmonie Sint Caecilia en Fanfare Sint Lambertus in 1941. Maar hun muzikale wortels gaan helemaal terug tot 1875 met de oprichting van Fanfare Burgerlust. De vereniging bestaat uit een jeugdharmonie (opgericht in 1990), een drumband/slagwerkgroep (opgericht in 1962), een harmonieorkest, en Blaaskapel Klein mèr Neugter (opgericht in 1947). De vereniging verheugt zich in een ruime aanwas van nieuwe jeugdige leden. Na hun muziekopleiding aan het Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) gaan ze meespelen in een of meer van bovengenoemde onderdelen. De vereniging repeteert in zaal Willem Tell in Budschop.

- Sport: - BoogSport Willem Tell heeft een eigen 'schietpaleis' met 10 overdekte banen aan de Beatrixstraat in Budschop. De vereniging heeft ca. 40 leden, die de handboogsport en kruisboogsport beoefenen onder het motto: prestatie is leuk maar de gezelligheid staat voorop.

- Dartclub De Schans.

- Biljartclub Wilskracht (BCW) is opgericht in 1973.

- Shintai staat voor “bewegen”. Shin staat voor geest en Tai voor lichaam; een mooie balans in een goede combinatie. Inmiddels is Budoschool Shintai in Budschop een gevestigde naam in de regio. Naast de reguliere lessen zijn ze ook gespecialiseerd in “Judo in de Zorg”. Voor iedereen met een beperking kunnen ze het judo aanpassen zodat hij of zij toch dat plezier in het leuke spel judo heeft. De naam budoschool is ontstaan uit liefde voor meerdere sporten. Budo is dan ook een verzamelnaam van Oosterse gevechtsporten. Hiervan geven zij op dit moment Judo, Karate, MMA, Kickboksen, TaiChi en Mhay Thai. Tevens verzorgen ze cursussen weerbaarheid, valbreken en ook maatwerk voor bedrijven. Naast de budolessen geven ze ook nog Pilates. In 2016 zijn ze samengegaan met SportivaLife onder de naam Shintai Life en is hun aanbod nog breder geworden. Naast alles van hiervoor bieden ze nu ook nog Streetdance, Bodyfit, Jazz, Free Running, en Sterker in je schoenen, een unieke combinatie van persoonlijke ontwikkeling en sport, middels Coaching, Ontwikkeling en Awareness.

- VC (= Vrijetijdsclub) Rijlust Ospel - die zo heet omdat ze in Ospel begonnen zijn, maar tegenwoordig doen ze hun ding in Budschop - bestaat al sinds 1975. Voorheen heette het Veteranenclub Rijlust, maar in verband met jongere leden is de naam aangepast en Vrijetijdsclub Rijlust geworden. De club organiseert voor de leden lessen, concoursen, buitenritten en dagtochten te paard, en heeft Manege De Kraal (aan de gelijknamige weg op huisnr. 32) als thuisbasis. Door het jaar heen organiseert Rijlust vele activiteiten, zoals het jaarlijkse nieuwjaarsdiner, 's zomers een fietstocht met barbecue en een tweedaagse tocht in het Meinweggebied. Iedere woensdagavond is er een clubavond, dan zijn er lessen voor de leden en is de kantine geopend. De leden krijgen zowel dressuur- als springles. - Manege De Kraal is ook de thuisbasis van paardensportvereniging PSV Nederweert. Zij geven dressuur- en springlessen en organiseren er ook wedstrijden. De vereniging heeft 2 afdelingen: PC De Ponyrakkers en RV De Peelrossen. - En tot slot is op deze manege ook nog Rijvereniging De Doorzitters actief.

- Duikteam Nederweert is het ideale duikteam om te leren duiken, je duikvaardigheid bij te houden en uiteraard mooie duiken te maken in Nederland en gezamenlijke duikreizen te maken. Ook als je reeds in het bezit bent van een duikbrevet kun je terecht bij Duikteam Nederweert voor een vervolgopleiding of extra training. Verder is er o.a. het PADI Seal Team voor jonge duikers die plezier en veel actie willen beleven tijdens spannende AquaMissions in het zwembad. Wil je een keer ervaren hoe het is om onder water te ademen? Voor €15,- krijg je een uur theorieles en een uur duiken onder begeleiding. Voor €50,- kun je zowel in het zwembad als ook in het buitenwater een proefduik maken. De activiteiten vinden plaats in het zwembad van Budschop, waarvoor zie het kopje Natuur en recreatie.

- Onderwatersportvereniging De Naate Haor is van oorsprong een Ospelse club die zich sinds 1989 bezig houdt met het beoefenen van de duiksport. Iedereen die wil leren duiken of die al een duikbrevet heeft kan lid worden. Maar niet alleen duikers, ook snorkelaars en zwemmers zijn van harte welkom. Het is een gezellige vereniging voor jong en ouder, met zo weinig mogelijk verplichtingen. Hun motto is: duiken, snorkelen en zwemmen, dé club voor het hele gezin. Duiken is voor hen een hobby, waarbij plezier, veiligheid en gezelligheid in het middelpunt staan. Ook deze vereniging oefent haar (binnen)activiteiten uit in het zwembad van Budschop.

In het zomerseizoen (juni t/m september) wordt zo veel mogelijk in het buitenwater gedoken zoals Zeeland, de Groene Heuvels, La Gombe in België, het Zilvermeer in Mol en natuurlijk de “eigen Limburgse grindgaten”. Naast duiken staan er ook andere activiteiten op hun agenda, zoals mountainbiken, bioscoopbezoek, wildwatervaren, snowboarden etc. Tenslotte organiseert de vereniging een gezellig familie-duik-weekend in Zeeland en een jaarlijkse feestavond.

- Reddingsbrigade Nederweert is opgericht in 1973. Een aantal Nederweerternaren die lid waren van de Reddingsbrigade Weert vond dat er ook een brigade moest komen in Nederweert toen daar het buitenzwembad in april 1973 werd gerealiseerd. Vandaag de dag is de brigade nog altijd actief op allerlei gebieden, zoals opleidingen, EHBO, wedstrijden Nationaal en Internationaal en bewaking bij kustbrigades. Reddingsbrigade Nederweert telt ca. 240 leden. Hiermee is het een van de grotere brigades van Limburg en zelfs van Nederland. De leeftijd van de leden loopt uiteen van 5 tot boven de 80 jaar. Wil je actief bezig zijn in het water? Kom een keer kijken of kom enkele keren gratis meedoen. Ook de Reddingsbrigade oefent zijn activiteiten uit in het zwembad van Budschop.

- Ook ZPC (= Zwem- en Poloclub) Nederweert maakt al meer dan 40 jaar gebruik van het zwembad in Budschop. De vereniging heeft ca. 250 leden, waarvan ca. 150 jeugdleden. ZPC is een gezellige vereniging met een breed aanbod aan zwemsporten. Naast recreatief zwemmen voor jong en ouder biedt ZPC synchroonzwemmen, wedstrijdzwemmen en elementair zwemmen (zwemvaardigheid I, II en III) aan.

Reactie toevoegen