Nederweert

Plaats
Dorp en gemeente
Nederweert
Midden-Limburg
Limburg

nederweert_plaatsnaambord_kopie.jpg

Nederweert is een dorp en gemeente in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg.

Nederweert is een dorp en gemeente in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg.

LB gemeente Nederweert in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Nederweert in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Nederweert in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Nederweert

Terug naar boven

Status

- Nederweert is een dorp en gemeente in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg.

- Wapen van de gemeente Nederweert.

- De gemeente omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Budschop, Leveroy, Nederweert-Eind, Ospel en Ospeldijk, en de buurtschappen Boeket, Bosserstraat, De Hutten (deels), Hoeven, Horick, Horickheide, Hugten (deels), Hulsen, Klaarstraat, Kraan, Kreijel, Maxet (deels), Mildert, Roeven, Schoor, Sluis 13 (deels), Strateris en Waatskamp. Dat zijn in totaal 6 dorpen en 18 buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Nederweert.

- Onder het dorp Nederweert vallen ook de buurtschappen Boeket, Bosserstraat, De Hutten (deels), Hugten (deels), Kraan, Mildert, Roeven, Schoor, Sluis 13 (deels) en Strateris. Dat zijn in totaal 10 buurtschappen. Alleen voor de postadressen vallen onder het dorp ook het dorp Budschop, een klein deel van de buurtschap Kreijel, en een ander, klein deel (maar niet het geheel van het andere deel) van de buurtschap Sluis 13.

Terug naar boven

Ligging

Nederweert ligt NO van Weert.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Nederweert 807 huizen met 4.403 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 102/540 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Staat 42/192, Rosveld 26/161, Heijsterstraat 25/141, Boeket 25/171, Herstraat 38/165, Strateris 35/201, Bosserstraat 34/186, Winnerstraat 29/153, Nieuwstraat 29/162, Horik 29/147, Klaarstraat 20/125, Ospel 34/176, Waatskamp 25/117, Kreijel 17/130, Budschop 29/144, Schansstraat 27/136, Hoeven 22/123, Hulsen 35/180, Eijnd 31/160, 't Schoor 24/165, Roeven 23/159, Kraan 26/119 en Leveroij 80/450.

- Bij de gemeentelijke herindelingen van 1991 in deze regio is de gemeente door grenscorrecties vergroot met delen van de gemeenten Weert (1.013 hectare met 14 huizen en 49 inwoners) en Heythuysen (118 hectare met 80 huizen en 222 inwoners). Tegelijkertijd zijn er delen afgestaan aan de gemeenten Weert (416 hectare met 51 huizen en 162 inwoners), Heythuysen (12 onbewoonde hectare) en Hunsel (14 onbewoonde hectare).

- Tegenwoordig heeft de gemeente Nederweert ca. 7.000 huizen met ca. 16.000 inwoners, waarvan ca. 4.000 huizen met ca. 10.000 inwoners in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp en deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties:

- "Heemkundevereniging Nederweert houdt zich bezig met de samenleving toen en nu, met betrekking tot thema's als plaatselijke geschiedenis, oude gebruiken, dialect en folklore, de natuur om ons heen, en genealogie. Dit doet ze middels het organiseren van een zestal lezingen gedurende het jaar, een excursie en overige activiteiten. De lezingen zijn meestal in zaal Centraal (Kerkstraat 59), aanvang 20.00 uur. Spreekt een onderwerp je aan, bezoek dan eens geheel vrijblijvend een bijeenkomst."

- "Stichting Geschiedschrijving Nederweert is in 1984 begonnen als werkgroep. In 1985 ging de werkgroep over in stichtingsvorm, maar het jaartal 1984 wordt gehanteerd als het geboortejaar. Aanleiding was de viering van het eerste bestaanslustrum van de Heemkundevereniging in datzelfde jaar. Er ontstond het plan om bij dat vijfjarig bestaan een jubileumboek uit te geven. De daarvoor opgerichte Werkgroep Jubileumuitgave kreeg al snel de smaak te pakken en ging met het oog op de continuïteit over in stichtingsvorm. Het doel van de stichting is het bevorderen van de studie naar en belangstelling voor de Nederweerter geschiedenis. Het werkgebied is de hele gemeente, dus inclusief de dorpen Budschop, Ospel, Eind en Leveroy.

Om haar doel te verwezenlijken onderneemt de stichting diverse activiteiten. Op de eerste plaats is dat de uitgave van boeken met publicaties over de Nederweerter historie, van de prehistorie tot de jongste tijden. Deze boeken verschijnen onder de serienaam Nederweerts Verleden. Van 1985 tot 2002 verschenen reeds zes delen. Van het zesde deel, ’Met naam en toenaam’ (over de jaren vijftig) verscheen ook een filmversie op video en dvd. Een belangrijke andere activiteit van de stichting is de aanleg van een documentatie-archief over de geschiedenis van Nederweert onder de titel ´Collectief geheugen´. Er is inmiddels een indrukwekkende collectie opgebouwd die bestaat uit originele documenten, foto´s, dia´s, brieven, dagboeken, kranten enz. Dat alles bestrijkt een periode van ongeveer 1700 tot 2000. Vooral de persoonlijke verzamelingen, verenigings- en familiearchieven vormen een prachtige doorsnede van de laatste decennia Nederweerter geschiedenis en zijn stof voor de geschiedschrijvers van de toekomst. De stichting is vertegenwoordigd in de gemeentelijke Erfgoedcommissie (voorheen: Monumentencommissie) en in de Gemeentelijke Commissie Straatnaamgeving."

- "Wil je meer weten over de geschiedenis van je familie (genealogie/stamboomonderzoek), huis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Heb je informatie nodig voor een werkstuk, scriptie of publicatie? Dan kun je terecht bij Gemeentearchief Nederweert. Onderaan de pagina onder de link staan de inventarissen van onze openbare archieven, daarop staan de stukken die in te zien zijn. Niet alle stukken zijn namelijk (al) in te zien i.v.m. privacy. Als je om informatie vraagt, kan het dus zijn dat we die niet kunnen verstrekken wegens privacy-regels. Er zijn verschillende mogelijkheden om informatie uit het archief te krijgen/in te zien: je kunt zelf zoeken in de inventarissen (zie ‘te downloaden’); je kunt bellen of een schriftelijk verzoek indienen voor bepaalde informatie; je kunt naar het archief komen, in het gemeentehuis (op afspraak). Het zelf zoeken in de inventarissen is gratis. Als je naar het archief komt krijg je een korte uitleg over de opzet van ons archief (ook gratis). Waar zijn wel kosten aan verbonden?: als je hulp nodig hebt bij het zoeken; als je telefonisch of schriftelijk (per brief of mail) informatie uit het archief vraagt."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nederweert heeft 25 rijksmonumenten.

- Nederweert heeft 73 gemeentelijke monumenten.

- De RK Sint-Lambertuskerk (Kerkstraat 58) is de parochiekerk van Nederweert. In 1467 begon men met de bouw van de toren, terwijl in dezelfde eeuw ook het schip en het koor gereedkwamen. In 1592 en ook in 1659 brandde de kerk uit. In 1840-1841 is de kerk herbouwd en vergroot. In 1900 is de toren met één geleding verhoogd, en ook de vier typerende hoektorentjes kwamen toen tot stand. Bovenop de nieuwe geleding kwam een achthoekige lantaarn met uurwerk, en een eveneens achthoekige spits. De toren is in 1944 tijdens oorlogshandelingen zwaar beschadigd, en van 1946-1948 hersteld. Restauratie volgde nog in 1983-1984. De drie benedenste geledingen van de bakstenen toren zijn in rijkversierde Kempense gotiek uit de tweede helft van de 15e eeuw, met opvallende speklagen. Schip en koor zijn van 1840. Het betreft een driebeukige pseudobasiliek met een dakruiter. Twee koorbanken zijn van de 16e of 17e eeuw. Het hardstenen doopvont is uit 1698, de kerkbanken uit 1754. Uit 1776 dateert een beeldengroep, met de gekruisigde Christus, Maria en Johannes. Op de begraafplaats bevindt zich een neogotische kerkhofkapel uit 1892, ontworpen door architect Johan Kayser. - Site St. Lambertusparochie.

- "De kleine rijksmonumentale kapel in neogotische stijl op het kerkhof ten oosten van de St. Lambertuskerk in Nederweert is vrij gesitueerd tussen de graven aan een van de oost-west lopende verbindingspaden, met de voorgevel naar het koor van de kerk gericht. De kapel is in 1901 gebouwd onder het pastoorschap van pastoor Kerbosch en valt op door het rijke materiaalgebruik met onder meer glazuursteen en hardsteen en door de fraaie uitmonstering van het interieur. Het kerkhof komt verder, behoudens twee reeds van rijkswege beschermde 16e- en 17e-eeuwse grafkruizen, niet voor bescherming in aanmerking. De kapel bezit algemeen belang, heeft cultuurhistorische en typologische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geestelijke ontwikkeling, als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een rouwkapel op een kerkhof. In tekstableaus wordt verwezen naar de funeraire bestemming van de kapel. De kapel heeft architectuurhistorische en kunsthistorische waarde vanwege het rijke materiaalgebruik, de fraaie neogotische ornamentiek en in het bijzonder vanwege de patroontegels in het interieur die van belang zijn als goede voorbeelden van kunstnijverheid uit het einde van de 19e eeuw. De kapel bezit ensemblewaarden als functioneel onderdeel van het kerkhof waar het object vanwege grootte en verschijningsvorm een beeldbepalende rol speelt." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- Op het oorlogskerkhof uit de Tweede Wereldoorlog liggen 363 soldaten begraven.

- Gevelstenen in Nederweert.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op Americana Village (op een zondag in september) vinden honderden Amerikaanse voertuigen een plekje in het centrum van Nederweert. Nostalgische klassieke voertuigen van merken zoals Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Corvette, Dodge, Ford, GMC, Oldsmobile, Studebaker enz. kun je met eigen ogen aanschouwen. En je kunt de creativiteit beoordelen van de makers van Hotrods en RatRods. Wie meer interesse heeft voor twee- en driewielers kan gaan genieten van Harley's en Indians. Bikes van ongekende schoonheid met een uniek geluid. In the USA is alles groot wordt er wel eens gezegd. Americana Village doet zijn best om daar niet voor onder te doen. Maak er een familiedag van, want ze hebben nog veel meer in petto.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Vlinderpaât is een pad vanaf het centrum van het dorp naar de Vlindertuin van Zorgboerderij Bosserhof. Langs het pad zijn vlinderstruiken geplant in het openbare groen van de gemeente, bij appartementencomplexen van Bouwvereniging Nederweert en bij particulieren in de tuin. De eigenaren stellen de Vlindertuin open op zondagen van 10.00-12.30 uur voor publiek of op afspraak, gedurende de zomertijd (dus van het 'klokverzetten' eind maart tot het 'klokterugzetten' in oktober). Het pad is in eerste plaats bedoeld om de bewoners van Zorgcentrum St. Joseph en senioren van de appartementencomplexen (andere wandelaars zijn natuurlijk ook van harte welkom) te laten genieten. Genieten langs een pad waarlangs veel vlinderminnende planten staan, naar de feeërieke tuin van Bosserhof.

Vlinderpaât heeft twee startpunten, te weten het zorgcentrum St. Joseph en de Antoniusveste aan het Sint Antoniusplein. Het pad is gemarkeerd met bordjes waarop een vlinder te zien is. De lengte van de Vlinderpaât is ca. 3 km. Langs de Vlinderpaât zijn diverse Buddleja’s oftewel vlinderstruiken geplant, hieruit haalt de vlinder zijn nectar. Er zijn verschillende kleuren Buddleja’s zoals paars, blauw, wit, geel en rose. Andere interessante nectarplanten zijn ijzerhart, beemdkroon, sleutelbloem, damastbloem, herfstaster en Koninginnekruid. De vlinder, bijvoorbeeld de koninginnenpage, houdt van venkel en legt daarop zijn eitjes. De rups voedt zich ook met deze venkel, zo heeft iedere vlinder zijn eigen favoriete plant, de zogeheten waardplant.

De Vlinderpaât past overigens perfect in de vlinderactiviteiten die in de gemeente plaatsvinden. Bijvoorbeeld de Vlinderwerkgroep Nederweert inventariseert al vele jaren de vlinderpopulatie in de gemeente. Deze data gaan naar de Vlinderstichting voor wetenschappelijk gebruik. Dit werk wordt in de zomer verricht door vrijwilligers, die in de winter geschikte biotopen voor zeldzame vlindersoorten creëren. In de gemeente komen ca. 25 soorten dagvlinders voor, zoals citroentje, landkaartje, dagpauwoog en icarusblauwtje, en ook de zeldzame kleine ijsvogelvlinder.

- "In 1993 hebben enkele actieve 'vogelaars' de koppen bij elkaar gestoken en Vogelwerkgroep Nederweert opgericht. De vereniging heeft de bescherming van vogels in hun natuurlijke omgeving ten doel. Zij tracht dit te bereiken door onderzoek, archivering, verstrekken van gegevens aan derden, nestbescherming, voorlichting en educatie. De meeste leden verrichtten al inventarisaties voor SOVON in zogeheten atlasblokken. Nu men met voldoende 'tellers' was, werd al snel het idee geboren om de gemeente gebiedsdekkend te inventariseren. Naast het doorsturen van de gegevens voor SOVON wordt er bijna jaarlijks in eigen beheer een Inventarisatie-rapport van de gemeente uitgebracht. Tijdens het 10-jarig bestaan is er zelfs een prachtig boek over de resultaten van het eerste decennium uitgebracht! De Vogelwerkgroep bruist na ruim 25 jaar nog altijd van energie en met inmiddels ruim 100 leden zijn we op velerlei gebieden actief. Via onze site willen we zowel onze vereniging als de activiteiten voor de leden en andere belangstellenden toegankelijker maken. Het bestuur van de Vogelwerkgroep wenst je veel lees- en kijkplezier op onze site, die vanwege het 25-jarig jubileum in een geheel nieuw jasje is gestoken!"

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nederweert, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nederweert (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Nederweert. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Nieuwssite Nederweert24.

- Buurtverenigingen: - "Buurtvereniging De Houtmolen in Nederweert is opgericht in 1962 en telt ca. 150 leden. Het doel van de vereniging is de saamhorigheid te vergroten door activiteiten te organiseren op het gebied van recreatie en sociale contacten. Door het bestuur worden de volgende activiteiten georganiseerd: kaartavonden, kienavond, Sinterklaasmiddag, gezinsfietstocht met barbecue, kegelmiddagen 55-plussers, brunch 50-plussers, schaats- en zwemavond, bioscoopbezoek jeugd, bowlen voor de jeugd, het wekelijkse wandelgroepje op dinsdagavond en natuurlijk de jaarlijkse feestavond."

- Sport: - Voetbalvereniging RKSV Merefeldia.

- Zorg: - "St. Joseph is de spil in de woonservicezone van Nederweert, een gebied waarin zorgverlening voor de inwoners van de gemeente zich concentreert. In de directe nabijheid liggen onder meer woonzorgcentra, appartementen met thuiszorgvoorzieningen, een huisartsenpraktijk, een tandarts, een apotheek en een praktijk voor fysiotherapie. Op loopafstand van het zorgcentrum vind je het gezellige centrum. Het terras van gasterij De Ontmoeting biedt uitzicht op de Zuid-Willemsvaart. Kleinschalig wonen. Bijzonder aan St. Joseph is dat het centrum volledig bestaat uit groepswoningen. Deze kleinschalige vorm van wonen biedt je een veilige, herkenbare woonomgeving, waarin je je maximaal 'thuis' zult voelen. Bij het kleinschalig wonen wordt het dagelijks ritme zoals je het thuis gewend bent, zoveel mogelijk voortgezet. Ook de rol van familieleden, mantelzorgers en vrienden is belangrijk voor het thuisgevoel.

Toegankelijkheid en kleinschaligheid zijn de sleutelwoorden voor dit zorgcentrum. In zorgcentrum St. Joseph bieden we zorg aan ouderen met somatische klachten (lichamelijk). Daarnaast bieden we ook zorg aan ouderen met dementie. Sfeer en karakter. Naast goede zorg staan ontmoeten, gezelligheid en sfeer hoog in het vaandel. Ieder zorgcentrum van Land van Horne heeft een eigen sfeer en karakter. St. Joseph is centraal gelegen in Nederweert en er is altijd iets te doen. Er worden namelijk vele activiteiten georganiseerd waaraan je kunt deelnemen. Ook beschikt het zorgcentrum over verschillende faciliteiten en voorzieningen waarvan je gebruik kunt maken."

- Wonen: - "Voor een kleine woningvereniging zijn wij, Woningvereniging Nederweert, behoorlijk ambitieus in wat we voor onze klanten willen bereiken. Wij geloven in de kracht van onze medewerkers, die zich dagelijks inzetten om jou prettig te laten wonen. Daarnaast werken we intensief samen met professionele partners, want samen bereiken we het meest. Waar je ons op mag herkennen. Binnen onze woningvereniging staan vier kernwaarden centraal. Deze kernwaarden bepalen wie we zijn en hoe wij de dingen doen. Dit is waar je ons op mag herkennen: 1. We staan tussen de mensen: als relatief kleine organisatie hebben we korte lijnen met klanten en partners. Hierdoor hebben we veel gevoel met de praktijk en weten we wat er écht leeft en speelt. We vullen niet in waar een ander behoefte aan heeft, maar ontdekken dit liever samen. Zo zorgen we ervoor dat we de juiste dingen doen. 2. We zien het graag simpel: als minder grote speler in de volkshuisvestelijke markt weten we wat een euro waard is. Bij ons hoef je dan ook geen onnodige fratsen te verwachten. We zoeken vernieuwingen niet in allerlei spannende, opwindende zaken, maar juist in de simpele dingen die nut hebben en praktisch zijn.

3. We kunnen op elkaar bouwen: onze organisatie voelt aan als een kleine familie, waarbij de mens centraal staat. We gaan open en respectvol met elkaar om en weten dat we als team op elkaar kunnen bouwen. Dat is niet alleen prettig voor collega’s, maar ook voor jou als klant. We zorgen er immers samen voor dat we het werk gedaan krijgen. En zit het even tegen, dan zorgen we er als team voor dat het alsnog goed komt. 4. We checken of de ander tevreden is: als we klanten geholpen hebben, laten we ze niet in één keer los. We checken achteraf of alles naar wens is en bieden waar nodig nazorg. Zo weten we zeker dat de klant tevreden is. Als woningvereniging zijn we goed geworteld in ons werkgebied. We kennen de weg en staan klaar om ook jou op weg te helpen. Samen maken we Nederweert tot een prachtige plek om te wonen!

Fieftig jaor thoeës in Ni-jwieërt. Ons 50-jarig jubileum in 2020 sluiten we af met een Glossy uitgave van ons Huurdersblad. Al 50 jaar staat de Woningvereniging midden in de Nederweertse samenleving. We vinden het mooi dat met ons woningaanbod heel veel huishoudens afgelopen 50 jaar van hun huis een Thoeës hebben kunnen maken. Van jong tot oud, uit de gemeente of van heel ver weg, met hulp van zorg: iedereen is welkom bij ons. Huurders voelen zich thoeës bij onze Woningvereniging en wij voelen ons thoeës in Nederweert. In dit jubileumnummer lees je interviews met diverse huurders, partners en collega’s, achtergrondverhalen, recepten en nog veel meer. Neem een kijkje in onze Glossy en veel leesplezier gewenst!"

- Veiligheid: - "EHBO-vereniging Nederweert is opgericht in 1964 en heeft inmiddels aan vele honderden volwassenen en jeugdleden cursussen en herhalingslessen gegeven. We hebben heeft 4 kaderinstructeurs en een eigen groep Lotus- slachtoffers. Naast het verzorgen van reguliere EHBO-cursussen en herhalingslessen kun je bij de vereniging ook terecht voor AED-trainingen en hulpverlening bij evenementen. De vereniging wordt bijgestaan door artsen en een psycholoog en is partner van de Nederlandse Hartstichting. Mede door de financiële ondersteuning van de gemeente, de inwoners en enkele sponsoren is de vereniging in staat haar diensten aan te bieden aan individuele slachtoffers en verenigingen bij de ondersteuning van hun evenementen."

- Agrarisch: - "Veel mensen hebben nog altijd geen duidelijk beeld van wat er vandaag de dag in een boerenbedrijf gebeurt. Vreemd en ook zonde eigenlijk als je bedenkt hoe belangrijk de agrarische sector van oudsher voor onze gemeente is. Hoe professioneel en bevlogen de lokale ondernemers bezig zijn met hun vak. Hoe betrokken ze zich voelen bij de gemeenschap waarin ze wonen en werken. Om mensen beter te informeren en onnodige misverstanden over de sector weg te nemen, hebben agrariërs uit de Peelgemeente de krachten gebundeld in het initiatief Boeren van Nederweert. We laten je in een bijzondere serie zien wie wij zijn. Wat er achter de staldeur gebeurt, wat voor moois de sector allemaal in huis heeft en welke keuzes de ondernemers maken om het beste voor mens, dier en milieu te bewerkstelligen. Maak kennis met de Nederweerter boeren!"

Reacties

(2)

beste Frank,
In je opsomming welke dorpen en buurtschappen er onder de gemeente Nederweert vallen vermeld je niet Nieuw - en Winnerstraat en de Nieuwe Hoeven.
Je noemt ze wel als je een opsomming maakt welke buurtschappen eronder het dorp Nederweert vallen.

Dank voor je reactie en opmerkzaamheid Hans. Omdat ik binnenkort een project met een bepaalde partij samen ga doen m.b.t. de Limburgse plaatsen, heb ik gescreend welke kennelijk ooit bestaan hebbende buurtschappen vandaag de dag redelijkerwijs niet meer als zodanig te kwalificeren zijn. Dat waren er een stuk of 10, waaronder deze 2. Daar heb ik de pagina's dus van verwijderd, en dus ook uit de opsommingen. Alleen was ik dat hier bij de dorp-opsomming vergeten. Nu alsnog verwijderd.

Reactie toevoegen