Ganzert

Plaats
Buurtschap
Buren
Betuwe
Gelderland

ganzert_collage_deel_eck_en_wiel.jpg

Ganzert, collage buurtschapsgezichten van het deel dat onder het dorp Eck en Wiel valt (© Jan Dijkstra, Houten)

Ganzert, collage buurtschapsgezichten van het deel dat onder het dorp Eck en Wiel valt (© Jan Dijkstra, Houten)

ganzert_collage.jpg

Ganzert, collage buurtschapsgezichten van het deel dat onder het dorp Ingen valt (© Jan Dijkstra, Houten)

Ganzert, collage buurtschapsgezichten van het deel dat onder het dorp Ingen valt (© Jan Dijkstra, Houten)

Ganzert plaatsnaambord [640x480].jpg

Ganzert is een buurtschap in de gemeente Buren, ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden. Wél met adviessnelheid 30 km/u, en terecht natuurlijk voor zulk een mooie, landelijke buurtschap.

Ganzert is een buurtschap in de gemeente Buren, ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden. Wél met adviessnelheid 30 km/u, en terecht natuurlijk voor zulk een mooie, landelijke buurtschap.

Ganzert richtingbordjes [640x480].jpg

Kom je vanuit het dorp Ingen in de buurtschap Ganzert aan, dan wordt keurig aangegeven dat je nog even moet doorrijden om in het Eck en Wielse deel van de buurtschap te komen.

Kom je vanuit het dorp Ingen in de buurtschap Ganzert aan, dan wordt keurig aangegeven dat je nog even moet doorrijden om in het Eck en Wielse deel van de buurtschap te komen.

ganzert_straatnaambordjes_eck_en_wiel_en_ingen_kopie.jpg

En kom je vanuit Eck en Wiel in de buurtschap Ganzert aan, dan geven deze bordjes aan dat je voor het Eck en Wielse deel linksaf moet, en voor het Ingense deel rechtsaf. Goed gedaan, gemeente Buren! Goed voorbeeld voor soortgelijke situaties elders.

En kom je vanuit Eck en Wiel in de buurtschap Ganzert aan, dan geven deze bordjes aan dat je voor het Eck en Wielse deel linksaf moet, en voor het Ingense deel rechtsaf. Goed gedaan, gemeente Buren! Goed voorbeeld voor soortgelijke situaties elders.

ganzert_tuinderij_kopie.jpg

Het doel van Stichting Tuinderij Ganzert is, met de opbrengsten van producten, giften en donateurs mensen een plek binnen de tuinderij te geven die, om welke reden dan ook, verder van de arbeidsmarkt af staan, maar wel graag een vak willen leren.

Het doel van Stichting Tuinderij Ganzert is, met de opbrengsten van producten, giften en donateurs mensen een plek binnen de tuinderij te geven die, om welke reden dan ook, verder van de arbeidsmarkt af staan, maar wel graag een vak willen leren.

Ganzert

Terug naar boven

Status

- Ganzert is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek (Neder-)Betuwe, gemeente Buren. T/m 1998 deels gemeente Lienden, deels gemeente Maurik.

- De buurtschap Ganzert valt voor de postadressen deels onder het dorp Eck en Wiel, deels onder het dorp Ingen.

- Op zich is het niet reuze handig dat men in beide delen opnieuw begint te nummeren. Waardoor de huisnrs. 1-19 en 2-30 dubbel voorkomen. Maar men heeft dat dan weer wél goed opgelost middels bebording: als je vanuit Ingen de buurtschap Ganzert binnenkomt, staat keurig aangegeven dat je nog 1 km moet doorrijden of -wandelen om in het deel onder Eck en Wiel terecht te komen, en kom je vanuit Eck en Wiel, dan staat netjes aangegeven dat je voor het deel onder dat dorp linksaf moet, en voor het deel onder Ingen rechtsaf (zie de foto's). In andere, geografisch en qua dubbele huisnummering vergelijkbare buurtschappen is dat niet altijd zo goed geregeld, waardoor een bezoeker, leverancier of hulpdienst nogal eens bij bijv. de verkeerde nr. 10 aanbelt, of moet omkeren omdat men zich in het verkeerde gedeelte blijkt te bevinden. Dus wat dat betreft: hulde voor de gemeente Buren voor de keurige bebording!

Terug naar boven

Naam

Spelling
Wordt in de volksmond De Ganzert genoemd, maar getuige de plaatsnaamborden is de officiële spelling zonder het lidwoord.

Oudere vermeldingen
1899 De Ganzert.

Naamsverklaring
Vermoedelijk een samenstelling van gans 'zwemvogel' en wert ontstaan uit waard 'laag land, dat dikwijls onder water loopt'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ganzert ligt rond de gelijknamige weg, O van Eck en Wiel, NW van Ingen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Ganzert niet vermeld. Ook op de Kuijperplattegrond van ca. 1870 komt de naam nog niet voor. Kennelijk dateert de oudste vemelding uit 1899 (zie bij Naam). Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 70 huizen (waarvan 50 onder Ingen en 20 onder Eck en Wiel) met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Links

- Sinds 2012 is er in de buurtschap Stichting Tuinderij Ganzert, die als doel heeft om met de opbrengsten van producten, giften en donateurs mensen een plek binnen de tuinderij te geven, die om welke reden dan ook verder van de arbeidsmarkt af staan, maar wel graag een vak of een oud ambacht willen leren. Mensen die zonder goede daginvulling vereenzamen.

Reactie toevoegen