Jutrijp-Hommerts

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

De Hommerts.JPG

Bij Hommerts, zo ver het oog kan zien

Bij Hommerts, zo ver het oog kan zien

De Hommerts (2).JPG

De kerk van Hommerts

De kerk van Hommerts

Jutrijp..JPG

Dorpsgezicht Jutrijp

Dorpsgezicht Jutrijp

Jutrijp.JPG

In Jutrijp

In Jutrijp

Jutrijp-Hommerts

Terug naar boven

Status

- Jutrijp-Hommerts is een tweelingdorp* in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

* Deze dorpen zijn al geruime tijd zodanig met elkaar verweven dat ze als tweelingdorp worden beschouwd. Formeel echter, dat wil zeggen voor bijv. het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG, zijn het nog altijd 2 kernen met eigen postcodes (8623 voor Jutrijp en 8622 voor Hommerts) en postale plaatsnamen. En ze hebben ook nog beide eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden).

- Onder het tweelingdorp Jutrijp-Hommerts, en daarbinnen onder het dorp Hommerts, valt ook de buurtschap Lippenwâlde.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Jutryp- De Hommerts.

Naamgeving
Tot 1970 werd het lokale postkantoor (o.a. in de poststempels) Jutrijp-Hommerts genoemd. Vanaf dat jaar werd dat echter Hommerts. De voormalige gemeente Wymbritseradiel sprak op haar site van het dorp Hommerts-Jutrijp, net andersom dus. Ook in de Dorpsvisie wordt het tweelingdorp zo genoemd. Wij hebben echter de indruk dat alle lokale instellingen (verenigingen, kerk en dergelijke) de benaming 'Jutrijp-Hommerts' in hun naam hebben, dus houden wij dat ook aan.

Terug naar boven

Ligging

Het tweelingdorp Jutrijp-Hommerts ligt ZO van de stad IJlst, Z van de stad Sneek, ZW van de A7 en de dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga, WNW van het water de Langweerder Wielen en het dorp Joure, NW van de dorpen Langweer en Dijken, N van het Slotermeer en de stad Sloten, NO van de dorpen Heeg en Woudsend en de meren Heegermeer en De Fluessen en O van het dorp Oudega.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Jutrijp 22 huizen met 161 inwoners, het dorp Hommerts omvat dan 41 huizen met 322 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp Jutrijp ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners en het dorp Hommerts ca. 250 huizen met ca. 630 inwoners. Gezamenlijk heeft Jutrijp-Hommerts dus ca. 370 huizen met ruim 900 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De actuele Dorpsvisie Jutrijp-Hommerts is verschenen in 2015.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hommerts heeft 1 rijksmonument, zijnde de Protestantse (voorheen Hervormde) Johannes de Doper-kerk (Jeltewei 3). De eerste kerk van Hommerts is vermoedelijk gesticht in de 12e eeuw. Zoals vele andere Friese kerken uit die tijd was zij gewijd aan St. Johannes de Doper. In de late middeleeuwen was de pastoor steeds een priesterbroeder van het Johannieter klooster St. Jansberg bij Sneek. In 1580 moest ook in Hommerts de katholieke eredienst wijken voor een reformatorische. Het oorspronkelijke gotische kerkgebouw werd in 1741 vervangen door een ander, dat op zijn beurt in 1876 plaats maakte voor het huidige gebouw met toren en spits. De oude zadeldaktoren is in 1820 afgebroken. De huidige torenspits dateert van 1985, nadat het jaar daarvoor de toren door blikseminslag was verwoest. In 2000 is de naam Johannes de Doperkerk weer in ere hersteld.

De zaalkerk met eclectische elementen is gebouwd naar een ontwerp van P. de Jong. De toren van vier geledingen heeft een ingesnoerde torenspits. De luidklok uit 1624 is gegoten door Franciscus Simon en Andreas Overtin. Het orgel uit 1869 is gemaakt door L. van Dam en Zonen en in 1925 uitgebreid door Bakker & Timmenga. De kerk valt onder de in 2006 opgerichte Protestantse Gemeente Jutrijp-Hommerts, waar je onder meer een uitvoerig verslag vindt van geschiedenis van de kerken en de kerkelijke gemeenten in Jutrijp en Hommerts.

- De voormalige Gereformeerde kerk op Jeltewei 150 in Hommerts dateert uit 1888. In 1950 is de voorgevel vernieuwd. In 2000 is de kerk buiten gebruik gesteld en werd in het vervolg in de Hervormde kerk van Hommerts gekerkt. Het pand is herbestemd tot woonhuis. Per 31 augustus 2006 fuseerden de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente tot de Protestantse Gemeente te Jutrijp-Hommerts, na al eerder in federatief verband te hebben samengewerkt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Feestcommissie Jutrijp-Hommerts organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten. De bekendste zijn de Pubquiz en de Dorpsfeesten (weekend eind juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De velduil broedt sinds jaren weer op graspercelen in Fryslân. Anno 2019 gaat het om meer dan 20 paartjes. Vogelkenner en -ringer Lydia Barkema noemt dit ‘een bijzonder hoog aantal.’ Barkema nam contact op met provincie Fryslân en Kollektivenberied Fryslân om de vogels, die op de rode lijst staan, te beschermen. Dat de velduil zich op het Friese boerenland laat zien, heeft vooral te maken met de aanwezigheid van veel veldmuizen. "De velduil is een nomadische soort en broedt daar waar veel voedselaanbod is. Dat kan in Scandinavië zijn, maar ook op de toendra of in het weidegebied van Friesland", zegt Barkema. Vooral rond Jutrijp-Hommerts en Wergea melden boeren velduilen in hun percelen.

Voor Sybe van der Schaar van Kollektivenberied Fryslân reden om bij de provincie aan te kloppen voor een regeling. Boeren die hieraan mee willen doen, zijn verplicht 1 hectare grasland te laten staan tot het laatste jong vijf weken oud is. Dat betekent dat melkveehouders op zijn vroegst eind juni het perceel kunnen maaien. Een behoorlijke periode om de vogels te beschermen, stelt Van der Schaar. ‘Jongen hebben lang gras nodig om zich te verstoppen. Velduilen leggen de eieren om de een à twee dagen. Er zit dus een leeftijdsverschil tussen de jongen. Wanneer een jong twee weken oud is, wandelt hij uit het nest en verstopt hij zich in het gras’, verklaart hij. Om kostendekkend te zijn, is de vergoeding hoger dan de gebruikelijke ANLB-tarieven. Voor 1 hectare ontvangt een boer in plaats van de gebruikelijke ANLB-vergoeding van 650 euro 1.250 euro. Bijna een verdubbeling. ‘De nesten bevinden zich in intensief bemest Engels raaigras. Wanneer boeren dat gras tot eind juni laten staan, is dat veel te lang. De voederwaarde is 0,0. Het gaat rotten. Het is niets meer waard’, zegt Van der Schaar. Melkveehouder Johan Oerlemans uit Ypecolsga is de eerste boer die meedoet aan de regeling. Sinds twee jaar spot hij de velduil regelmatig op zijn land. In 2019 broedden twee paren er voor het eerst. (bron: LTO Noord, 14-5-2019)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Jutrijp-Hommerts, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Jutrijp-Hommerts.

- Nieuws: - Nieuws uit Jutrijp-Hommerts op Facebook. - Nieuws uit het tweelingdorp op Twitter.

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelang Jutrijp-Hommerts zet zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van de dorpen en is de spreekbuis tussen inwoners, gemeente en provincie als het gaat om beleidszaken.

- Dorpshuis: - "Dorpshuis Oan it Far is het culturele middelpunt van Jutrijp-Hommerts. Alles komt hier samen. Het hele jaar door zijn er tal van activiteiten, zowel wekelijkse, maandelijkse als jaarlijkse. Voor jongeren, ouderen en alles er tussen in wordt er van alles georganiseerd om de inwoners samen te brengen en het dorpshart te vergroten." De zalen in het dorpshuis zijn - ook voor mensen en instellingen van buiten het dorp! - tegen schappelijke prijzen te huur voor vergaderingen, feesten, begrafenissen, sport en dergelijke.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Op de Van Haersma Bumaschool in Jutrijp-Hommerts zetten we in op verbinding en ontmoeting. Dit krijgt vorm door samen te werken met ouders en de omgeving. Daarnaast is verbinding voor ons het zichtbaar maken van christelijke waarden, een open houding naar elkaar en het werken vanuit vertrouwen. Andere belangrijke waarden op onze school zijn: Eigenaarschap. Leerlingen zijn zelf (mede)verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Door leerlingen zelf meer regie te geven in hun leren, zijn ze meer betrokken en gemotiveerd. Respect. Respect hebben voor jezelf, de ander en de wereld. Op de VHBS mag iedereen zichzelf zijn. We gaan respectvol met elkaar om, respecteren elkaars verschillen en staan open voor elkaars mening. Welbevinden. Welbevinden is voor ons een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilig gevoel in de klas en op school. Vertrouwen. Wij hebben vertrouwen in de leerlingen en zorgen ervoor dat wij betrouwbaar zijn. Door vertrouwen voelen leerlingen zich gekend en gewaardeerd en kunnen zij groeien als betrouwbaar mens en hun talenten ontwikkelen." De Van Haersma Bumaschool is een Drietalige Kanjerschool.

"Wat een geweldige samenwerking tussen de middenstand van Jutrijp-Hommerts, de gemeente en de school! Uniek en super gedaan. De vrijwilligers stonden zaterdag 29 oktober 2017 om 07.30 uur (!) allemaal met professionele apparatuur klaar om ons Avonturenpad door de bosjes te realiseren en het toegangspad naar de brug van het speelterrein te bestraten. Elkenien tige dank! Voor het avonturenpad hebben de heiten/ondernemers verschillende materialen gebruikt, waardoor we kunnen ervaren hoe het voelt en waar we op moeten letten. Er zijn ook enkele “vakken” van het pad niet bestraat. Hier kunnen we per groep onze eigen bodembedekking bedenken en realiseren; mozaïeken in cement, versierde tegels, handafdrukken in beton, enz. Ook is een vak leeg waar we de grond met seizoengebonden materialen kunnen bedekken zoals bladeren, hooi, water, kastanjes e.d. Het pad is een plaatje geworden. Met een prachtig afsluithek bij de brug! Sanne Steenstra heeft er een prachtig filmpje van gemaakt." Aldus een bericht op de site van de school. Zo'n mooi initiatief en wellicht goed voorbeeld voor elders vermelden wij natuurlijk ook graag op onze site.

- "Peuteropvang De Moskeflap in Jutrijp-Hommerts, onderdeel van Kinderopvang Friesland, kenmerkt zich door de open en gezellige sfeer, kleinschaligheid en persoonlijke benadering. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en de werkwijze van de leidsters van de Moskeflap sluit hier bij aan door gerichte activiteiten aan te bieden aan de kinderen, passend bij het niveau en de interesse van het kind. Wil je meer informatie, heb je vragen of wil je vrijblijvend kennismaken? Tijdens openingstijden is het mogelijk om langs te komen voor een rondleiding of kennismaking. Neem hiervoor telefonisch even contact met ons op via tel. 06-48839620 (alleen tijdens openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8.30-12.00 uur). Mailen mag ook: moskeflaphommerts@hotmail.com. Direct inschrijven? Dat kan via deze link."

- "Sinds 2009 is er buitenschoolse opvang BSO De Ule in Jutrijp-Hommerts, voor kinderen van het basisonderwijs. De kinderen kunnen voor en na school lekker spelen, leuke activiteiten doen en ook uitrusten onder begeleiding van een gediplomeerde groepsleidster. Kinderen worden 's ochtends naar school gebracht en 's middags na school opgehaald. Er is dan tijd voor ieders verhaal en hobby. Er wordt een huiselijke sfeer gecreëerd, waar kinderen zich veilig en prettig voelen. In de vakantie doen we leuke activiteiten met inbreng van de kinderen zelf. Uiteraard voldoet de opvang aan alle eisen die de wet Kinderopvang stelt. Kom gerust eens langs om te kijken hoe leuk het is! De BSO is gevestigd in het dorpshuis en is open op maandag en dinsdag van 14.15-18.00 uur."

- Muziek: - Muziekvereniging Ere Zij God (EZG) in Jutrijp-Hommerts bestaat al sinds 1898 en komt uit in de 4e divisie voor fanfareorkesten. Het korps repeteert op vrijdagavond in dorpshuis Oan it Far, onder leiding van dirigent Jan Hibma. EZG laat zich zien op diverse festivals en concoursen, daarnaast begeleidt het korps elk jaar diverse kerkdiensten. Naast deze activiteiten zijn er ook elk jaar verschillende concerten waar een muzikaal spektakel wordt opgevoerd.

- Zorg: - Nadat het melkveebedrijf van Jos Spithoven en Sietske Havinga veranderde van opzet (ze hebben nu een gespecialiseerd jongvee-opfokbedrijf) kwam er in zowel letterlijke als figuurlijke zin ruimte vrij voor de ontwikkeling van een nieuwe droom. Na jaren melkveehouder (Jos) en groepsleerkracht speciaal basisonderwijs (Sietske) te zijn geweest, besloten ze te gaan voor hun al voorzichtig ontstane idee: een zorgboerderij. Ze hebben gekozen voor het creëren van een vorm van dagbesteding voor ouderen en kinderen. Graag bieden ze deze doelgroepen, die door uiteenlopende redenen gebaat zijn bij dagbesteding in een landelijke omgeving, een veilige en gezellige plek. In november 2014 openden zij voor o.a. ouderen met een vorm van dementie en kinderen met een begeleidingsvraag hun Dag- en Zorgboerderij Jeltehof in Hommerts.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hommerts kerk. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Jutrijp kerk.

Reactie toevoegen