Kerzel

Plaats
Buurtschap
Alphen-Chaam
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

kerzel_aardbeienplantenkweker_voordelen_en_nadelen_kweken_op_de_grond_of_los_van_de_grond.jpg

Aardbeienplantenkweker Frank van Alphen uit buurtschap Kerzel bij Galder is in 2016 overgeschakeld van teelt op de grond naar teelt in trays boven de grond. Dat heeft veel voordelen voor zijn bedrijf, maar ook in nog veel andere opzichten.

Aardbeienplantenkweker Frank van Alphen uit buurtschap Kerzel bij Galder is in 2016 overgeschakeld van teelt op de grond naar teelt in trays boven de grond. Dat heeft veel voordelen voor zijn bedrijf, maar ook in nog veel andere opzichten.

Kerzel

Terug naar boven

Status

- Kerzel is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Alphen-Chaam. T/m 1941 gemeente Ginneken en Bavel, in 1942 over naar gemeente Nieuw-Ginneken, in 1997 over naar gemeente Alphen-Chaam.

- De buurtschap Kerzel valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Galder, en voor een zeer klein deel - 3 panden, met adres Markweg 10/10a/19, zijnde het enige grondgebied van het dorpsgebied van Strijbeek W van de Mark - onder het dorp Strijbeek.

- De buurtschap Kerzel heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Keesel.

Oudere vermeldingen
1414 Keesele, 1511 lants: de Kersselair, 1811-1832 Kersel.

Naamsverklaring
Indien de identificatie van de vorm van 1511 correct is, dan betreft het een verkorting van het Middelnederlandse kerselare 'kersenboom'. Anders toch eerder een naam met lo 'licht open bos'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kerzel ligt rond de Galderseweg (het gedeelte van deze weg Z van de bebouwde kom van het dorp Galder, vanaf de huisnummers 77 en 75, in Z richting) en de Markweg en Kerzelseweg (het gedeelte van deze twee wegen rond de kruispunten met de Galderseweg). De buurtschap ligt Z van de Kerzelse Beek en W van de rivier de Boven Mark en ligt direct Z van het dorp Galder, NW van het dorp Strijbeek, N van de plaats Meersel-Dreef in België, O van de A16, OZO van het dorp Rijsbergen, ZZW van het dorp Ulvenhout en W van het dorp Chaam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kerzel omvat ca. 40 huizen en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Kerzelse Beek*, die gedeeltelijk onder de gemeente Breda valt, stroomt van het industrieterrein Hazeldonk, ZO van Rijsbergen aan de A16, naar de Mark ten oosten van Galder. Z parallel aan de Kerzelse Beek loopt de Kerzelseweg (wat in dit geval dus 'de weg naar Kerzel' betekent), van industrieterrein Hazeldonk naar de Belgische grens in het Z uiteinde van buurtschap Kerzel.
* Die in de atlassen met een s wordt gespeld, wat vreemd is omdat de buurtschap met een z wordt gespeld, daarom spellen wij de beek ook met een z.

- Aardbeienplantenkweker Frank van Alphen (Galderseweg 83) heeft in 2016 zijn bedrijfsvoering op innovatieve wijze vernieuwd. Dit levert win-wins op (het is uiteraard goed voor zijn bedrijf maar ook voor landschap, natuur, milieu en waterbeheer). Dat zit als volgt: Wat het hydrologische aspect betreft wordt al het gebruikte water (met voedings- en bestrijdingsstoffen) nu in een gesloten systeem opgevangen, gesaneerd en hergebruikt. Er is dan - in tegenstelling tot voorheen - geen uitspoeling naar de Mark meer. Verder wordt het regenwater opgevangen in bassins om bij droogte (zomers) voor de aardbeienplanten te gebruiken en in natte periodes (winter/voorjaar) via infiltratiesloten aan het grondwater toe te voegen. Het voorheen oppompen van grondwater door middel een tientallen meters diepe pomp is daardoor vervallen. Het grondwaterpeil kan op deze manier stijgen. Over het geheel genomen ontstaat er qua hydrologische aspecten een plus.

Verder is door de herinrichting de bedrijfsmatige oppervlakte van het bedrijf met ca. 5 ha afgenomen. En er is ca. 5 ha natuur bij gekomen. Ook is de ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Kerzelse Beek door de kwekerij gerealiseerd. Doordat de nieuwe teeltwijze via trays (op poten) vrijkomt van de grond ontstaat er zonder schade aan de kwetsbare teelt meer ruimte voor waterberging. Het grondwaterpeil kan zich herstellen naar een meer oorspronkelijk niveau. Door de teelt via trays op poten is er altijd ventilatie onder de planten en worden ze minder kwetsbaar voor schimmels. Daardoor is er geen gewasbescherming meer nodig om schimmels te bestrijden. Het verkleinde productie-oppervlak levert bijna het dubbele aantal planten t.o.v. de traditionele kweek. Bovendien geeft dit werk aan in totaal 60 fte’s, waarvan 17 fte’s vast en in de pieken 150 uitzendkrachten, als fte over een jaar gerekend 45 fte. In totaal dus ruim 60 fte. Voor de gemeente Alphen-Chaam is dit een belangrijke economische bedrijvigheid en bron van werkgelegenheid. De voor- en nadelen van de nieuwe teelt ‘los van de grond’ en de voorheen ‘gangbare teelt op de grond’ worden in de tabel elders op deze pagina aangegeven. (bron: 'Vereniging Markdal duurzaam & vitaal')

Reactie toevoegen