Hoekeinde

Plaats
Buurtschap
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

hoekeinde_ter_hoogte_van_de_jachthaven.jpg

Buurtschap Hoekeinde bij Sleeuwijk, ter hoogte van de jachthaven.

Buurtschap Hoekeinde bij Sleeuwijk, ter hoogte van de jachthaven.

hoekeinde_peilschaal_1.jpg

Naast een trap op de dijk in buurtschap Hoekeinde is een historische stenen peilschaal ingemetseld. De peilschaal dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw. Hij is teruggevonden bij dijkverbeteringswerkzaamheden in 1996.

Naast een trap op de dijk in buurtschap Hoekeinde is een historische stenen peilschaal ingemetseld. De peilschaal dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw. Hij is teruggevonden bij dijkverbeteringswerkzaamheden in 1996.

hoekeinde_peilschaal_2.jpg

Close up van de ingemetselde historische Rijkspeilschaal in buurtschap Hoekeinde. Zie verder het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Close up van de ingemetselde historische Rijkspeilschaal in buurtschap Hoekeinde. Zie verder het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

hoekeinde_sleeuwijkerwaard_informatiepaneel_1.jpg

NW van buurtschap Hoekeinde bij Sleeuwijk ligt natuurgebied de Sleeuwijkerwaard, NO van de buurtschap ligt natuurgebied Groesplaat. Door beide gebieden loopt een wandelroute. Zie verder het hoofdstuk Landschap etc.

NW van buurtschap Hoekeinde bij Sleeuwijk ligt natuurgebied de Sleeuwijkerwaard, NO van de buurtschap ligt natuurgebied Groesplaat. Door beide gebieden loopt een wandelroute. Zie verder het hoofdstuk Landschap etc.

Hoekeinde

Terug naar boven

Status

- Hoekeinde is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 30-9-1950 gemeente De Werken en Sleeuwijk. Per 1-10-1950 over naar gemeente Werkendam, in 2019 over naar gemeente Altena.

- De buurtschap Hoekeinde valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sleeuwijk.

- De buurtschap Hoekeinde heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Hoekeinden.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging in een hoek 'scherpe of uitspringende bocht' van de dijk, met - aanvankelijk het meervoud van - eind 'rand, uiteinde, plaats waar iets ophoudt'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hoekeinde ligt rond de gelijknamige weg, direct NO van het dorp Sleeuwijk en rond de jachthaven van Sleeuwijk, bij de Z oever van de rivier de Boven-Merwede, W van de stad Woudrichem, Z van de stad Gorinchem, ONO van het dorp Werkendam en NNO van het dorp Almkerk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hoekeinde omvat ca. 45 huizen met ca. 115 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Naast een trap op de dijk in buurtschap Hoekeinde is een historische stenen peilschaal ingemetseld. De peilschaal dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw. Hij is teruggevonden bij dijkverbeteringswerkzaamheden in 1996. De schaalverdeling is in 'ellen'. Een el was ongeveer 70 centimeter. De peilschaal lag oorspronkelijk in een gemetselde put, die via een buis in verbinding stond met de Merwede. Zo kon de waterstand worden afgelezen zonder hinder van de golfslag. Tegenwoordig zijn de blauwe peilschalen van het waterschap geëmailleerd of van kunststof. Waterschap Rivierenland heeft er zo'n 2.000 staan in sloten en rivieren in het rivierengebied. Met behulp van de peilschalen worden de waterstanden afgelezen. Naar aanleiding van die afgelezen waterstanden kan het waterschap vervolgens besluiten extra water in de sloten aan of juist af te voeren.

- Gevelstenen in buurtschap Hoekeinde.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In buurtschap Hoekeinde liggen de haven en jachthaven van Sleeuwijk, met onder meer het fiets- en voetveer naar Gorinchem v.v., over de Boven-Merwede.

- NW van buurtschap Hoekeinde ligt natuurgebied de Sleeuwijkerwaard. Dit buitendijkse gebied bestaat uit 'dynamische natuur'. Het landschap wordt er bepaald door de rivier - het stromende water - en vraat van rundvee in de zomer. Sinds de grienden niet meer worden 'gehakt', groeien de wilgen uit tot een weelderig 'ooibos' met een rijke kruidlaag. De overgangen van bos naar grasland zijn geleidelijk, wat prachtige 'mantels' oplevert, met struiken als rode kornoelje en meidoorn. In het struweel wemelt het van de zangvogels. De luidst zingende zijn wel de nachtegaal en cetti's zanger, in het voorjaar tot diep in de nacht te horen. Van de andere kant doet de zee hier nog altijd zijn invloed gelden, met een getijdeverschil van 20 cm. Het levert een groeiplaats op voor de zeldzame spindotter. De Sleeuwijkerwaard combineert zijn natuurfunctie met die van het bergen van water. Zo wordt voorkomen dat bewoonde gebieden onderlopen; een mooie win-winsituatie dus. In het kader hiervan is bos met rietruigte vervangen door grasland met solitaire bomen. Teveel bos houdt het water namelijk op. Dit 'Programma Stroomlijn' is uitgevoerd in overleg met Rijkswaterstaat. Door het gebied loopt een wandelroute, evenals door het O hiervan gelegen soortgelijke gebied de Groesplaat. Beide zijn ca. 3 km lang.

Reacties

(2)

Er is een natuurgebied de Sleeuwijkse Waard en een historische peilschaal van steen is ingemetseld in een trap. Zie de gestuurde foto's.

Dank voor de tip Hans! Ik heb het verwerkt.

Reactie toevoegen