Ingen

Plaats
Dorp
Buren
Betuwe
Gelderland

ingen_collage.jpg

Ingen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ingen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

gemeente_ingen_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gezien deze kaart is er, vermoedelijk van 1812-1817, sprake geweest van een gemeente Ingen en Ommeren. In onze bronnen kunnen wij daarover echter niets vinden. Wie weet hier meer van?

Gezien deze kaart is er, vermoedelijk van 1812-1817, sprake geweest van een gemeente Ingen en Ommeren. In onze bronnen kunnen wij daarover echter niets vinden. Wie weet hier meer van?

Ingen

Terug naar boven

Status

- Ingen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Buren. Sinds 1818 was het dorp onderdeel van de gemeente Lienden, die in 1999 is opgegaan in de gemeente Buren.

(1) vermeldt dat het dorp t/m 1817 onder de gemeente Maurik zou hebben gevallen, en aansluitend in 1818 zou zijn overgegaan naar de gemeente Lienden. Op de elders op deze pagina afgebeelde Kuijperkaart uit ca. 1870 is echter sprake van een 'kadastrale gemeente Ingen en Ommeren', wat suggereert dat deze dorpen begin 19e eeuw (vermoedelijk 1812-1817, zoals veel dorpen in deze provincie) gezamenlijk een zelfstandige gemeente zijn geweest. Vermoedelijk viel het dorp dan t/m 1811 onder de gemeente Maurik. In dit kader is dan weer vreemd dat 'Ingen en Ommeren' niet als gemeente geweest zijnd wordt vermeld in (2). Als iemand weet hoe deze vork in de steel zit, houden wij ons aanbevolen.

- Onder het dorp Ingen vallen ook de buurtschappen Essebroek, Hoog Kana, Klinkenberg, Luchtenburg, Zwarte Paard en een deel van de buurtschap Ganzert. Dit zijn in totaal 6 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1026 falsum 12e eeuw kopie 2e helft 12e eeuw Heingen, 1227 de Inghenhe.

Naamsverklaring
Twee verschillende verklaringen zijn gegeven. Uitgaande van een vorm met oorspronkelijk h (vergeleken wordt de plaatsnaam Hingene bij Mechelen (B), 1157 Hingen) vermoedt men het Germaanse hangim* 'nederzetting op de helling'. De oudste vorm Heingen wordt echter ook verbeterd in Hei(re)gen en gelokaliseerd in de omgeving van Aalburg. Gaat men uit van een vorm zonder h, dan wordt verband gezien met het woord eng 'gemeenschappelijk bouwland bij een dorp'.(3)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Ingen ligt NW van Lienden, NNO van Tiel, ZO van Eck en Wiel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ingen 122 huizen met 886 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Na ruim twaalf jaar praten is de kogel eindelijk door de kerk. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met bestemmingsplan 'Het Woud' in Ingen. Dat betekent dat er aan de noordoostkant van het dorp circa 60 woningen gebouwd gaan worden." Zo lezen wij in 2011. Nieuwbouwplan 't Woud is naar wij ergens menen te hebben gelezen in 2015 daadwerkelijk gerealiseerd. Onderdeel van de wijk zijn o.a. 14 starterswoningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ingen heeft 11 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Lambertuskerk (Kerkpad 2) valt onder de Hervormde Gemeente Ingen. Het koor en de toren van de kerk zijn 14e-eeuws. Het schip en de zijbeuken zijn in 1493 gebouwd. Het koor is toen overwelfd. De ribben hebben een bijzondere vorm. Muurschilderingen uit ca. 1500 zijn bewaard gebleven. In het koor bevinden zich nog enkele oude zerken. Het doopvomnt is meer dan 1000 jaar oud.

- Molen Op Hoop van Beter in Ingen (Kerkpad 7) is een stellingmolen voor het malen van graan. De huidige molen is in 1893 gebouwd door dorpsmolenaar H. van de Weerdt en verving een grondkorenmolen die door zijn hoogte (en door windbelemmering omdat er huizen om de molen heen werden gebouwd) niet voldoende windvang had. Vandaar dat men besloot een hoge stellingmolen te bouwen. De naam verwijst naar de vorige molen, die niet productief genoeg was. De huidige molen heeft ter plaatse drie voorgangers gehad. De eerste was een standerdmolen die omstreeks 1782 door storm is geveld. Op zijn plaats verrees een nieuwe achtkantige molen die in 1807 is afgebrand en op zijn beurt vervangen is door een beltmolen (dat is een molen die op een heuveltje staat). Stichting Vrienden Van de Ingense Molen is opgericht in 1971 met als doel de molen te restaureren en hem voor de toekomst in maalvaardige staat te behouden. De restauratie is in 1984 gestart en in 1985 gereed gekomen.

- Naast de kerk en de molen heeft Ingen nog 2 rijksmonumenten: hoeve De Poel uit 1648 op Woudstraat 15 en de boerderij uit 1849 op De Brei 8.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag eind juli (12.00-20.00 uur) is er de Jaarmarkt (in 2020 voor de 41e keer). Dankzij de inzet van een groot aantal sponsors en vrijwilligers omvat de markt ca. 80 kramen en grondplaatsen. Er wordt een breed assortiment aangeboden, waaronder bloemen, fruit, oliebollen, planten, speelgoed, kleding, huishoudelijke artikelen, gereedschap en meer. Verder zorgt zangvereniging De Cornekanters uit Ingen voor de poffertjes.

- Het Ingense Kamp is, al sinds 1954, een jaarlijkse vakantieweek voor kinderen in Ingen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

- Corsoclub Ingen doet jaarlijks mee in het Fruitcorso Tiel (week begin september) en niet onverdienstelijk want ze hebben al verschilende keren de 1e prijs gewonnen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Ingense Veer van Ingen over de Neder-Rijn naar Elst (UT) v.v. wordt al in 1487 voor het eerst vermeld en kan als opvolger worden beschouwd van het voorheen nabijgelegen Verhuizense Veer (zie daarvoor verder bij Lienden).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ingen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - De Fruitbode is een magazine dat 1x in de 2 maanden verschijnt voor en door inwoners van Lienden, Ingen en Ommeren. Via de link zijn ze ook online te lezen (ook oudere nummers). Actualiteiten over deze dorpen vind je ook op de Facebookpagina van De Fruitbode. - Nieuws uit het dorp op Facebook.

- Belangenvereniging: - De in 2014 opgerichte Signaleringsgroep Ingen Leeft heeft tot doel het verzamelen van signalen met betrekking tot allerlei soorten van overlast en het zorgen voor het melden bij de juiste instanties. Daarnaast wordt het geheel gemonitord. Via de website kunnen allerlei meldingen, desgewenst anoniem, worden gedaan met betrekking tot verkeer, milieu, misdaadpreventie, welzijn/zorg en openbare zaken. Doel van de stichting is om in samenwerking met alle dorpsgenoten een veilig en leefbaar dorp te behouden c.q. te creëren. Doordat ze een stichting zijn geworden, kan nu ook aan fondsenwerving worden gedaan voor meer preventieve acties, promotie en samenwerking.

- Dorpshuis: - Het nieuwe Dorpshuis In de Gaard is in oktober 2016 feestelijk geopend. Het schitterende gebouw kwam in samenwerking met de diaconie en gemeente Buren tot stand. Roel Beekhoff, voorzitter van de nieuwe stichting, schetste op humoristische wijze de voorafgaande geschiedenis. “Natuurlijk is er veel water door de Rijn gegaan, alvorens we tot dit doel te zijn gekomen. Toen in 2010 diaconie en gemeente beiden belang hadden in een nieuw huis voor de verenigingen en kerkelijke activiteiten kwamen de plannen bij de toenmalige wethouder Gert Jan van Ingen op zijn bureau. Hij is het die dit plan bedacht heeft. Natuurlijk, als we alle wensen hadden willen inwilligen, hadden we er nog wel enkele etages bij mogen bouwen. Daar is geld voor nodig. Ik heb het gevoel dat we aan veel eisen hebben voldaan. Mede dank zij de financiële steun van inwoners, diaconie, gemeente, provincie, Oranjefonds, Prins Bernhardfonds tot de Rabobank. Ik heb nu al begrepen dat we te weinig stoelen hebben gekocht en het te klein is.”

Burgemeester de Boer gaf verdere uitleg over het woord dorpshuis: “Ik wil graag spreken over mijn fascinatie voor het woord dorpshuis en de bewondering die ik heb voor uw doorzettingsvermogen. Hier op de vruchtbare stroomruggen langs de Rijn kwamen huizen in plukjes bij elkaar. Zo is Ingen ontstaan, met school, kerk, winkels en er was een café met de naam ‘Ik moet ook door de wereld’. Het dorp heeft een bewogen geschiedenis met oorlogen, dijkdoorbraken en schrijnende armoede. Dat heeft mensen bij elkaar gebracht. In Ingen kunnen echte Betuwenaren samenwerken met de lui van buiten en zit op kerstavond de kerk vol. Waarom? De mensen voelen een band met elkaar en zoeken elkaar op. Wees daar zuinig op.”

- Muziek: - Harmonievereniging Kunst na Arbeid bestaat uit een harmonieorkest, een leerlingenorkest, een jeugdslagwerkgroep en een professionele jeugdopleiding. Het harmonieorkest van Kunst na Arbeid heeft ca. 60 leden en komt sinds 2012 uit in de 3e Divisie. Kunst na Arbeid is een groeiende vereniging. Het harmonieorkest bestaat dan ook uit een groot aantal jeugdleden. Het orkest staat onder leiding van dirigent Maarten van de Kolk en repeteert elke dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in dorpshuis In de Gaard in Ingen.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. ISC.

- Zorg en welzijn: - "Annette van Dam is in 2007 gestart met Educatieve zorgboerderij Landelijk Leven in Ingen, en heeft vanaf die tijd de bewoners intensief opgenomen in haar gezin. Door de jaren heen heeft Annette een multidisciplinair team van gediplomeerde medewerkers opgebouwd die haar in het werk ondersteunen. In 2019 is een ruim nieuw huis gerealiseerd waarin jongvolwassenen in een woongroep met 24-uurs begeleiding kunnen verblijven. Het aanbieden van een veilige plek waar geborgenheid en plezier centraal staan is de doelstelling van de woongroep en dagbesteding. Wij willen onze bewoners een goede basisveiligheid en begeleiding bieden. Vanuit die gedachte denken wij dat de bewoners zich op een ontspannen manier kunnen blijven ontwikkelen. Alle bewoners krijgen van ons een Museumjaarkaart. Ontdekkend leren vinden wij belangrijk. Daarom maken we regelmatig uitstapjes. Lijkt het je fijn om in een landelijke omgeving te wonen met dieren, rust en ruimte om je heen en wil je toch nog veel ontdekken dan is dit misschien een leuke plek voor jou.

Doordat onze cliënten veel aandacht, structuur en duidelijkheid nodig hebben, is deze zorg thuis soms moeilijk of (te) belastend om continu in te passen. Andere gezinsleden en het sociaal netwerk kunnen daardoor onder druk komen te staan. Educatieve Zorgboerderij Landelijk Leven in Ingen wil de ouders ontzorgen en het kind een goede plek bieden waar men kan opbloeien in eigen mogelijkheden en tempo. We werken op basis van gelijkwaardigheid. Cliënten mogen en kunnen zichzelf zijn, hierdoor vergroten ze hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. We willen samen ontdekken waar de cliënt in kan groeien. Afhankelijk van ieders unieke mogelijkheden, wordt een traject gekozen. Wij bieden zo een plek aan waar groei, geborgenheid en plezier centraal staan. Activiteiten in de dagbesteding zijn onder meer: tuinieren (tuin, kas, moestuin); dierverzorging van kleinvee, konijnen, kippen eenden, schapen etc.; paardrijden en paarden verzorgen; creatieve werkvormen zoals manden vlechten, weven, verven, vilten etc.; samen boodschappen doen en koken; uitstapjes; spelen (samen met leeftijdsgenoten). Veel cliënten hebben geen vrienden in hun directe woonomgeving.
Wij vinden het erg fijn om te zien dat er op de zorgboerderij vriendschappen gesloten worden en dat deze buiten de zorgboerderij om worden voortgezet." - Hier kun je lezen welke doelgroepen in aanmerking komen.

Reacties

(2)

Ik woon voor de laatste 50 jaar al in Nieuw Zealand. Ik heb al een tijdje mijn familie geschiedenis proberen te achterhalen. Ik ben zover gekomen tot Dirck van Maurik die op 15 mei 1665 in de kerk in Ingen gedoopt was. Op 29 augustus 1700 trouwde Dirk met Catharijntje Hendriks van Velen welke rond 1668 geboren was. Zij hadden een zoon, Jacob. Ik zou graag gegevens proberen te krijgen van Dirck zijn ouders en misschien nog andere kinderen en verder terug voor die tijd, en wat zij eigenlijk deden. Is er iemend welke deze archieven kan onderzoeken?
Met vriendelijke groeten, Johan van Maurik, PO Box 388, Hamilton 3240, New Zealand. +64 21 470075 (10 uur voor in tijd)

Als er iemand reageert die u hiermee kan en wil helpen, laat ik het u weten.

Reactie toevoegen